Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

-20%

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,20  49,00

Format: pdf

39,2049,00

cena zawiera podatek VAT

Rozprawa jest pierwszą próbą monograficznego opracowania problematyki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego według stanu prawnego obowiązującego od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Stan ten zaś zdecydowanie odbiega od wcześniejszych unormowań w tym zakresie, albowiem zasadniczej zmianie uległy zarówno reguły prawa materialnego, jak i procedura dochodzenia roszczeń. Zasadnicza część publikacji dotyczy prawnej konstrukcji odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, przesłanek tej odpowiedzialności, podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz sposobów jej naprawienia. W dalszej części monografii autor przedstawił kwestię obowiązku zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakładu górniczego oraz problematykę dochodzenia roszczeń związanych z naprawą tych szkód oraz z zapobieganiem im. Całość zamyka próba syntezy zagadnienia, zawierająca także postulaty de lege ferenda. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką odpowiedzialności za szkody zarówno w teorii, jak i w praktyce.


Liczba stron264
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1925-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Akty prawne 11 Czasopisma i zbiory dokumentów Inne     12
  Wstęp     13
  Rozdział 1 Uwagi wstępne     17
  1.1. Wprowadzenie 17 1.2. Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego 24 1.3. Stosunek prawa geologicznego i górniczego do innych aktów normatywnych regulujących zasady korzystania z wnętrza ziemi 29 1.4. Przedmiot i zakres rozważań. Założenia systematyczne     40
  Rozdział 2 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejściem w życie prawa geologicznego i górniczego     45
  2.1. Przepisy obowiązujące w latach 1918-1953 45 2.2. Prawo górnicze z 1953 r. 49 2.3. Prawo geologiczne z 1960 r. 60 2.4. Inne reżimy odpowiedzialności     63
  Rozdział 3 Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego     69
  3.1. Uwagi wprowadzające 69 3.2. Kolizja uprawnień przedsiębiorcy oraz podmiotów, którym służą uprawnienia do dóbr zagrożonych (naruszonych) ruchem zakładu górniczego 70 3.3. Prawne reżimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego 78 3.4. Ogólne zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego 80 3.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego do dalszych zakresów odniesienia     85
  Rozdział 4 Przesłanki odpowiedzialności 90 4.1. Uwagi wprowadzające 90 4.2. Ruch zakładu górniczego 92 4.3. Szkoda 106 4.4. Związek przyczynowy 109 4.5. Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone działalnością regulowaną ustawą, inną niż wydobywanie kopalin     113
  Rozdział 5 Podmiot odpowiedzialny za szkodę     118
  5.1. Uwagi wprowadzające 118 5.2. Odpowiedzialność sprawcza 120 5.3. Odpowiedzialność przedsiębiorcy niebędącego sprawcą szkody 126 5.4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa 141 5.5. Przypadki odpowiedzialności solidarnej     145
  Rozdział 6 Sposoby naprawienia szkody     149
  6.1. Przesłanki wpływające na sposób naprawienia szkody 149 6.2. Przywrócenie stanu poprzedniego 156 6.3. Naprawienie szkody w gruntach rolnych i leśnych 163 6.4. Odszkodowanie pieniężne     173
  Rozdział 7 Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakładu górniczego     179
  7.1. Uwagi wprowadzające 179 7.2. Przesłanki odpowiedzialności za szkody grożące wskutek ruchu zakładu górniczego 183 7.3. Podmiot zobowiązany i uprawniony 188 7.4. Sposób zapobieżenia szkodzie 191 7.5. Niektóre zagadnienia prawa intertemporalnego     194
  Rozdział 8 Dochodzenie roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego i zapobieganie tym szkodom     198
  8.1. Wprowadzenie 198 8.2. Obowiązek wyczerpania postępowania ugodowego 202 8.3. Koszty postępowania sądowego 210 8.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym 217 8.5. Wybrane zagadnienia dotyczące trybu dochodzenia roszczeń powstałych przed wejściem w życie prawa geologicznego i górniczego     229
  Rozdział 9 Próba syntezy 235 9.1. Próba oceny obowiązującej regulacji 235 9.2. Uwagi de lege ferenda     243
  Bibliografia     249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia