Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

-20%

Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego, brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją.


Korzystanie z publikacji ułatwia użycie różnych kolorów w stosunku do poszczególnych zmian w brzmieniu przepisów wprowadzonych przez nowelizacje wchodzące w życie.


Autorskie wprowadzenie - uwagi o reformie doświadczonego praktyka "pierwszej linii" stosowania prawa, oceniające nadzieje i zagrożenia reformy m.in. z punktu widzenia doświadczeń prokuratorskich - będzie pomocne w interpretacji nowych przepisów.


Liczba stron412
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9704-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     29
  Objaśnienia     50
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego     53
  DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE     55
  Art. 1 55 Art. 2 55 Art. 3 56 Art. 4 56 Art. 5 56 Art. 6 56 Art. 7 56 Art. 8 56 Art. 9 56 Art. 10 57 Art. 11 57 Art. 13 58 Art. 14 58 Art. 15 58 Art. 16 59 Art. 17 59 Art. 18 60 Art. 19 60 Art. 20 60 Art. 21 61 Art. 22 61 Art. 23 61 Art. 23a 62 Art. 23b     63
  DZIAŁ II. SĄD     64
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu 64 Art. 25 64 Art. 26 65 Art. 27 65 Art. 28 65 Art. 29 65 Art. 30 66 Art. 31 66 Art. 32 66 Art. 33 66 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39     67
  Rozdział 2. Wyłączenie sędziego 68 Art. 40 68 Art. 41 68 Art. 42 Art. 43 Art. 44     69
  DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY     70
  Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny 70 Art. 45 70 Art. 46 70 Art. 47 70 Art. 48     71
  Rozdział 4. Pokrzywdzony 71 Art. 49 71 Art. 49a 72 Art. 50 72 Art. 51 72 Art. 52     73
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy 73 Art. 53 73 Art. 54 73 Art. 55 74 Art. 56 74 Art. 56a 75 Art. 57 75 Art. 58     76
  Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny 76 Art. 59 76 Art. 60 76 Art. 60a Art. 61     77
  Rozdział 7. (uchylony) 78 Art. 62. (uchylony) 78 Art. 63. (uchylony) 78 Art. 64. (uchylony) 78 Art. 65. (uchylony) 79 Art. 66. (uchylony) 79 Art. 67. (uchylony) 80 Art. 68. (uchylony) 80 Art. 69. (uchylony) 80 Art. 69a. (uchylony) Art. 70. (uchylony)     81
  Rozdział 8. Oskarżony 81 Art. 71 81 Art. 72 82 Art. 73 82 Art. 74 82 Art. 75 83 Art. 76 83 Art. 77 84 Art. 78 84 Art. 79 84 Art. 80 85 Art. 80a 85 Art. 81 Art. 81a     86
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy 87 Art. 82 87 Art. 83 87 Art. 84 87 Art. 85 88 Art. 86 88 Art. 87 88 Art. 87a Art. 88 Art.     89
  Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny Art. Art. 91     90
  DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE     91
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia 91 Art. 92 91 Art. 93 91 Art. 93a 91 Art. 94 92 Art. 92 Art.a 92 Art.b 93 Art. 96 93 Art. 97 93 Art. 98 93 Art. 99 94 Art. 100 94 Art. 101-104. (uchylone) Art. 105 Art. 106 Art. 107     95
  Rozdział 12. Narada i głosowanie 96 Art. 108 96 Art. 109 96 Art. 110 97 Art. 111 97 Art. 112 97 Art. 113 97 Art. 114 97 Art. 115     98
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych 98 Art. 116 98 Art. 117 98 Art. 117a 99 Art. 118 99 Art. 119 99 Art. 120 Art. 121     100
  Rozdział 14. Terminy 100 Art. 122 100 Art. 123 101 Art. 124 101 Art. 125 101 Art. 126 101 Art. 127 101 Art. 127a Art. 127b Art. 127c     102
  Rozdział 15. Doręczenia 102 Art. 128 102 Art. 129 103 Art. 130 103 Art. 131 103 Art. 132 103 Art. 133 104 Art. 134 105 Art. 135 105 Art. 136 105 Art. 137 105 Art. 138 105 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142     106
  Rozdział 16. Protokoły 107 Art. 143 107 Art. 144 108 Art. 145 108 Art. 146 108 Art. 147 108 Art. 148 109 Art. 149 110 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155     111
  Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów 112 Art. 156 112 Art. 156a 113 Art. 157 Art. 158 Art. 159     114
  Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt 115 Art. 160 115 Art. 161 115 Art. 162 115 Art. 163 115 Art. 164 Art. 165 Art. 166     116
  DZIAŁ V. DOWODY     117
  Rozdział 19. Przepisy ogólne 117 Art. 167 117 Art. 168 117 Art. 168a 118 Art. 169 118 Art. 170 118 Art. 171 118 Art. 172 119 Art. 173 Art. 174     120
  Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego Art. 175 Art. 176     120
  Rozdział 21. Świadkowie 121 Art. 177 121 Art. 178 121 Art. 178a 121 Art. 179 122 Art. 180 122 Art. 181 123 Art. 182 123 Art. 183 124 Art. 184 124 Art. 185 125 Art. 185a 125 Art. 185b 126 Art. 185c 126 Art. 185d 127 Art. 186 127 Art. 187 127 Art. 188 127 Art. 189 128 Art. 190 128 Art. 191 128 Art. 192 Art. 192a     129
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści 129 Art. 193 129 Art. 194 130 Art. 195 130 Art. 196 130 Art. 197 130 Art. 198 131 Art. 199 131 Art. 199a 131 Art. 200 132 Art. 201 132 Art. 202 132 Art. 203 133 Art. 204 134 Art. 205 Art. 206     135
  Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy 135 Art. 207 135 Art. 208 135 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212     136
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego 137 Art. 213 137 Art. 214 138 Art. 215 Art. 216     139
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie 140 Art. 217 140 Art. 218 141 Art. 218a 141 Art. 218b 141 Art. 219 142 Art. 220 142 Art. 221 142 Art. 222 142 Art. 223 142 Art. 224 143 Art. 225 143 Art. 226 143 Art. 227 144 Art. 228 144 Art. 229 144 Art. 230 144 Art. 231 145 Art. 232 145 Art. 232a 145 Art. 233 146 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 236a     147
  Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów 147 Art. 237 147 Art. 237a 149 Art. 237b 149 Art. 238 149 Art. 239 150 Art. 240 150 Art. 241 150 Art. 242     151
  DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU     152
  Rozdział 27. Zatrzymanie 152 Art. 243 152 Art. 244 152 Art. 245 154 Art. 246 155 Art. 247 155 Art. 248     156
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze 156 Art. 249 156 Art. 249a 157 Art. 250 158 Art. 251 159 Art. 252 160 Art. 253 160 Art. 254 161 Art. 255 161 Art. 256 161 Art. 257 161 Art. 258 162 Art. 259 163 Art. 260 164 Art. 261 165 Art. 262 165 Art. 263 166 Art. 264 168 Art. 265 169 Art. 266 169 Art. 267 169 Art. 268 169 Art. 269 170 Art. 270 170 Art. 271 170 Art. 272 171 Art. 273 171 Art. 274 171 Art. 275 171 Art. 275a 173 Art. 276 Art. 277     174
  Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy 174 Art. 278 174 Art. 279 174 Art. 280     175
  Rozdział 30. List żelazny 175 Art. 281 175 Art. 282 Art. 283 Art. 284. (uchylony)     176
  Rozdział 31. Kary porządkowe 176 Art. 285 176 Art. 286 177 Art. 287 177 Art. 288 Art. 289 Art. 290     178
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe 179 Art. 291 179 Art. 292 180 Art. 293 180 Art. 294 Art. 295 Art. 296. (uchylony)     182
  DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE     183
  Rozdział 33. Przepisy ogólne 183 Art. 297 183 Art. 298 183 Art. 299 184 Art. 299a 184 Art. 300 184 Art. 301 Art. 302     186
  Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa 186 Art. 303 186 Art. 304 186 Art. 304a 187 Art. 305 187 Art. 306 188 Art. 307 188 Art. 308     189
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa 190 Art. 309 190 Art. 310 190 Art. 311 190 Art. 312 191 Art. 313 192 Art. 314 192 Art. 315 192 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319-320. (uchylone)     193
  Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa 194 Art. 321 194 Art. 322 196 Art. 323 196 Art. 324 Art. 325     197
  Rozdział 36a. Dochodzenie 197 Art. 325a 197 Art. 325b 198 Art. 325c. (uchylony) 199 Art. 325d 199 Art. 325e 200 Art. 325f 201 Art. 325g 201 Art. 325h 201 Art. 325i     202
  Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym 202 Art. 326 202 Art. 327 Art. 328     203
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym 203 Art. 329 203 Art. 330     204
  Rozdział 39. Akt oskarżenia 204 Art. 331 204 Art. 332 205 Art. 333 206 Art. 334 207 Art. 335 208 Art. 336     210
  DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI     211
  Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia 211 Art. 337 211 Art. 338 212 Art. 338a 213 Art. 339 213 Art. 340 215 Art. 341 215 Art. 342 216 Art. 343 217 Art. 343a 218 Art. 344 218 Art. 345. (uchylony) 218 Art. 346. (uchylony) Art. 347     219
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej 219 Art. 348 219 Art. 349 219 Art. 350 221 Art. 351 221 Art. 352 222 Art. 353 222 Art. 354 223 Art. 354a     224
  Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej 224 Art. 355 224 Art. 356 225 Art. 357 225 Art. 358 225 Art. 359 225 Art. 360 225 Art. 361 Art. 362 Art. 363 Art. 364     226
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej 226 Art. 365 226 Art. 366 227 Art. 367 227 Art. 367a 227 Art. 368 227 Art. 369 227 Art. 370 228 Art. 371 228 Art. 372 228 Art. 373 228 Art. 374 229 Art. 375 229 Art. 376 229 Art. 377 230 Art. 378 231 Art. 379 Art. 380     232
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej 232 Art. 381 232 Art. 382 232 Art. 383. (uchylony) Art. 384     233
  Rozdział 45. Przewód sądowy 233 Art. 385 233 Art. 386 234 Art. 387 234 Art. 388 235 Art. 389 235 Art. 390 237 Art. 391 237 Art. 392 239 Art. 393 239 Art. 393a 240 Art. 394 240 Art. 395 240 Art. 396 240 Art. 397. (uchylony) 241 Art. 398 241 Art. 399 241 Art. 400 242 Art. 401 242 Art. 402 242 Art. 403 242 Art. 404 Art. 404a Art. 405     243
  Rozdział 46. Głosy stron 243 Art. 406 243 Art. 407. (uchylony)     244
  Rozdział 47. Wyrokowanie 244 Art. 408 244 Art. 409 244 Art. 410 244 Art. 411 244 Art. 412 244 Art. 413 245 Art. 414 245 Art. 415 246 Art. 416. (uchylony) 247 Art. 417 248 Art. 418 248 Art. 418a 248 Art. 419 249 Art. 420 249 Art. 421 249 Art. 422 249 Art. 423 250 Art. 424     251
  DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE     252
  Rozdział 48. Przepisy ogólne 252 Art. 425 252 Art. 426 252 Art. 427 253 Art. 428 253 Art. 429 253 Art. 430 254 Art. 431 254 Art. 432 254 Art. 433 254 Art. 434 255 Art. 435 255 Art. 436 256 Art. 437 256 Art. 438 256 Art. 439 257 Art. 439a 258 Art. 440 258 Art. 441 258 Art. 442 258 Art. 443     259
  Rozdział 49. Apelacja 259 Art. 444 259 Art. 445 260 Art. 446 260 Art. 447 260 Art. 448 261 Art. 449 261 Art. 449a 261 Art. 450 262 Art. 451 262 Art. 452. (uchylony) 262 Art. 453 263 Art. 454 263 Art. 455 263 Art. 455a 263 Art. 456 263 Art. 457 Art. 458     264
  Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw 264 Art. 459 264 Art. 460 265 Art. 461 265 Art. 462 265 Art. 463 265 Art. 464 Art. 465 Art. 466 Art. 467     266
  DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE     267
  Rozdział 51. (uchylony) Art. 468-484. (uchylone)     267
  Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego 267 Art. 485 267 Art. 486. (uchylony) 267 Art. 487 267 Art. 488 268 Art. 489 268 Art. 490 268 Art. 491 268 Art. 492 268 Art. 493 269 Art. 494 269 Art. 495 269 Art. 496 269 Art. 497 269 Art. 498 Art. 499     270
  Rozdział 53. Postępowanie nakazowe 270 Art. 500 270 Art. 501 271 Art. 502 271 Art. 503. (uchylony) 271 Art. 504 272 Art. 505 272 Art. 506 272 Art. 507     273
  Rozdział 54. (skreślony) Art. 508-517. (skreślone)     273
  Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone 273 Art. 517a 273 Art. 517b 274 Art. 517c 275 Art. 517d 276 Art. 517e 277 Art. 517ea 278 Art. 517f 279 Art. 517g 279 Art. 517ga 280 Art. 517h 280 Art. 517i Art. 517j     281
  DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA     282
  Rozdział 55. Kasacja 282 Art. 518 282 Art. 519 282 Art. 520 282 Art. 521 283 Art. 522 283 Art. 523 283 Art. 524 284 Art. 525 284 Art. 526 284 Art. 527 285 Art. 528 285 Art. 529 285 Art. 530 285 Art. 531 286 Art. 532 286 Art. 533 286 Art. 534 286 Art. 535 287 Art. 536 287 Art. 537 287 Art. 538 287 Art. 539     288
  Rozdział 56. Wznowienie postępowania 288 Art. 540 288 Art. 540a 289 Art. 540b 289 Art. 541 290 Art. 542 290 Art. 543. (uchylony) 291 Art. 544 291 Art. 545 291 Art. 546 Art. 547 Art. 548     292
  DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA     293
  Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Art. 549 Art. 550 Art. 551     293
  Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu 294 Art. 552 294 Art. 552a 295 Art. 552b 296 Art. 553 296 Art. 553a 297 Art. 554 297 Art. 555 298 Art. 556 298 Art. 557 Art. 558 Art. 559. (uchylony)     299
  Rozdział 59. Ułaskawienie 300 Art. 560 300 Art. 561 300 Art. 562 300 Art. 563 300 Art. 564 300 Art. 565 Art. 566 Art. 567 Art. 568     301
  Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej 302 Art. 568a 302 Art. 569 302 Art. 570 302 Art. 571 303 Art. 572 303 Art. 573 303 Art. 574 303 Art. 575 Art. 576 Art. 577     304
  DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH     305
  Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych 305 Art. 578 305 Art. 579 305 Art. 580 Art. 581 Art. 582 Art. 583 Art. 584     306
  Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych 307 Art. 585 307 Art. 586 307 Art. 587 307 Art. 588 308 Art. 589 308 Art. 589a 309 Art. 589b 309 Art. 589c 310 Art. 589d Art. 589e Art. 589f     311
  Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia 312 Art. 589g 312 Art. 589h Art. 589i Art. 589j Art. 589k     313
  Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia 313 Art. 589l 313 Art. 589m 314 Art. 589n 315 Art. 589o 315 Art. 589p 316 Art. 589r 316 Art. 589s 316 Art. 589t Art. 589u     317
  Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego 318 Art. 590 318 Art. 591 318 Art. 592 319 Art. 592a 320 Art. 592b 320 Art. 592c 320 Art. 592d Art. 592e Art. 592f     321
  Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów 321 Art. 593 321 Art. 594 321 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601     322
  Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych 323 Art. 602. (uchylony) 323 Art. 603 323 Art. 603a 324 Art. 604 324 Art. 605 325 Art. 605a Art. 606 Art. 607     326
  Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 326 Art. 607a 326 Art. 607b 327 Art. 607c 327 Art. 607d 328 Art. 607e 328 Art. 607f 329 Art. 607g 329 Art. 607h 329 Art. 607i Art. 607j     330
  Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 331 Art. 607k 331 Art. 607l 332 Art. 607m 333 Art. 607n 334 Art. 607o 334 Art. 607p 334 Art. 607r 335 Art. 607s 336 Art. 607t 337 Art. 607u 337 Art. 607w 337 Art. 607wa 339 Art. 607x 339 Art. 607y 339 Art. 607z 340 Art. 607za 340 Art. 607zb 340 Art. 607zc     341
  Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego 341 Art. 607zd 341 Art. 607ze Art. 607zf Art. 607zg     342
  Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania 343 Art. 607zh 343 Art. 607zi 344 Art. 607zj 345 Art. 607zk 345 Art. 607zl 347 Art. 607zm 347 Art. 607zn     348
  Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania 348 Art. 608 348 Art. 609 349 Art. 610 349 Art. 611 350 Art. 611a 350 Art. 611b 351 Art. 611c 351 Art. 611d Art. 611e Art. 611f     352
  Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu 352 Art. 611fa 352 Art. 611fb 354 Art. 611fc 354 Art. 611fd 354 Art. 611fe     355
  Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym 355 Art. 611ff 355 Art. 611fg 356 Art. 611fh 357 Art. 611fi Art. 611fj Art. 611fk Art. 611fl Art. 611fm     358
  Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku 359 Art. 611fn 359 Art. 611fo 360 Art. 611fp 360 Art. 611fr 360 Art. 611fs Art. 611ft     361
  Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku 361 Art. 611fu 361 Art. 611fw 362 Art. 611fx 363 Art. 611fy 364 Art. 611fz 364 Art. 611fza 364 Art. 611fzb 365 Art. 611fzc 365 Art. 611fzd 365 Art. 611fze     366
  Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym 366 Art. 611g 366 Art. 611h 366 Art. 611i 367 Art. 611j 367 Art. 611k 367 Art. 611l 367 Art. 611m 367 Art. 611n Art. 611o Art. 611p Art. 611r Art. 611s     368
  Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności 369 Art. 611t 369 Art. 611ta 370 Art. 611tb 370 Art. 611tc 371 Art. 611td 371 Art. 611te Art. 611tf     372
  Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności 373 Art. 611tg 373 Art. 611th 373 Art. 611ti 373 Art. 611tj 374 Art. 611tk 374 Art. 611tl 376 Art. 611tm 376 Art. 611tn 376 Art. 611to 376 Art. 611tp Art. 611tr Art. 611ts     377
  Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego 378 Art. 611u 378 Art. 611ua 380 Art. 611ub 380 Art. 611uc     381
  Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie 381 Art. 611ud 381 Art. 611ue 382 Art. 611uf 383 Art. 611ug 383 Art. 611uh 384 Art. 611ui Art. 611uj     385
  Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony 386 Art. 611w 386 Art. 611wa 386 Art. 611wb Art. 611wc     387
  Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony 387 Art. 611wd 387 Art. 611we 388 Art. 611wf 388 Art. 611wg 388 Art. 611wh 389 Art. 611wi 389 Art. 611wj     390
  Rozdział 67. Przepisy końcowe 390 Art. 612 390 Art. 613 Art. 614 Art. 615     391
  DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU     392
  Rozdział 68. Przepisy ogólne 392 Art. 616 392 Art. 617 392 Art. 618 392 Art. 618a 394 Art. 618b 394 Art. 618c 394 Art. 618d 395 Art. 618e 395 Art. 618f 395 Art. 618g 395 Art. 618h 396 Art. 618i 396 Art. 618j 396 Art. 618k 396 Art. 618l 396 Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622     397
  Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych Art. 623 Art. 624 Art. 625     398
  Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu 398 Art. 626 398 Art. 626a 399 Art. 627 399 Art. 628 399 Art. 629 399 Art. 630 400 Art. 631 400 Art. 632 400 Art. 632a 400 Art. 632b 400 Art. 633 401 Art. 634 401 Art. 635 401 Art. 636 401 Art. 637 401 Art. 637a 401 Art. 638 Art. 639 Art. 640 Art. 641     402
  Rozdział 71. (uchylony) 402 Art. 642. (uchylony) 402 Art. 643. (uchylony) Art. 644. (uchylony) Art. 645. (uchylony)     403
  DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH     404
  Rozdział 72. Przepisy ogólne 404 Art. 646 404 Art. 647 404 Art. 648 405 Art. 649 405 Art. 650 406 Art. 651 406 Art. 652 406 Art. 653 406 Art. 654 407 Art. 655 407 Art. 656 407 Art. 657 408 Art. 658 408 Art. 659 408 Art. 660 408 Art. 661 Art. 662     409
  Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze 409 Art. 663. (uchylony) 409 Art. 664 409 Art. 665 Art. 666 Art. 667 Art. 668     410
  Rozdział 74. Postępowanie przed sądem 410 Art. 669 410 Art. 670 411 Art. 671 411 Art. 671a. (uchylony) 411 Art. 672 411 Art. 672a Art. 673     412
   Rozdział 75. (skreślony) Art. 674-682. (skreślone)     412
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia