Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

-20%

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,20  49,00

Format: pdf

39,2049,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów, łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych, tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Opracowanie pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3575-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     13
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  Rozdział 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego     45
  1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą w gminie i w powiecie w zakresie kształcenia specjalnego     45
  1.2. Organizacja systemu oświaty, kompetencje organów prowadzących     63
  1.3. Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły/placówki     77
  1.4. Konceptualizacja zadań szkoły i placówki na podstawie statutu     86
  1.5. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym     118
  1.6. Wykorzystywanie dokumentacji dotyczącej ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkoły     136
  Rozdział 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych     149
  2.1. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych     149
  2.2. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły niepublicznej oraz organu prowadzącego     154
  Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły publicznej i niepublicznej     162
  3.1. Organizacja pracy szkoły integracyjnej     162
  3.2. Organizacja pracy szkoły specjalnej     183
  3.3. Kształcenie ponadgimnazjalne w szkołach specjalnych     203
  3.4. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub w stopniu znacznym     215
  3.5. Nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej     219
  3.6. Finansowanie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych 229 Rozdział 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym     239
  4.1. Czas pracy nauczycieli     239
  4.2. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników     250
  4.3. Współpraca z rodzicami     253
  Rozdział 5. Organy kontroli i ich uprawnienia     260
  5.1. Zadania kontrolne organu prowadzącego     263
  5.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty     264
  Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim     278
  6.1. Definicja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i główne zadania     278
  6.2. Procedury i cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych     280
  6.3. Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych     286
  Podsumowanie     289
  CZĘŚĆ DRUGA
  Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych     299
  Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     306
  Rozdział 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     308
  Rozdział 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC     318
  Rozdział 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC     323
  Rozdział 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym     336
  Rozdział 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej     341
  Słownik używanych terminów     351
  Aneks     367
  Bibliografia     391
  Spis tabel i schematów     397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia