Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

-20%

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,20  49,00

Format: pdf

39,2049,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów, łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych, tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Opracowanie pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3575-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  Rozdział 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego    45
  1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą w gminie i w powiecie w zakresie kształcenia specjalnego    45
  1.2. Organizacja systemu oświaty, kompetencje organów prowadzących    63
  1.3. Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły/placówki    77
  1.4. Konceptualizacja zadań szkoły i placówki na podstawie statutu    86
  1.5. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    118
  1.6. Wykorzystywanie dokumentacji dotyczącej ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkoły    136
  Rozdział 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych    149
  2.1. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych    149
  2.2. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły niepublicznej oraz organu prowadzącego    154
  Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły publicznej i niepublicznej    162
  3.1. Organizacja pracy szkoły integracyjnej    162
  3.2. Organizacja pracy szkoły specjalnej    183
  3.3. Kształcenie ponadgimnazjalne w szkołach specjalnych    203
  3.4. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub w stopniu znacznym    215
  3.5. Nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej    219
  3.6. Finansowanie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych 229 Rozdział 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym    239
  4.1. Czas pracy nauczycieli    239
  4.2. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników    250
  4.3. Współpraca z rodzicami    253
  Rozdział 5. Organy kontroli i ich uprawnienia    260
  5.1. Zadania kontrolne organu prowadzącego    263
  5.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty    264
  Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim    278
  6.1. Definicja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i główne zadania    278
  6.2. Procedury i cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych    280
  6.3. Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych    286
  Podsumowanie    289
  Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych    299
  Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka    306
  Rozdział 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka    308
  Rozdział 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC    318
  Rozdział 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC    323
  Rozdział 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym    336
  Rozdział 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej    341
  Słownik używanych terminów    351
  Aneks    367
  Bibliografia    391
  Spis tabel i schematów    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia