Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,90

Format: pdf

39,90

cena zawiera podatek VAT

Tematyka ebooka „Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa” obejmuje:
- przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad),
- określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,
oraz – najważniejsze – przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej, w tym kluczowych obszarów analizy tj. analizy rentowności, płynności, zadłużenia i jego obsługi, zarządzania majątkiem, a także analizy właścicielskiej z uwzględnieniem analizy piramidy Dupont i ekonomicznej wartości dodanej EVA.
Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:


Jak zrozumieć przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdań finansowych?


Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?


Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?


Co to są przychody, co to koszty, i jak wpływają na wynik przedsiębiorstwa?


Co to jest i jak działa amortyzacja?


Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?


Czy każdy koszt to wydatek?


Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?


Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?


Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych i w interpretacji wskaźników?


Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?


Co można „podźwignąć” dźwignią finansową?


Jak zbadać zdolności firmy do spłaty i obsługi zadłużenia?


Co to jest kapitał pracujący?


Po co właścicielowi firmy analiza piramidy Dupont?


A także, wiele, wiele innych..


Analiza Finansowa od teraz już prosta!


Liczba stron216
WydawcaBusiness Concepts
ISBN-13978-83-920280-8-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     8
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ     10
  USTAWA O RACHUNKOWOŚCI     10
  CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     15
  BILANS     15
  AKTYWA     17
  AKTYWA TRWAŁE     18
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE     18
  ŚRODKI TRWAŁE     20
  NALEŻNOŚCI     24
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE     25
  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE     30
  DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W AKTYWACH)     30
  AKTYWA OBROTOWE     38
  ZAPASY     38
  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE     39
  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W AKTYWACH)     39
  PASYWA     40
  KAPITAŁ WŁASNY     41
  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA     45
  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA     45
  ZOBOWIĄZANIA     45
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE     46
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE     46
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (W PASYWACH)     47
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     49
  WARIANT PORÓWNAWCZY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT     51
  WARIANT KALKULACYJNY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT     56
  WYNIK ZE SPRZEDAŻY I OPERACYJNY     58
  WYNIK BRUTTO I NETTO     63
  INFORMACJA DODATKOWA     64
  POZOSTAŁE CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     65
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM     65
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     66
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI     67
  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     68
  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA     69
  ANALIZA STRUKTURY I DYNAMIKI     75
  ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW     75
  ANALIZA STRUKTURY PASYWÓW     78
  ANALIZA STRUKTURY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT     81
  ANALIZA DYNAMIKI (POZIOMA)     82
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – DYNAMIKA I STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU     84
  ANALIZA RENTOWNOŚCI     92
  RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY     92
  MARŻA NA SPRZEDAŻY TOWARÓW     93
  RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA I EBITDA     94
  RENTOWNOŚĆ BRUTTO I NETTO     96
  RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU     97
  RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO     98
  PRÓG RENTOWNOŚCI     99
  ANALIZA WYDAJNOŚCI     104
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – RENTOWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ     106
  ANALIZA PŁYNNOŚCI     110
  PŁYNNOŚĆ BIEŻĄCA     111
  PŁYNNOŚĆ SZYBKA     112
  PŁYNNOŚĆ GOTÓWKOWA     112
  ZŁOTA ZASADA FINANSOWANIA     113
  KAPITAŁ PRACUJĄCY     115
  POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁAMI STAŁYMI     116
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     118
  PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     119
  PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     123
  PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     124
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – PŁYNNOŚĆ     127
  ANALIZA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA     131
  ROTACJA NALEŻNOŚCI     131
  ROTACJA ZAPASÓW     135
  ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ     139
  CYKL OBROTU     141
  ROTACJA AKTYWÓW     143
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ROTACJA     144
  ANALIZA ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU     147
  POZIOM ZADŁUŻENIA     147
  DŹWIGNIA FINANSOWA     149
  POKRYCIE ODSETEK ZYSKIEM     151
  POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ NADWYŻKĄ FINANSOWĄ     151
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ZDOLNOŚĆ DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I OCENA OGÓLNA     154
  ANALIZA WŁAŚCICIELSKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE     157
  ANALIZA DUPONT     157
  ANALIZA EKONOMICZNEJ WARTOŚCI DODANEJ     168
  ANALIZA "NASZEJ FIRMY" SP. Z O.O. – ANALIZA DUPONT I EVA     176
  ANEKS NR 1. CZYNNIK SEZONOWOŚCI I JEGO WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA (NA PRZYKŁADZIE BRANŻY BUDOWLANEJ).    180
  ANEKS NR 2. SPECYFIKA BRANŻY I JEJ WPŁYW NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA     183
  ANEKS NR 3. OPIS I DANE FINANSOWE „NASZA FIRMA” SP. Z O.O.     185
  ANEKS NR 4. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH „NASZA FIRMA” SP. Z O.O.     195
  ANEKS NR 5. WYNIKI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA „NASZA FIRMA” SP. Z O.O.     205
  ANEKS NR 6. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI     206
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia