Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym - 11 Klauzula generalna istotnego wpływu informacji poufnej na cenę lub wartość instrumentu finansowego

-15%

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym - 11 Klauzula generalna istotnego wpływu informacji poufnej na cenę lub wartość instrumentu finansowego

1 opinia

Redakcja:

Lidia Zacharko

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,27  1,49

Format: pdf

1,271,49

cena zawiera podatek VAT

Klauzule generalne stanowią jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Wzbudzają wątpliwości nie tylko na etapie ich definiowania oraz umiejscowienia w systemie norm i uregulowań prawnych.


Klauzule generalne zapewne przyczyniają się do uelastycznienia tekstu przepisów, choć posługiwanie się nimi w procesie stosowania prawa wiąże się z wieloma zagrożeniami. Stąd ważna rola orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych.


Jak wynika z praktyki orzeczniczej, klauzule generalne muszą same być poddane wykładni, stanowiąc wytyczną do rozumienia przepisów prawnych, w tym w szczególności w przypadku podejmowania decyzji uznaniowych, na przykład w zakresie prawa podatkowego („ważny interes podatnika”, „niewspółmierna wysokość” podatku czy „uzasadniona obawa” w kontekście zabezpieczenia zobowiązania podatkowego).


Klauzule generalne implikują konieczność wyważenia wartości, jednak nie przesądzają o wyborze właściwego rozwiązania, jedynie wskazują na warianty możliwości. Stąd istotną rolę w ich stosowaniu odgrywają zasady techniki legislacyjnej. Nadrzędną zasadą jest jednoznaczność treści przepisów prawnych, ale nieodzownym ich elementem jest tzw. luz decyzyjny, który jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i dynamikę zjawisk społeczno‑gospodarczych.


(Słowo wstępne)


Zeszyt naukowy jest skierowany zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii i filozofii prawa, prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-911-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne (Lidia Zacharko) /    7
  
  Patrycja Błaszków
  Znaczenie klauzuli zasad współżycia społecznego w kontekście nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych /    9
  
  Krzysztof Bochnia
  Znaczenie klauzul generalnych w stosowaniu prawa krajowego i międzynarodowego /    19
  
  Michalina Drózd, Ksenia Pilarz
  Znaczenie klauzuli „dobra dziecka” w prawie rodzinnym krajowym i międzynarodowym na podstawie instytucji przysposobienia /    29
  
  Michał Gamrot
  Nowy wymiar klauzuli rebus sic stantibus w obliczu kryzysu finansowego? /    41
  
  Kinga Karaś
  Normy niedookreślone w systemie prawa francuskiego /    53
  
  Klaudia Kopia
  Klauzula generalna obejścia prawa podatkowego /    61
  
  Michał Kotalczyk
  Współpraca z Trybunałem strasburskim jako przejaw dobrej wiary państwa. Kazus „skargi katyńskiej” przeciwko Rosji /    73
  
  Kamila Koziara
  Interes społeczny a zmiana decyzji administracyjnej na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami — przyczynek do dyskusji /    85
  
  Izabela Kuc
  Klauzule generalne „interesu społecznego” i „słusznego interesu strony” jako kolizyjne wartości podlegające ochronie prawnej w postępowaniu administracyjnym /    95
  
  Karina Kunc-Urbańczyk
  Problemy ustalania granic dozwolonego użytku utworów w prawie autorskim /    107
  
  Anna Lichosik
  Klauzula generalna istotnego wpływu informacji poufnej na cenę lub wartość instrumentu finansowego /    123
  
  Piotr Lipiński
  Klauzule służące ochronie bezpieczeństwa i porządku na przykładzie art. 132 Prawa o ruchu drogowym /    135
  
  Barbara Moc
  Znaczenie klauzul generalnych w stosowaniu cywilnego prawa krajowego i międzynarodowego /    147
  
  Małgorzata Moczulska
  Klauzula ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego a swoboda decyzyjna organu /    159
  
  Sławomir Piekarczyk
  Wielokierunkowa nieostrość w sądowym stosowaniu prawa. Intencja prawodawcy a dyskrecjonalność sędziowska — antynomia czy kongruencja? /    169
  
  Łukasz B. Pilarz
  Obraza uczuć religijnych — próby stworzenia kontratypu czy depenalizacja w świetle zasady proporcjonalności? — zagadnienia wybrane w Polsce /    181
  
  Maciej Przysucha
  Rola klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego w sądowej kontroli decyzji ZUS /    197
  
  Jacek Samol
  Klauzule generalne w praktyce. „Nakład pracy komornika” jako podstawa do miarkowania kosztów egzekucji /    209
  
  Joanna Soboń-Sobczyńska, Marcin Sobczyński
  Klauzula generalna zasad współżycia społecznego w kontekście przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych /    221
  
  Maciej Tarasek
  Problematyka klauzul generalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego /    233
  
  Małgorzata Wiśniewska
  Dobro pacjenta w ujęciu prawa farmaceutycznego /    243
  
  Łukasz Zimończyk
  Nieostrość pojęcia programu komputerowego w prawie własności intelektualnej /    253
  
  Tomasz Zubko
  Wyłączna kompetencja Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych /    265
  
  Literatura przedmiotu /    275
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia