„Logopedia Silesiana”. T. 4

1 ocena

Redakcja:

Olga Przybyla

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,00  54,12

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,0054,12

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

"Logopedia Silesiana" po raz kolejny otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, a także opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Wraz ze specjalizacją mózgu i rozwojem funkcji językowych doskonaleniu podlegają obwodowe struktury narządu mowy, odpowiadające za produkcję mowy oraz jej percepcję (odbiór za pomocą narządu słuchu). Wszelkie nieprawidłowości występujące w ich zakresie od samego początku łączą się z praktyczną działalnością logopedii związaną z diagnozą i terapią zaburzeń mowy. Tradycję logopedii określa bowiem praktyczna działalność w zakresie czynności orzekających o zaburzeniach mowy, tworzenie programów terapii osób dotkniętych zaburzeniami mowy oraz budowanie metod i sposobów tej terapii. Analiza tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie i funkcjonowanie w umyśle oraz zaburzone zachowania językowe człowieka: wady wymowy, jąkanie, zaburzenia mowy w głuchocie, uszkodzeniach mózgu o różnej etiologii, m.in. w zespołach psychoorganicznych i wielorakich zespołach neurologicznych, rodzi konieczność naukowej refleksji. Składające się na czwarty tom czasopisma artykuły dotyczą zarówno aspektów diagnostycznych, a więc zawierają opisy i objaśnienia wielorakich stanów zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i prognostycznych, czyli prezentują metody postępowania terapeutycznego dla poszczególnych zaburzeń, np. dla autyzmu, uszkodzeń mózgu, oraz anagnostycznych – wykorzystują wiedzę na temat zaburzeń i sposobów ich łagodzenia, celem osiągnięcia wytyczanych celów terapeutycznych.


Zgodnie z tradycją czasopisma tom składa się z trzech zasadniczych części, w których naukowo-kazuistycznym dociekaniom w zakresie opanowywania i doskonalenia reguł przyswajania i odzyskiwania mowy towarzyszy dialogowo rozumiany proces postępowania terapeutycznego.


Liczba stron458
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 01 Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 02 Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 03 Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 04 Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 05 Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 06 Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 07 Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 08 Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1 »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 09 Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 10 Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 11 Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 12 Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 13 Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 14 Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 15 Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 16 Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 17 Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 18 Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 19 Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 20 Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 21 Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 22 Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne »

„Logopedia Silesiana”. T. 4 - 23 Materiały, pomoce, sprawozdania »


EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Olga Przybyla) /    13
  Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra /    19
  Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches /    33
  Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie /    46
  Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej /    59
  Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach /    72
  Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej /    81
  Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu /    113
  Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1. /    140
  Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej /    158
  Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących /    170
  Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji. Próba opisu /    183
  Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną /    200
  Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie /    218
  Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku /    229
  Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku /    248
  Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND /    279
  Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej /    304
  Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią /    319
  Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna /    336
  Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym /    349
  Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne /    364
  Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne /    379
  Afazja jako zaburzenie mowy po udarze mózgu – studium przypadku /    395
  Terapia logopedyczna przez zabawę /    406
  Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe /    415
  Noty o autorach /    439
  Streszczenia /    446
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia