„Logopedia Silesiana”. T. 4

1 ocena

Redakcja:

Olga Przybyla

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,27  46,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,2746,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

"Logopedia Silesiana" po raz kolejny otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, a także opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Wraz ze specjalizacją mózgu i rozwojem funkcji językowych doskonaleniu podlegają obwodowe struktury narządu mowy, odpowiadające za produkcję mowy oraz jej percepcję (odbiór za pomocą narządu słuchu). Wszelkie nieprawidłowości występujące w ich zakresie od samego początku łączą się z praktyczną działalnością logopedii związaną z diagnozą i terapią zaburzeń mowy. Tradycję logopedii określa bowiem praktyczna działalność w zakresie czynności orzekających o zaburzeniach mowy, tworzenie programów terapii osób dotkniętych zaburzeniami mowy oraz budowanie metod i sposobów tej terapii. Analiza tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie i funkcjonowanie w umyśle oraz zaburzone zachowania językowe człowieka: wady wymowy, jąkanie, zaburzenia mowy w głuchocie, uszkodzeniach mózgu o różnej etiologii, m.in. w zespołach psychoorganicznych i wielorakich zespołach neurologicznych, rodzi konieczność naukowej refleksji. Składające się na czwarty tom czasopisma artykuły dotyczą zarówno aspektów diagnostycznych, a więc zawierają opisy i objaśnienia wielorakich stanów zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i prognostycznych, czyli prezentują metody postępowania terapeutycznego dla poszczególnych zaburzeń, np. dla autyzmu, uszkodzeń mózgu, oraz anagnostycznych – wykorzystują wiedzę na temat zaburzeń i sposobów ich łagodzenia, celem osiągnięcia wytyczanych celów terapeutycznych.


Zgodnie z tradycją czasopisma tom składa się z trzech zasadniczych części, w których naukowo-kazuistycznym dociekaniom w zakresie opanowywania i doskonalenia reguł przyswajania i odzyskiwania mowy towarzyszy dialogowo rozumiany proces postępowania terapeutycznego.


Liczba stron458
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

„Logopedia Silesiana”. T. 4

 1. 01 Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra »
 2. 02 Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches »
 3. 03 Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie »
 4. 04 Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej »
 5. 05 Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach »
 6. 06 Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej »
 7. 07 Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu »
 8. 08 Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1 »
 9. 09 Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej »
 10. 10 Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących »
 11. 11 Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji »
 12. 12 Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną »
 13. 13 Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie »
 14. 14 Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku »
 15. 15 Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku »
 16. 16 Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND »
 17. 17 Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej »
 18. 18 Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią »
 19. 19 Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna »
 20. 20 Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym »
 21. 21 Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne »
 22. 22 Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne »
 23. 23 Materiały, pomoce, sprawozdania »

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie (Olga Przybyla) /    13
  
  Część pierwsza
  Prace naukowo-badawcze
  
  Logopedia zagraniczna
  
  Kateřina Vitásková, Alena Říhová:
  Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra /    19
  
  Mieczysław Chęciek:
  Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches /    33
  
  Kateřina Vitásková, Lucie Šebková, Tereza Keprdová:
  Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie /    46
  
  Logopedia polska
  
  Grażyna Gunia:
  Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej /    59
  
  Tomasz Woźniak:
  Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach /    72
  
  Jolanta Panasiuk:
  Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej /    81
  
  Irena Urban, Piotr H. Skarżyński:
  Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu /    113
  
  Anna Walawska-Hrycek, Ewa Krzystanek:
  Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1. /    140
  
  Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak:
  Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej /    158
  
  Agnieszka Myszka:
  Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących /    170
  
  Anna Żywot:
  Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji. Próba opisu /    183
  
  Agnieszka Wątorek:
  Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną /    200
  
  Elżbieta Radkowska:
  Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie /    218
  
  Część druga
  Studia z praktyki logopedycznej
  
  Anita Lorenc, Agnieszka Ptaszkowska:
  Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku /    229
  
  Sylwia Filipczak, Jolanta Panasiuk:
  Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku /    248
  
  Joanna Błażejewska:
  Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND /    279
  
  Justyna Wojciechowska:
  Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej /    304
  
  Kamila Dębińska-Gustaw:
  Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią /    319
  
  Renata Tomaszuk-Wieczorek, Dawid Larysz:
  Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna /    336
  
  Monika Knychalska-Zbierańska, Katarzyna Walas:
  Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym /    349
  
  Agnieszka Rożek, Dawid Larysz:
  Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne /    364
  
  Monika Knychalska-Zbierańska:
  Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne /    379
  
  Część trzecia
  Materiały, pomoce, sprawozdania
  
  Barbara Miguła:
  Afazja jako zaburzenie mowy po udarze mózgu – studium przypadku /    395
  
  Martyna Polczyk:
  Terapia logopedyczna przez zabawę /    406
  
  Olga Przybyla, Tomasz Woźniak:
  Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe /    415
  
  Noty o autorach /    439
  Streszczenia /    446
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia