Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i karajach Europy Środkowo-Wschodniej

1 opinia

Format:

ibuk

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, a także dobrobytu. Wraz z rozwojem i rosnącym wykorzystaniem tych technologii coraz bardziej istotnym zagadnieniem staje się to, na ile wspierają one wzrost gospodarczy i poprawiają efektywność gospodarowania. Ta problematyka była przedmiotem badań w projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna”, który został zrealizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu łódzkiego w latach 2014-2015 ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Monografia przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz. Opisuje zależności pomiędzy technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi a produktywnością w kontekście paradoksu Solowa. Identyfikuje czynniki komplementarne wobec TIK, które warunkują produktywne wdrożenie i wykorzystanie tych technologii - w skali makroekonomicznej dla krajów Europy Środkowo­Wschodniej oraz w skali mikroekonomicznej dla Polski. W ramach badań dowiedziono, że technologie informacyjne i komunikacyjne podnoszą wydajność pracy pod warunkiem powiązania ich z czynnikami komplementarnymi - kapitałem ludzkim, zmianą organizacyjną, innowacyjnością. W rezultacie położenie większego nacisku na wdrażanie czynników komplementarnych wobec TIK w Polsce i krajach Europy środkowo-Wschodniej powinno skutkować poprawą wydajności pracy, nawet jeśli wzrost nakładów na inwestycje w te technologie w najbliższych latach nie będzie tak dynamiczny jak w przeszłości.


Liczba stron213
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-966-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska)    7
  
  Rozdział I. TIK a paradoks produktywności    13
  1.1. Produktywność jako kategoria badawcza (Łukasz Arendt)    13
  1.2. Paradoks produktywności – poszukiwanie odpowiedzi w ramach pierwszej fali badań (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska)    19
  1.2.1. Problem pomiaru    25
  1.2.2. Opóźnienia w materializacji efektów inwestycji w TIK    28
  1.2.3. Redystrybucja zysków oraz błędy w zarządzaniu    30
  1.3. Czynniki komplementarne wobec TIK – konceptualizacja (Łukasz Arendt)    32
  1.4. Druga fala badań paradoksu produktywności (Łukasz Arendt)    37
  
  Rozdział II. Wpływ TIK na produktywność krajów Europy Środkowo-Wschodniej: analiza makroekonomiczna    53
  2.1. Przegląd literatury – badania nad produktywnością w krajach EŚW (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska)    53
  2.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Łukasz Arendt)    59
  2.3. Czynniki komplementarne wobec TIK a produktywność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Aleksandra Skorupińska)    69
  2.3.1. Produktywność i źródła wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej    69
  2.3.2. Wdrażanie nowych technologii – kapitał ludzki i organizacja pracy    74
  2.3.3. Wiedza, tworzenie technologii i zdolność innowacji    78
  2.3.4. Uwarunkowania instytucjonalne    79
  2.4. TIK i czynniki komplementarne a produktywność – analiza ekonometryczna (Aleksandra Skorupińska)    82
  
  Rozdział III. Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstw – analiza mikroekonomiczna    91
  3.1. Technologie Informacyjne i Komunikacyjne oraz innowacyjność przedsiębiorstw (Łukasz Arendt)    92
  3.1.1. Zakres wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach    93
  3.1.2. Bariery wdrażania TIK    107
  3.1.3. Innowacyjność i rola TIK w kreowaniu innowacji    111
  3.2. Zasoby ludzkie wobec TIK (Iwona Kukulak-Dolata)    116
  3.2.1. Procesy decyzyjne a samodzielność pracowników    116
  3.2.2. Kompetencje pracowników a wdrażanie rozwiązań TIK    121
  3.2.3. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach    130
  3.3. TIK i czynniki komplementarne – ujęcie modelowe (Wojciech Grabowski, Aleksandra Skorupińska)    138
  3.3.1. Zmodyfikowany model wzrostu Solowa    140
  3.3.2. Innowacje, inwestycje w TIK a wydajność pracy    146
  
  Rozdział IV. TIK a produktywność: próba syntezy teoretycznej i empirycznej (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata)    157
  
  Literatura    165
  Załącznik 1. Charakterystyka zbiorowości badanych przedsiębiorstw (Iwona Poliwczak)    175
  Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu    201
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia