Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania

-25%

Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,75  17,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,7517,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce wyróżniono 8 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono przegląd wybranych metod wnioskowania statystycznego wykorzystujących metody repróbkowania (resampling) oraz symulacji komputerowych. W rozdziale drugim skoncentrowano się na podstawach konstrukcji testów permutacyjnych. W rozdziale trzecim zaprezentowano możliwości wykorzystania testów permutacyjnych dla weryfikacji hipotez formułowanych na podstawie danych rejestrowanych na skalach mocnych. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę testów permutacyjnych wykorzystywanych dla danych rejestrowanych na skalach słabych. Rozdział piąty obejmuje charakterystykę testów permutacyjnych wykorzystywanych w analizie zależności. Kolejny rozdział przedstawia możliwości wykorzystania testów permutacyjnych w analizie dynamiki. Rozdział siódmy zawiera analizę symulacyjną własności wybranych testów permutacyjnych. Ostatni rozdział prezentuje wybrane przykłady możliwości zastosowań testów permutacyjnych w zagadnieniach ekonomicznych.


Liczba stron196
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-289-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział 1. METODY SYMULACYJNE WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM    15
  1.1. Statystyka i symulacja komputerowa – wybrane fakty z przeszłości    16
  1.2. Weryfikacja hipotez statystycznych    19
  1.3. Metody repróbkowania    22
  1.3.1. Bootstrap    23
  1.3.2. Jackknife    25
  1.3.3. Metoda niezależnych grup losowych    26
  1.3.4. Metoda zależnych grup losowych     27
  1.3.5. Metoda zrównoważonych półprób    27
  1.3.6. Weryfikacja hipotez z wykorzystaniem metod repróbkowania    29
  1.4. Przykłady zastosowania metod repróbkowania    30
  Rozdział 2. PODSTAWY KONSTRUKCJI TESTÓW PERMUTACYJNYCH    32
  2.1. Trzy rodzaje testów permutacyjnych    33
  2.1.1. Dokładny test permutacyjny    34
  2.1.2. Metoda aproksymacji rozkładu na podstawie momentów    35
  2.1.3. Metoda randomizacji    39
  2.2. Testy permutacyjne a testy parametryczne    41
  2.3. Idea testów permutacyjnych na przykładzie testu dla porównania dwóch populacji    41
  2.4. Konstrukcja testów permutacyjnych    44
  2.4.1. Test permutacyjny dokładny    45
  2.4.2. Wybór postaci statystyki testowej w testach permutacyjnych    48
  2.4.3. Konstrukcja statystyki testowej oparta na funkcji odległości    49
  2.4.4. Test permutacyjny randomizacyjny    52
  2.5. Wykorzystanie uogólnionego rozkładu lambda w ocenie prawdopodobieństw dla testów permutacyjnych    54
  2.6. Test permutacyjny dla wartości oczekiwanej    58
  2.7. Przykłady zastosowań testów permutacyjnych    59
  Rozdział 3. ZASTOSOWANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH DLA DANYCH REJESTROWANYCH NA SKALACH MOCNYCH    61
  3.1. Test dla równości dwóch wartości oczekiwanych    61
  3.2. Test dla równości wartości oczekiwanych par skojarzonych    65
  3.3. Test dla równości modalnych w dwóch populacjach    67
  3.4. Test dla symetrii rozkładu    71
  3.5. Test dla równości wariancji    73
  3.6. Test dla równości k (k > 2) wartości oczekiwanych    74
  3.7. Test dla równości wektorów wartości oczekiwanych    75
  3.8. Statystyki równoważne    76
  3.9. Przykłady – testy permutacyjne dla danych rejestrowanych na skalach mocnych    79
  Rozdział 4. ZASTOSOWANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH DLA DANYCH REJESTROWANYCH NA SKALACH SŁABYCH    81
  4.1. Test dla równości dwóch wskaźników struktury    81
  4.2. Test dokładny Fishera i test permutacyjny dla tablicy o wymiarach 2 x 2    82
  4.3. Test niezależności dla tablicy wielodzielczej o wymiarach r x c    87
  4.4. Test chi-kwadrat jednorodności struktur    89
  4.5. Test jednorodności struktur z kierunkowymi hipotezami alternatywnymi    92
  4.6. Przykłady – testy permutacyjne dla danych rejestrowanych na skalach słabych    94
  Rozdział 5. ZASTOSOWANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH W ANALIZIE KORELACJI I REGRESJI    96
  5.1. Testy permutacyjne w analizie korelacji    96
  5.1.1. Test permutacyjny dla współczynnika korelacji liniowej    97
  5.1.2. Testy permutacyjne w analizie korelacji cząstkowej i wielorakiej     99
  5.2. Metody permutacji dla danych wielowymiarowych    102
  5.2.1. Permutacja danych wielowymiarowych    102
  5.2.2. Permutowanie błędów    105
  5.2.3. Permutowanie reszt    106
  5.2.4. Permutowanie zmiennych niezależnych    106
  5.2.5. Permutowanie zmiennej zależnej     106
  5.3. Testy permutacyjne w analizie regresji    107
  5.3.1. Testowanie istotności parametru β funkcji regresji    107
  5.3.2. Testowanie istotności parametrów modelu regresji wielorakiej    108
  5.3.3. Porównanie dwóch funkcji regresji    110
  5.4. Porównanie testów parametrycznych i permutacyjnych w analizie regresji    111
  5.4.1. Porównanie testu F i testu permutacyjnego w analizie regresji    112
  5.4.2. Porównanie testu t i testu permutacyjnego w analizie regresji    113
  5.5. Przykłady zastosowania testów permutacyjnych w analizie korelacji i regresji    115
  Rozdział 6. ZASTOSOWANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH W ANALIZIE DYNAMIKI    117
  6.1. Porównywanie zmian w czasie    117
  6.2. Indeksy indywidualne – porównywanie średniego tempa zmian    118
  6.3. Indeksy agregatowe – czy zmiany łączne są takie same?    120
  6.4. Porównywanie zmian w czasie – funkcja trendu    124
  6.5. Wykrywanie punktów zwrotnych    126
  6.6. Metoda permutacyjna w wyznaczaniu przedziałów ufności dla szeregu czasowego    129
  6.7. Przykłady zastosowania testów permutacyjnych w analizie dynamiki    134
  Rozdział 7. ANALIZA SYMULACYJNA WŁASNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW PERMUTACYJNYCH    136
  7.1. Czy próbę pobrano z populacji o rozkładzie normalnym?    137
  7.2. Charakterystyka przeprowadzonych symulacji    141
  7.3. Założenia i wyniki symulacji    141
  7.3.1. Porównanie wartości oczekiwanych dwóch populacji    142
  7.3.2. Porównanie wartości oczekiwanych k (k = 3) populacji    145
  7.3.3. Test jednorodności wariancji    148
  7.3.4. Test dla współczynnika korelacji    151
  7.3.5. Porównanie własności testów dla dwóch funkcji trendu    154
  7.3.6. Porównanie własności testów dla jednorodności struktur    157
  Rozdział 8. WYBRANE ZASTOSOWANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH W BADANIACH EKONOMICZNYCH    161
  8.1. Zastosowanie testu permutacyjnego do monitorowania stabilności poziomu przeciętnego procesu    162
  8.1.1. Konstrukcja karty kontrolnej    163
  8.1.2. Analiza symulacyjna własności permutacyjnej karty kontrolnej    164
  8.2. Zastosowanie testów permutacyjnych dla danych w tablicach wielodzielczych    170
  8.3. Testy adaptacyjne    173
  8.3.1. Istota testów adaptacyjnych    173
  8.3.2. Test adaptacyjny dla równości wartości oczekiwanych    174
  8.3.3. Test adaptacyjny Hogga, Fishera i Randlesa    175
  8.4. Oprogramowanie komputerowe wspomagające wykorzystanie testów
  permutacyjnych    178
  8.4.1. Program R i metody permutacyjne    178
  8.4.2. Wybrane pakiety R    179
  Zakończenie    183
  Bibliografia    185
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia