Nauki o Zarządzaniu 1(26)

Nauki o Zarządzaniu 1(26)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Klasyczna, Schumpeterowska „twórcza destrukcja” również współcześnie jest wy-znacznikiem tych aktywności podmiotów rynkowych, w które wpisane są działania innowacyjne. Skutkiem tej działalności są szeroko rozumiane zmiany organizacyjne, znajdujące się w centrum zainteresowania nauk o zarządzaniu. Nie jest jednak możliwe stworzenie pełnej listy czynników generujących przeobrażenia w organizacjach, tak jak nie jest realne określenie skończonego wykazu paradoksów, które im towarzyszą. Warto jednak podejmować próby usystematyzowania tych działań, gdyż są one niekwestionowanym sposobem rozwoju nauki i zbliżania jej do „doskonałości” – niezależnie od sposobu rozumienia tej kategorii.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów polskich badaczy na innowacyjność, zmiany organizacyjne, związane z nimi procesy uczenia się oraz próba usystematyzowania tych poglądów, a także określenie ich wpływu na wybrane kategorie, takie jak rozwój, adaptacja czy uelastycznienie organizacji. Poznawanie źródeł, barier i procesów związanych z innowacjami i zmianami prowadzi do systematycznej identyfikacji paradoksów i pozornego ich rozstrzygania. To fenomen nauk, w tym nauk społecznych, które wciąż jeszcze pozostawiają wiele miejsca na dywagacje, wątpliwości i wyjaśnienia o charakterze probabilistycznym i intencjonalnym.
Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie inspirować czytelników zarówno do eksploracji przedstawianych zagadnień, jak i do poszukiwania kolejnych luk badawczych. Ostatecznie celem nauki jest coraz lepsze wyjaśnianie zjawisk, a „poszukiwanie dobrych wyjaśnień prowadzi nas do idei stopniowego poprawienia wyjaśnień poprzez podnoszenie stopnia ich sprawdzalności, to znaczy poprzez przechodzenie do lepiej sprawdzalnych teorii, do teorii o większej treści, wyższym stopniu uniwersalności i wyższym stopniu dokładności” (K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, PWN, s. 252).


Katarzyna Piórkowska, Aleksandra Sus


Liczba stron194
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Jan Brzóska: Rola inteligentnych specjalizacji w projektowaniu i wdrażaniu regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego (Smart specialization and their role in designing and implementing of the regional innovation strategy of the Silesian Province)    9
  Joanna Duda: Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu (Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory)    27
  Wojciech Głód: Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia – wybrane aspekty (Innovation of human resource management in health care sector – chosen aspects)    44
  Magdalena Grębosz, Jean-Marc Pointet: Paradoks „retro-innowacji” w zarządzaniu marką (Paradox of retro-innovation in brand management)    52
  Marcin Jakubiec: Działania innowacyjne czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa (Innovation actions as a factor of company’s development)    63
  Alfreda Kamińska: Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych (Conditions of the innovative activity of industrial enterprises)    77
  Marcin Kowalewski: Nowe podejście do planowania operacyjnego. Charakterystyka koncepcji beyond budgeting i SOFP (The new approach to operational planning. The lowdown on beyond budgeting concept and sales, operational and financial planning (SOFP))    91
  Teresa Kupczyk, Piotr Bartkowiak: Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR (Management of multi-location projects as a determining factor of changes of key competencies of personnel consultants/ HR coordinators)    100
  Tomasz Nawrocki: Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych (Risk of enterprises innovative activity in the context of their financial results)    112
  Magdalena Rzemieniak: Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji (Paradoxes in crisis and corporate identity)    125
  Seweryn Spałek: Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania (Innovation projects – the idea and determinants)    132
  Anna Starosta: Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw (PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises)    142
  Robert Walasek: Systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach logistycznych – wyniki badania (Information security systems in logistics enterprises – research results)    152
  Maria Woźniak-Malczewska: Społeczna niepewność jako bariera wdrażania innowacji − przykład biopaliw w Polsce (Social uncertainty as a barrier to innovation implementation – the case of the Polish biofuel sector)    166
  Maciej Zastempowski: Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw (Information sources of Polish small and medium-sized enterprises innovation)    183
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia