Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

-25%

Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,75  29,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,7529,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym celem niniejszej monografii jest identyfikacja podstawowych procesów kształtowania wyniku finansowego netto przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono przy tym procesom znacznej redukcji wyniku finansowego (ang. big bath), praktyce wygładzania wyniku finansowego netto (ang. income smoothing), raportowania małego zysku, małego przyrostu wyniku finansowego netto oraz zwiększania wyniku finansowego. Podjęto próbę pomiaru zjawisk kształtowania wyniku finansowego, analizowano podstawowe determinanty ważniejszych celów kształtowania oraz instrumenty stosowane w procesach kształtowania wyniku. W badaniu uwzględniano wybrane instrumenty polityki bilansowej o charakterze materialnym, a także wybrane transakcje, prowadzone zwykle poza podstawową działalnością podmiotu. Rozpatrywano zatem dwie główne grupy instrumentów kształtowania wyniku finansowego, tj. kształtowania wyniku poprzez metody i szacunki w rachunkowości (ang. accounting earnings management) oraz poprzez transakcje (ang. real earnings management). Analizowano w szczególności trzy grupy determinant procesów kształtowania wyniku finansowego: czynniki zarządcze i związane ze strukturą własności, czynniki o charakterze sprawozdawczym i czynniki ekonomiczne. Brane były również pod uwagę czynniki o charakterze rekurencyjnym, które w praktyce sprawozdawczości finansowej i stosowaniu wielu instrumentów są zwykle istotne.


Liczba stron312
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-283-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. KSZTAŁTOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO. METODY JEGO IDENTYFIKACJI I MOTYWATORY
  1. Kształtowanie wyniku finansowego jako obszar badawczy    17
  2. Wygładzanie wyniku finansowego    27
  3. Znaczna redukcja wyniku / zwiększenie straty (ang. big bath)    38
  4. Badanie procesów kształtowania wyniku finansowego    47
  4.1. Analiza zmian niepieniężnych aktywów obrotowych netto, w szczególności zmian uznaniowych    48
  4.2. Analiza raportowanego wyniku finansowego    51
  4.3. Analiza wybranych wskaźników pomiaru dokonań mogących świadczyć o procesach kształtowania wyniku    55
  4.4. Analiza jakości wyniku finansowego    58
  4.5. Analiza porównawcza sprawozdań finansowych podmiotów opracowujących sprawozdania finansowe równolegle według różnych systemów sprawozdawczych    63
  4.6. Analiza odstępstw od standardów/zasad prawa finansowego oraz analiza skandali lub przestępstw rachunkowych    64
  4.7. Analiza skutków zmian przyjmowanych metod rachunkowości    66
  4.8. Analiza kształtowania transakcji i szacunków poza podstawową działalnością operacyjną    68
  5. Motywatory kształtowania wyniku finansowego    75
  Rozdział II. ZNACZĄCA REDUKCJA WYNIKU FINANSOWEGO JAKO CEL KSZTAŁTOWANIA WYNIKU I INSTRUMENTY JEJ REALIZACJI
  1. Hipotezy i pytania badawcze odnoszące się do znaczącej redukcji wyniku finansowego i jej determinant    103
  1.1. Identyfikacja procesów znacznej redukcji wyniku / zwiększenia straty. Źródła danych, zmienne i testy    108
  1.2. Związek raportowania „dużej” straty ze strukturą własności podmiotów oraz z czynnikami zarządczymi    118
  1.3. Raportowanie „dużej” straty a czynniki sprawozdawcze    119
  1.4. Raportowanie „dużej” straty a czynniki ekonomiczne    121
  1.5. Czynniki rekurencyjne – powtarzalność raportowania „dużej” straty    122
  1.6. Związki raportowania „dużej” straty z kształtowaniem wyniku finansowego netto w innych okresach     122
  1.7. Raportowanie „dużej” straty a jakość wyniku finansowego     125
  1.8. Rynek kapitałowy a występowanie „dużej” straty     127
  2. Rezultaty badań    127
  2.1. Identyfikacja procesów znacznej redukcji wyniku / zwiększenia straty     127
  2.2. Związek między raportowaniem „dużej” straty a stosowaniem określonych szacunków w rachunkowości lub przeprowadzaniem wybranych transakcji     136
  2.3. Związek raportowania „dużej” straty ze strukturą własności podmiotów oraz z czynnikami zarządczymi     154
  2.4. „Duża” strata a czynniki sprawozdawcze    160
  2.5. Raportowanie „dużej” straty a czynniki ekonomiczne    161
  2.6. Związki raportowania „dużej” straty z kształtowaniem wyniku finansowego netto w innych okresach    169
  2.7. Raportowanie „dużej” straty a jakość wyniku finansowego    173
  2.8. Reakcja rynku kapitałowego na raportowanie wielkiej straty    177
  3. Wnioski    178
  Rozdział III. POZOSTAŁE CELE KSZTAŁTOWANIA WYNIKU FINANSOWEGO I ICH INSTRUMENTY
  1. Pytania badawcze, hipotezy, metody badawcze i źródła danych    188
  1.1. Wygładzanie wyniku finansowego    188
  1.2. Małe przyrosty wyniku finansowego a zmiany wyniku    193
  1.3. Determinanty wygładzania    194
  1.4. Raportowanie małego zysku oraz małych przyrostów wyniku finansowego netto    199
  1.5. Wybrane transakcje i szacunki a zmiany wyniku finansowego netto    201
  1.6. Publiczna oferta a procesy kształtowania wyniku finansowego netto    203
  1.7. Instrumenty kształtowania wyniku finansowego    205
  1.8. Źródła danych i obserwacji    211
  2. Rezultaty badań    212
  2.1. Wygładzanie wyniku finansowego    212
  2.2. Małe przyrosty wyniku finansowego a zmiany wyniku    215
  2.3. Determinanty wygładzania    217
  2.4. Małe zyski, małe przyrosty wyniku finansowego    233
  2.5. Wybrane transakcje i szacunki a zmiany wyniku finansowego netto    238
  2.6. Oferta publiczna akcji (PO). Rezultaty badań    248
  2.7. Wybrane szacunki i transakcje w rachunkowości jako instrumenty kształtowania wyniku finansowego netto. Rezultaty badań     251
  2.7.1. Odpisy wartości należności i zapasów    251
  2.7.2. Zmiany rezerw na zobowiązania     254
  2.7.3. Odpisy z tytułu utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych     256
  2.7.4. Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych odnoszone wynikowo (FVFI_INCt)     261
  2.7.5. Wyniki ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych (ONCA_S / At)     266
  2.7.6. Wyniki ze sprzedaży aktywów finansowych (FINV_S /At)    268
  2.7.7. Działalność niekontynuowana oraz zdarzenia nadzwyczajne (DISC&EXTR)     273
  2.7.8. Amortyzacja rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych     278
  2.7.9. Zestawienie zbiorcze związku szacunków i transakcji w sprawozdawczości finansowej z wybranymi czynnikami jakościowymi     281
  3. Wnioski    283
  Zakończenie    289
  Bibliografia    297
  Spis tabel    307
  Spis wykresów    310
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia