Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów.
Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nowa specjalizacja– mediatora socjalnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach – patronat nad publikacja


Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego.Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów.
Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczna zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej.
(…) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić,iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje.
Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko


Liczba stron234
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-74-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Bibliografia »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Konflikty i polubowne formy ich rozwiązywania »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Mediacja – zagadnienia uniwersalne »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Negocjacje – zagadnienia ogólne »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Pomoc społeczna w Polsce – modele polityki społecznej, zasady i regulacje prawne oraz zadania pracownika socjalnego »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Postępowanie mediacyjne – przebieg, rola mediatora, relacje stron »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Prawne regulacje negocjacji i mediacji w Polsce »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Zastosowanie mediacji w zawodzie pracownika socjalnego »

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne – prof. dr hab. Stanisław Nitecki    7
  Przedmowa (od Autorów)    11
  ROZDZIAŁ I. Pomoc społeczna w Polsce – modele polityki społecznej, zasady i regulacje prawne oraz zadania pracownika socjalnego    15
  1.1. Pojęcie i krótki rys historyczny pomocy społecznej w Polsce    15
  1.2. Aktualna regulacja prawna pomocy społecznej w Polsce    18
  1.3. Modele polityki i pomocy społecznej. Zasada subsydiarności    23
  1.4. Role i zadania pracownika socjalnego    26
  ROZDZIAŁ II. Konflikty i polubowne formy ich rozwiązywania    31
  2.1. Pojęcie i podłoże konfliktu    31
  2.2. Ogólna klasyfikacja konfliktów i rodzaje konfliktów w pomocy społecznej    41
  2.3. ADR – alternatywne (polubowne) formy rozwiązywanie konfliktów i sporów    46
  ROZDZIAŁ III. Komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu    55
  3.1. Wprowadzenie do nauki o teorii komunikacji    55
  3.2. Wieloaspektowość komunikacji    59
  3.3. Efektywność komunikacji    66
  i mediacji    72
  3.5. Psychologiczna transformacja personalna w ramach dyskursu integracyjnego    76
  ROZDZIAŁ IV. Negocjacje – zagadnienia ogólne    81
  4.1. Istota negocjacji    81
  4.2. Strategie i techniki negocjacyjne    87
  4.3. Cele i kadrowanie w negocjacjach    94
  4.4. Przygotowanie i etapy negocjacji    97
  4.5. Impas w negocjacjach    101
  ROZDZIAŁ V. Mediacja – zagadnienia uniwersalne    105
  5.1. Pojęcie i cele mediacji    105
  5.2. Uniwersalne zasady mediacji    110
  5.3. Polskie „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora”    114
  ROZDZIAŁ VI. Postępowanie mediacyjne – przebieg, rola mediatora, relacje stron    127
  6.1. Rola, zadania i wybór mediatora    127
  6.2. Przebieg postępowania mediacyjnego    133
  6.3. Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów na drodze mediacji    139
  6.3.1. Obawy dotyczące postępowania mediacyjnego    141
  6.3.2. Obawy dotyczące osoby mediatora    145
  6.3.3. Obawy dotyczące samej strony (osobiste) lub strony przeciwnej    147
  ROZDZIAŁ VII. Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego    151
  7.1. Umowy w pomocy społecznej    151
  7.2. Treść kontraktu socjalnego    154
  7.3. Wzór kontraktu socjalnego    160
  ROZDZIAŁ VIII. Zastosowanie mediacji w zawodzie pracownika socjalnego    173
  8.1. Obszary mediacji w pomocy społecznej    173
  8.2. Przebieg mediacji socjalnej    175
  8.3. Plan wychowawczy    180
  8.4. Korzyści płynące z mediacji w pracy socjalnej    183
  8.5. Przeciwwskazania do mediacji    186
  8.6. Mediacje socjalne a etyka pracy socjalnej    189
  ROZDZIAŁ IX. Prawne regulacje negocjacji i mediacji w Polsce    197
  9.1. Zastosowanie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu sporów prawnych    197
  9.2. Negocjacje i mediacje w sprawach cywilnych    202
  9.3. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich    207
  9.4. Mediacje w zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy    216
  LITERATURA    221
  NOTY O AUTORACH    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia