Opieka nad osobami starszymi

Przewodnik dla zespołu terapeutycznego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.
Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi - do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5100-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa VII
  
  ROZDZIAŁ. Zarys rozwoju geriatrii i gerontologii w PolsceKatarzyna Szczerbińska     1
    Historia rozwoju geriatrii     1
    Działalność naukowa i dydaktyczna     2
    Badania naukowe     3
    Działania z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej     6
    Podsumowanie     8
  
  ROZDZIAŁ 2. Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznegoMateusz Cybulski     11
    Wstęp     11
    Interdyscyplinarne konsekwencje starzenia się społeczeństwa     13
    Podsumowanie     15
  
  ROZDZIAŁ 3. Starzenie się kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różniceAnita Gębska-Kuczerowska     17
    Wstęp     17
    Długość życia kobiet i mężczyzn     17
    Występowanie wybranych problemów zdrowotnych w populacji osób starszych z uwzględnieniem płci     18
    Inne przewlekłe problemy zdrowotne     22
    Starzenie się kobiet i mężczyzn w wymiarze społeczno-ekonomicznym     25
    Podsumowanie     26
  
  ROZDZIAŁ 4. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wiekuMariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki     29
    Wstęp     29
    Sprawność funkcjonalna jako element wielopłaszczyznowych narzędzi badawczych     37
    Zakończenie     43
    Podsumowanie     43
  
  ROZDZIAŁ 5. Specyfika postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wiekuKornelia Kędziora-Kornatowska     45
    Wstęp     45
    Zjawisko „homeostenozy”     45
    Całościowa Ocena Geriatryczna     46
    Rodzaje terapii osób starszych     46
    Główne problemy farmakoterapii geriatrycznej     47
    Podsumowanie     49
  
  ROZDZIAŁ 6. Wielkie zespoły geriatryczne występujące u osób starszychZyta Beata Wojszel     51
    Wstęp     51
    Upośledzenie sprawności wzroku     52
    Upośledzenie sprawności słuchu     55
    Utrata sprawności poruszania się     57
    Upadki     59
    Zaburzenia funkcji zwieraczy     61
    Niedożywienie     65
    Geriatryczny zespół jatrogenny     66
    Podsumowanie     68
  
  ROZDZIAŁ 7. Najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u seniorówKatarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Napoleon Waszkiewicz     71
    Wstęp     71
    Otępienia     73
    Zaburzenia świadomości     77
    Zaburzenia psychotyczne     80
    Depresja     81
    Zaburzenia lękowe     84
    Uzależnienia     84
      Alkohol     85
      Benzodiazepiny     85
    Bezsenność     87
    Zaburzenia seksualne     88
    Specyfika farmakoterapii seniorów     89
    Podsumowanie     91
  
  ROZDZIAŁ 8. Strategie radzenia sobie ze stresem funkcjonujące wśród osób starszychAndrzej Kiejna, Magdalena Gawrych     93
    Wstęp     93
    Współczesne rozumienie stresu i radzenia sobie ze stresem     93
    Stresory specyficzne dla okresu późnej dorosłości     96
    Adaptacja do starości jako źródło stresu     97
    Prozdrowotne i prorozwojowe strategie radzenia sobie ze stresem w starości     99
    Psychologiczne potencjały prozdrowotnego starzenia się     102
    Podsumowanie     103
  
  ROZDZIAŁ 9. Rola współczesnej pielęgniarki w opiece nad osobami starszymi w świetle najnowszych polskich standardów geriatrycznych – projekt modelu opiekiMarta Muszalik     105
    Wstęp     105
    Zakres roli i zadań pielęgniarki w opiece geriatrycznej na bazie standardów postępowania w opiece geriatrycznej     106
    Model opieki skoncentrowany na pacjencie     108
    Hierarchiczny model opieki pielęgniarskiej w geriatrii – projekt modelu opieki     111
    Podsumowanie     114
  
  ROZDZIAŁ 10. Opieka paliatywna u osób w podeszłym wiekuKrystyna de Walden-Gałuszko     115
    Wstęp     115
    Filozofia postępowania w opiece paliatywnej     115
    Zmiany fizyczne u osób starych     118
    Zmiany psychiczne u osób starych     120
    Formy opieki paliatywnej – ocena efektywności opieki     123
    Podsumowanie     132
  
  ROZDZIAŁ 11. Rehabilitacja osób w podeszłym wiekuJoanna Kostka, Tomasz Kostka     133
    Wstęp     133
    Sprawność funkcjonalna/niepełnosprawność     134
    Specyfika rehabilitacji w geriatrii     135
    Fizjoterapia     137
    Trening oporowy     140
    Trening funkcjonalny     143
    Fizykoterapia i masaż     145
    Zaopatrzenie ortopedyczne i adaptacja środowiska     146
    Podsumowanie     147
  
  ROZDZIAŁ 12. Zdrowy styl życia szansą na długowiecznośćMałgorzata Marcysiak     149
    Wstęp     149
    Zdrowie a styl życia     150
    Zdrowie a styl życia człowieka starszego     152
    Starzenie się a długowieczność – fakty     152
    Zdrowy styl życia a długowieczność – kierunki działań     154
    Długowieczność a priorytety w zachowaniach zdrowotnych     155
    Podsumowanie     158
  
  ROZDZIAŁ 13. Polityka senioralna w Polsce i wybranych krajach Europy oraz USADonata Kurpas     159
    Wstęp     159
    Założenia polityki senioralnej     159
    Polityka senioralna a systemy opieki zdrowotnej     160
    Przykłady rozwiązań europejskich     161
    Rozwiązania systemowe w USA     166
    Zakończenie     168
    Podsumowanie     168
  
  ROZDZIAŁ 14. Społeczny wymiar jakości życia i jego uwarunkowaniaBeata Tobiasz-Adamczyk     171
    Wstęp     171
    Badania nad jakością życia w wieku starszym z perspektywy przebiegu życia (life span, life course)     172
    Definiowanie pojęcia jakości życia     173
    Operacjonalizacja wskaźników jakości życia     175
    Odwoływanie się do społecznych wskaźników obiektywnych warunkujących jakość życia     176
    Rola czynników subiektywnych w ocenie jakości życia     177
    Czynniki społeczne warunkujące jakość życia
    w wieku starszym     178
    Podsumowanie     182
  
  ROZDZIAŁ 15. Zjawisko przemocy w populacji osób starszychMałgorzata Halicka, Anna Szafranek     185
    Wstęp     185
    Przemoc a osoby starsze     185
    Człowiek stary jako ofiara przemocy domowej     188
    Człowiek stary jako sprawca przemocy     191
    Przemoc instytucjonalna     192
    Wnioski     195
    Podsumowanie     195
  
  ROZDZIAŁ 16. Niepełnosprawność u osób w podeszłym wiekuBeata Karakiewicz, Anna Lubkowska     197
    Wstęp     197
    Przyczyny niepełnosprawności     198
    Dane statystyczne     198
    Skutki niepełnosprawności     199
    Starzenie się a wydolność funkcjonalna człowieka     200
    Podłoże głównych potrzeb rehabilitacyjnych wieku podeszłego     203
    Zasady, które należy uwzględnić w fizjoterapii osób starszych     205
    Podsumowanie     206
  
  ROZDZIAŁ 17. Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi w podeszłym wieku w PolscePiotr Szukalski     209
    Wstęp     209
    Demograficzne przemiany rodziny – konsekwencje dla opiekunów rodzinnych     209
    Aktualna sytuacja rodzinna polskich seniorów     212
    Jakość relacji rodzinnych     215
    Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych w ramach rodziny     219
    Podsumowanie     220
  
  ROZDZIAŁ 18. Wyzwania w komunikacji z pacjentem w wieku podeszłymZbigniew Kowalski     223
    Istota komunikacji interpersonalnej w relacji lekarz – pacjent     223
    Specyfika kontaktu z pacjentem w wieku podeszłym     224
    Wpływ jakości kontaktu interpersonalnego na relację lekarz–pacjent w wieku podeszłym     226
    Umiejętność zadawania pytań i słuchania odpowiedzi     227
    Umiejętność wspierania potrzeb rozmówcy     228
    Umiejętność zamykania rozmowy     229
    Podsumowanie     229
  
  ROZDZIAŁ 19. Postęp technologiczny jako źródło wyzwań i nowych możliwości wsparcia osób starszychMariusz Duplaga     231
    Wstęp     231
    Akceptacja technologii     232
    Wsparcie z wykorzystaniem technologii     233
    Ocena potrzeb     234
    Technologie wspomagające     235
    Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)     236
    Inteligentne środowiska oraz środowiska wspierające codzienne życie     237
    „Inteligentny dom”     237
    Teleopieka, telemedycyna i e-zdrowie     238
    „Gry na poważnie” („serious games”)     240
    Technologie wspierające funkcje poznawcze     240
    Roboty     241
    Podsumowanie     241
  
  ROZDZIAŁ 20. Wpływ domów pomocy społecznej i uniwersytetów trzeciego wieku na proces starzenia się społeczeństwaHalina Zielińska-Więczkowska     243
    Wstęp     243
    Perspektywy i skutki przemian demograficznych na najbliższe lata a wzrost zapotrzebowania na usługi DPS i UTW     244
    Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze seniorów w starzejącym się społeczeństwie w kontekście podejmowania nowych wyzwań na rzecz funkcjonowania DPS     245
    Funkcjonowanie DPS w kontekście nowych wyzwań i wizji państwa opiekuńczego     246
    Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje poprawiające jakość życia seniorów     249
    Podsumowanie     252
  
  SKOROWIDZ     255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia