Opieka nad osobami starszymi

Przewodnik dla zespołu terapeutycznego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,44  79,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,4479,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.
Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi - do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5100-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . Zarys rozwoju geriatrii i gerontologii w PolsceKatarzyna Szczerbińska    1
[][]Historia rozwoju geriatrii    1
    Działalność naukowa i dydaktyczna    2
    Badania naukowe    3
    Działania z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej    6
    Podsumowanie    8
  ROZDZIAŁ 2. Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznegoMateusz Cybulski    11
    Wstęp    11
    Interdyscyplinarne konsekwencje starzenia się społeczeństwa    13
    Podsumowanie    15
  ROZDZIAŁ 3. Starzenie się kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różniceAnita Gębska-Kuczerowska    17
    Wstęp    17
    Długość życia kobiet i mężczyzn    17
    Występowanie wybranych problemów zdrowotnych w populacji osób starszych z uwzględnieniem płci    18
    Inne przewlekłe problemy zdrowotne    22
    Starzenie się kobiet i mężczyzn w wymiarze społeczno-ekonomicznym    25
    Podsumowanie    26
  ROZDZIAŁ 4. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wiekuMariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki    29
    Wstęp    29
    Sprawność funkcjonalna jako element wielopłaszczyznowych narzędzi badawczych    37
    Zakończenie    43
    Podsumowanie    43
  ROZDZIAŁ 5. Specyfika postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wiekuKornelia Kędziora-Kornatowska    45
    Wstęp    45
    Zjawisko „homeostenozy”    45
    Całościowa Ocena Geriatryczna    46
    Rodzaje terapii osób starszych    46
    Główne problemy farmakoterapii geriatrycznej    47
    Podsumowanie    49
  ROZDZIAŁ 6. Wielkie zespoły geriatryczne występujące u osób starszychZyta Beata Wojszel    51
    Wstęp    51
    Upośledzenie sprawności wzroku    52
    Upośledzenie sprawności słuchu    55
    Utrata sprawności poruszania się    57
    Upadki    59
    Zaburzenia funkcji zwieraczy    61
    Niedożywienie    65
    Geriatryczny zespół jatrogenny    66
    Podsumowanie    68
  ROZDZIAŁ 7. Najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u seniorówKatarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Napoleon Waszkiewicz    71
    Wstęp    71
    Otępienia    73
    Zaburzenia świadomości    77
    Zaburzenia psychotyczne    80
    Depresja    81
    Zaburzenia lękowe    84
    Uzależnienia    84
      Alkohol    85
      Benzodiazepiny    85
    Bezsenność    87
    Zaburzenia seksualne    88
    Specyfika farmakoterapii seniorów    89
    Podsumowanie    91
  ROZDZIAŁ 8. Strategie radzenia sobie ze stresem funkcjonujące wśród osób starszychAndrzej Kiejna, Magdalena Gawrych    93
    Wstęp    93
    Współczesne rozumienie stresu i radzenia sobie ze stresem    93
    Stresory specyficzne dla okresu późnej dorosłości    96
    Adaptacja do starości jako źródło stresu    97
    Prozdrowotne i prorozwojowe strategie radzenia sobie ze stresem w starości    99
    Psychologiczne potencjały prozdrowotnego starzenia się    102
    Podsumowanie    103
  ROZDZIAŁ 9. Rola współczesnej pielęgniarki w opiece nad osobami starszymi w świetle najnowszych polskich standardów geriatrycznych – projekt modelu opiekiMarta Muszalik    105
    Wstęp    105
    Zakres roli i zadań pielęgniarki w opiece geriatrycznej na bazie standardów postępowania w opiece geriatrycznej    106
    Model opieki skoncentrowany na pacjencie    108
    Hierarchiczny model opieki pielęgniarskiej w geriatrii – projekt modelu opieki    111
    Podsumowanie    114
  ROZDZIAŁ 10. Opieka paliatywna u osób w podeszłym wiekuKrystyna de Walden-Gałuszko    115
    Wstęp    115
    Filozofia postępowania w opiece paliatywnej    115
    Zmiany fizyczne u osób starych    118
    Zmiany psychiczne u osób starych    120
    Formy opieki paliatywnej – ocena efektywności opieki    123
    Podsumowanie    132
  ROZDZIAŁ 11. Rehabilitacja osób w podeszłym wiekuJoanna Kostka, Tomasz Kostka    133
    Wstęp    133
    Sprawność funkcjonalna/niepełnosprawność    134
    Specyfika rehabilitacji w geriatrii    135
    Fizjoterapia    137
    Trening oporowy    140
    Trening funkcjonalny    143
    Fizykoterapia i masaż    145
    Zaopatrzenie ortopedyczne i adaptacja środowiska    146
    Podsumowanie    147
  ROZDZIAŁ 12. Zdrowy styl życia szansą na długowiecznośćMałgorzata Marcysiak    149
    Wstęp    149
    Zdrowie a styl życia    150
    Zdrowie a styl życia człowieka starszego    152
    Starzenie się a długowieczność – fakty    152
    Zdrowy styl życia a długowieczność – kierunki działań    154
    Długowieczność a priorytety w zachowaniach zdrowotnych    155
    Podsumowanie    158
  ROZDZIAŁ 13. Polityka senioralna w Polsce i wybranych krajach Europy oraz USADonata Kurpas    159
    Wstęp    159
    Założenia polityki senioralnej    159
    Polityka senioralna a systemy opieki zdrowotnej    160
    Przykłady rozwiązań europejskich    161
    Rozwiązania systemowe w USA    166
    Zakończenie    168
    Podsumowanie    168
  ROZDZIAŁ 14. Społeczny wymiar jakości życia i jego uwarunkowaniaBeata Tobiasz-Adamczyk    171
    Wstęp    171
    Badania nad jakością życia w wieku starszym z perspektywy przebiegu życia (life span, life course)    172
    Definiowanie pojęcia jakości życia    173
    Operacjonalizacja wskaźników jakości życia    175
    Odwoływanie się do społecznych wskaźników obiektywnych warunkujących jakość życia    176
    Rola czynników subiektywnych w ocenie jakości życia    177
    w wieku starszym    178
    Podsumowanie    182
  ROZDZIAŁ 15. Zjawisko przemocy w populacji osób starszychMałgorzata Halicka, Anna Szafranek    185
    Wstęp    185
    Przemoc a osoby starsze    185
    Człowiek stary jako ofiara przemocy domowej    188
    Człowiek stary jako sprawca przemocy    191
    Przemoc instytucjonalna    192
    Wnioski    195
    Podsumowanie    195
  ROZDZIAŁ 16. Niepełnosprawność u osób w podeszłym wiekuBeata Karakiewicz, Anna Lubkowska    197
    Wstęp    197
    Przyczyny niepełnosprawności    198
    Dane statystyczne    198
    Skutki niepełnosprawności    199
    Starzenie się a wydolność funkcjonalna człowieka    200
    Podłoże głównych potrzeb rehabilitacyjnych wieku podeszłego    203
    Zasady, które należy uwzględnić w fizjoterapii osób starszych    205
    Podsumowanie    206
  ROZDZIAŁ 17. Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi w podeszłym wieku w PolscePiotr Szukalski    209
    Wstęp    209
    Demograficzne przemiany rodziny – konsekwencje dla opiekunów rodzinnych    209
    Aktualna sytuacja rodzinna polskich seniorów    212
    Jakość relacji rodzinnych    215
    Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych w ramach rodziny    219
    Podsumowanie    220
  ROZDZIAŁ 18. Wyzwania w komunikacji z pacjentem w wieku podeszłymZbigniew Kowalski    223
    Istota komunikacji interpersonalnej w relacji lekarz – pacjent    223
    Specyfika kontaktu z pacjentem w wieku podeszłym    224
    Wpływ jakości kontaktu interpersonalnego na relację lekarz–pacjent w wieku podeszłym    226
    Umiejętność zadawania pytań i słuchania odpowiedzi    227
    Umiejętność wspierania potrzeb rozmówcy    228
    Umiejętność zamykania rozmowy    229
    Podsumowanie    229
  ROZDZIAŁ 19. Postęp technologiczny jako źródło wyzwań i nowych możliwości wsparcia osób starszychMariusz Duplaga    231
    Wstęp    231
    Akceptacja technologii    232
    Wsparcie z wykorzystaniem technologii    233
    Ocena potrzeb    234
    Technologie wspomagające    235
    Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)    236
    Inteligentne środowiska oraz środowiska wspierające codzienne życie    237
    „Inteligentny dom”    237
    Teleopieka, telemedycyna i e-zdrowie    238
    „Gry na poważnie” („serious games”)    240
    Technologie wspierające funkcje poznawcze    240
    Roboty    241
    Podsumowanie    241
  ROZDZIAŁ 20. Wpływ domów pomocy społecznej i uniwersytetów trzeciego wieku na proces starzenia się społeczeństwaHalina Zielińska-Więczkowska    243
    Wstęp    243
    Perspektywy i skutki przemian demograficznych na najbliższe lata a wzrost zapotrzebowania na usługi DPS i UTW    244
    Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze seniorów w starzejącym się społeczeństwie w kontekście podejmowania nowych wyzwań na rzecz funkcjonowania DPS    245
    Funkcjonowanie DPS w kontekście nowych wyzwań i wizji państwa opiekuńczego    246
    Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje poprawiające jakość życia seniorów    249
    Podsumowanie    252
  SKOROWIDZ    255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia