Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik dotyczący kardiologii inwazyjnej skierowany do pielęgniarek.
Dużym atutem tej publikacji jest zespół Autorów – praktycy zatrudnieni w śląskich ośrodkach kardiologicznych oraz nauczyciele akademiccy o bogatym doświadczeniu w nauczaniu.
W trzech częściach książki omówiono:
1. Zadania i kompetencje zespołu terapeutycznego w przygotowaniu pacjenta do procedur hemodynamicznych.
2. Standardy kardiologicznej opieki nad pacjentem w trakcie wybranych procedur kardiologii inwazyjnej.
3. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegach kardiologii inwazyjnej.


Liczba stron368
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5108-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  
  1. Zadania i kompetencje zespołu terapeutycznego w przygotowaniu pacjenta do procedur hemodynamicznych    19
    1.1. Diagnostyka inwazyjna w chorobach serca – Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Mariola Śleziona, Lucyna Graf    19
      1.1.1. Koronarografia    20
      1.1.2. Koronaroplastyka    22
      1.1.3. Cewnikowanie jam serca    23
      1.1.4. Inne metody inwazyjne    25
    1.2. Wybrane zabiegi terapeutyczne wykonywane drogą przeznaczyniową – Piotr Jerzy Gurowiec, Magdalena Cwynar    27
      1.2.1. Przezskórne interwencje wieńcowe    27
      1.2.2. Przezskórna walwuloplastyka płucna    28
      1.2.3. Przeznaczyniowe zamykanie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej    30
      1.2.4. Przetrwały przewód tętniczy    31
      1.2.5. Przezskórne wszczepianie zastawki aortalnej serca    33
    1.3. Interwencje kardiologiczne u dzieci – Małgorzata Szkutnik    36
      1.3.1. Poszerzanie zastawki płucnej    37
      1.3.2. Poszerzanie zastawki aortalnej    38
      1.3.3. Poszerzanie koarktacji aorty    39
      1.3.4. Poszerzanie zwężonych gałęzi tętnicy płucnej    39
      1.3.5. Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego    40
      1.3.6. Zamykanie innych nieprawidłowych połączeń naczyniowych    42
      1.3.7. Zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego    42
      1.3.8. Zamykanie ubytków międzykomorowych    42
      1.3.9. Balonowa atrioseptostomia    43
      1.3.10. Przezcewnikowe usuwanie ciał obcych z układu krążenia    44
    1.4. Wsparcie hemodynamiczne i krążenie zewnątrzustrojowe – Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko    45
      1.4.1. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna    47
      1.4.2. Pompa Impella    48
      1.4.3. System TandemHeart    49
      1.4.4. Pozaustrojowe utlenowanie krwi    49
      1.4.5. Terapia resynchronizująca    51
      1.4.6. Cardiac contractility modulation    52
    1.5. Główne powikłania w kardiologii inwazyjnej. Metody zapobiegania – Anna Mielech, Ewa Rogula    53
      1.5.1. Powikłania krwotoczne    53
      1.5.2. Wczesne i późne reakcje pokontrastowe    54
      1.5.3. Nefropatia pokontrastowa    55
      1.5.4. Powikłania po zastosowaniu promieniowania jonizującego    57
      1.5.5. Inne powikłania    57
      1.5.6. Postępowanie pielęgniarskie    58
    1.6. Zakażenia szpitalne w kardiologii inwazyjnej – Bożena Krymska    60
      1.6.1. Zakażenia związane z zabiegami przezskórnymi    60
      1.6.2. Zakażenia związane z wszczepieniem układu stymulującego    61
      1.6.3. Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa    64
      1.6.4. Kultura organizacyjna bloku operacyjnego lub pracowni hemodynamiki    64
    1.7. Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu pracującego w pracowni hemodynamiki – Grażyna Kramarczyk    66
      1.7.1. Skutki biologiczne oddziaływania promieniowania    67
      1.7.2. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej    69
      1.7.3. Ochrona radiologiczna pacjenta    69
    1.8. Metody znieczulenia oraz podstawowe zasady monitorowania funkcji życiowych pacjenta podczas procedur przeznaczyniowych – Jerzy Czapla    71
      1.8.1. Uwarunkowania prawne    71
      1.8.2. Zasady ogólne znieczulania chorych poza salą operacyjną ze szczególnym uwzględnieniem pracowni kardioangiograficznej    72
      1.8.3. Wyposażenie stanowiska do znieczulania    73
      1.8.4. Wybór metody znieczulenia    74
    1.9. Organizacja pracowni hemodynamiki – Urszula Goebel    77
      1.9.1. Podstawowe wyposażenie sali hemodynamicznej    78
      1.9.2. Personel pracowni    79
    1.10. Rola, zadania i kompetencje pielęgniarki pracującej w pracowni hemodynamiki – Ewa Rogula, Anna Mielech    83
      1.10.1. Zadania (obowiązki) zawodowe pielęgniarki w pracowni hemodynamiki    84
      1.10.2. Więzi organizacyjne    86
      1.10.3. Kompetencje pielęgniarki pracowni hemodynamicznej    86
    1.11. Dokumentacja medyczna i pielęgniarska – Krystyna Czapla    91
    1.12. Przygotowanie pacjenta do procedur hemodynamicznych – Krystyna Czapla    101
  
  2. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie wybranych zabiegów kardiologii inwazyjnej    107
    2.1. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie zabiegów interwencyjnych w tętnicach wieńcowych – Magdalena Janusz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk, Agnieszka Młynarska    107
      2.1.1. Informacje ogólne    107
      2.1.2. Uzasadnienie    109
      2.1.3. Kryterium struktury    110
      2.1.4. Kryterium procesu    111
    2.2. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddawanego zabiegowi przezskórnej implantacji stentów wieńcowych i stentów uwalniających leki antyproliferacyjne – Elżbieta Sojka    115
      2.2.1. Informacje ogólne    115
      2.2.2. Uzasadnienie    117
      2.2.3. Kryterium struktury    118
      2.2.4. Kryterium procesu    119
    2.3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej i aortalnej – Agnieszka Młynarska, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk    124
      2.3.1. Zabieg przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej. Informacje ogólne    124
      2.3.2. Technika zabiegu    124
      2.3.3. Uzasadnienie    126
      2.3.4. Kryterium struktury    126
      2.3.5. Kryterium procesu    128
      2.3.6. Zabieg przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej. Informacje ogólne    132
      2.3.7. Technika zabiegu    132
      2.3.8. Uzasadnienie    133
      2.3.9. Kryterium struktury    134
      2.3.10. Kryterium procesu    134
    2.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych – Urszula Goebel    136
      2.4.1. Informacje ogólne    136
      2.4.2. Kryterium struktury    137
      2.4.3. Kryterium procesu    137
      2.4.4. Technika wykonania zabiegu plastyki tętnicy szyjnej    139
      2.4.5. Technika wykonania zabiegu angioplastyki tętnic obwodowych, nerkowych    141
    2.5. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka – Urszula Goebel    143
      2.5.1. Informacje ogólne    143
      2.5.2. Cele szczegółowe    143
      2.5.3. Uzasadnienie    143
      2.5.4. Kryterium struktury    144
      2.5.5. Kryterium procesu    144
      2.5.6. Technika zabiegu    146
    2.6. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas zabiegu przezcewnikowej korekty niedomykalności zastawki mitralnej przez założenie systemu Mitra Clip – Anna Ochała    148
      2.6.1. Informacje ogólne    148
      2.6.2. Uzasadnienie    149
      2.6.3. Kryterium struktury    149
      2.6.4. Kryterium procesu    150
      2.6.5. Technika zabiegu    153
    2.7. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych podczas implantacji filtra do żyły głównej dolnej – Anna Ochała    156
      2.7.1. Informacje ogólne    156
      2.7.2. Uzasadnienie    158
      2.7.3. Kryterium struktury    158
      2.7.4. Kryterium procesu    159
      2.7.5. Technika zabiegu    160
    2.8. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec dziecka poddanego atrioseptostomii balonowej – Anna Ochała    163
      2.8.1. Informacje ogólne    163
      2.8.2. Zabieg Rashkinda – atrioseptostomia balonowa    164
      2.8.3. Uzasadnienie    165
      2.8.4. Kryterium struktury    165
      2.8.5. Kryterium procesu    166
      2.8.6. Technika zabiegu    167
    2.9. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przeznaczyniowego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej oraz drożnych przewodów tętniczych – Anna Ochała    169
      2.9.1. Zabieg przeznaczyniowego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej. Informacje ogólne    169
      2.9.2. Uzasadnienie    170
      2.9.3. Kryterium struktury    170
      2.9.4. Kryterium procesu    171
      2.9.5. Technika zabiegu    173
      2.9.6. Zabieg przeznaczyniowego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego. Informacje ogólne    175
      2.9.7. Uzasadnienie    177
      2.9.8. Kryterium struktury    177
      2.9.9. Kryterium procesu    177
      2.9.10. Technika zabiegu    179
    2.10. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas przezcewnikowej implantacji zastawki Melody – Anna Ochała    181
      2.10.1. Informacje ogólne    181
      2.10.2. Uzasadnienie    182
      2.10.3. Kryterium struktury    182
      2.10.4. Kryterium procesu    183
      2.10.5. Technika zabiegu    185
    2.11. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddawanego zabiegowi denerwacji nerkowej – Magdalena Janusz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk, Agnieszka Młynarska    188
      2.11.1. Informacje ogólne    188
      2.11.2. Uzasadnienie    190
      2.11.3. Kryterium struktury    190
      2.11.4. Kryterium procesu    192
      2.11.5. Technika zabiegu    196
    2.12. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego ablacji RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu – Eliza Szklarz    199
      2.12.1. Informacje ogólne    199
      2.12.2. Uzasadnienie    202
      2.12.3. Kryterium struktury    203
      2.12.4. Kryterium procesu    204
    2.13. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w trakcie implantacji rozrusznika, implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym z opcją resynchronizacji – Eliza Szklarz    208
      2.13.1. Informacje ogólne    208
      2.13.2. Uzasadnienie    215
      2.13.3. Kryterium struktury    216
      2.13.4. Kryterium procesu    217
    2.14. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego implantacji elektrody endokawitarnej do stymulacji czasowej – Eliza Szklarz    222
      2.14.1. Informacje ogólne    222
      2.14.2. Uzasadnienie    224
      2.14.3. Kryterium struktury    225
      2.14.4. Kryterium procesu    226
    2.15. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddanego zabiegowi usunięcia elektrody – Eliza Szklarz    229
      2.15.1. Informacje ogólne    229
      2.15.2. Uzasadnienie    230
      2.15.3. Kryterium struktury    232
      2.15.4. Kryterium procesu    233
    2.16. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta podczas biopsji mięśnia sercowego – Agnieszka Młynarska, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk    237
      2.16.1. Informacje ogólne    237
      2.16.2. Technika zabiegu    238
      2.16.3. Uzasadnienie    239
      2.16.4. Kryterium struktury    240
      2.16.5. Kryterium procesu    242
    2.17. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego przezskórnej embolektomii i fragmentacji zatoru płucnego – Iwona Włodarczyk, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Agnieszka Młynarska    248
      2.17.1. Informacje ogólne    248
      2.17.2. Uzasadnienie    252
      2.17.3. Kryterium struktury    252
      2.17.4. Kryterium procesu    254
  
  3. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegach kardiologii inwazyjnej    261
    3.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po inwazyjnych zabiegach diagnostycznych – Krystyna Czapla    261
      3.1.1. Informacje ogólne    261
      3.1.2. Uzasadnienie    262
      3.1.3. Kryterium struktury    263
      3.1.4. Kryterium procesu    265
    3.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po wybranych przeznaczyniowych zabiegach terapeutycznych – Krystyna Czapla    270
      3.2.1. Informacje ogólne    270
      3.2.3. Uzasadnienie    271
      3.2.3. Kryterium struktury    272
      3.2.4. Kryterium procesu    273
    3.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kontrapulsacją wewnątrzaortalną – Bożena Krymska    277
      3.3.1. Informaje ogólne    277
      3.3.2. Uzasadnienie    279
      3.3.3. Kryterium struktury    279
      3.3.4. Kryterium procesu    280
    3.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urządzeniem wspomagającym pracę serca typu Impella – Magdalena Cwynar, Piotr Jerzy Gurowiec    289
      3.4.1. Informacje ogólne    289
      3.4.2. Uzasadnienie    290
      3.4.3. Kryterium struktury    290
      3.4.4. Kryterium procesu    292
    3.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z założonym introducerem naczyniowym. Procedura usunięcia introducera naczyniowego – Barbara Stołecka, Gabriela Ptaszek, Lucyna Graf, Mariola Śleziona    296
      3.5.1. Informacje ogólne    296
      3.5.2. Uzasadnienie    297
      3.5.3. Kryterium struktury    297
      3.5.4. Kryterium procesu    299
    3.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu implantacji urządzenia stymulującego serce – Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska    305
      3.6.1. Informacje ogólne    305
      3.6.2. Uzasadnienie    307
      3.6.3. Kryterium struktury    307
      3.6.4. Kryterium procesu    308
    3.7. Standard edukacji pacjenta na temat samoobserwacji i codziennego życia z kardiowerterem-defibrylatorem – Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska    314
      3.7.1. Informacje ogólne    314
      3.7.2. Uzasadnienie    316
      3.7.3. Kryterium struktury    316
      3.7.4. Kryterium procesu    317
    3.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem po interwencji kardiologicznej – Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko    327
      3.8.1. Informacje ogólne    327
      3.8.2. Uzasadnienie    329
      3.8.3. Kryterium struktury    329
      3.8.4. Kryterium procesu    331
    3.9. Standard edukacji w profilaktyce zakażeń szpitalnych w kardiologii inwazyjnej – Bożena Krymska    339
      3.9.1. Informacje ogólne    339
      3.9.2. Uzasadnienie    341
      3.9.3. Kryterium struktury    341
      3.9.4. Kryterium procesu    342
  
  Bibliografia    345
  
  Skorowidz    357
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia