Śpiew jako wartość osobowa dziecka. T. 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,20  33,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,2033,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja jest monografią pedagogiczną. Składa się z dwóch części obejmujących osiem rozdziałów. Część pierwszą teoretyczną stanowią trzy rozdziały pracy, pozostałych pięć obejmuje całokształt badań empirycznych w postaci założeń metodologicznych, prezentacji wyników badań, ich analizę i wnioski. Praca ukazuje śpiew i kształcenie głosu dziecka w świetle wartości osobowych. Autorka w pierwszej teoretycznej części pracy odwołuje się do odległych czasowo badań nad głosem dziecięcym i źródeł mało znanej literatury polskiej i zagranicznej. Praca w tym ujęciu nabiera cech historyczności, rozległej penetracji teoretycznej problematyki badań. Przytoczone w pracy poglądy badaczy poddane zostały ocenie i analizie porównawczej. W zamieszczonych rozważaniach niniejszej pracy doszukać się można cech stałych, ale i zmiennych, które ukazane zostały głównie w poglądach na proces rozwoju i kształcenia wokalnego dzieci, weryfikacji nowej metody nauczania śpiewu: "metody heurystycznej", właściwego przygotowania studentów do ról nauczycielskich w świetle wartości i wartościowania, zadań uczelni artystycznych w kreowaniu postaw twórczych studentów. Część teoretyczną dopełniają wyniki badań diagnostycznych i komparatystycznych dzieci i studentów w części drugiej pracy. Proponowana metoda oparta na procesach twórczych kierowana jest głównie do uczniów klas I–III, pomimo to jednak pewne jej elementy mogą być realizowane w środowiskach rodzinnych przez rodziców i opiekunów, na zajęciach umuzykalniających i rytmiki w przedszkolu, w placówkach oświatowych, a także w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Z założeniami metody i jej skutecznością dydaktyczno-wychowawczą powinni być zapoznani studenci edukacji muzycznej, zintegrowanego nauczania, wychowania przedszkolnego, pedagodzy klas specjalnych oraz wychowawcy ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych.


Liczba stron218
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-723-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Rozdział pierwszy
  Wartości w edukacji muzycznej — wprowadzenie w problematykę badań /    15
  Edukacja muzyczna w świetle wybranych wartości i wartościowania /    15
  Wartości w muzycznej (wokalnej) edukacji akademickiej /    24
  Aksjologia relacji interpersonalnych w kształceniu studentów /    32
  
  Rozdział drugi
  Przegląd głównych stanowisk, teorii naukowych polskich i zagranicznych omawiających rozwój możliwości głosowych dziecka /    37
  Okresy i cechy charakterystyczne rozwoju muzycznego oraz wokalnego dziecka /    37
  • Cechy rozwoju głosu dziecka i współczynniki uzdolnienia muzycznego we wczesnym dzieciństwie /    39
  • Cechy rozwoju głosu dziecka i współczynniki uzdolnienia muzycznego w okresie przedszkolnym /    43
  • Cechy rozwoju głosu dziecka i predyspozycji muzycznych w wieku wczesnoszkolnym /    48
  Pedagogiczne aspekty kształcenia aparatu wokalnego dziecka /    50
  Problemy niezbadane z pedagogicznego punktu widzenia /    53
  
  Rozdział trzeci
  Pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania pracy narządów głosowych dziecka /    59
  Narządy fonacyjne i budowa aparatu głosowego dziecka /    59
  • Przebieg procesów wydobywania się dźwięków mowy i śpiewu /    60
  • Teorie tworzenia dźwięku /    63
  Charakterystyka psychologiczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym /    65
  Rozwój zdolności muzycznych — przegląd literatury związanej z badanym problemem /    72
  Podsumowanie /    76
  
  Rozdział czwarty
  Metodologiczne podstawy badań własnych /    79
  Cel pracy i przedmiot badań własnych /    79
  Problemy badawcze /    80
  Hipotezy /    81
  Dobór, układ i pomiar zmiennych oraz ich wskaźników /    82
  Kierunki i fazy badań /    86
  Metody, techniki i narzędzia badawcze /    90
  Zasięg badań /    99
  • Zasięg osobowy badań (ocena reprezentatywności zbioru) /    100
  • Zasięg terytorialny (z uzasadnieniem celowości wyboru środowiska badawczego) /    101
  Podsumowanie /    102
  
  Rozdział piąty
  Założenia dydaktyczne i teoretyczne heurystycznej metody śpiewu /    105
  Przegląd i krótka charakterystyka wybranych metod nauczania muzyki stosowanych w szkolnictwie ogólnokształcącym /    105
  Opis przebiegu procesu dydaktycznego i założeń heurystycznej metody śpiewu /    109
  Analiza treści programowych: śpiew i ćwiczenia mowy — muzyka klas I—III /    112
  Ramowy rozkład materiału dydaktycznego przy zastosowaniu heurystycznej metody śpiewu /    114
  Uwagi i założenia heurystycznej metody śpiewu w naturalnym eksperymencie pedagogicznym /    115
  Podsumowanie /    120
  
  Rozdział szósty
  Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań oraz ich interpretacja /    123
  Wyniki badań w zakresie merytorycznego i metodycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej /    123
  Możliwości wokalne i muzyczne dziecka w świetle przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników naturalnego eksperymentu pedagogicznego (pomiar dydaktyczny) /    131
  Zastosowanie i analiza porównawcza wyników badań Testem inteligencji muzycznej H.D. Winga /    149
  Współzależność pomiędzy Testem inteligencji muzycznej H.D. Winga a Krótką skalą inteligencji M . Choynowskiego /    153
  Charakterystyka zainteresowań muzycznych uczniów /    155
  Zestawienie i analiza wyników badań środowiska szkolnego i domowego uczniów /    158
  
  Rozdział siódmy
  Próba syntezy wyników badań diagnostycznych /    163
  Interpretacja i uogólnienie wyników /    163
  Weryfikacja hipotez /    170
  Wnioski i postulaty /    176
  
  Rozdział ósmy
  Prezentacja wyników badań komparatystycznych studentów oraz uczniów w świetle wartości osobowych /    181
  Obecność wartości osobowych w kształceniu wokalnym studentów — badania jakościowe /    181
  Badania porównawcze możliwości wokalnych uczniów klas I—III /    185
  Weryfikacja hipotez badań komparatystycznych /    190
  Refleksje końcowe w odniesieniu do przeprowadzonych badań i współczesnej praktyki edukacyjnej /    191
  
  Zakończenie /    195
  
  Bibliografia /    203
  Indeks osobowy /    211
  
  Summary /    215
  Peзюзмe /    216
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia