Usługi biznesowe oparte na wiedzy

Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Postęp techniczny sprawił jednak, że współczesne gospodarki zaczęły przekształcać się w gospodarki oparte na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach, a towarzyszył temu wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające procesy produkcyjne, w szczególności te charakteryzujące się wysokim stopniem powiązania z technologią i wiedzą. Efektem tego był dynamiczny rozwój grupy usług określonej jako usługi biznesowe oparte na wiedzy (knowledge-intensive business services – KIBS) i towarzyszące temu przeobrażenia strukturalne w kierunku nowego modelu gospodarki usługowej, określanego jako „gospodarka usług”, w którym kluczową rolę odgrywają KIBS. W pracy zbadano w sposób kompleksowy wpływu KIBS na konkurencyjność działów wykorzystujących te usługi oraz na konkurencyjność całej gospodarki. Uwzględniono dwa główne kanały podnoszenia konkurencyjności – wzrost produktywności oraz poziom innowacyjności. Ponadto przedmiotem badania uczyniono wpływ intensywności wykorzystania KIBS w gospodarce na konkurencyjność międzynarodową działów świadczących KIBS. Odniesiono się też do gospodarki Polski, a także porównano znaczenie KIBS i ich wpływ na konkurencyjność w wybranych krajach „starej” UE oraz w grupie krajów przyjętych do UE w 2004 r., które przeszły podobną ścieżkę transformacji i integracji z UE.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-798-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Rozwój i charakterystyka nowego modelu „gospodarki usług” na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    17
  1.1. Wprowadzenie    17
  1.2. Mikro- i makroekonomiczne definicje usług i sektora usług    18
  1.2.1. Podejście makroekonomiczne    19
  1.2.2. Podejście mikroekonomiczne    22
  1.2.3. Usługi pośrednie i finalne. Klasyfikacja usług pośrednich i produkcyjnych    24
  1.3. Stan badań na temat rozwoju usług w gospodarce    28
  1.3.1. Trzysektorowy model rozwoju gospodarki    28
  1.3.2. Znaczenie usług produkcyjnych w rozwoju gospodarki usługowej i w rozwoju gospodarczym    30
  1.3.3. Koncepcja „gospodarki usług”    33
  1.4. Empiryczna ilustracja stopnia zaawansowania rozwoju gospodarki usługowej i „gospodarki usług” w wybranych krajach Unii Europejskiej    35
  1.4.1. Poziom rozwoju gospodarki usługowej    35
  1.4.2. Przekształcenia strukturalne wewnątrz sektora usług    39
  1.4.3. Poziom rozwoju „gospodarki usług”    41
  1.5. Wzrost znaczenia usług produkcyjnych. Czynniki sprawcze    45
  1.5.1. Postęp techniczny – rewolucja informatyczna i rozwój gospodarki opartej na wiedzy    45
  1.5.2. Zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami    49
  1.5.3. Outsourcing funkcji i procesów usługowych    51
  1.5.4. Międzynarodowy outsourcing funkcji i procesów usługowych    53
  1.6. Efekty wzrostu wykorzystania usług w działalności gospodarczej    56
  1.6.1. Zacieranie się granicy między działalnością usługową i przetwórczą    56
  1.6.2. Wzrost znaczenia powiązań między sektorem przetwórczym i usługowym    59
  1.7. Podsumowanie    61
  Rozdział 2. Usługi biznesowe oparte na wiedzy w wybranych krajach Unii Europejskiej    65
  2.1. Wprowadzenie    65
  2.2. Znaczenie wiedzy w kontekście procesów świadczenia usług biznesowych opartych na wiedzy    66
  2.3. Teoretyczne ujęcie usług biznesowych opartych na wiedzy    69
  2.3.1. Próby teoretycznej analizy usług biznesowych opartych na wiedzy    69
  2.3.2. Cechy charakteryzujące usługi biznesowe oparte na wiedzy    73
  2.3.3. Klasyfikacja usług biznesowych opartych na wiedzy    75
  2.3.4. Statystyczna klasyfikacja działów według stopnia zaawansowania technologicznego i oparcia na wiedzy    78
  2.3.5. Statystyczne klasyfikacje działów zaliczanych do sektora usług biznesowych opartych na wiedzy    81
  2.4. Analiza empiryczna usług biznesowych opartych na wiedzy w krajach objętych badaniem    83
  2.4.1. Wartość dodana i zatrudnienie w sektorze usług biznesowych opartych na wiedzy    83
  2.4.2. Znaczenie usług biznesowych opartych na wiedzy jako wkładu w procesy produkcyjne    86
  2.5. Podsumowanie    90
  Rozdział 3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na innowacyjność gospodarki – przegląd badań i analiza empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    93
  3.1. Wprowadzenie    93
  tych na wiedzy na innowacyjność    94
  3.2.1. Ewolucja podejścia do roli usług w systemach innowacji    94
  3.2.2. Rola usług biznesowych opartych na wiedzy w systemach innowacji    95
  roli w systemach innowacji    104
  te usługi    111
  3.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na efekty działalności innowacyjnej – analiza empiryczna na przykładzie krajów objętych badaniem    117
  3.3.1. Mierniki efektów działalności innowacyjnej    118
  3.3.2. Źródło danych wykorzystanych w badaniu    120
  te na wiedzy na efekty działalności innowacyjnej    121
  3.4. Podsumowanie    126
  metody badawczej zastosowanej w pracy    129
  4.1. Wprowadzenie    129
  4.2. Mierzenie zmian w produktywności    130
  4.3. Czynniki determinujące łączną produktywność czynników produkcji    134
  4.4. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji – przegląd badań    136
  4.4.1. Mechanizmy wzmacniania produktywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie usług biznesowych opartych na wiedzy    136
  4.4.2. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na produktywność    137
  4.4.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost gospodarczy    150
  4.5. Metoda badawcza wykorzystana do zbadania wpływu usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji    154
  4.5.1. Uzasadnienie wyboru metody badawczej    154
  4.5.2. Opis metody badawczej    155
  4.5.3. Źródło danych wykorzystanych w badaniu    158
  4.6. Podsumowanie    161
  Rozdział 5. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji w gospodarce – analiza empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    163
  5.1. Wprowadzenie    163
  5.2. Dynamika wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy w porównaniu z dynamiką pozostałych nakładów wykorzystywanych w produkcji    165
  5.3. Wyniki dekompozycji wzrostu produkcji w krajach objętych badaniem    169
  5.4. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności – analiza porównawcza między krajami    179
  5.5. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy i wzrost produktywności jako źródła wzrostu produkcji w poszczególnych działach    184
  5.6. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności – analiza porównawcza między działami    189
  5.7. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności i produkcji – analiza porównawcza między grupami działów wyróżnionych z uwagi na stopień zaawansowania technologicznego i oparcia na wiedzy    191
  5.8. Wpływ wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji    197
  5.9. Stopień zaawansowania przeobrażeń strukturalnych w kierunku nowego modelu produkcyjnego w krajach objętych badaniem    201
  5.10. Wpływ stopnia zaawansowania przeobrażeń strukturalnych na produktywność gospodarki w krajach objętych badaniem    203
  5.11. Podsumowanie    207
  Rozdział 6. Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych usług biznesowych opartych na wiedzy a ich konkurencyjność międzynarodowa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    211
  6.1. Wprowadzenie    211
  6.2. Międzynarodowy handel usługami biznesowymi opartymi na wiedzy w świetle statystyk bilansu płatniczego    213
  6.3. Przegląd badań dotyczących konkurencyjności w eksporcie usług opartych na wiedzy    215
  6.4. Mierniki konkurencyjności w eksporcie usług    218
  6.5. Konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy w krajach objętych badaniem    220
  6.6. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy    225
  6.6.1. Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych usług biznesowych opartych na wiedzy jako czynnik determinujący ich konkurencyjność międzynarodową    226
  6.6.2. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy – analiza empiryczna na przykładzie krajów objętych badaniem    228
  6.6.2.1. Założenia modelu i źródło danych wykorzystanych w modelu    229
  6.6.2.2. Wyniki estymacji modelu ekonometrycznego    230
  6.7. Podsumowanie    236
  Zakończenie    239
  Bibliografia    247
  Wykaz skrótów    269
  Załączniki    271
  Spis tabel, wykresów i załączników    285
  Summary    291
  Od Redakcji    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia