Usługi biznesowe oparte na wiedzy

Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,67  24,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,6724,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Postęp techniczny sprawił jednak, że współczesne gospodarki zaczęły przekształcać się w gospodarki oparte na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach, a towarzyszył temu wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające procesy produkcyjne, w szczególności te charakteryzujące się wysokim stopniem powiązania z technologią i wiedzą. Efektem tego był dynamiczny rozwój grupy usług określonej jako usługi biznesowe oparte na wiedzy (knowledge-intensive business services – KIBS) i towarzyszące temu przeobrażenia strukturalne w kierunku nowego modelu gospodarki usługowej, określanego jako „gospodarka usług”, w którym kluczową rolę odgrywają KIBS. W pracy zbadano w sposób kompleksowy wpływu KIBS na konkurencyjność działów wykorzystujących te usługi oraz na konkurencyjność całej gospodarki. Uwzględniono dwa główne kanały podnoszenia konkurencyjności – wzrost produktywności oraz poziom innowacyjności. Ponadto przedmiotem badania uczyniono wpływ intensywności wykorzystania KIBS w gospodarce na konkurencyjność międzynarodową działów świadczących KIBS. Odniesiono się też do gospodarki Polski, a także porównano znaczenie KIBS i ich wpływ na konkurencyjność w wybranych krajach „starej” UE oraz w grupie krajów przyjętych do UE w 2004 r., które przeszły podobną ścieżkę transformacji i integracji z UE.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-798-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. Rozwój i charakterystyka nowego modelu „gospodarki usług” na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej     17
  1.1. Wprowadzenie     17
  1.2. Mikro- i makroekonomiczne definicje usług i sektora usług     18
  1.2.1. Podejście makroekonomiczne     19
  1.2.2. Podejście mikroekonomiczne     22
  1.2.3. Usługi pośrednie i finalne. Klasyfikacja usług pośrednich i produkcyjnych     24
  1.3. Stan badań na temat rozwoju usług w gospodarce     28
  1.3.1. Trzysektorowy model rozwoju gospodarki     28
  1.3.2. Znaczenie usług produkcyjnych w rozwoju gospodarki usługowej i w rozwoju gospodarczym     30
  1.3.3. Koncepcja „gospodarki usług”     33
  1.4. Empiryczna ilustracja stopnia zaawansowania rozwoju gospodarki usługowej i „gospodarki usług” w wybranych krajach Unii Europejskiej     35
  1.4.1. Poziom rozwoju gospodarki usługowej     35
  1.4.2. Przekształcenia strukturalne wewnątrz sektora usług     39
  1.4.3. Poziom rozwoju „gospodarki usług”     41
  1.5. Wzrost znaczenia usług produkcyjnych. Czynniki sprawcze     45
  1.5.1. Postęp techniczny – rewolucja informatyczna i rozwój gospodarki opartej na wiedzy     45
  1.5.2. Zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami     49
  1.5.3. Outsourcing funkcji i procesów usługowych     51
  1.5.4. Międzynarodowy outsourcing funkcji i procesów usługowych     53
  1.6. Efekty wzrostu wykorzystania usług w działalności gospodarczej     56
  1.6.1. Zacieranie się granicy między działalnością usługową i przetwórczą     56
  1.6.2. Wzrost znaczenia powiązań między sektorem przetwórczym i usługowym     59
  1.7. Podsumowanie     61
  
  Rozdział 2. Usługi biznesowe oparte na wiedzy w wybranych krajach Unii Europejskiej     65
  2.1. Wprowadzenie     65
  2.2. Znaczenie wiedzy w kontekście procesów świadczenia usług biznesowych opartych na wiedzy     66
  2.3. Teoretyczne ujęcie usług biznesowych opartych na wiedzy     69
  2.3.1. Próby teoretycznej analizy usług biznesowych opartych na wiedzy     69
  2.3.2. Cechy charakteryzujące usługi biznesowe oparte na wiedzy     73
  2.3.3. Klasyfikacja usług biznesowych opartych na wiedzy     75
  2.3.4. Statystyczna klasyfikacja działów według stopnia zaawansowania technologicznego i oparcia na wiedzy     78
  2.3.5. Statystyczne klasyfikacje działów zaliczanych do sektora usług biznesowych opartych na wiedzy     81
  2.4. Analiza empiryczna usług biznesowych opartych na wiedzy w krajach objętych badaniem     83
  2.4.1. Wartość dodana i zatrudnienie w sektorze usług biznesowych opartych na wiedzy     83
  2.4.2. Znaczenie usług biznesowych opartych na wiedzy jako wkładu w procesy produkcyjne     86
  2.5. Podsumowanie     90
  
  Rozdział 3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na innowacyjność gospodarki – przegląd badań i analiza empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej     93
  3.1. Wprowadzenie     93
  3.2. Przegląd badań na temat wpływu usług biznesowych opar-
  tych na wiedzy na innowacyjność     94
  3.2.1. Ewolucja podejścia do roli usług w systemach innowacji     94
  3.2.2. Rola usług biznesowych opartych na wiedzy w systemach innowacji     95
  3.2.3. Klasyfikacje działalności gospodarczych według ich
  roli w systemach innowacji     104
  3.2.4. Rola usług biznesowych opartych na wiedzy w działal- ności innowacyjnej przedsiębiorstw wykorzystujących
  te usługi     111
  3.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na efekty działalności innowacyjnej – analiza empiryczna na przykładzie krajów objętych badaniem     117
  3.3.1. Mierniki efektów działalności innowacyjnej     118
  3.3.2. Źródło danych wykorzystanych w badaniu     120
  3.3.3. Wpływ wielkości wydatków na usługi biznesowe opar-
  te na wiedzy na efekty działalności innowacyjnej     121
  3.4. Podsumowanie     126
  
  Rozdział 4. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji w gospodarce – stan badań i opis
  metody badawczej zastosowanej w pracy     129
  4.1. Wprowadzenie     129
  4.2. Mierzenie zmian w produktywności     130
  4.3. Czynniki determinujące łączną produktywność czynników produkcji     134
  4.4. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji – przegląd badań     136
  4.4.1. Mechanizmy wzmacniania produktywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie usług biznesowych opartych na wiedzy     136
  4.4.2. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na produktywność     137
  4.4.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost gospodarczy     150
  4.5. Metoda badawcza wykorzystana do zbadania wpływu usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji     154
  4.5.1. Uzasadnienie wyboru metody badawczej     154
  4.5.2. Opis metody badawczej     155
  4.5.3. Źródło danych wykorzystanych w badaniu     158
  4.6. Podsumowanie     161
  
  Rozdział 5. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji w gospodarce – analiza empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej     163
  5.1. Wprowadzenie     163
  5.2. Dynamika wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy w porównaniu z dynamiką pozostałych nakładów wykorzystywanych w produkcji     165
  5.3. Wyniki dekompozycji wzrostu produkcji w krajach objętych badaniem     169
  5.4. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności – analiza porównawcza między krajami     179
  5.5. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy i wzrost produktywności jako źródła wzrostu produkcji w poszczególnych działach     184
  5.6. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności – analiza porównawcza między działami     189
  5.7. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany w produktywności i produkcji – analiza porównawcza między grupami działów wyróżnionych z uwagi na stopień zaawansowania technologicznego i oparcia na wiedzy     191
  5.8. Wpływ wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy na wzrost produktywności i produkcji     197
  5.9. Stopień zaawansowania przeobrażeń strukturalnych w kierunku nowego modelu produkcyjnego w krajach objętych badaniem     201
  5.10. Wpływ stopnia zaawansowania przeobrażeń strukturalnych na produktywność gospodarki w krajach objętych badaniem     203
  5.11. Podsumowanie     207
  
  Rozdział 6. Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych usług biznesowych opartych na wiedzy a ich konkurencyjność międzynarodowa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej     211
  6.1. Wprowadzenie     211
  6.2. Międzynarodowy handel usługami biznesowymi opartymi na wiedzy w świetle statystyk bilansu płatniczego     213
  6.3. Przegląd badań dotyczących konkurencyjności w eksporcie usług opartych na wiedzy     215
  6.4. Mierniki konkurencyjności w eksporcie usług     218
  6.5. Konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy w krajach objętych badaniem     220
  6.6. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy     225
  6.6.1. Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych usług biznesowych opartych na wiedzy jako czynnik determinujący ich konkurencyjność międzynarodową     226
  6.6.2. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych na wiedzy – analiza empiryczna na przykładzie krajów objętych badaniem     228
  6.6.2.1. Założenia modelu i źródło danych wykorzystanych w modelu     229
  6.6.2.2. Wyniki estymacji modelu ekonometrycznego     230
  6.7. Podsumowanie     236
  
  Zakończenie     239
  Bibliografia     247
  Wykaz skrótów     269
  Załączniki     271
  Spis tabel, wykresów i załączników     285
  Summary     291
  Od Redakcji     293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia