Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

-20%

Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,49  25,61

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,4925,61

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania odnoszą się do problematyki ochrony dzikich gatunków fauny
i flory. Zakres tych rozważań wyznacza Konwencja Waszyngtońska z 1973 r. Autor dokonał wszechstronnego i niezwykle wnikliwego opisu zjawiska przestępczości wymierzonej w dziedzictwo przyrodnicze, w szczególności scharakteryzował jego etiologię, przejawy oraz tendencje rozwojowe. Szczególnie cenne są rozważania dotyczące
zorganizowanych przejawów przestępczości przeciwko spuściźnie przyrodniczej. Przedstawiono je na tle wybranych nielegalnych rynków, takich m.in. jak: handel kością słoniową i rogami nosorożców, węglem drzewnym oraz awifauną. Całość rozważań zamyka podsumowanie oraz zawarte w nim rekomendacje. Zaproponowane rozwiązania, poparte wynikami badań, odnoszą się zarówno do sfery teoretycznej, jak również do szeroko rozumianej praktyki. Niniejsza praca adresowana jest nie tylko do przedstawicieli nauk penalnych, ale także do tych osób, które na co dzień zmagają się z problemami ochrony dzikiej fauny i flory. Należałoby tu przede wszystkim wymienić przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poszczególnych inspekcji ochrony środowiska, pozarządowych organizacji ekologicznych, touroperatorów organizujących polowania komercyjne oraz mediów. Wypada też zauważyć, że niniejsza praca jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tej problematyki w polskiej literaturze kryminologicznej.


Liczba stron320
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-521-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  Rozdział    1
  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przestępczości
  związanej z nielegalnym handlem dzikimi gatunkami
  chronionej fauny i flory    19
  1.1. Zakres zainteresowań badawczych oraz wyjaśnienie problemów definicyjnych     19
  1.2. Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków     26
  1.3. Historyczne uwarunkowania handlu dzikimi gatunkami fauny i flory     32
  1.4. Współczesne determinanty nielegalnego handlu
  dzikimi gatunkami chronionej fauny i flory     34
  Rozdział    2
  Przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony
  dzikiej fauny i flory     39
  2.1. Konwencja waszyngtońska z 1973 roku (Convention
  on International Trade in Endangered Species of Wild
  Fauna and Flora — CITES)     39
  2.2. Perspektywa unijna     41
  2.3. Perspektywa krajowa     45
  Rozdział    3
  Kryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu
  dzikimi gatunkami fauny i flory     47
  3.1. Przegląd wybranych problemów kryminologicznych
  związanych z ochroną środowiska naturalnego     47
  3.2. Przestępczość przeciwko dzikim gatunkom fauny i flory na tle wybranych teorii kryminologicznych    56
  3.3. Ochrona światowego dziedzictwa przyrodniczego
  z perspektywy zielonej kryminologii    72
  3.4. Wiktymologiczne aspekty nielegalnego handlu
  dzikimi gatunkami fauny i flory     82
  Rozdział    4
  Charakterystyka wybranych kryminologicznych kategorii przestępstw przeciwko dzikim gatunkom fauny i flory     93
  4.1. Kłusownictwo     93
  4.2. Przemyt oraz fałszowanie dokumentów     99
  4.3. Korupcja     104
  4.4. Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu     105
  4.5. Kradzieże dzikich gatunków fauny i flory
  oraz produktów pochodnych     106
  4.6. Przestępczość narkotykowa     107
  4.7. Nielegalny handel bronią     110
  4.8. Pranie pieniędzy     111
  4.9. Podpalanie lasów pierwotnych     112
  Rozdział    5
  Nielegalna eksploatacja światowych zasobów leśnych    115
  5.1. Etiologia i fenomenologia zjawiska     115
  5.2. Nielegalna eksploatacja zasobów leśnych jako kategoria kryminologiczna — granice kryminalizacji    123
  5.3. Międzynarodowe koncerny przemysłowe wobec problemu ochrony światowych zasobów leśnych    126
  5.4. Związki międzynarodowych koncernów branży drzewnej z lokalnymi gangami — przykład Madagaskaru    129
  5.5. Wybrane przykłady nielegalnej eksploatacji
  światowych zasobów leśnych     131
  5.5.1. Pozyskiwanie surowca z palmy olejowej     131
  5.5.2. Pozyskiwanie lateksu z kauczukowca     135
  5.5.3. Proceder handlu „mięsem z buszu”     137
  5.6. Działania reglamentacyjne dotyczące rynku handlu drewnem oraz produktami pochodnymi     138
  Rozdział    6
  Nielegalny handel dzikimi gatunkami fauny i flory
  jako przejaw przestępczości zorganizowanej    147
  6.1. Wprowadzenie do problematyki przestępczości zorganizowanej w obszarze środowiska naturalnego     147
  6.2. Handel chronionymi gatunkami fauny i flory jako źródło finansowania konfliktów zbrojnych i terroryzmu
  6.3. Handel kością słoniową oraz rogami nosorożca z perspektywy nielegalnego rynku bronią     151
  6.4. Gangi kontrolujące produkcję węgla drzewnego    158
  6.5. Prywatne firmy wojskowe a ochrona światowego
  dziedzictwa przyrodniczego    159
  6.6. Rynek diamentów a problematyka ochrony dzikich gatunków fauny i flory     161
  6.7. Przestępczość zorganizowana związana z pozyskiwaniem chronionych gatunków fauny i flory a sektor turystyki     163
  6.8. Pozostałe formy zorganizowanej grabieży naturalnych zasobów środowiska     169
  Spis treści    5
  Rozdział    7
  Zorganizowana przestępczość przeciwko awifaunie    173
  7.1. Ptaki drapieżne a ochrona dziedzictwa przyrodniczego     173
  7.2. Charakterystyka „ptasich gangów”     178
  7.3. Awifauna a przemysł spożywczy     181
  7.4. Przeciwdziałanie zjawisku nielegalnych polowań
  na chronione gatunki awifauny ...................................................    183
  Rozdział    8
  Zorganizowane formy eksploatacji mórz i oceanów ..............................    189
  8.1. Charakterystyka wybranych form zorganizowanej eksploatacji
  podwodnego dziedzictwa przyrodniczego ..................................189
  8.2. Nielegalne połowy rekinów a branża gastronomiczna ......................    192
  8.3. Zorganizowane formy pozyskiwania i przemytu kawioru ................    194
  Rozdział    9
  Uwarunkowania kulturowe ochrony zagrożonych gatunków
  dzikiej fauny i fl ory .........................................................................    197
  9.1. Branża tzw. azjatyckiej (chińskiej) medycyny ludowej
  i jej związki z gangami kłusowniczo-przemytniczymi .....................    197
  9.2. Konfl ikt między tradycją a ochroną dzikiej przyrody — przypadek
  ludu Masajów ..........................................................................    198
  9.3. Tradycyjne stroje tybetańskie a ochrona populacji
  dzikich kotów drapieżnych .........................................................    202
  Rozdział    10
  Przeciwdziałanie przestępczości wymierzonej w chronione
  gatunki dzikiej fauny i fl ory ..............................................................    205
  10.1. Perspektywa międzynarodowa ...................................................    205
  10.1.1. Międzynarodowa Organizacja Policji
  Kryminalnej — INTERPOL ..............................................    205
  10.1.2. Europejski Urząd Policji — Europol ....................................    213
  10.1.3. Sekretariat Konwencji CITES ............................................    215
  10.1.4. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków
  i Przestępczości ..............................................................    216
  10.1.5. Światowa Organizacja Celna .............................................    217
  10.1.6. Bank Światowy ...............................................................    218
  10.1.7. Porozumienie z Lusaki .....................................................    219
  10.1.8. Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością
  Przeciwko Dzikiej Przyrodzie ............................................    220
  10.2. Perspektywa krajowa ................................................................    223
  10.2.1. Policja ...........................................................................    223
  10.2.2. Służba Celna ..................................................................    236
  Nielegalny rynek chronionych ga 6 tunków dzikiej fauny i fl ory...
  10.2.3. Straż Graniczna ..............................................................    251
  10.2.4. Straże miejskie (gminne) ..................................................    253
  10.2.5. Ministerstwo Środowiska (Departament Leśnictwa
  i Ochrony Przyrody) — Zespół ds. konwencji
  waszyngtońskiej .............................................................    255
  10.2.6. Państwowa Rada Ochrony Przyrody ...................................    256
  10.2.7. Inspekcje .......................................................................    256
  Rozdział    11
  Rola organizacji pozarządowych w walce z procederem
  nielegalnego handlu dzikimi gatunkami fauny i fl ory ...........................    261
  11.1. Wprowadzenie do problematyki organizacji pozarządowych ............    261
  11.2. Przegląd wybranych organizacji ekologicznych
  oraz innych inicjatyw ukierunkowanych na ochronę
  dziedzictwa przyrodniczego ......................................................    265
  11.2.1. Perspektywa międzynarodowa ..........................................    265
  11.2.2. Perspektywa krajowa ......................................................    270
  Wnioski oraz rekomendacje ................................................................    275
  Bibliografi a ......................................................................................    287
  Spis tabel ..................................................................................315
  Spis rycin .................................................................................315
  Streszczenia ..............................................................................317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia