Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Efekt synergii

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

17,85  21,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera projekty 10 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Zaprezentowane projekty mogą być przydatne w przygotowaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, w tym zarówno kadry kierowniczej, jak i policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych, a także policjantów pionu kryminalnego. Są to szkolenia doskonalące kompetencje komunikacyjne i kompetencje społeczne funkcjonariuszy Policji w 10-ciu obszarach, między innymi kreowania dyskursu publicznego, kreowania wizerunku Policji przez marketing narracyjny, efektywnej komunikacji wewnętrznej, zarządzania narracyjnego dla przełożonych w Policji, negocjowania kryzysowego, lingwistyki kryminalistycznej, prowadzenia negocjacji kryzysowych, prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych. Autorka książki przeprowadziła już szkolenia pilotażowe w policji. Podczas każdej edycji szkolenia pilotażowego zastosowane zostało narzędzie w postaci ankiety ewaluacyjnej. Szkolenia zostały ocenione przez funkcjonariuszy Policji bardzo pozytywnie. Wszystkie szkolenia mogą być prowadzone przez Autorkę książki, a ich unikatowy charakter nadaje książce szczególną wartość.


Rok wydania2015
Liczba stron166
KategoriaKomunikowanie
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-583-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  Bibliografia /    17
  
  R o z d z i a ł I
  Szkolenie „Kreowanie dyskursu publicznego (przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja debat społecznych)” /    19
  Uwagi wstępne /    21
  Program szkolenia /    23
  Treści kształcenia /    25
   Blok 1: Mechanizmy kształtowania debaty publicznej /    25
   Blok 2: Organizacja debaty /    26
   Blok 3: Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów /    28
   Blok 4: Argumentacja w debatach /    29
   Blok 5: Część ćwiczeniowa — symulacja debat /    30
  Bibliografia /    31
  
  R o z d z i a ł II
  Szkolenie „Kreowanie wizerunku Policji poprzez marketing narracyjny” /    33
  Uwagi wstępne /    35
  Program szkolenia /    36
  Treści kształcenia /    38
   Blok 1: Zagadnienie ogólne. Komunikacja interpersonalna /    38
   Blok 2: Marketing. Wybrane zagadnienia /    39
   Blok 3: Istota marketingu narracyjnego /    39
   Blok 4: Zasady marketingu narracyjnego w praktyce /    40
   Blok 5: Symulacja sytuacji z zastosowaniem zasad marketingu narracyjnego. Budowanie scenariuszy opartych na własnym doświadczeniu /    42
  Bibliografia /    42
  
  R o z d z i a ł III
  Szkolenie „Efektywna komunikacja wewnętrzna (z elementami zarządzania narracyjnego)” /    45
  Uwagi wstępne /    47
  Program szkolenia /    48
  Treści kształcenia /    50
   Blok 1: Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne /    50
   Blok 2: Celowość działań komunikacyjnych /    50
   Blok 3: Błędy i bariery komunikacyjne /    51
   Blok 4: Przekonywanie i wpływanie w procesie komunikacji /    52
   Blok 5: Elementy marketingu narracyjnego /    53
   Blok 6: Symulacja sytuacji komunikacyjnych (narada, odprawa służbowa, debata wewnętrzna) /    54
  Bibliografia /    55
  
  R o z d z i a ł IV
  Szkolenie „Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikowania się w ramach dyskursu publicznego” /    57
  Uwagi wstępne /    59
  Program szkolenia /    60
  Treści kształcenia /    62
   Blok 1: Omówienie podstawowych pojęć /    62
   Blok 2: Regulacje prawne zasad udzielania informacji środkom masowego przekazu /    63
   Blok 3: Rzecznik i dziennikarz jako uczestnicy interakcji /    63
   Blok 4: Część ćwiczeniowa — symulacja sytuacji rozmowy z mediami /    66
  Bibliografia /    66
  
  R o z d z i a ł V
  Szkolenie „Doskonalenie umiejętności w zakresie negocjowania kryzysowego” /    69
  Uwagi wstępne /    71
  Program szkolenia /    72
  Treści kształcenia /    74
   Blok 1: Pojęcie i historia negocjacji policyjnych i kryzysowych /    74
   Blok 2: Sposoby prowadzenia negocjacji kryzysowych /    75
   Blok 3: Charakterystyka wybranych taktyk i technik negocjacyjnych /    76
   Blok 4: Modele negocjacji w sytuacjach kryzysowych /    77
   Blok 5: Aspekt pragmalingwistyczny negocjacji kryzysowych. Wybrane zagadnienia /    79
   Blok 6: Inne zagadnienia negocjowania kryzysowego /    80
   Blok 7: Warsztat pracy negocjatora /    81
  Bibliografia /    81
  
  R o z d z i a ł VI
  Szkolenie „Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych” /    87
  Uwagi wstępne /    89
  Program szkolenia /    92
  Treści kształcenia /    94
   Blok 1: Działania profilaktyczne. Informacje ogólne /    94
   Blok 2: Programy profilaktyczno-edukacyjne. Budowa, realizacja, ewaluacja /    95
   Blok 3: Strategie komunikacyjne w działaniach profilaktycznych Policji /    97
   Blok 4: Promowanie bezpieczeństwa poprzez debaty społeczne /    99
   Blok 5: Część ćwiczeniowa /    100
  Bibliografia /    100
  
  R o z d z i a ł VII
  Szkolenie „Prowadzenie rozmowy przełożonego z podwładnym z uwzględnieniem relacji asymetrii oraz interpersonalnej teorii akomodacji” /    105
  Uwagi wstępne /    107
  Program szkolenia /    109
  Treści kształcenia /    111
   Blok 1: Komunikacja interpersonalna /    111
   Blok 2: Rozmowa przełożonego z podwładnym — zagadnienia teoretyczne /    113
   Blok 3: „Newsletter SWI” — zagadnienia teoretyczne /    115
   Blok 4: Ćwiczenia /    117
  Bibliografia /    117
  
  R o z d z i a ł VIII
  Szkolenie „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariusza Policji w zakresie reagowania na agresję werbalną i niewłaściwe zachowania” /    121
  Uwagi wstępne /    123
  Program szkolenia /    125
  Treści kształcenia /    127
   Blok 1: Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne /    127
   Blok 2: Agresja werbalna — formy i funkcje /    128
   Blok 3: Ćwiczenia /    129
  Bibliografia /    130
  
  R o z d z i a ł IX
  Szkolenie „Wybrane aspekty analizy wiarygodności zeznań świadków z uwzględnieniem zapobiegania zjawisku transferu negatywnego w kontekście analizy lingwistycznej wypowiedzi” /    133
  Uwagi wstępne /    135
  Program szkolenia /    137
  Treści kształcenia /    139
   Blok 1: Kryteria oceniania wiarygodności zeznań (wybór zagadnień) /    139
   Blok 2: Przesłuchanie świadka (wybrane zagadnienia) /    140
   Blok 3: Analiza lingwistyczna wypowiedzi /    141
   Blok 4: Część ćwiczeniowa /    143
  Bibliografia /    143
  
  R o z d z i a ł X
  Szkolenie „Profilowanie językowe nadawcy komunikatu” /    147
  Uwagi wstępne /    149
  Program szkolenia /    150
  Treści kształcenia /    152
   Blok 1: Podstawy teoretyczne do zajęć praktycznych /    152
   Blok 2: Zajęcia praktyczne. Analiza komunikatów nadawcy (sprawców) przeprowadzona przez uczestników szkolenia /    154
  Bibliografia /    155
  
  Zakończenie /    159
RozwińZwiń