Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu

-19%

Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,11  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,1131,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka poświęcona jest multimediom i roli, jaką odgrywają lub mogą odgrywać w komunikacji, w specyficznych praktykach czytelniczych oraz życiu kulturalnym osób z uszkodzonym słuchem, a zwłaszcza w środowisku ludzi głuchych, dla których językiem macierzystym jest język migowy. Rozważania usytuowane zostały w kontekście historycznym, z odwołaniem do czasów poprzedzających rewolucję cyfrową. Pozwoliło to na ukazanie przemian, jakie nastąpiły w postrzeganiu społeczności Głuchych, tworzących własną kulturę, zogniskowaną wokół języka migowego, a także umożliwiło przedstawienie ich samych, jako społeczności, która nie tylko korzysta z możliwości, jakie dają nowe technologie, ale również uczestniczy w ich powstawaniu. Książka obejmuje siedem rozdziałów. Otwiera ją Wprowadzenie, w którym wyjaśnione zostały motywy i cele podjęcia badań, z ogólną charakterystyką przyjętej metodologii. Rozdział pierwszy poświęcony jest szczegółowym założeniom metodologicznym pracy, w której dominuje ujęcie funkcjonalne. Tu również znajduje się przegląd literatury i bazy źródłowej. Rozdział drugi zawiera charakterystykę osób z uszkodzonym słuchem, przestawia język migowy – główny środek komunikacji niesłyszących, a także wskazuje bariery, na jakie trafiają w dostępie do standardowego czytelnictwa. W rozdziale trzecim omówione zostały media dla osób z dysfunkcją słuchu w czasach sprzed Internetu i ich współczesne kontynuacje. Czwarty rozdział prezentuje rewolucję multimedialną, jaka nastąpiła wskutek notacji SignWriting –pisma migowego, docierającego również do Polski. W rozdziale piątym omówiono multimedia, które zaistniały w Polsce dzięki komputerom i sieci, w tym – słowniki i programy adresowane do dzieci i młodzieży z niedosłuchem. Nowym możliwościom dostępu do informacji – poprzez witryny tworzone przez lub dla osób z uszkodzonym słuchem oraz oferowane w nich multimedia – poświęcony został rozdział szósty. W rozdziale siódmym zaprezentowano dostępne w sieci formy multimedialne, odgrywające istotną rolę w życiu kulturalnym i rozrywce „mieszkańców świata ciszy”. Całość zamyka Zakończenie, podsumowujące ogół rozważań.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3500-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie, słowa kluczowe /    11
  Summary, key words /    13
  Wprowadzenie /    15
  Rozdział 1. W kręgu założeń metodologicznych /    23
  1.1. Przegląd i definiowanie pojęć /    23
  1.2. Przyjęta metodologia /    35
  1.3. O mówienie literatury przedmiotu i bazy źródłowej /    39
  Rozdział 2. Ludzie z uszkodzonym słuchem i ich funkcjonowanie – wybrane aspekty /    45
  2.1. Osoby głuche i niedosłyszące – klasyfikacje, skala zjawiska /    45
  2.2. Komunikacja osób niesłyszących – fenomen języka migowego i jego odmian w kontekście edukacji oraz kultury Głuchych /    51
  2.3. Bariery w dostępie do czytania i standardowej informacji jako konsekwencja uszkodzenia słuchu oraz ich skutki społeczne /    67
  Rozdział 3. Media dla osób z dysfunkcją słuchu w czasach sprzed Internetu i ich obecne kontynuacje /    79
  3.1. Słowniki języka migowego i książki kodeksowe jako środki kształtowania standardowego czytelnictwa /    80
  3.2. Tłumaczenia migowe w programach TV /    93
  3.3. Teletekst i deskrypcja w telewizji i filmie – dostęp do „świata dźwięków”? /    99
  3.4. Bajki i filmy dla dzieci i młodzieży w języku migowym – nowe możliwości /    104
  Rozdział 4. SignWriting – multimedialną drogą niesłyszących do świata kultury piśmienniczej /    111
  4.1. Valerie Sutton i jej SignWriting – geneza oraz zasady notacji języka migowego /    113
  4.2. Rozwój i przemiany zapisu SignWriting pod wpływem technologii informacyjnych /    119
  4.3. Kształtowanie kultury piśmienniczej i literackiej osób głuchych poprzez portal Valerie Sutton /    120
  4.4. SignWriting w Polsce – inicjatorzy i zasięg /    126
  Rozdział 5. Czasy Internetu – cicha rewolucja multimedialna w Polsce /    137
  5.1. Multimedialne słowniki, kursy i lekcje języka migowego /    137
  5.2. Multimedialne propozycje dla młodych użytkowników z niedosłuchem    150
  Rozdział 6. Głusi i niedosłyszący w sieci – nowe możliwości dostępu do informacji /    165
  6.1. Bariery w dostępie do informacji elektronicznej – problemy metodologiczne opisu i oceny stron WWW dla osób z dysfunkcją słuchu /    165
  6.2. Wybrane portale dla osób z uszkodzonym słuchem – przegląd i analiza funkcjonalna /    170
  6.3. Telewizja internetowa dla niesłyszących – trudne początki, przemiany i rodzaje /    188
  6.4. Nowatorskie programy komputerowe – przełamywanie barier komunikacyjnych między „mieszkańcami świata ciszy” a słyszącymi? /    193
  Rozdział    7
  Multimedia w życiu kulturalnym i rozrywce „mieszkańców świata ciszy” /    203
  7.1. Promowanie kultury Głuchych w Internecie poprzez witryny fundacji i stowarzyszeń /    203
  7.2. Wejście w świat kultury „wysokiej” i doznań poetyckich /    213
  7.3. Dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem w multimedialnym świecie lektur /    216
  7.4. Muzykę można zobaczyć i czuć! – odbiór i radość tworzenia /    222
  7.5. Multimedialne formy rozrywki – „skok” niesłyszących do kultury popularnej /    229
  Zakończenie /    233
  Bibliografia /    243
  Wykaz skrótów /    269
  Wykaz ilustracji /    271
  Indeks nazwisk /    277
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia