Urządzenia elektroenergetyczne

-30%

Urządzenia elektroenergetyczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor omawia w książce między innymi obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie średniego i wysokiego napięcia.
Przedstawia też układy połączeń stacji i sieci elektroenergetycznych, urządzenia kierowania pracą stacji oraz inne warunkujące przesył energii elektrycznej od źródeł jej wytwarzania do szyn zbiorczych rozdzielnic niskiego napięcia.


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18594-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  
  1. Wiadomości ogólne     13
    1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje     13
    1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe     16
    1.3. Narażenia napięciowe oraz izolacja urządzeń elektroenergetycznych     17
    1.4. Warunki eksploatacji i kompatybilności urządzeń elektroenergetycznych     25
      1.4.1. Wyjaśnienia ogólne     25
      1.4.2. Środowiskowe warunki pracy     26
      1.4.3. Elektryczne warunki pracy     28
      1.4.4. Kompatybilność elektromagnetyczna     30
  
  2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych     35
    2.1. Wiadomości ogólne     35
    2.2. Przebiegi prądu zwarciowego     37
    2.3. Metoda PNE obliczania prądów zwarciowych     42
      2.3.1. Wyjaśnienia ogólne     42
      2.3.2. Zwarcia odległe od generatorów     43
      2.3.3. Zwarcia w pobliżu generatora     50
      2.3.4. Obliczanie niektórych charakterystycznych wielkości prądu zwarciowego     53
      2.3.5. Zwarcia jednofazowe w sieciach o małym prądzie ziemnozwarciowym     61
      2.3.6. Zwarcia w sieciach niskiego napięcia     68
    2.4. Impedancje elementów układu elektroenergetycznego     70
    2.5. Przeliczanie impedancji elementów układu elektroenergetycznego na jeden poziom napięcia     81
    2.6. Przykłady obliczeń prądów zwarciowych     82
      2.6.1. Zwarcie trójfazowe w sieci średniego napięcia     82
      2.6.2. Zwarcia w sieci i instalacji niskiego napięcia     87
  
  3. Cieplne oddziaływania prądów roboczych i zwarciowych     95
    3.1. Źródła ciepła w urządzeniach elektrycznych     95
    3.2. Wpływ temperatury na właściwości materiałów     100
    3.3. Przewodzenie i oddawanie ciepła do otoczenia     105
    3.4. Nagrzewanie się przewodów i przewodników pod wpływem prądów roboczych     109
    3.5. Nagrzewanie się cewek     112
    3.6. Obciążalność prądowa przewodów i urządzeń     114
    3.7. Cieplne działanie prądów zwarciowych     120
    3.8. Zwarciowa cieplna obciążalność przewodów i urządzeń elektrycznych     123
  
  4. Dynamiczne oddziaływania prądów zwarciowych     126
    4.1. Podstawowe zależności     126
    4.2. Analiza niektórych charakterystycznych układów przewodników     129
      4.2.1. Dwa równoległe przewodniki     129
      4.2.2. Prostopadłe układy przewodników     133
      4.2.3. Siły elektrodynamiczne w elementach urządzeń o zmiennym przekroju torów prądowych     134
    4.3. Siły elektrodynamiczne w obwodach prądu przemiennego     135
    4.4. Odporność urządzeń elektrycznych i szyn zbiorczych na narażenia mechaniczne     137
  
  5. Łączniki elektroenergetyczne. Wiadomości ogólne     149
    5.1. Klasyfikacja i podstawowe parametry łączników     149
    5.2. Zestyki elektryczne     153
      5.2.1. Wiadomości ogólne     153
      5.2.2. Rezystancja zestykowa     153
      5.2.3. Nagrzewanie się zestyków     156
      5.2.4. Obciążalność zwarciowa zestyków     158
      5.2.5. Odskoki sprężyste styków     160
      5.2.6. Materiały stykowe     162
      5.2.7. Erozja styków     164
      5.2.8. Typowe konstrukcje zestyków rozłącznych     165
    5.3. Elektryczny łuk łączeniowy     166
      5.3.1. Jonizacja przestrzeni łukowej     166
      5.3.2. Dejonizacja przestrzeni łukowej     169
      5.3.3. Zapalanie się łuku elektrycznego między rozchodzącymi się stykami łączników     171
      5.3.4. Charakterystyki prądowo-napięciowe łuku     171
      5.3.5. Warunki gaszenia łuku elektrycznego     173
      5.3.6. Wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej łączników podczas naturalnego gaśnięcia łuku     178
      5.3.7. Łuk elektryczny w próżni     179
    5.4. Techniki gaszenia łuku elektrycznego     183
      5.4.1. Informacje ogólne     183
      5.4.2. Gaszenie łuku w powietrzu     184
      5.4.3. Gaszenie łuku w cieczach     187
      5.4.4. Gaszenie łuku w strumieniu sprężonego powietrza     189
      5.4.5. Gaszenie łuku w strumieniu sprężonego sześciofluorku siarki     191
      5.4.6. Gaszenie łuku w próżni     192
      5.4.7. Gaszenie łuku w obecności materiałów samogazujących     193
      5.4.8. Gaszenie łuku w materiałach drobnoziarnistych     194
  
  6. Łączniki wysokiego napięcia     199
    6.1. Klasyfikacja     199
    6.2. Wyłączniki     200
      6.2.1. Wiadomości ogólne     200
      6.2.2. Wyłączniki małoolejowe     200
      6.2.3. Wyłączniki pneumatyczne     203
      6.2.4. Wyłączniki z sześciofluorkiem siarki     205
      6.2.5. Wyłączniki próżniowe     209
      6.2.6. Wyłączniki magnetowydmuchowe     211
    6.3. Rozłączniki izolacyjne, styczniki     214
    6.4. Odłączniki, uziemniki, zwierniki     219
    6.5. Bezpieczniki     223
      6.5.1. Wiadomości wstępne     223
      6.5.2. Bezpieczniki z materiałem drobnoziarnistym jako gasiwem     223
      6.5.3. Bezpieczniki gazowydmuchowe     229
    6.6. Ograniczniki prądu zwarciowego     229
  
  7. Przebiegi łączeniowe w obwodach prądu przemiennego     232
    7.1. Wiadomości ogólne     232
    7.2. Napięcia powrotne między rozchodzącymi się stykami łączników     233
      7.2.1. Obwody jedno- i dwuczęstotliwościowe jednofazowe     233
      7.2.2. Obwody trójfazowe o elementach skupionych     238
      7.2.3. Obwody z liniami długimi     241
      7.2.4. Zwarcie pobliskie     243
      7.2.5. Obwody probiercze     244
    7.3. Załączanie obwodów indukcyjnych     246
    7.4. Wyłączanie obwodów indukcyjnych     250
    7.5. Załączanie baterii kondensatorów     253
      7.5.1. Załączanie samotnych i dzielonych baterii     253
      7.5.2. Załączanie trójfazowych baterii kondensatorów     256
    7.6. Wyłączanie obwodów pojemnościowych     259
  
  8. Przekładniki     261
    8.1. Wiadomości ogólne     261
    8.2. Przekładniki prądowe     262
      8.2.1. Zasada działania i podstawowe zależności     262
      8.2.2. Błędy transformacji i sposoby ich zmniejszania     265
      8.2.3. Parametry znamionowe i niektóre charakterystyczne konstrukcje przekładników     268
      8.2.4. Niektóre charakterystyczne warunki pracy przekładników     276
    8.3. Przekładniki napięciowe     277
      8.3.1. Zasada działania i podstawowe zależności     277
      8.3.2. Błędy transformacji i sposoby ich zmniejszania     279
      8.3.3. Przekładniki napięciowe pojemnościowe     281
      8.3.4. Parametry znamionowe przekładników     284
    8.4. Niekonwencjonalne konstrukcje przekładników     287
      8.4.1. Wiadomości ogólne     287
      8.4.2. Przekładniki prądowe niekonwencjonalne     288
      8.4.3. Przekładniki napięciowe niekonwencjonalne     292
  
  9. Urządzenia i obwody główne stacji elektroenergetycznych     295
    9.1. Wiadomości ogólne     295
    9.2. Układy połączeń stacji     302
      9.2.1. Wymagania podstawowe     302
      9.2.2. Pola rozdzielni i ich wyposażenie     304
      9.2.3. Układy z szynami zbiorczymi     307
      9.2.4. Układy bezszynowe     317
      9.2.5. Układy rozdzielni 110 kV i wyższych napięć     321
      9.2.6. Układy stacji średniego napięcia     324
    9.3. Transformatory i autotransformatory     327
      9.3.1. Uwagi ogólne     327
      9.3.2. Charakterystyczne parametry i właściwości transformatorów     328
      9.3.3. Regulacja napięcia     333
      9.3.4. Sposoby chłodzenia i przeciążalność transformatorów     336
      9.3.5. Praca równoległa transformatorów     339
      9.3.6. Kryteria doboru transformatorów     342
      9.3.7. Fundamenty stanowisk transformatorowych i komory transformatorowe     345
    9.4. Rozwiązania konstrukcyjne stacji     349
      9.4.1. Wymagania ogólne     349
      9.4.2. Rozdzielnie wysokich napięć     351
      9.4.3. Rozdzielnice średnich napięć     364
      9.4.4. Prefabrykowane stacje średniego napięcia     372
  
  10. Niektóre urządzenia pomocnicze i urządzenia kierowania pracą stacji     378
    10.1. Potrzeby własne stacji     378
    10.2. Dławiki gaszące, rezystory i transformatory uziemiające     383
    10.3. Ograniczanie prądów zwarciowych     388
      10.3.1. Wyjaśnienia ogólne     388
      10.3.2. Dławiki zwarciowe     390
    10.4. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa     399
      10.4.1. Przepięcia, napięcia wytrzymywane i koordynacja izolacji     399
      10.4.2. Ochrona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi     401
      10.4.3. Ograniczniki przepięć. Właściwości i zasady doboru     405
    10.5. Urządzenia kierowania pracą stacji elektroenergetycznych     419
      10.5.1. Automatyka zabezpieczeniowa     419
      10.5.2. Automatyka restytucyjna     434
      10.5.3. Telemechanika i komputeryzacja stacji     436
  
  11. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych     447
    11.1. Wymagania dotyczące pewności zasilania     447
    11.2. Niezawodność dostawy i jakość energii     449
      11.2.1. Przerwy w dostawie energii     449
      11.2.2. Parametry napięcia zasilającego     450
      11.2.3. Zależności ogólne niezawodności     455
      11.2.4. Koszty zawodności zasilania     461
    11.3. Metody wyznaczania obliczeniowych mocy szczytowych     464
      11.3.1. Wiadomości ogólne     464
      11.3.2. Podstawowe zależności i zakres zastosowania niektórych metod obliczeniowych     466
    11.4. Zasilanie zakładów przemysłowych energią elektryczną     473
      11.4.1. Wiadomości ogólne     473
      11.4.2. Napięcie znamionowe sieci rozdzielczych     474
      11.4.3. Przemysłowe sieci rozdzielcze średniego napięcia     480
      11.4.4. Sieci rozdzielcze niskiego napięcia     486
  
  Literatura     490
  
  Skorowidz     495
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia