Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 408. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 408. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Przestrzeń we współczesnych realiach gospodarczych odgrywa bardzo istotną rolę. Z jednej strony wraz z rozwojem środków komunikacji uległa ona „skurczeniu” – wszystko jest blisko. Z drugiej strony dzięki rozwojowi tych elementów infra¬struktury komunikacyjnej poznajemy jej różnorodność. Okazuje się, że przestrzeń stanowią nie tylko elementy przyrody (ożywionej i nieożywionej), lecz także ludzie ze swoją kulturą, zarówno materialną, jak i duchową. Antropogenizacja przestrzeni jest faktem i trzeba się z tym pogodzić, jednak zmian należy dokonywać w sposób przemyślany. Ta współczesna przestrzeń staje się ważnym elementem w gospodarce. Nie jest już tylko statycznym tłem, miejscem, gdzie robimy interesy, ale staje się istotnym składnikiem procesów gospodarczych, w których bazuje się zwykle na materialnych, a coraz częściej także na niematerialnych zasobach danego miejsca. Te niematerialne zasoby tworzą ludzie w skomplikowanym procesie interakcji w skali lokalnej. To właśnie lokalne społeczności tworzą unikatowe zasoby tej przestrzeni, które stają się atutem w konkurowaniu poszczególnych gospodarek. Często zastanawiamy się, dlaczego – mimo podobnego stopnia rozwoju – w jednym miejscu żyje się nam lepiej, w innym gorzej, w jednym interesy gospodarcze przynoszą sukces, w innych niepowodzenie. Aby zrozumieć obecną gospodarkę, należy poznać współczesną przestrzeń, a szczególnie jej wymiar gospodarczy i społeczny. Równocześnie na tę przestrzeń oddziałuje polityka, co powoduje, że coraz częściej używa się po¬jęcia „geopolityka”. Musimy zdawać sobie sprawę, że zagospodarowanie danego miejsca w przestrzeni, warunki życia, jakie tam panują, relacje społeczne zostały ukształtowane w wyniku całego splotu wydarzeń o charakterze ekonomicznym, społecznym czy politycznym.
Przedstawiamy Państwu publikację, która jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych IV, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współudziale Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-wersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Konferencja odbyła się w dniach 26–28 maja 2014 r. w Karpaczu.
W niniejszej publikacji znajdą Państwo zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych poruszających rozmaite zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnej gospodarce i przestrzeni.
Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w niniejszej publikacji będą stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych badań naukowych poświęconych gospodarce i przestrzeni.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji. Jednocześnie żywimy nadzieję na dalszą partycypację Czytelników w konferencjach, które są cyklicznie organizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej.


Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Hanna Adamiczka, Bartosz Adamiczka: Analiza i ocena stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej we Wrocławiu    11
  Henryk Brandenburg, Michał Szkotnicki: Wpływ współfinansowania ze środków Unii Europejskiej na rentowność projektów publicznych    36
  Patrycja Brańka: Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego    50
  Zofia Dolewka: Budżet partycypacyjny w teorii i w praktyce    62
  Beata Zofia Filipiak: Strategia podatkowa władz samorządowych jako czynnik stymulujący rozwój lokalny    74
  Dariusz Głuszczuk: Regionalny System Finansowania Działalności Innowacyjnej – ujęcie definicyjne i modelowe    85
  Krystian Heffner: Oddziaływanie centrów handlowych na przekształcenia strefy zewnętrznej metropolii w województwie śląskim    95
  Marian Kachniarz: Zmiana struktur czy instytucji? Poglądy na metody eliminacji dysfunkcji podziału terytorialnego    107
  Piotr Krajewski, Aleksandra Jankowska: Wpływ utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” na zagospodarowanie przestrzenne    117
  Agnieszka Krześ: Konkurencyjność Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty    128
  Marian Maciejuk: Zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007–2013    139
  Magdalena Mayer: Handel w mieście XXI wieku. Strefy handlu w małych miastach    148
  Anna Mempel-Śnieżyk: Wyzwania współczesnych miast. Wrocław jako miasto kultury, nauki i innowacji    159
  Marek Obrębalski: Dolnośląsko-czeska współpraca transgraniczna samorządu regionalnego    172
  Jerzy Oleszek: Współczesna postać przestrzeni wiejskiej pogranicza polsko-czeskiego regionu Góry Złote/Rychlebske Hory – próba oceny    184
  Zbigniew Piepiora, Jacek Potocki: Powodzie w historii miasta Kowary (Schmiedeberg)    195
  Małgorzata Pięta-Kanurska: Istota procesu gentryfikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli klasy kreatywnej    206
  Dorota Rynio: Makroregion Polski Zachodniej – tworzenie i zarządzanie złożonym podmiotem w warunkach gospodarki globalnej    216
  Przemysław Sekuła: Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie    229
  Małgorzata Twardzik: Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej    239
  Kazimiera Wilk: Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006–2012 – wybrane zagadnienia    250
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Znaczenie bliskości dla występowania efektu synergii w powiązaniach funkcjonalnych jednostek przestrzennych    261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia