Nauki o Zarządzaniu 4(25)

Nauki o Zarządzaniu 4(25)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Nauki o Zarządzaniu”. W zbiorze niniejszym przeważają artykuły o charakterze metodycznym oraz empirycznym, skupione wokół trzech obszarów tematycznych: zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami.
Kilka z publikowanych w niniejszym zbiorze tekstów dotyka aspektów szeroko pojętego zarządzania publicznego. Tak na przykład można scharakteryzować artykuł K. Błońskiego, w którym autor – na podstawie przeprowadzanych badań – poszukuje związku pomiędzy zaangażowaniem społecznym i przywiązaniem do miejsca zamieszkania a satysfakcją z usług świadczonych przez JST. A. Sztando z kolei prezentuje współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, cha-rakterystyczne dla polskich gmin, zidentyfikowane dzięki wykorzystaniu metody jakościowych badań terenowych. W innym opracowaniu S. Cyfert oraz W. Szumowski opisują wybrane dobre praktyki wykorzystywane w procesach zarządzania urzędami administracji samorządowej. Kolejny autor publikujący w tym numerze czasopisma – P. Banasik – w artykule zatytułowanym Zarządzanie partycypacyjne czy imperatywne władztwo w wymiarze sprawiedliwości na gruncie teoretycznym rozpatruje zagadnienie możliwości wykorzystania wybranych koncepcji zarządzania publicznego w organizacji wymiaru sprawiedliwości.
W niniejszym zbiorze znajdą Państwo również opracowania dotykające problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia poruszające ten aspekt omówiła D. Łochnicka, która na podstawie badań własnych zidentyfikowała uwarunkowania organizacyjne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości pracowniczej. K. Olek z kolei opisał ewolucję metod wartościowania stanowisk pracy.Możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych inteligencji biznesowej w usprawnieniu zarządzania projektami zajęła się J. Pondel. Tematykę zarządzania projektami porusza również Ch. Winter, zgłębiając to zagadnienie w swoim artykule pt.: A new approach to avoiding cost overruns and implementation delays in future large projects in aerospace business.
Mam nadzieję, że przedstawione publikacje okażą się inspiracją dla Państwa badań naukowych bądź też przyczynią się do usprawnienia procesów zarządzania w praktyce. Jednocześnie w imieniu komitetu redakcyjnego zachęcam Szanownych Czytelników do publikowania wyników własnych badań naukowych.


Witold Szumowski


Liczba stron147
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Przemysław Banasik: Zarządzanie partycypacyjne czy imperatywne władztwo w wymiarze sprawiedliwości (Participative management or imperative reign in the justice system)    9
  Krzysztof Błoński: Wykorzystanie wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania uwarunkowań satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego (The use of multidimensional association rules in search of determinants of customer satisfaction with services of local government units)    28
  Szymon Cyfert, Witold Szumowski: Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej (Good management practices in local authority)     38
  Dorota Łochnicka: Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej (Evaluation of internal organizational conditions and their impact on entrepreneurial behavior of employees)    60
  Krystian Olek: Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym (Evolution of job evaluation methods in literature aspect)    78
  Jolanta Pondel: Narzędzia informatyczne inteligencji biznesowej wspomagające realizację projektów w przedsiębiorstwach (Business Intelligence IT tools supporting the execution of projects in enterprises)    91
  Andrzej Sztando: Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce (Contemporary barriers in strategic governance of local development in Poland)    105
  Christoph Winter: A new approach to avoiding cost overruns and implementation delays in future large projects in aerospace business (Unikanie opóźnień i przekraczania kosztów w realizacji wielkich projektów w przemyśle aeronautycznym – nowe podejście)    125
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia