Ekonometria 4(50)

Ekonometria 4(50)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

„Ekonometria” (w wersji angielskojęzycznej „Econometrics”), które ukazuje się nie-przerwanie od roku 1998. Do 2011 roku czasopismo było publikowane w serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych. Od roku 2009 artykuły naukowe gromadzone są w czterech rocznych seriach, co umożliwiło wprowadzenie systematycznego, kwartalnego cyklu wydawniczego. Od roku 2011 dwa numery wydawane są w języku polskim, a dwa kolejne – w języku angielskim. Wśród autorów publikacji znajdują się zarówno naukowcy z polskich ośrodków akademickich, jak i wielu uczonych reprezentujących uczelnie zagraniczne. Również w skład Rady Naukowej naszego czasopisma wchodzą profesorowie afiliowani w instytucjach zagranicznych. Grono recenzentów czasopisma tworzą wybitni naukowcy – zarówno polscy, jak i zagra-niczni. Wysoki poziom naukowy prac, zaufanie autorów i wnikliwe uwagi recenzentów pozwalają na publikowanie wartościowych artykułów naukowych i rozpowszechnianie osiągnięć naukowych nie tylko w kraju, ale na całym świecie.
Tematyka prac zakwalifikowanych do druku po pozytywnej recenzji uwzględnia zarówno teoretyczne, jak i aplikacyjne aspekty metod ekonometrii, statystyki i ma¬tematyki. Obszar aplikacji metod ekonometrii, statystyki i matematyki obejmuje szeroko rozumianą problematykę ekonomiczną, w tym makro- i mikroekonomiczne analizy statystyczno-ekonometryczne, analizę i modelowanie danych rynkowych, inwestycji kapitałowych oraz ubezpieczeń. Analizy społeczne i demograficzne do¬tyczą problemów edukacji, rynku pracy i bezrobocia, ubóstwa itp. Wiele opracowań ma charakter cykliczny – publikowane artykuły referują wyniki długoterminowych badań, zawierają także dyskusję z recenzentami wcześniejszych prac. To umożliwia śledzenie stopnia zaawansowania badań naukowych, dzięki czemu publikacje ukazujące się w czasopiśmie są inspiracją do podejmowania nowych wyzwań badawczych.
„Ekonometria” stale uzyskuje bardzo wysoką ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co przejawia się wysoką punktacją. Według bieżącej listy punktacyjnej periodyk otrzymał 14 punktów. Sukces ten zawdzięczamy autorom, przekazującym do recenzji artykuły o bogatych walorach naukowych, oraz recenzentom, którzy szczegółowo oceniają każdą z prac, podpowiadając ich twórcom sposób po¬prawy jakości tekstu. Również stałość składu Komitetu Redakcyjnego oraz sukcesywne poszerzanie Rady Naukowej czasopisma powodują ciągły i stabilny wzrost oceny „Ekonometrii”.


Liczba stron265
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Introduction    9
  
  George Agiomirgianakis, Dimitrios Serenis, Nicholas Tsounis: Fluctuations in exchange rate and aggregate exports in Ukraine (Wahania kursów walut i ich wpływ na zagregowany eksport na Ukrainie)    11
  Maria Balcerowicz-Szkutnik: Globalisation processes and the labour market. Selected countries and aspects (Procesy globalizacyjne a rynek pracy. Wybrane kraje i aspekty)    24
  Iwona Bąk: Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce (Spatial structure and typology of crime in Poland)    43
  Hanna Dudek, Wiesław Szczesny: Zastosowanie funkcji przynależności w analizie subiektywnego postrzegania jakości życia (Application of membership function in the analysis of subjective perception of quality of life)    62
  Józef Dziechciarz: O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu (Quality definition in the university performance measurement)    79
  Jolanta Iwin-Garzyńska: Wstęp do badań nad ujednoliceniem podstawy opodatkowania w Unii Europejskiej (Introduction to research to harmonize the tax base in the European Union)    92
  Iwona Markowicz: Badanie kohort firm w analizie trwania (The study of firms’ cohorts in the duration analysis)    105
  Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil: The impact of the 2008 crisis on the banking sectors of the CEE-11 countries: Multi Level Performance (MLP) score as a synthetic measure of bank risk adjusted performance (Wpływ kryzysu finansowego z roku 2008 na sektory bankowe krajów EŚW – MLP Score jako syntetyczna miara efektywności skorygowanej o ryzyko)    126
  Ewa Roszkowska: Wykorzystanie informacji preferencyjnej zadanej na zbiorze rozwiązań bliskich rozwiązaniu idealnemu w wybranych metodach wielokryterialnych (The application of preference information on the set of alternatives near ideal solutions in selected multi-criteria methods)    142
  Małgorzata Rószkiewicz: Empirical evidence on factors shaping the savings rate of Polish households (Czynniki warunkujące zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych w świetle badań empirycznych).    159
  Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot: Analiza motywacji mobilności edukacyjnej studentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień (Analysis of motivation of students’ educational mobility for chosen universities in Poland and Russia − clustering analysis approach)    170
  Emilia Tomczyk: Rationality of expectations and data vintage: evidence from business tendency surveys (Racjonalność oczekiwań a rocznik danych: wyniki z testu koniunktury)    184
  Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska: Modeling and projection life expectancy. The case of the EU countries (Modelowanie i projekcja przeciętnego czasu trwania życia na przykładzie krajów UE)    196
  Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska: Synthetic measures of the European capital markets development (Syntetyczne mierniki rozwoju rynków kapitałowych w Europie)    214
  Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki: Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji (Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information)    228
  Jerzy Zemke: Wiarygodność prognoz, o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz (Credibility of prognoses, about alternative instruments of prognoses building)    240
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia