Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt

1 opinia

Redakcja:

Dorota Jamroz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz.
Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich.
Omówiono w nim:
· składniki chemiczne pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt
· budowę przewodu pokarmowego przeżuwaczy, zwierząt monogastrycznych i ryb
· pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie
· przemianę materii, energii i składników mineralnych
· żywieniowe metody ograniczania skażenia środowiska naturalnego odchodami zwierząt
· systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt.
Obecne, drugie wydanie tomu 1 uwzględnia współczesny stan wiedzy. Dodano rozdział Nutrigenomika (genomika żywieniowa) poświęcony nauce, która bada reakcje organizmu na składniki pożywienia, wykorzystując technologie genomiczne; ukierunkowanej przede wszystkim na człowieka i prewencję chorób, które mają związek z żywieniem. Przedstawiono w nim badania u zwierząt, zwłaszcza gospodarskich i towarzyszących człowiekowi, których celem jest nie tylko prewencja chorób u zwierząt, ale także m.in. wydajność zwierząt i opracowanie zaleceń jak żywić określony genotyp zwierzęcia.
Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, ale także dla nas samych, jako konsumentów.


Liczba stron448
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18227-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    5
  1.SKŁADNIKI CHEMICZNE PASZ I ICH ZNACZENIE DLA ORGANIZMU ZWIERZĄT    13
    1.1.Woda i jej rola biologiczna Julian Kamiński    13
    1.2.Węglowodany (cukrowce)    15
      1.2.1. Monosacharydy (cukry proste)    16
      1.2.2. Oligosacharydy    18
      1.2.3. Polisacharydy    19
        1.2.3.1. Polisacharydy skrobiowe    20
        1.2.3.2. Polisacharydy nieskrobiowe    21
        1.2.3.3. Lignina i inne substancje strukturalne    24
    1.3.Tłuszczowce (lipidy)    27
      1.3.1. Kwasy tłuszczowe    28
      1.3.2. Tłuszcze proste    32
      1.3.3. Tłuszcze złożone    34
      1.3.4. Pochodne tłuszczowców    35
      1.3.5. Wskaźniki charakteryzujące jakość tłuszczu    39
    1.4.Białka i inne związki azotowe Stanisław Buraczewski    40
      1.4.1. Aminokwasy    41
        1.4.1.1. Budowa aminokwasów    41
        1.4.1.2. Podział aminokwasów    42
        1.4.1.3. Właściwości i reakcje aminokwasów    46
        1.4.1.4. Aminokwasy niezbędne    47
        1.4.1.5. Skład aminokwasowy pasz i dawek    50
        1.4.1.6. Strawność białka pasz i wchłanianie aminokwasów    52
      1.4.2. Peptydy    53
      1.4.3. Białka    54
        1.4.3.1. Klasyfikacja białek    54
        1.4.3.2. Białko pasz    57
      1.4.4. Związki azotowe niebiałkowe    57
        1.4.4.1. Aminokwasy niebiałkowe    58
        1.4.4.2. Kwasy nukleinowe    58
        1.4.4.3. Alkaloidy    59
        1.4.4.4. Glikozydy    60
        1.4.4.5. Glukozynolany    60
        1.4.4.6. Inne związki niebiałkowe    61
      1.4.5. Związki azotowe nieorganiczne    61
    1.5.Składniki mineralne Dorota Jamroz    62
      1.5.1. Wapń (Ca)    64
      1.5.2. Fosfor (P)    68
      1.5.3. Magnez (Mg)    71
      1.5.4. Potas, chlor, sód    72
      1.5.5. Siarka (S)    74
      1.5.6. Mikroelementy i pierwiastki śladowe    75
      1.5.7. Metale toksyczne    89
    1.6.Witaminy Stanisław Wójcik    91
      1.6.1. Rodzaje witamin    92
      1.6.2. Struktury chemiczne i cechy fizyczne    92
      1.6.3. Mierniki ilościowe    94
      1.6.4. Działanie witamin w organizmie zwierząt    94
      1.6.5. Ewolucja stosowania witamin    96
      1.6.6. Wrażliwość witamin na czynniki środowiskowe    97
      1.6.7. Nazewnicwo witamin    98
      1.6.8. Witamina A    100
      1.6.9. Kalcyferole — witamina D    103
      1.6.10. Tokoferole — witamina E    105
      1.6.11. Menadion — witamina K    107
      1.6.12. Tiamina — witamina B1    108
      1.6.13. Ryboflawina — witamina B2    110
      1.6.14. Niacyna — witamina B3    111
      1.6.15. Kwas pantotenowy — witamina B5    113
      1.6.16. Pirydoksyna — witamina B6    114
      1.6.17. Biotyna — witamina H    115
      1.6.18. Kwas foliowy    116
      1.6.19. Cyjanokobalamina — witamina B12    117
      1.6.20. Kwas askorbinowy — witamina C    119
      1.6.21. Substancje traktowane jako witaminy    120
    1.7.Antyżywieniowe i toksyczne składniki pasz Dorota Jamroz    122
  2.BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Julian Kamiński    134
    2.1.Przewód pokarmowy świni    136
    2.2.Przewód pokarmowy konia    142
    2.3.Budowa przewodu pokarmowego kury    146
    2.4.Budowa przewodu pokarmowego przeżuwaczy    150
  3.POBRANIE, TRAWIENIE I WCHŁANIANIE Zygmunt Maciej Kowalski    157
    3.1.Pobranie paszy    157
      3.1.1. Regulacja mechaniczna pobrania paszy    160
      3.1.2. Regulacja fizjologiczna pobrania paszy    161
      3.1.3. Inne czynniki decydujące o pobraniu paszy    164
    3.2.Trawienie    166
      3.2.1. Enzymy trawienne    168
      3.2.2. Trawienie u zwierząt jednożołądkowych    170
        3.2.2.1. Trawienie w jamie gębowej    170
        3.2.2.2. Trawienie w żołądku    171
        3.2.2.3. Trawienie w jelicie cienkim    173
        3.2.2.4. Trawienie w jelicie grubym    176
        3.2.2.5. Trawienie u drobiu    177
    3.3.Wchłanianie    179
      3.3.1. Wchłanianie cukrów    180
      3.3.2. Wchłanianie białek    180
      3.3.3. Wchłanianie tłuszczów    181
      3.3.4. Wchłanianie wody, składników mineralnych oraz witamin    182
    3.4.Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych u przeżuwaczy    183
      3.4.1. Trawienie węglowodanów w żwaczu    188
      3.4.2. Przemiany składników azotowych w żwaczu    194
      3.4.3. Przemiany tłuszczów w żwaczu    202
      3.4.4. Trawienie i wchłanianie w jelicie cienkim przeżuwaczy    206
    3.5.Metody oznaczania strawności składników pokarmowych    209
      3.5.1. Metody in vivo    210
        3.5.1.1. Metoda bilansowa, czyli klasyczna    210
        3.5.1.2. Metoda wskaźnikowa    212
        3.5.1.3. Strawność pozorna i rzeczywista    214
        3.5.1.4. Badania strawnościowe u drobiu    215
      3.5.2. Metody woreczków nylonowych    215
      3.5.3. Metody laboratoryjne (metody in vitro)    216
      3.5.4. Szacowanie współczynników strawności na podstawie składu chemicznego paszy (metody matematyczne)    219
    3.6.Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych    221
  4.PRZEMIANA MATERII I ENERGII    228
    4.1.Przemiana węglowodanów Stanisław Buraczewski, Lucyna Buraczewska    228
      4.1.1. Synteza glukozy    229
      4.1.2. Rozkład glukozy    229
      4.1.3. Cykl kwasów trikarboksylowych    233
      4.1.4. Cykl pentozofosforanowy    236
      4.1.5. Synteza glikogenu i laktozy    237
      4.1.6. Przemiany u przeżuwaczy    239
    4.2.Przemiana tłuszczowców Stefania Smulikowska    241
      4.2.1. Przemiana lipidów, rozkład, synteza    241
      4.2.2. Niezbędne kwasy tłuszczowe    247
      4.2.3. Dynamika odkładania tłuszczu    249
      4.2.4. Wpływ jakości tłuszczu paszy na jakość i skład odłożonego tłuszczu.    251
      4.2.5. Skład tłuszczu mleka    252
      4.2.6. Zakłócenia w przemianie tłuszczów    254
      4.2.7. Tolerancja na tłuszcz    255
      4.2.8. Zapotrzebowanie na tłuszcz    256
    4.3.Przemiana białek Lucyna Buraczewska, Stanisław Buraczewski    257
      4.3.1. Biosynteza i rozkład aminokwasów    257
      4.3.2. Biosynteza i rozkład białek    263
      4.3.3. Zapotrzebowanie na białko    268
        4.3.3.1. Zapotrzebowanie bytowe    270
        4.3.3.2. Zapotrzebowanie produkcyjne    272
      4.3.4. Bilans azotu Barbara Pastuszewska    283
      4.3.5. Metody oceny wartości odżywczej (biologicznej) białka    286
      4.3.6. Optymalne profile aminokwasów w diecie dla zwierząt monogastrycznych — „białko idealne” Dorota Jamroz    291
    4.4.Przemiana energii Andrzej Chwalibóg, Ewa Sawosz Chwalibóg    299
      4.4.1. Wprowadzenie do bioenergetyki    299
      4.4.2. Procesy kataboliczne    301
        4.4.2.1. Utlenianie węglowodanów    302
        4.4.2.2. Utlenianie tłuszczu    303
        4.4.2.3. Utlenianie białka    305
      4.4.3. Procesy anaboliczne    307
        4.4.3.1. Wydatek energii na syntezę węglowodanów    307
        4.4.3.2. Wydatek energii na syntezę tłuszczu    308
        4.4.3.3. Wydatek energii na syntezę białka    309
      4.4.4. Pomiary przemiany energii    311
        4.4.4.1. Kalorymetryczne metody określania produkcji ciepła    311
        4.4.4.2. Metoda RQ (respiratory quotient — współczynnik oddechowy)    314
        4.4.4.3. Metoda CN (bilans węgla i azotu)    316
        4.4.4.4. Oszacowanie produkcji ciepła metodą podwójnie znakowanej wody    318
        4.4.4.5. Inne metody oznaczania bilansu energii    319
      4.4.5. Podział energii w organizmie    320
  5.PRZEMIANY SKŁADNIKÓW MINERALNYCH Dorota Jamroz    326
    5.1.Absorpcja i wydalanie, dostępność składników mineralnych    326
    5.2.Tworzenie rezerw i mobilizacja składników mineralnych    330
    5.3.Współzależności między składnikami mineralnymi (synergistyczne i antagonistyczne działanie)    332
    5.4.Metody określania zapotrzebowania zwierząt na składniki mineralne    334
    5.5.Zawartość składników mineralnych w dawkach dla różnych gatunków zwierząt — zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy    336
  6.ŻYWIENIOWE METODY OGRANICZANIA SKAŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Adam Cieślak, Małgorzata Szumacher-Strabel, Damian Józefiak, Andrzej Potkański    340
    6.1.Emisja gazów cieplarnianych    340
    6.2.Emisja azotu i fosforu    344
      6.2.1. Zwierzęta przeżuwające    344
      6.2.2. Zwierzęta nieprzeżuwające    345
  7.SYSTEMY OCENY WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ I ZAPOTRZEBOWANIA ZWIERZĄT    349
    7.1.Historia systemów i mierników wartościowania pasz Aleksandra Ziołecka    349
    7.2.Systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania u przeżuwaczy Zygmunt Maciej Kowalski    357
      7.2.1. Systemy oceny wartości energetycznej pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających    357
      7.2.2. Wartość energetyczna pasz dla przeżuwaczy według francuskiego systemu INRA    359
      7.2.3. Zapotrzebowanie energetyczne zwierząt przeżuwających    363
      7.2.4. Systemy oceny wartości pokarmowej białka pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających    366
      7.2.5. Wartość pokarmowa białka pasz według francuskiego systemu INRA    368
      7.2.6. Zapotrzebowanie zwierząt na BTJ    372
      7.2.7. MetTJ %BTJE i LizTJ %BTJE — dodatkowe jednostki systemu białkowego INRA    374
      7.2.8. System wypełnienia w systemie INRA    376
        7.2.8.1. Wartość wypełnieniowa pasz    376
      7.2.9. Zdolność pobrania paszy    378
    7.3.Systemy wartościowania energii i białka dla świń Stanisław Buraczewski    380
      7.3.1. Wartość energetyczna pasz dla świń    380
      7.3.2. Wartość białka dla świń    388
    7.4.Określenie zapotrzebowania na energię i białko u koni Aleksandra Ziołecka    390
      7.4.1. Zapotrzebowanie koni na energię    390
      7.4.2. Zapotrzebowanie koni na białko    392
    7.5.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u drobiu Jan Barteczko    394
    7.6.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u zwierząt futerkowych    403
    7.7.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u psów i kotów    408
    7.8.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u ryb    413
  8.NUTRIGENOMIKA Zygmunt M. Kowalski, Paweł Górka    417
    8.1.Definicje    418
    8.2.Nutrigenomika, czyli poszukiwanie diety optymalnej    420
    8.3.Mechanizmy wpływu składników pokarmowych na ekspresję genów    421
    8.4.Narzędzia nutrigenomiki    424
    8.5.Przykład wykorzystania techniki DNA microarray w badaniach nutrigenomicznych na zwierzętach    425
  SKOROWIDZ    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia