Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt

1 opinia

Redakcja:

Dorota Jamroz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,80  74,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,8074,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz.
Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich.
Omówiono w nim:
· składniki chemiczne pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt
· budowę przewodu pokarmowego przeżuwaczy, zwierząt monogastrycznych i ryb
· pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie
· przemianę materii, energii i składników mineralnych
· żywieniowe metody ograniczania skażenia środowiska naturalnego odchodami zwierząt
· systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt.
Obecne, drugie wydanie tomu 1 uwzględnia współczesny stan wiedzy. Dodano rozdział Nutrigenomika (genomika żywieniowa) poświęcony nauce, która bada reakcje organizmu na składniki pożywienia, wykorzystując technologie genomiczne; ukierunkowanej przede wszystkim na człowieka i prewencję chorób, które mają związek z żywieniem. Przedstawiono w nim badania u zwierząt, zwłaszcza gospodarskich i towarzyszących człowiekowi, których celem jest nie tylko prewencja chorób u zwierząt, ale także m.in. wydajność zwierząt i opracowanie zaleceń jak żywić określony genotyp zwierzęcia.
Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, ale także dla nas samych, jako konsumentów.


Liczba stron448
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18227-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    5
  
  1.SKŁADNIKI CHEMICZNE PASZ I ICH ZNACZENIE DLA ORGANIZMU ZWIERZĄT     13
    1.1.Woda i jej rola biologiczna Julian Kamiński     13
    1.2.Węglowodany (cukrowce)     15
      1.2.1. Monosacharydy (cukry proste)     16
      1.2.2. Oligosacharydy     18
      1.2.3. Polisacharydy     19
        1.2.3.1. Polisacharydy skrobiowe     20
        1.2.3.2. Polisacharydy nieskrobiowe     21
        1.2.3.3. Lignina i inne substancje strukturalne     24
    1.3.Tłuszczowce (lipidy)     27
      1.3.1. Kwasy tłuszczowe     28
      1.3.2. Tłuszcze proste     32
      1.3.3. Tłuszcze złożone     34
      1.3.4. Pochodne tłuszczowców     35
      1.3.5. Wskaźniki charakteryzujące jakość tłuszczu     39
    1.4.Białka i inne związki azotowe Stanisław Buraczewski     40
      1.4.1. Aminokwasy     41
        1.4.1.1. Budowa aminokwasów     41
        1.4.1.2. Podział aminokwasów     42
        1.4.1.3. Właściwości i reakcje aminokwasów     46
        1.4.1.4. Aminokwasy niezbędne     47
        1.4.1.5. Skład aminokwasowy pasz i dawek     50
        1.4.1.6. Strawność białka pasz i wchłanianie aminokwasów     52
      1.4.2. Peptydy     53
      1.4.3. Białka     54
        1.4.3.1. Klasyfikacja białek     54
        1.4.3.2. Białko pasz     57
      1.4.4. Związki azotowe niebiałkowe     57
        1.4.4.1. Aminokwasy niebiałkowe     58
        1.4.4.2. Kwasy nukleinowe     58
        1.4.4.3. Alkaloidy     59
        1.4.4.4. Glikozydy     60
        1.4.4.5. Glukozynolany     60
        1.4.4.6. Inne związki niebiałkowe     61
      1.4.5. Związki azotowe nieorganiczne     61
    1.5.Składniki mineralne Dorota Jamroz     62
      1.5.1. Wapń (Ca)     64
      1.5.2. Fosfor (P)     68
      1.5.3. Magnez (Mg)     71
      1.5.4. Potas, chlor, sód     72
      1.5.5. Siarka (S)     74
      1.5.6. Mikroelementy i pierwiastki śladowe     75
      1.5.7. Metale toksyczne     89
    1.6.Witaminy Stanisław Wójcik     91
      1.6.1. Rodzaje witamin     92
      1.6.2. Struktury chemiczne i cechy fizyczne     92
      1.6.3. Mierniki ilościowe     94
      1.6.4. Działanie witamin w organizmie zwierząt     94
      1.6.5. Ewolucja stosowania witamin     96
      1.6.6. Wrażliwość witamin na czynniki środowiskowe     97
      1.6.7. Nazewnicwo witamin     98
      1.6.8. Witamina A     100
      1.6.9. Kalcyferole — witamina D     103
      1.6.10. Tokoferole — witamina E     105
      1.6.11. Menadion — witamina K     107
      1.6.12. Tiamina — witamina B1     108
      1.6.13. Ryboflawina — witamina B2     110
      1.6.14. Niacyna — witamina B3     111
      1.6.15. Kwas pantotenowy — witamina B5     113
      1.6.16. Pirydoksyna — witamina B6     114
      1.6.17. Biotyna — witamina H     115
      1.6.18. Kwas foliowy     116
      1.6.19. Cyjanokobalamina — witamina B12     117
      1.6.20. Kwas askorbinowy — witamina C     119
      1.6.21. Substancje traktowane jako witaminy     120
    1.7.Antyżywieniowe i toksyczne składniki pasz Dorota Jamroz     122
  
  2.BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Julian Kamiński     134
    2.1.Przewód pokarmowy świni     136
    2.2.Przewód pokarmowy konia     142
    2.3.Budowa przewodu pokarmowego kury     146
    2.4.Budowa przewodu pokarmowego przeżuwaczy     150
  
  3.POBRANIE, TRAWIENIE I WCHŁANIANIE Zygmunt Maciej Kowalski     157
    3.1.Pobranie paszy     157
      3.1.1. Regulacja mechaniczna pobrania paszy     160
      3.1.2. Regulacja fizjologiczna pobrania paszy     161
      3.1.3. Inne czynniki decydujące o pobraniu paszy     164
    3.2.Trawienie     166
      3.2.1. Enzymy trawienne     168
      3.2.2. Trawienie u zwierząt jednożołądkowych     170
        3.2.2.1. Trawienie w jamie gębowej     170
        3.2.2.2. Trawienie w żołądku     171
        3.2.2.3. Trawienie w jelicie cienkim     173
        3.2.2.4. Trawienie w jelicie grubym     176
        3.2.2.5. Trawienie u drobiu     177
    3.3.Wchłanianie     179
      3.3.1. Wchłanianie cukrów     180
      3.3.2. Wchłanianie białek     180
      3.3.3. Wchłanianie tłuszczów     181
      3.3.4. Wchłanianie wody, składników mineralnych oraz witamin     182
    3.4.Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych u przeżuwaczy     183
      3.4.1. Trawienie węglowodanów w żwaczu     188
      3.4.2. Przemiany składników azotowych w żwaczu     194
      3.4.3. Przemiany tłuszczów w żwaczu     202
      3.4.4. Trawienie i wchłanianie w jelicie cienkim przeżuwaczy     206
    3.5.Metody oznaczania strawności składników pokarmowych     209
      3.5.1. Metody in vivo     210
        3.5.1.1. Metoda bilansowa, czyli klasyczna     210
        3.5.1.2. Metoda wskaźnikowa     212
        3.5.1.3. Strawność pozorna i rzeczywista     214
        3.5.1.4. Badania strawnościowe u drobiu     215
      3.5.2. Metody woreczków nylonowych     215
      3.5.3. Metody laboratoryjne (metody in vitro)     216
      3.5.4. Szacowanie współczynników strawności na podstawie składu chemicznego paszy (metody matematyczne)     219
    3.6.Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych     221
  
  4.PRZEMIANA MATERII I ENERGII     228
    4.1.Przemiana węglowodanów Stanisław Buraczewski, Lucyna Buraczewska     228
      4.1.1. Synteza glukozy     229
      4.1.2. Rozkład glukozy     229
      4.1.3. Cykl kwasów trikarboksylowych     233
      4.1.4. Cykl pentozofosforanowy     236
      4.1.5. Synteza glikogenu i laktozy     237
      4.1.6. Przemiany u przeżuwaczy     239
    4.2.Przemiana tłuszczowców Stefania Smulikowska     241
      4.2.1. Przemiana lipidów, rozkład, synteza     241
      4.2.2. Niezbędne kwasy tłuszczowe     247
      4.2.3. Dynamika odkładania tłuszczu     249
      4.2.4. Wpływ jakości tłuszczu paszy na jakość i skład odłożonego tłuszczu.     251
      4.2.5. Skład tłuszczu mleka     252
      4.2.6. Zakłócenia w przemianie tłuszczów     254
      4.2.7. Tolerancja na tłuszcz     255
      4.2.8. Zapotrzebowanie na tłuszcz     256
    4.3.Przemiana białek Lucyna Buraczewska, Stanisław Buraczewski     257
      4.3.1. Biosynteza i rozkład aminokwasów     257
      4.3.2. Biosynteza i rozkład białek     263
      4.3.3. Zapotrzebowanie na białko     268
        4.3.3.1. Zapotrzebowanie bytowe     270
        4.3.3.2. Zapotrzebowanie produkcyjne     272
      4.3.4. Bilans azotu Barbara Pastuszewska     283
      4.3.5. Metody oceny wartości odżywczej (biologicznej) białka     286
      4.3.6. Optymalne profile aminokwasów w diecie dla zwierząt monogastrycznych — „białko idealne” Dorota Jamroz     291
    4.4.Przemiana energii Andrzej Chwalibóg, Ewa Sawosz Chwalibóg     299
      4.4.1. Wprowadzenie do bioenergetyki     299
      4.4.2. Procesy kataboliczne     301
        4.4.2.1. Utlenianie węglowodanów     302
        4.4.2.2. Utlenianie tłuszczu     303
        4.4.2.3. Utlenianie białka     305
      4.4.3. Procesy anaboliczne     307
        4.4.3.1. Wydatek energii na syntezę węglowodanów     307
        4.4.3.2. Wydatek energii na syntezę tłuszczu     308
        4.4.3.3. Wydatek energii na syntezę białka     309
      4.4.4. Pomiary przemiany energii     311
        4.4.4.1. Kalorymetryczne metody określania produkcji ciepła     311
        4.4.4.2. Metoda RQ (respiratory quotient — współczynnik oddechowy)     314
        4.4.4.3. Metoda CN (bilans węgla i azotu)     316
        4.4.4.4. Oszacowanie produkcji ciepła metodą podwójnie znakowanej wody     318
        4.4.4.5. Inne metody oznaczania bilansu energii     319
      4.4.5. Podział energii w organizmie     320
  
  5.PRZEMIANY SKŁADNIKÓW MINERALNYCH Dorota Jamroz     326
    5.1.Absorpcja i wydalanie, dostępność składników mineralnych     326
    5.2.Tworzenie rezerw i mobilizacja składników mineralnych     330
    5.3.Współzależności między składnikami mineralnymi (synergistyczne i antagonistyczne działanie)     332
    5.4.Metody określania zapotrzebowania zwierząt na składniki mineralne     334
    5.5.Zawartość składników mineralnych w dawkach dla różnych gatunków zwierząt — zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy     336
  
  6.ŻYWIENIOWE METODY OGRANICZANIA SKAŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Adam Cieślak, Małgorzata Szumacher-Strabel, Damian Józefiak, Andrzej Potkański     340
    6.1.Emisja gazów cieplarnianych     340
    6.2.Emisja azotu i fosforu     344
      6.2.1. Zwierzęta przeżuwające     344
      6.2.2. Zwierzęta nieprzeżuwające     345
  
  7.SYSTEMY OCENY WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ I ZAPOTRZEBOWANIA ZWIERZĄT     349
    7.1.Historia systemów i mierników wartościowania pasz Aleksandra Ziołecka     349
    7.2.Systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania u przeżuwaczy Zygmunt Maciej Kowalski    357
      7.2.1. Systemy oceny wartości energetycznej pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających     357
      7.2.2. Wartość energetyczna pasz dla przeżuwaczy według francuskiego systemu INRA     359
      7.2.3. Zapotrzebowanie energetyczne zwierząt przeżuwających     363
      7.2.4. Systemy oceny wartości pokarmowej białka pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających     366
      7.2.5. Wartość pokarmowa białka pasz według francuskiego systemu INRA     368
      7.2.6. Zapotrzebowanie zwierząt na BTJ     372
      7.2.7. MetTJ %BTJE i LizTJ %BTJE — dodatkowe jednostki systemu białkowego INRA     374
      7.2.8. System wypełnienia w systemie INRA     376
        7.2.8.1. Wartość wypełnieniowa pasz     376
      7.2.9. Zdolność pobrania paszy     378
    7.3.Systemy wartościowania energii i białka dla świń Stanisław Buraczewski     380
      7.3.1. Wartość energetyczna pasz dla świń     380
      7.3.2. Wartość białka dla świń     388
    7.4.Określenie zapotrzebowania na energię i białko u koni Aleksandra Ziołecka     390
      7.4.1. Zapotrzebowanie koni na energię     390
      7.4.2. Zapotrzebowanie koni na białko     392
    7.5.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u drobiu Jan Barteczko     394
    7.6.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u zwierząt futerkowych     403
    7.7.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u psów i kotów     408
    7.8.Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u ryb     413
  
  8.NUTRIGENOMIKA Zygmunt M. Kowalski, Paweł Górka     417
    8.1.Definicje     418
    8.2.Nutrigenomika, czyli poszukiwanie diety optymalnej     420
    8.3.Mechanizmy wpływu składników pokarmowych na ekspresję genów     421
    8.4.Narzędzia nutrigenomiki     424
    8.5.Przykład wykorzystania techniki DNA microarray w badaniach nutrigenomicznych na zwierzętach     425
  
  SKOROWIDZ     429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia