Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pierwszej części omówiono zagadnienia związane z pomiarami parametrów procesów technologicznych w produkcji żywności. W drugiej części zostały opisane statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji automatycznej, właściwości regulatorów i urządzeń wykonawczych, rodzaje analogowych, dyskretnych i mikroprocesorowych układów regulacyjnych oraz sposoby regulacji podstawowych parametrów procesów technologicznych.


Liczba stron428
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18943-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]PRZEDMOWA    1
  1. ZNACZENIE MIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO    3
  2. CHARAKTERYSTYKA WIELKOŚCI MIERZONYCH    5
  3. METODY POMIAROWE    7
    3.1. Pomiar analogowy i dyskretny    10
    3.2. Analogowe metody pomiarowe    12
      3.2.1. Metoda wychyłowa    12
      3.2.2. Metoda różnicowa    13
      3.2.3. Metoda kompensacyjna    14
    3.3. Cyfrowe metody pomiarowe    14
  4. ZESPÓŁ POMIAROWY    17
  5. SYSTEMY POMIAROWO-REGULACYJNE    20
    5.1. Analogowy system pneumatyczny    22
    5.2. Analogowy system elektryczny    24
    5.3. Systemy dyskretne    24
  6. UKŁADY SYGNALIZACYJNE    32
  7. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW POMIAROWYCH    34
    7.1. Statyczne błędy pomiaru    35
      7.1.1. Błąd systematyczny    35
      7.1.2. Błąd przypadkowy    36
      7.1.3. Klasa niedokładności przyrządu    37
      7.1.4. Legalność przyrządu    39
      7.1.5. Inne statyczne właściwości urządzeń pomiarowych    41
    7.2. Dynamiczne błędy pomiaru    41
  8. POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH    44
    8.1. Pomiary prądu, napięcia i siły elektromotorycznej    44
      8.1.1. Rezystancja wewnętrzna przyrządu    45
      8.1.2. Miernik magnetoelektryczny    46
      8.1.3. Kompensator napięcia    48
      8.1.4. Woltomierz elektroniczny    49
    8.2. Pomiary rezystancji    49
      8.2.1. Wpływ rezystancji linii    50
      8.2.2. Mostek pomiarowy    51
      8.2.3. Elektroniczny przetwornik rezystancji    52
    8.3. Pomiary pojemności i indukcyjności    53
    8.4. Pomiary częstotliwości i liczby impulsów    54
  9. POMIARY CZASU    56
  10. POMIARY WIELKOŚCI MECHANICZNYCH    59
    10.1. Pomiary przesunięcia liniowego    59
      10.1.1. Mechaniczne pomiary przesunięcia    60
      10.1.2. Pneumatyczny przetwornik przesunięcia    60
      10.1.3. Elektryczne stykowe przetworniki przesunięcia    62
      10.1.4. Elektryczne resystancyjne przetworniki przesunięcia    63
      10.1.5. Strunowy przetwornik przesunięcia    66
      10.1.6. Magnetyczne przetworniki przesunięcia    66
      10.1.7. Pojemnościowe przetworniki przesunięcia    70
      10.1.8. Fotoelektryczne przetworniki przesunięcia    71
    10.2. Pomiary przesunięcia kątowego    72
    10.3. Pomiary prędkości liniowej i kątowej    74
      10.3.1. Magnetyczne przetworniki prędkości kątowej    75
      10.3.2. Fotoelektryczne przetworniki prędkości kątowej    76
    10.4. Pomiary liczby sztuk    76
    10.5. Pomiary poziomu cieczy    78
      10.5.1. Bezpośrednie pomiary poziomu cieczy    78
      10.5.2. Przetworniki pływakowe    79
      10.5.3. Hydrostatyczne przetworniki manometryczne    81
      10.5.4. Elektryczne przetworniki poziomu cieczy    84
      10.5.5. Wagowe przetworniki poziomu cieczy    85
      10.5.6. Falowe przetworniki poziomu cieczy    86
    10.6. Pomiary poziomu materiałów sypkich    88
    10.7. Pomiary siły    89
      10.7.1. Sprężyste przetworniki siły    89
      10.7.2. Kompensacyjne przetworniki siły    92
    10.8. Pomiary masy i strumienia masy    95
    10.9. Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień    97
      10.9.1. Cieczowe przetworniki ciśnienia    99
      10.9.2. Sprężyste przetworniki ciśnienia    100
      10.9.3. Kompensacyjne przetworniki ciśnienia    104
    10.10.Pomiary przepływu płynów    105
      10.10.1. Przepływomierze spiętrzeniowe    106
      10.10.2. Wirnikowe przepływomierze i liczniki przepływu    112
      10.10.3. Przepływomierze cieplne    114
      10.10.4. Przepływomierze indukcyjne    115
      10.10.5. Przepływomierze wirowe    117
      10.10.6. Przepływomierze ultradźwiękowe    119
  11. POMIARY TEMPERATURY    121
    11.1. Skale termometryczne    121
    11.2. Warunki pomiarów temperatury    124
    11.3. Termometry rozszerzalnościowe    126
      11.3.1. Termometry cieczowe    126
      11.3.2. Termometry ciśnieniowe    128
      11.3.3. Termometry dylatacyjne    129
      11.3.4. Termometry bimetalowe    130
    11.4. Termometry rezystancyjne    131
      11.4.1. Termorezystory    131
      11.4.2. Termistory    134
    11.5. Termometry termoelektryczne    134
    11.6. Termometry chemiczne    138
    11.7. Termometry emisyjne    139
      11.7.1. Pirometry radiacyjne    140
      11.7.2. Pirometry monochromatyczne    141
      11.7.3. Pirometry polichromatyczne    142
      11.7.4. Termowizja    143
      11.7.5. Pastylkowe rejestratory temperatury    145
  12. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE POMIARY STĘŻENIA SUBSTANCJI    147
    12.1. Pomiary stężenia suchej masy w roztworach    147
      12.1.1. Refraktometria    148
      12.1.2. Wiskozymetria    149
      12.1.3. Densymetria    153
      12.1.4. Absorpcja mikrofal    164
    12.2. Pomiary wilgotności    165
      12.2.1. Pomiary wilgotności gazów    165
      12.2.2. Pomiary zawartości wody w cieczach i substancjach stałych    173
    12.3. Termokonduktometria gazów    179
    12.4. Pomiary optycznych właściwości substancji    181
    12.5. Pomiary elektrycznych właściwości substancji    186
      12.5.1. Pomiary potencjału elektrochemicznego    186
      12.5.2. Pomiary konduktywności elektrolitów    195
    12.6. Automatyczne analizatory chemiczne    200
    12.7. Biosensory    201
    12.8. Pomiary wielkości nietypowych    203
  13. POMOCNICZE CZŁONY UKŁADU POMIAROWEGO    204
    13.1. Wzmacniacze pomiarowe    204
      13.1.1. Wzmacniacze elektroniczne    205
      13.1.2. Wzmacniacze pneumatyczne    206
    13.2. Przetworniki międzysystemowe    208
    13.3. Separatory sygnałów    209
    13.4. Urządzenia zasilające    210
    13.5. Urządzenia wyjściowe    210
  14. AUTOMATYZACJA POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH    215
    14.1. Pomiar z sygnalizacją ekstremalną    215
    14.2. Zautomatyzowane blokowe systemy pomiarowe    216
    14.3. Systemy informatyczne    217
  15. ZADANIA AUTOMATYZACJI PROCESÓW    221
    15.1. Sterowanie w układzie otwartym    223
    15.2. Sterowanie w układzie zamkniętym    224
      15.2.1. Sterowanie ręczne    224
      15.2.2. Regulacja automatyczna    226
  16. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW POMIAROWYCH I REGULACYJNYCH    229
    16.1. Opis matematyczny układów liniowych    229
      16.1.1. Właściwości statyczne    230
      16.1.2. Właściwości dynamiczne    231
      16.1.3. Rodzaje wymuszeń dynamicznych    232
    16.2. Podstawowe elementy układów liniowych    234
      16.2.1. Element proporcjonalny    235
      16.2.2. Element opóźniający    236
      16.2.3. Element inercyjny I rzędu    238
      16.2.4. Element oscylacyjny    245
      16.2.5. Element różniczkujący    246
      16.2.6. Element całkujący    250
    16.3. Złożone układy liniowe    253
      16.3.1. Rodzaje połączeń elementów    253
      16.3.2. Właściwości dynamiczne układów złożonych    255
    16.4. Analiza układów nieliniowych    258
  17. KLASYFIKACJA UKŁADÓW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ    260
    17.1. Pochodzenie wielkości zadanej    261
      17.1.1. Regulacja stałowartościowa    261
      17.1.2. Regulacja programowa    262
      17.1.3. Regulacja nadążna stosunku    262
      17.1.4. Regulacja nadążna kaskadowa    264
      17.1.5. Regulacja nadążna z kompensacją zakłóceń    265
    17.2. Zasilanie energią    265
      17.2.1. Regulacja bezpośrednia    265
      17.2.2. Regulacja pośrednia    267
    17.3. Charakter sygnału regulującego    268
      17.3.1. Regulacja dyskretna    268
      17.3.2. Regulacja cyfrowa    268
      17.3.3. Regulacja analogowa    269
    17.4. Stopień złożoności    269
  18. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI REGULATORÓW    271
    18.1. Regulatory przekaźnikowe    271
      18.1.1. Regulator dwupołożeniowy    272
      18.1.2. Regulator trójpołożeniowy    274
      18.1.3. Regulator impulsowy    275
    18.2. Regulatory ciągłe    278
      18.2.1. Regulator proporcjonalny    278
      18.2.2. Regulator proporcjonalno-całkujący    284
      18.2.3. Regulator proporcjonalno-różniczkujący    287
      18.2.4. Regulator PID    289
    18.3. Regulatory cyfrowe    291
    18.4. Programowalne sterowniki logiczne    293
  19. URZĄDZENIA PERYFERYJNE UKŁADÓW REGULACJI    294
    19.1. Zadajniki    294
    19.2. Urządzenia wykonawcze    296
      19.2.1. Siłowniki elektryczne    296
      19.2.2. Siłowniki pneumatyczne    298
      19.2.3. Siłowniki hydrauliczne    301
      19.2.4. Nastawniki elektryczne    301
      19.2.5. Zawory regulacyjne    306
      19.2.6. Urządzenia dozujące    312
    19.3. Urządzenia pomocnicze    313
  20. UKŁADY STEROWANIA, SYGNALIZACJI I BLOKADY    314
    20.1. Elementy logiczne    314
      20.1.1. Bramka logiczna OR    315
      20.1.2. Bramka logiczna AND    315
      20.1.3. Bramka logiczna NOT    316
      20.1.4. Logiczne bramki złożone    316
      20.1.5. Przerzutniki    317
      20.1.6. Liczniki    317
    20.2. Układy sterowania    319
      20.2.1. Sterowanie ręcznie    319
      20.2.2. Sterowanie automatyczne    319
      20.2.3. Sterowanie sekwencyjne    319
      20.2.4. Sterowanie logiczne    321
    20.3. Sygnalizacja    322
    20.4. Blokada    323
  21. PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE    325
  22. WSKAŹNIKI JAKOŚCI REGULACJI AUTOMATYCZNEJ    333
    22.1. Statyczna dokładność regulacji    333
    22.2. Dynamiczna dokładność regulacji    334
      22.2.1. Stabilność asymptotyczna    334
      22.2.2. Cechy odpowiedzi skokowej    335
      22.2.3. Całkowe wskaźniki jakości regulacji    337
  23. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW REGULACJI    338
    23.1. Identyfikacja obiektu regulacji    338
      23.1.1. Właściwości statyczne    338
      23.1.2. Właściwości dynamiczne    339
    23.2. Wybór i optymalizacja regulatora    342
      23.2.1. Wybór regulatora    342
      23.2.2. Optymalne nastawy regulatora PID    343
      23.2.3. Przykład doboru regulatora i jego nastaw z tabel    348
    23.3. Schematy technologiczne automatyki    351
  24. UKŁADY STEROWANIA PARAMETRAMI PROCESÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM    354
    24.1. Przepływ płynów    354
    24.2. Poziom cieczy    355
    24.3. Ciśnienie gazu    356
    24.4. Temperatura    357
    24.5. Stężenie jonów wodorowych    358
    24.6. Proces ekstrakcji    359
    24.7. Proces suszenia    360
    24.8. Proces krystalizacji    362
    24.9. Proces rektyfikacji    363
  25. PERSPEKTYWY ROZWOJU AUTOMATYKI    366
    25.1. Wyższe stopnie automatyzacji    366
      25.1.1. Regulacja nadrzędna    367
      25.1.2. Bezpośrednie sterowanie cyfrowe    368
    25.2. Blokowe systemy pomiarowo-regulacyjne i informatyczne    369
      25.2.1. Warstwowa struktura układu pomiarow-regulacyjnego    369
      25.2.2. Systemy redundantne    372
    25.3. Przemysłowe sieci komunikacyjne    372
      25.3.1. Klasyfikacja sieci komunikacyjnych    372
      25.3.2. Protokoły transmisji    374
    25.4. Rozproszone systemy sterowania    379
    25.5. Mikrokontrolery    385
    25.5.1. Architektura mikrokontrolerów    386
    25.5.2. Programowanie mikrokontrolerów    387
    25.6. Urządzenia mobilne    387
    25.7. Roboty przemysłowe    388
      25.7.1. Proces uczenia robota przemysłowego    390
      25.7.2. Bezpieczeństwo pracy robota    391
  26. POMIARY NIETYPOWYCH PARAMETRÓW PROCESÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO    392
    26.1. Miernik zakażenia mikrobiologicznego zawartości ekstraktora cukrowniczego    392
    26.2. Automatyczny analizator kondensatu z wyparki    396
    26.3. Alkalimetr konduktometryczny    400
    26.4. Elektrochemiczny analizator związków wapnia    402
    26.5. Inne nietypowe przetworniki pomiarowe    408
  27. LITERATURA    409
  28. NORMY I PRZEPISY LEGALIZACYJNE    413
  29. PROSPEKTY I KATALOGI FIRM    415
  30. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW    416
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia