Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pierwszej części omówiono zagadnienia związane z pomiarami parametrów procesów technologicznych w produkcji żywności. W drugiej części zostały opisane statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji automatycznej, właściwości regulatorów i urządzeń wykonawczych, rodzaje analogowych, dyskretnych i mikroprocesorowych układów regulacyjnych oraz sposoby regulacji podstawowych parametrów procesów technologicznych.


Liczba stron428
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18943-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA     1
  
  1. ZNACZENIE MIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO     3
  
  2. CHARAKTERYSTYKA WIELKOŚCI MIERZONYCH     5
  
  3. METODY POMIAROWE     7
    3.1. Pomiar analogowy i dyskretny     10
    3.2. Analogowe metody pomiarowe     12
      3.2.1. Metoda wychyłowa     12
      3.2.2. Metoda różnicowa     13
      3.2.3. Metoda kompensacyjna     14
    3.3. Cyfrowe metody pomiarowe     14
  
  4. ZESPÓŁ POMIAROWY     17
  
  5. SYSTEMY POMIAROWO-REGULACYJNE     20
    5.1. Analogowy system pneumatyczny     22
    5.2. Analogowy system elektryczny     24
    5.3. Systemy dyskretne     24
  6. UKŁADY SYGNALIZACYJNE     32
  7. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW POMIAROWYCH     34
    7.1. Statyczne błędy pomiaru     35
      7.1.1. Błąd systematyczny     35
      7.1.2. Błąd przypadkowy     36
      7.1.3. Klasa niedokładności przyrządu     37
      7.1.4. Legalność przyrządu     39
      7.1.5. Inne statyczne właściwości urządzeń pomiarowych     41
    7.2. Dynamiczne błędy pomiaru     41
  
  8. POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH     44
    8.1. Pomiary prądu, napięcia i siły elektromotorycznej     44
      8.1.1. Rezystancja wewnętrzna przyrządu     45
      8.1.2. Miernik magnetoelektryczny     46
      8.1.3. Kompensator napięcia     48
      8.1.4. Woltomierz elektroniczny     49
    8.2. Pomiary rezystancji     49
      8.2.1. Wpływ rezystancji linii     50
      8.2.2. Mostek pomiarowy     51
      8.2.3. Elektroniczny przetwornik rezystancji     52
    8.3. Pomiary pojemności i indukcyjności     53
    8.4. Pomiary częstotliwości i liczby impulsów     54
  
  9. POMIARY CZASU     56
  
  10. POMIARY WIELKOŚCI MECHANICZNYCH     59
    10.1. Pomiary przesunięcia liniowego     59
      10.1.1. Mechaniczne pomiary przesunięcia     60
      10.1.2. Pneumatyczny przetwornik przesunięcia     60
      10.1.3. Elektryczne stykowe przetworniki przesunięcia     62
      10.1.4. Elektryczne resystancyjne przetworniki przesunięcia     63
      10.1.5. Strunowy przetwornik przesunięcia     66
      10.1.6. Magnetyczne przetworniki przesunięcia     66
      10.1.7. Pojemnościowe przetworniki przesunięcia     70
      10.1.8. Fotoelektryczne przetworniki przesunięcia     71
    10.2. Pomiary przesunięcia kątowego     72
    10.3. Pomiary prędkości liniowej i kątowej     74
      10.3.1. Magnetyczne przetworniki prędkości kątowej     75
      10.3.2. Fotoelektryczne przetworniki prędkości kątowej     76
    10.4. Pomiary liczby sztuk     76
    10.5. Pomiary poziomu cieczy     78
      10.5.1. Bezpośrednie pomiary poziomu cieczy     78
      10.5.2. Przetworniki pływakowe     79
      10.5.3. Hydrostatyczne przetworniki manometryczne     81
      10.5.4. Elektryczne przetworniki poziomu cieczy     84
      10.5.5. Wagowe przetworniki poziomu cieczy     85
      10.5.6. Falowe przetworniki poziomu cieczy     86
    10.6. Pomiary poziomu materiałów sypkich     88
    10.7. Pomiary siły     89
      10.7.1. Sprężyste przetworniki siły     89
      10.7.2. Kompensacyjne przetworniki siły     92
    10.8. Pomiary masy i strumienia masy     95
    10.9. Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień     97
      10.9.1. Cieczowe przetworniki ciśnienia     99
      10.9.2. Sprężyste przetworniki ciśnienia     100
      10.9.3. Kompensacyjne przetworniki ciśnienia     104
    10.10.Pomiary przepływu płynów     105
      10.10.1. Przepływomierze spiętrzeniowe     106
      10.10.2. Wirnikowe przepływomierze i liczniki przepływu     112
      10.10.3. Przepływomierze cieplne     114
      10.10.4. Przepływomierze indukcyjne     115
      10.10.5. Przepływomierze wirowe     117
      10.10.6. Przepływomierze ultradźwiękowe     119
  
  11. POMIARY TEMPERATURY     121
    11.1. Skale termometryczne     121
    11.2. Warunki pomiarów temperatury     124
    11.3. Termometry rozszerzalnościowe     126
      11.3.1. Termometry cieczowe     126
      11.3.2. Termometry ciśnieniowe     128
      11.3.3. Termometry dylatacyjne     129
      11.3.4. Termometry bimetalowe     130
    11.4. Termometry rezystancyjne     131
      11.4.1. Termorezystory     131
      11.4.2. Termistory     134
    11.5. Termometry termoelektryczne     134
    11.6. Termometry chemiczne     138
    11.7. Termometry emisyjne     139
      11.7.1. Pirometry radiacyjne     140
      11.7.2. Pirometry monochromatyczne     141
      11.7.3. Pirometry polichromatyczne     142
      11.7.4. Termowizja     143
      11.7.5. Pastylkowe rejestratory temperatury     145
  
  12. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE POMIARY STĘŻENIA SUBSTANCJI     147
    12.1. Pomiary stężenia suchej masy w roztworach     147
      12.1.1. Refraktometria     148
      12.1.2. Wiskozymetria     149
      12.1.3. Densymetria     153
      12.1.4. Absorpcja mikrofal     164
    12.2. Pomiary wilgotności     165
      12.2.1. Pomiary wilgotności gazów     165
      12.2.2. Pomiary zawartości wody w cieczach i substancjach stałych     173
    12.3. Termokonduktometria gazów     179
    12.4. Pomiary optycznych właściwości substancji     181
    12.5. Pomiary elektrycznych właściwości substancji     186
      12.5.1. Pomiary potencjału elektrochemicznego     186
      12.5.2. Pomiary konduktywności elektrolitów     195
    12.6. Automatyczne analizatory chemiczne     200
    12.7. Biosensory     201
    12.8. Pomiary wielkości nietypowych     203
  
  13. POMOCNICZE CZŁONY UKŁADU POMIAROWEGO     204
    13.1. Wzmacniacze pomiarowe     204
      13.1.1. Wzmacniacze elektroniczne     205
      13.1.2. Wzmacniacze pneumatyczne     206
    13.2. Przetworniki międzysystemowe     208
    13.3. Separatory sygnałów     209
    13.4. Urządzenia zasilające     210
    13.5. Urządzenia wyjściowe     210
  
  14. AUTOMATYZACJA POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH     215
    14.1. Pomiar z sygnalizacją ekstremalną     215
    14.2. Zautomatyzowane blokowe systemy pomiarowe     216
    14.3. Systemy informatyczne     217
  
  15. ZADANIA AUTOMATYZACJI PROCESÓW     221
    15.1. Sterowanie w układzie otwartym     223
    15.2. Sterowanie w układzie zamkniętym     224
      15.2.1. Sterowanie ręczne     224
      15.2.2. Regulacja automatyczna     226
  
  16. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW POMIAROWYCH I REGULACYJNYCH     229
    16.1. Opis matematyczny układów liniowych     229
      16.1.1. Właściwości statyczne     230
      16.1.2. Właściwości dynamiczne     231
      16.1.3. Rodzaje wymuszeń dynamicznych     232
    16.2. Podstawowe elementy układów liniowych     234
      16.2.1. Element proporcjonalny     235
      16.2.2. Element opóźniający     236
      16.2.3. Element inercyjny I rzędu     238
      16.2.4. Element oscylacyjny     245
      16.2.5. Element różniczkujący     246
      16.2.6. Element całkujący     250
    16.3. Złożone układy liniowe     253
      16.3.1. Rodzaje połączeń elementów     253
      16.3.2. Właściwości dynamiczne układów złożonych     255
    16.4. Analiza układów nieliniowych     258
  
  17. KLASYFIKACJA UKŁADÓW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ     260
    17.1. Pochodzenie wielkości zadanej     261
      17.1.1. Regulacja stałowartościowa     261
      17.1.2. Regulacja programowa     262
      17.1.3. Regulacja nadążna stosunku     262
      17.1.4. Regulacja nadążna kaskadowa     264
      17.1.5. Regulacja nadążna z kompensacją zakłóceń     265
    17.2. Zasilanie energią     265
      17.2.1. Regulacja bezpośrednia     265
      17.2.2. Regulacja pośrednia     267
    17.3. Charakter sygnału regulującego     268
      17.3.1. Regulacja dyskretna     268
      17.3.2. Regulacja cyfrowa     268
      17.3.3. Regulacja analogowa     269
    17.4. Stopień złożoności     269
  
  18. STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI REGULATORÓW     271
    18.1. Regulatory przekaźnikowe     271
      18.1.1. Regulator dwupołożeniowy     272
      18.1.2. Regulator trójpołożeniowy     274
      18.1.3. Regulator impulsowy     275
    18.2. Regulatory ciągłe     278
      18.2.1. Regulator proporcjonalny     278
      18.2.2. Regulator proporcjonalno-całkujący     284
      18.2.3. Regulator proporcjonalno-różniczkujący     287
      18.2.4. Regulator PID     289
    18.3. Regulatory cyfrowe     291
    18.4. Programowalne sterowniki logiczne     293
  
  19. URZĄDZENIA PERYFERYJNE UKŁADÓW REGULACJI     294
    19.1. Zadajniki     294
    19.2. Urządzenia wykonawcze     296
      19.2.1. Siłowniki elektryczne     296
      19.2.2. Siłowniki pneumatyczne     298
      19.2.3. Siłowniki hydrauliczne     301
      19.2.4. Nastawniki elektryczne     301
      19.2.5. Zawory regulacyjne     306
      19.2.6. Urządzenia dozujące     312
    19.3. Urządzenia pomocnicze     313
  
  20. UKŁADY STEROWANIA, SYGNALIZACJI I BLOKADY     314
    20.1. Elementy logiczne     314
      20.1.1. Bramka logiczna OR     315
      20.1.2. Bramka logiczna AND     315
      20.1.3. Bramka logiczna NOT     316
      20.1.4. Logiczne bramki złożone     316
      20.1.5. Przerzutniki     317
      20.1.6. Liczniki     317
    20.2. Układy sterowania     319
      20.2.1. Sterowanie ręcznie     319
      20.2.2. Sterowanie automatyczne     319
      20.2.3. Sterowanie sekwencyjne     319
      20.2.4. Sterowanie logiczne     321
    20.3. Sygnalizacja     322
    20.4. Blokada     323
  
  21. PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE     325
  
  22. WSKAŹNIKI JAKOŚCI REGULACJI AUTOMATYCZNEJ     333
    22.1. Statyczna dokładność regulacji     333
    22.2. Dynamiczna dokładność regulacji     334
      22.2.1. Stabilność asymptotyczna     334
      22.2.2. Cechy odpowiedzi skokowej     335
      22.2.3. Całkowe wskaźniki jakości regulacji     337
  
  23. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW REGULACJI     338
    23.1. Identyfikacja obiektu regulacji     338
      23.1.1. Właściwości statyczne     338
      23.1.2. Właściwości dynamiczne     339
    23.2. Wybór i optymalizacja regulatora     342
      23.2.1. Wybór regulatora     342
      23.2.2. Optymalne nastawy regulatora PID     343
      23.2.3. Przykład doboru regulatora i jego nastaw z tabel     348
    23.3. Schematy technologiczne automatyki     351
  
  24. UKŁADY STEROWANIA PARAMETRAMI PROCESÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM     354
    24.1. Przepływ płynów     354
    24.2. Poziom cieczy     355
    24.3. Ciśnienie gazu     356
    24.4. Temperatura     357
    24.5. Stężenie jonów wodorowych     358
    24.6. Proces ekstrakcji     359
    24.7. Proces suszenia     360
    24.8. Proces krystalizacji     362
    24.9. Proces rektyfikacji     363
  
  25. PERSPEKTYWY ROZWOJU AUTOMATYKI     366
    25.1. Wyższe stopnie automatyzacji     366
      25.1.1. Regulacja nadrzędna     367
      25.1.2. Bezpośrednie sterowanie cyfrowe     368
    25.2. Blokowe systemy pomiarowo-regulacyjne i informatyczne     369
      25.2.1. Warstwowa struktura układu pomiarow-regulacyjnego     369
      25.2.2. Systemy redundantne     372
    25.3. Przemysłowe sieci komunikacyjne     372
      25.3.1. Klasyfikacja sieci komunikacyjnych     372
      25.3.2. Protokoły transmisji     374
    25.4. Rozproszone systemy sterowania     379
    25.5. Mikrokontrolery     385
    25.5.1. Architektura mikrokontrolerów     386
    25.5.2. Programowanie mikrokontrolerów     387
    25.6. Urządzenia mobilne     387
    25.7. Roboty przemysłowe     388
      25.7.1. Proces uczenia robota przemysłowego     390
      25.7.2. Bezpieczeństwo pracy robota     391
  
  26. POMIARY NIETYPOWYCH PARAMETRÓW PROCESÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO     392
    26.1. Miernik zakażenia mikrobiologicznego zawartości ekstraktora cukrowniczego     392
    26.2. Automatyczny analizator kondensatu z wyparki     396
    26.3. Alkalimetr konduktometryczny     400
    26.4. Elektrochemiczny analizator związków wapnia     402
    26.5. Inne nietypowe przetworniki pomiarowe     408
  
  27. LITERATURA     409
  
  28. NORMY I PRZEPISY LEGALIZACYJNE     413
  
  29. PROSPEKTY I KATALOGI FIRM     415
  
  30. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW     416
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia