Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt

1 opinia

Redakcja:

Dorota Jamroz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Druga część podręcznika akademickiego dotyczącego żywienia zwierząt i paszoznawstwa.
W tomie tym autorzy omówili podstawy szczegółowego żywienia zwierząt - bydła, owiec, kóz, świń, koni, kur, indyków, gęsi, kaczek, strusi, bażantów, przepiórek, perlic, gołębi, królików, nutrii, ryb, psów, kotów, zwierząt amatorskich (np. ryb akwariowych, gadów, chomików), owadów użytkowych (pszczół i jedwabnika morwowego) oraz ślimaków.
Obecne, drugie wydanie tomu 2 uwzględnia aktualny stan wiedzy.


Liczba stron604
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18252-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. ŻYWIENIE BYDŁA    9
    1.1. Żywienie krów mlecznych Andrzej Potkański    9
      1.1.1. Porównanie składu mleka i siary    9
      1.1.2. Czynniki wpływające na pobranie paszy    10
      1.1.3. Fermentacja węglowodanów w żwaczu, jej wpływ na kierunek i wielkość produkcji    12
      1.1.4. Zapotrzebowanie bytowe krów na energię i białko    15
      1.1.5. Zapotrzebowanie produkcyjne krów na energię i białko, wynikające ze składu chemicznego mleka    16
    1.2. Wymagania pokarmowe bydła mlecznego Zygmunt Maciej Kowalski    19
      1.2.1. Związki azotowe niebiałkowe w żywieniu krów mlecznych    19
      1.2.2. Białko chronione w żywieniu krów mlecznych    21
      1.2.3. Aminokwasy w żywieniu krów mlecznych, aminokwasy chronione    22
      1.2.4. Zawartość mocznika w mleku jako wskaźnik właściwego zbilansowania energetyczno-białkowego dawek dla krów mlecznych    24
      1.2.5. Zawartość włókna w dawce pokarmowej dla krowy mlecznej    25
        1.2.5.1. Substancje buforujące odczyn płynu żwacza    27
        1.2.5.2. Dodatki zmieniające przebieg fermentacji w żwaczu    28
      1.2.6. Zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy    28
      1.2.7. Żywienie krów w poszczególnych okresach laktacji    37
        1.2.7.1. Okres okołoporodowy    37
          1.2.7.1.1. Okres zasuszenia    37
          1.2.7.1.2. Okres wczesnej laktacji (faza rozdojenia)    42
        1.2.7.2. Okres pełnej laktacji    49
      1.2.8. Wartość pokarmowa pasz w żywieniu krów mlecznych    51
        1.2.8.1. Zielonki w żywieniu krów    51
        1.2.8.2. Kiszonki w żywieniu krów    53
        1.2.8.3. Inne pasze objętościowe stosowane w żywieniu krów mlecznych    56
      1.2.9. Pasze treściwe.    58
      1.2.10. Systemy zadawania pasz dla krów mlecznych – technika żywienia    60
        1.2.10.1. Przegląd systemów podawania pasz dla krów mlecznych    62
      1.2.11. Choroby wynikające z nieprawidłowego żywienia krów mlecznych    65
        1.2.11.1. Problemy zdrowotne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego    66
        1.2.11.2. Choroby i zaburzenia metaboliczne    72
      1.2.12. Wpływ żywienia krów na skład mleka    80
    1.3. Żywienie cieląt Włodzimierz Nowak    84
      1.3.1. Fizjologiczne podstawy żywienia cieląt    85
      1.3.2. Siara    88
      1.3.3. Mleko odtłuszczone    91
      1.3.4. Odchów tradycyjny    91
      1.3.5. Preparaty mlekozastępcze    92
      1.3.6. Zakwaszony preparat mlekozastępczy w odchowie cieląt    94
      1.3.7. Odchów skrócony    94
      1.3.8. Odchów intensywny    96
      1.3.9. Mieszanka treściwa starter i woda    96
      1.3.10. Zaburzenia trawienia i metabolizmu u cieląt    97
      1.3.11. Odchów jałówek rasy polski hf    99
    1.4. Żywienie buhajów rozpłodowych Juliusz Strzetelski    103
    1.5. Żywienie bydła opasanego    106
      1.5.1. Fizjologiczne uwarunkowania przebiegu opasu    106
      1.5.2. Skład organizmu i tuszy opasów    108
      1.5.3. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe    112
      1.5.4. Pasze stosowane w opasie    115
      1.5.5. Zasady żywienia i układania dawek pokarmowych    120
      1.5.6. Systemy opasania i żywienia opasów    122
    1.6. Żywienie krów mamek    132
  2. ŻYWIENIE OWIEC Franciszek Borowiec    144
    2.1. Przewód pokarmowy owcy i jego funkcja    144
    2.2. Potrzeby pokarmowe owiec    146
    2.3. Żywienie owiec matek w systemie tradycyjnym    147
      2.3.1. Okres przygotowania do stanówki i stanówka    147
      2.3.2. Okres kotności maciorek    149
      2.3.3. Okres laktacji    152
      2.3.4. Maciorki zasuszone    154
    2.4. Żywienie tryków    155
    2.5. Wychów jagniąt    157
      2.5.1. Tradycyjny wychów jagniąt    158
      2.5.2. Wcześniejsze odsadzanie jagniąt    160
      2.5.3. Odchów jagniąt z zastosowaniem preparatów mlekozastępczych    161
    2.6. Żywienie jagniąt odsadzonych i młodzieży    162
      2.6.1. Żywienie maciorek od 3–4 miesiąca do 18 miesięcy    162
      2.6.2. Żywienie tryczków od 3–4 miesiąca do 18 miesięcy    163
    2.7. Tucz jagniąt    163
      2.7.1. Tucz intensywny    164
        2.7.1.1. Tucz mleczny    164
        2.7.1.2. Tucz do 30 kg masy ciała    165
      2.7.2. Tucz średnio intensywny    166
        2.7.2.1. Tucz pastwiskowy    166
        2.7.2.2. Tucz stacjonarny    167
      2.7.3. Tucz przedłużony    169
    2.8. Żywienie owiec w systemie INRA, 1988    169
      2.8.1. Żywienie maciorek    171
        2.8.1.1. Okres zasuszenia    171
        2.8.1.2. Okres stanówki    172
        2.8.1.3. Okres ciąży    173
        2.8.1.4. Okres laktacji    174
        2.8.1.5. Zdolność pobrania paszy    177
      2.8.2. Żywienie jagniąt rzeźnych    179
    2.9. Żywienie a produkcja wełny    180
  3. ŻYWIENIE KÓZ MLECZNYCH I ODCHÓW KOŹLĄT Zygmunt Maciej Kowalski    184
    3.1. Zwyczaje żywieniowe kóz    184
    3.2. Strawność składników pokarmowych    185
    3.3. Zapotrzebowanie kóz na składniki pokarmowe    186
      3.3.1. Zapotrzebowanie na energię    186
      3.3.2. Zapotrzebowanie na białko    187
      3.3.3. Zdolność pobrania paszy (ZPP)    187
      3.3.4. Zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy    190
      3.3.5. Zapotrzebowanie kozłów na składniki pokarmowe    191
      3.3.6. Zapotrzebowanie kóz na wodę    191
    3.4. Pasze stosowane w żywieniu kóz    191
    3.5. Żywienie w poszczególnych okresach laktacji    196
      3.5.1. Żywienie w okresie zasuszenia    197
      3.5.2. Żywienie w okresie wczesnej laktacji    199
      3.5.3. Żywienie w II połowie laktacji    200
      3.5.4. Żywienie kóz karmiących koźlęta tuczone (opasane)    200
    3.6. Odchów koźląt    200
      3.6.1. Zapotrzebowanie koźląt na składniki pokarmowe    200
      3.6.2. Wykoty i pojenie siarą    201
      3.6.3. Systemy odchowu koźląt    202
      3.6.4. Pasze stosowane w odchowie koźląt    204
      3.6.5. Odsadzanie    205
    3.7. Żywienie młodzieży hodowlanej po odsadzeniu    206
    3.8. Tucz koźląt    207
  4. ŻYWIENIE ŚWIŃ    210
    4.1. Fizjologiczne podstawy żywienia loch Bogusław Fuchs    210
      4.1.1. Okres krycia    214
      4.1.2. Okres prośności    216
      4.1.3. Laktacja    222
      4.1.4. Szacowanie potrzeb pokarmowych i ich pokrycie    224
      4.1.5. Charakterystyka dawek dla loch    228
      4.1.6. Choroby loch związane z czynnikami żywieniowymi    237
    4.2. Żywienie prosiąt i warchlaków Jan Tywończuk, Krzysztof Lipiński    242
      4.2.1. Fizjologiczne podstawy żywienia prosiąt    243
      4.2.2. Okres karmienia siarą i mlekiem    243
        4.2.2.1. Siara (colostrum)    243
        4.2.2.2. Absorpcja gammaglobulin    244
        4.2.2.3. Mleko    245
        4.2.2.4. Pasza stała    245
        4.2.2.5. Rozwój przewodu pokarmowego    246
      4.2.3. Zapotrzebowanie prosiąt na składniki pokarmowe    248
      4.2.4. Żywienie prosiąt po odsadzeniu w wieku 7 lub 21 dni    250
      4.2.5. Choroby prosiąt uwarunkowane żywieniem    257
      4.2.6. Żywienie warchlaków    260
    4.3. Żywienie młodych loszek reprodukcyjnych    261
    4.4. Żywienie knurków    264
    4.5. Żywienie knurów    265
    4.6. Żywienie tuczników Eugeniusz Grela    268
      4.6.1. Fizjologiczne podstawy żywienia tuczników    268
      4.6.2. Intensywność wzrostu i tuczu    269
      4.6.3. Skład ciała i tuszy tuczników    271
      4.6.4. Jakość mięsa    273
      4.6.5. Zapotrzebowanie tuczników na składniki pokarmowe    275
      4.6.6. Systemy żywienia tuczników    281
      4.6.7. Układanie dawek pokarmowych dla tuczników    284
      4.6.8. Choroby tuczników powodowane nieprawidłowym żywieniem    285
  5. ŻYWIENIE KONI Franciszek Brzóska    289
    5.1. Pobieranie paszy i procesy trawienne u koni    289
      5.1.1. Jama gębowa i zęby    291
      5.1.2. Żołądek    292
      5.1.3. Jelito cienkie    293
      5.1.4. Jelito grube    293
    5.2. Zapotrzebowanie koni na składniki pokarmowe    294
      5.2.1. Zapotrzebowanie na energię    294
      5.2.2. Zapotrzebowanie na białko    300
      5.2.3. Zapotrzebowanie na składniki mineralne    303
      5.2.4. Zapotrzebowanie na witaminy    306
    5.3. Praktyczne aspekty żywienia koni    309
      5.3.1. Klacze    309
      5.3.2. Źrebięta    310
      5.3.3. Ogiery    313
      5.3.4. Konie rosnące    314
      5.3.5. Konie pracujące lekko    314
      5.3.6. Konie pracujące średnio i ciężko    315
      5.3.7. Konie ras małych    317
  6. ŻYWIENIE KUR Dorota Jamroz 6.1–6.8; Jerzy Koreleski 6.9–6.10    319
    6.1. Specyfika utrzymywania i żywienia kur niosek    319
    6.2. Skład jaja, wpływ żywienia na nieśność i zawartość składników w jaju    321
    6.3. Żywienie kurek w okresie odchowu    324
    6.4. Żywienie kur stad towarowych    326
    6.5. Żywienie kur stad reprodukcyjnych    333
    6.6. Systemy utrzymywania i żywienia kur    334
    6.7. Układanie dawek pokarmowych i składu mieszanek treściwych    335
    6.8. Żywienie kogutków w odchowie i kogutów w okresie reprodukcyjnym    335
    6.9. Żywienie kurcząt rzeźnych    336
      6.9.1. Zapotrzebowanie na energię, białko, składniki mineralne, witaminy    338
      6.9.2. Wykorzystanie składników pokarmowych    340
      6.9.3. Włókno pokarmowe w żywieniu kurcząt rzeźnych    341
      6.9.4. Metody poprawiające wykorzystanie paszy, stosowanie dodatków paszowych.    342
      6.9.5. Układanie składu mieszanek treściwych dla kurcząt rzeźnych    343
    6.10. Choroby kurcząt i kur uwarunkowane żywieniem    344
  7. ŻYWIENIE INDYKÓW Jan Jankowski    349
    7.1. Specyfika trawienia i żywienia indyków    349
    7.2. Żywienie indyków hodowlanych    351
      7.2.1. Żywienie indyków w okresie wychowu    351
      7.2.2. Żywienie indyków w okresie użytkowania rozpłodowego    354
    7.3. Żywienie indyków rzeźnych    355
  8. ŻYWIENIE GĘSI Dorota Jamroz    363
    8.1. Specyfika trawienia u gęsi    363
    8.2. Zapotrzebowanie rosnących gęsi hodowlanych na składniki pokarmowe    368
    8.3. Żywienie gęsi reprodukcyjnych    368
    8.4. Praktyczne żywienie gęsi    373
    8.5. Tucz młodych gęsi rzeźnych    374
    8.6. Produkcja stłuszczonych wątrób    375
  9. ŻYWIENIE KACZEK Dorota Jamroz    377
    9.1. Specyfika trawienia u kaczek    377
    9.2. Żywienie kacząt w okresie wychowu    378
    9.3. Żywienie kaczek reprodukcyjnych    379
    9.4. Żywienie kaczek rzeźnych    380
    9.5. Systemy żywienia kaczek    381
  10. ŻYWIENIE INNYCH GATUNKÓW PTAKÓW UŻYTKOWYCH    383
    10.1. Żywienie bażantów łownych Andrzej Rutkowski, Jerzy Torgowski    383
    10.2. Żywienie przepiórek japońskich Andrzej Rutkowski    389
    10.3. Żywienie perlic Andrzej Rutkowski    396
    10.4. Żywienie gołębi domowych Andrzej Rutkowski    402
      10.4.1. Trawienie i budowa przewodu pokarmowego gołębia    402
      10.4.2. Pasze stosowane w żywieniu gołębi    402
      10.4.3. Zapotrzebowanie gołębi na składniki pokarmowe    405
        10.4.3.1. Zależności wynikające z różnych kierunków hodowli    405
        10.4.3.2. Zmienność zapotrzebowania pokarmowego gołębi w zależności od pory roku i stanu fizjologicznego    408
      10.4.4. Najczęściej spotykane błędy w żywieniu gołębi    410
    10.5. Żywienie strusi Dorota Jamroz    411
  11. ŻYWIENIE KRÓLIKÓW Paweł Bielański, Stanisław Niedźwiadek , Jan Zając    417
    11.1. Budowa układu pokarmowego    417
    11.2. Zapotrzebowanie królików na energię i składniki pokarmowe    419
    11.3. Pasze stosowane w żywieniu królików    421
    11.4. Normowanie dawek pokarmowych    423
    11.5. Technika żywienia    423
  12. ŻYWIENIE NUTRII Stanisław Niedźwiadek , Paweł Bielański, Jan Zając    429
    12.1. Budowa układu pokarmowego    429
    12.2. Pasze stosowane z żywieniu nutrii    429
    12.3. Zapotrzebowanie nutrii na energię i składniki pokarmowe    431
    12.4. Normowanie dawek pokarmowych    433
    12.5. Technika żywienia    434
  13. ŻYWIENIE MIĘSOŻERNYCH ZWIERZĄT FUTERKOWYCH Paweł Bielański, Stanisław Niedźwiadek , Jan Zając    436
    13.1. Właściwości przewodu pokarmowego    436
    13.2. Pasze stosowane w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych    437
    13.3. Stan higieniczny i konserwacja pasz    440
    13.4. Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe    441
      13.4.1. Żywienie lisów pospolitych i polarnych    445
      13.4.2. Żywienie jenotów    446
      13.4.3. Żywienie norek i tchórzy    447
    13.5. Przyrządzanie i zadawanie paszy    447
  14. ŻYWIENIE RYB Piotr Micek    450
    14.1. Wprowadzenie    450
    14.2. Żywienie karpi    451
      14.2.1. Systemy żywienia    452
      14.2.2. Pokarm naturalny    454
      14.2.3. Żywienie wylęgu i narybku    456
      14.2.4. Półintensywny system żywienia kroczka i karpi towarowych    457
      14.2.5. System intensywny    460
      14.2.6. Technika żywienia karpi    462
    14.3. Żywienie pstrągów    463
      14.3.1. Komponenty paszowe i mieszanki treściwe dla pstrągów    466
      14.3.2. Żywienie pstrągów w poszczególnych okresach życia    468
      14.3.3. Technika karmienia    469
  15. ŻYWIENIE PSÓW Olga Lasek, Jan Barteczko    471
    15.1. Specyfika żywienia psów    471
    15.2. Zapotrzebowanie na energię i energetyczne wartościowanie karmy    473
    15.3. Zapotrzebowanie pokarmowe psów    476
    15.4. Żywienie suk w okresie ciąży i laktacji    480
    15.5. Żywienie szczeniąt    481
    15.6. Żywienie psów pracujących    483
    15.7. Żywienie psów starszych    484
    15.8. Rodzaje karm i techniki karmienia psów    485
    15.9. Układanie dawek pokarmowych    488
    15.10. Ocena poprawnego żywienia    490
  16. ŻYWIENIE KOTÓW Ewa Sawosz-Chwalibóg    496
    16.1. Zapotrzebowanie na wodę    496
    16.2. Zapotrzebowanie na energię    496
    16.3. Zapotrzebowanie na białko    498
    16.4. Zapotrzebowanie na aminokwasy    499
    16.5. Zapotrzebowanie na tłuszcze    500
    16.6. Zapotrzebowanie na węglowodany    501
    16.7. Zapotrzebowanie na włókno    501
    16.8. Zapotrzebowanie na składniki mineralne    502
    16.9. Zapotrzebowanie na witaminy    503
    16.10. Choroby wywołane nieprawidłowym żywieniem    504
      16.10.1. Otyłość    504
      16.10.2. Stłuszczenie wątroby    505
      16.10.3. Wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc    505
      16.10.4. Zapalenie tkanki tłuszczowej    506
      16.10.5. Biegunki    506
      16.10.6. Zaparcia    506
      16.10.7. Alergia pokarmowa    507
    16.11. Żywienie zwierząt chorych    507
  17. ŻYWIENIE ZWIERZĄT AMATORSKICH    510
    17.1. Żywienie żółwi Tomasz Wertelecki, Dorota Jamroz    510
    17.2. Żywienie jaszczurek Tomasz Wertelecki, Dorota Jamroz    515
    17.3. Żywienie węży Tomasz Wertelecki, Dorota Jamroz    516
    17.4. Żywienie domowych gryzoni Dorota Jamroz    518
    17.5. Żywienie ryb akwariowych Jan Szczerbowski    521
    17.6. Żywienie ptaków ozdobnych (papug, kanarków i innych ptaków) Jan Barteczko    523
  18. ŻYWIENIE OWADÓW UŻYTKOWYCH    532
    18.1. Żywienie jedwabnika morwowego Jerzy Koreleski , Jerzy Kremky    532
    18.2. Żywienie pszczół miodnych (Apis mellifera L.) Jerzy Wilde    536
      18.2.1. Wprowadzenie    536
      18.2.2. Naturalne pokarmy węglowodanowe pszczół    536
      18.2.3. Naturalne pokarmy białkowe pszczół    537
        18.2.3.1. Pyłek kwiatowy    537
        18.2.3.2. Pierzga    538
      18.2.4. Znaczenie wody w życiu rodziny pszczelej    539
        18.2.4.1. Pobieranie wody przez pszczoły    540
      18.2.5. Dokarmianie i podkarmianie pszczół    540
      18.2.6. Karmienie i przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli    541
      18.2.7. Sporządzanie pokarmów cukrowych    542
      18.2.8. Pokarmy dla pszczół    543
        18.2.8.1. Rodzaje ciast stosowanych do podkarmiania pszczół lub przy wychowie matek pszczelich    545
  19. ŻYWIENIE ŚLIMAKÓW JADALNYCH Andrzej Łysak    548
  20. ŻYWIENIE SZCZURÓW LABORATORYJNYCH Zenon Zduńczyk    554
    20.1. Wymagania pokarmowe szczurów    555
    20.2. Typy i skład diet    557
    20.3. Żywienie szczurów doświadczalnych    560
      20.3.1. Ocena wartości odżywczej białka    560
      20.3.2. Biologiczna ocena pasz i żywności z użyciem diet modelowych    564
  INDEKS    568
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia