Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA – POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE

-15%

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA – POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

5,07  5,96

Format: pdf

5,075,96

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono innowacyjne podejście do kwestii pobudzania rozwoju gospodarczego przez władze samorządowe. Zaprezentowano instru­menty i modele stymulowania rozwoju ekonomicznego na obszarach lokalnych oparte z jednej strony na potrzebach przedsiębiorców, z drugiej zaś na gminnym potencjale ekonomicznym. Problematyka książki koncentruje się wokół takich zagadnień jak rozwój lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie no­wych firm, przyciąganie inwestorów zewnętrznych. W szczególności zaprezentowano w niej kwestie dotyczące czynników i barier funkcjonowania lo­kalnej gospodarki, omówiono możliwości wpływu na kształtowanie warunków dla działalności gospodarczej z pozycji gminy (oddziaływanie poprzez po­datki lokalne, wydatki budżetowe, pomoc publiczną), dokonano oceny skuteczności działań podejmowanych w gminach na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości. Rozważania i wnioski oparto na szerokich studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych ob­serwacjach autorki.
Książkę w szczególności poleca się osobom zainteresowanym problematyką rozwoju lokalnego, samorządu terytorialnego, finansów samorządowych oraz polityki gospodarczej - samorządowcom i pracownikom administracyjnych gmin, powiatów i województw. To kompendium wiedzy powinno stano­wić nieodzowny element biblioteki każdego dobrego lokalnego menadżera.


Tytuł: VI edycja konkursu Wolters Kluwer Polska i redakcji „Samorządu terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie rozstrzygnięta.


Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie 27 maja 2009 r.


W skład komisji konkursowej weszli między innymi prof. Michał Kulesza, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Jan Jeżewski, prof. Aleksander Noworól, prof. Paweł Swianiewicz.


Wyróżniono następujące rozprawy doktorskie
Magdalena Kogut-Jaworska za rozprawę pt. „Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego” [Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług] – nagroda ufundowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Liczba stron79
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-175-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie

Rozdział 1. Lokalny rozwój gospodarczy - istota i znaczenie społeczno-gospodarcze
1.1. Lokalny rozwój gospodarczy - zakres pojęciowy
1.2. Kategoria lokalnego rozwoju gospodarczego w świetle wybranych ujęć teoretycznych
1.3. Czynniki i bariery lokalnego rozwoju gospodarczego
1.4. Interwencjonizm samorządowy jako podstawa rozwoju gospodarczego

Rozdział 2. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w gminach jako przejaw lokalnego interwencjonizmu samorządowego
2.1. Pozycja ekonomiczna gminy i jej wpływ na kształtowanie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego
2.2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd gminny - przejaw negatywnej interwencji w sprawy gospodarcze
2.3. Gmina jako podmiot kreujący warunki dla przedsiębiorczości - przejaw pozytywnej interwencji w sprawy gospodarcze
2.4. Oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy w ujęciu modeli samorządu terytorialnego w krajach europejskich

Rozdział 3. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego - aspekty teoretyczne i pragmatyczne
3.1. Istota oraz pojęcie instrumentów interwencjonizmu lokalnego
3.2. Kryteria doboru instrumentów interwencjonizmu lokalnego
3.3. Ogólne klasyfikacje instrumentów stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
3.4. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki budżetowej
3.4.1. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki dochodowej
3.4.2. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki wydatkowej
3.4.3. Pomoc publiczna jako forma szczególnego wsparcia w obszarze gminnej polityki budżetowej
3.5. Ocena skuteczności działań podejmowanych na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy - na podstawie badań ankietowych

Rozdział 4. Modele stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy
4.1. Modele lokalnego rozwoju gospodarczego - zagadnienia teoretyczne
4.2. Filary i główne obszary stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego przez gminy
4.3. Warunki (założenia) ogólne dla tworzenia modeli stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego
4.4. Charakterystyka wybranych modeli stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy
4.4. l . Modele wspierania gospodarki lokalnej oparte na zasobach majątkowych gminy
4.4.2. Modele wspierania gospodarki lokalnej zorientowane na oczekiwania przedsiębiorców
4.4.3. Model dualny wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego
4.5. Warunki wdrożeniowe modeli oraz oczekiwane efekty zastosowania postulowanych rozwiązań

Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia