X

  Spis treści V
  Od autorów IX
  Wprowadzenie XIII
  Najważniejsze symbole XVI
    
  1. Elementy anatomii, fizjologii i psychofizjolofii węchu 1
  
   1.1. Elementy anatomii węchu 1
   1.2. Receptory zapachu 3
   1.3. Pobudzenie komórek węchowych i przewodzenie impulsów 3
   1.4. Rozpoznawanie zapachu 8
  
  2. Stan badań korelacji między zapachem i strukturą związków chemicznych 13
  
  3. Cechy zapachu 21
  
   3.1. Podstawowe pojęcia 21
   3.2. Rodzaj zapachu 22
   3.3. Hedoniczna jakość zapachu 27
   3.4. Intensywność zapachu 28
   3.4.1 Prawa psychofizyczne 278
   3.4.2. Adaptacja węchu 37
   3.5. Uciążliwość zanieczyszczeń powietrza 41
  
  4. Progi węchowej wyczuwalności związków chemicznych 44
  
   4.1. Podstawowe pojęcia 44
   4.2. Progi wyczuwalności czystych związków chemicznych 48
   4.3. Próg wyczuwalnosci zapachu a komfort i bezpieczeństwo 60
  
  5. Zapach mieszanin odorantów 66
  
   5.1. Rodzaj zapachu a skład mieszanin 66
   5.2. Progi wyczuwalnosci i intensywność zapachu mieszanin odorantów 69
  
  6. Elektroniczny nos 82
  
   6.1. Wprowadzenie 82
   6.2. Czujniki 83
   6.3. Analiza sygnałów 86
   6.4. Podsumowanie 89
  
  7. Odorymetria 93
  
   7.1. Analiza sensoryczna - definicja i postępy normalizacji 93
   7.2. Przegląd metod pomiarów odorymetrycznych 94
   7.3. Pomiary liczby progowej zapachu i smaku wody 98
   7.4. Pomiary stężeń odorantów w gazach odlotowych 103
   7.4.1. Metodyka pobierania próbek 103
   7.4.2. Zespół oceniających i warunki ocen 103
   7.4.3. Procedury odorymetryczne 105
   7.4.4. Podsumowanie 117
   7.5. Pomiary przygruntowych stężeń odorantów 118
   7.5.1. Założenia 118
   7.5.2. Przebieg terenowych oznaczeń intensywności zapachu 119
   7.5.3. Opracowanie wyników terenowych ocen intensywności zapachu 121
   7.5.4. Wyznaczenie współczynnika Webera-Fechnera 123
   7.5.5. Obliczanie stężenia odorantów w powietrzu atmosferycznym 124
   7.6. Inne rodzaje terenowych badań uciążliwości 125
   7.6.1. Badania ankietowe i analizy skarg ludności 125
   7.6.2. Godziny odorowe 126
   7.7. Oznaczanie hedonicznej jakości zapachu 127
   7.8. Oznaczanie intensywności zapachu 132
  
  8. Obliczeniowe prognozowanie zapachowej uciążliwości emitorów 134
  
   8.1. Klasyczne metody symulacji dyspersji zanieczyszczeń powietrza 134
   8.2. Modelowanie dyspersji odorantów 141
   8.3. Zależności empiryczne 146
   8.4. Podsumowanie 147
  
  9. Normy zapachowej jakości powietrza 149
  
   9.1. Prawne ograniczenia emisji odorantów za granicą 149
   9.2. Ochrona zapachowej jakości powietrza w Polsce 153
  
  10. Najbardziej uciążliwe źródła odorantów 156
  
   10.1. Podstawy klasyfikacji działalności produkcyjnej i usługowej pod kątem uciążliwości zapachowej 156
   10.2. Składowiska odpadów komunalnych 162
   10.2.1. Związki azotu 163
   10.2.2. Związki siarki 163
   10.2.3. Związki tlenu 165
   10.2.4. Odory ze składowisk odpadów 166
   10.3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych 167
   10.3.1. Wprowadzenie 173
   10.3.2. Oczyszczalnia I 176
   10.3.3. Oczyszczalnia II 179
   10.4. Hodowla 181
   10.4.1. Informacje ogólne 181
   10.4.2. 184
   10.4.3 187
   10.5. Cukrownie 190
   10.5.1. Informacje ogólne 190
   10.5.2. Uciążliwość zapachu cukrowni w okresie kampanii 192
   10.6. Produkcja kwasu fosforowego 194
   10.6.1. Wprowadzenie 194
   10.6.2. Elementy technologii kwasu fosforowego 195
   10.6.3. Pochodzenie odorantów 196
   10.6.4 Skład gazów odlotowych 198
   10.6.5. Wyniki odorymetrycznych badań emisji zanieczyszczeń powietrza 202
   10.6.6. Zasięg uciążliwości 202
  
  11. Metody dezodoryzacji 206
  
   11.1. Wprowadzenie 206
   11.2. Absorpcja i absorbery 211
   11.2.1. Wiadomości ogólne 211
   11.2.2. Przykłady zastosowań absorpcji 217
   11.3. Adsorpcja i adsorbery 225
   11.3.1. Wiadomości ogólne 225
   11.3.2. Przykłady ogólnych zastosowań adsorbcji 234
   11.4. Spalanie termityczne i katalityczne 237
   11.4.1. Wiadomości ogólne 237
   11.4.2. Zastosowanie spalania do dezodoryzacji gazów 242
   11.5. Biologiczne oczyszczanie gazów 244
   11.5.1. Wiadomości ogólne 244
   11.5.2. Przykłady zastosowań biofiltrów i biopłuczek 250
   11.6. Wykorzystanie interakcji węchowych 253
   11.7. Oceny skuteczności dezodoryzajci 257
  12. Przykłady obliczeń 264
  
  13. Podsumowanie 288
  
  Wykaz piśmiennictwa 291
  Skorowidz 298
Odory

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

302

Kategoria

Ekologia i ochrona środowiska

ISBN-13

978-83-0114-525-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Unia Europejska

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka zawiera uaktualnienia symboli związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

W książce omówiono zagadnienia percepcji substancji odorotwórczych wprowadzanych do środowiska oraz problemy związane z ich uciążliwością, a także zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Przedstawiono elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu, cechy zapachu, normy zapachowej jakości powietrza, najbardziej uciążliwe źródła odorów oraz metody dezodoryzacji.

Podręcznik przeznaczony jest dla przyszłych specjalistów, których celem będzie wprowadzenie skutecznych metod ograniczających oddziaływanie substancji odorotwórczych oraz stworzenie odpowiednich przepisów i procedur legislacyjnych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!