EkoMiasto#Środowisko

Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

1 opinia

Format:

ibuk

Miasta narażone są na nadmierną konsumpcję zasobów, nadprodukcję odpadów oraz koncentrację negatywnych efektów działalności człowieka. Książka EkoMiasto#Środowisko stara się odpowiedzieć na powyższe, jakże aktualne i ważne problemy gospodarowania środowiskiem w mieście. Jej ideą przewodnią jest określenie roli środowiska i jego jakości w kontekście świadczonych usług ekosystemowych, działań adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz zapewnienia trwałości rozwoju miast.
W książce miasto traktowane jest jako specyficzny, złożony i kompleksowy ekosystem, którego istotą są ścisłe relacje i zależności między sferami: przyrodniczą, społeczną, gospodarczą oraz instytucjonalną. W tym kontekście wskazano założenia zrównoważonego rozwoju miasta oraz współczesne wyzwania i cele. Ważnym aspektem podejmowanych rozważań jest kwestia wartości środowiska oraz metod wyceny zasobów środowiska.
W dalszej części publikacji skoncentrowano się na problematyce współodpowiedzialnego, zasobooszczędnego i innowacyjnego gospodarowania środowiskiem. Dokonano identyfikacji uwarunkowań oraz przeglądu rozwiązań konkretnych problemów, takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu czy rozwój gospodarki niskoemisyjnej.
Ostatnie rozdziały poświęcono nowoczesnym narzędziom zarządzania środowiskiem oraz monitorowania i prognozowania zmian środowiskowych na terenach zurbanizowanych.


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-942-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki)    9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast    10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym    11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia    14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych    18
  2. Miasto jako system ekologiczny (Agnieszka Rzeńca, Piotr Rzeńca)    21
  2.1.1. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji miast    22
  2.1.2. Istota i czynniki kształtujące ekosystem miasta    21
  2.2. Kapitał przyrodniczy miasta    29
  2.3. Jakość środowiska w mieście    40
  3. Zrównoważony rozwój miast (Agnieszka Rzeńca)    49
  3.1. Geneza i istota rozwoju zrównoważonego    50
  3.2. Miasto jako podmiot procesów rozwoju zrównoważonego    52
  3.3. Idea miasta zrównoważonego    51
  4. Usługi ekosystemów - nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego (Jakub Kronenberg)    63
  4.1. Usługi ekosystemów    64
  4.1.1. Reorientacja podejścia do znaczenia środowiska w mieście    64
  4.1.2. Klasyfikacja usług ekosystemów    61
  4.2. Wartość środowiska przyrodniczego w mieście    11
  4.2.1. Istota i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych    11
  4.2.2. Wybrane metody wyceny zasobów przyrodniczych w mieście    15
  4.3. Wyzwania i dylematy wokół wyceny zasobów przyrodniczych    83
  5. Polityka ekologiczna miasta (Agnieszka Rzeńca)    89
  5.1. Uwarunkowania i wyzwania polityki ekologicznej    90
  5.2. Podmioty i interesariusze polityki ekologicznej miasta    93
  5.3. Obszary polityki ekologicznej miasta    91
  5.4. Instrumenty polityki ekologicznej miasta    103
  5.5. System i źródła finansowania polityki ekologicznej    109
  6. Bezpieczeństwo ekologiczne miasta (Beata Wieteska-Rosiak)    111
  6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne w systemie bezpieczeństwa publicznego    118
  6.2. Zagrożenia środowiskowe w mieście    119
  6.2.1. Pojęcie i rodzaje zagrożeń w mieście    119
  6.2.2. Ekstremalne zjawiska pogodowe w mieście    122
  6.2.3. Zagrożenia antropogeniczne w mieście    121
  6.3. Skutki zagrożeń środowiskowych w mieście    131
  6.4. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego miasta    132
  6.4.1. Instytucje bezpieczeństwa ekologicznego miasta    132
  6.4.2. Zarządzanie kryzysowe    135
  6.4.3. Technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem ekologicznym miasta    136
  7. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    143
  7.1. Zmiany klimatu i ich konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki    144
  7.2. Wpływ zmian klimatu na obszary zurbanizowane    144
  7.2.1. Zmiany klimatu a wrażliwość, podatność i adaptacyjność systemów społeczno-gospodarczych    144
  7.2.2. Nadmiar wody na terenach zurbanizowanych    146
  7.2.3. Niedobór wody i susze    148
  7.2.4. Fale gorąca    150
  7.2.5. Przerwanie ciągłości dostaw energii, wody i żywności    151
  7.2. 6. Rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez wektory    151
  7.3. Uwarunkowania polityczne adaptacji do zmian klimatu    152
  7.3.1. Działania na rzecz ochrony klimatu na świecie - zarys problematyki    152
  7.3.2. Polityka adaptacyjna do zmian klimatu Unii Europejskiej    152
  7.3.3. Polska polityka adaptacji do zmian klimatu    155
  7.4. Instrumenty wdrażania polityki adaptacji do zmian klimatu w warunkach miejskich    156
  8. Gospodarka niskoemisyjna w mieście (Małgorzata Burchard-Dziubińska)    165
  8.1. Koncepcja rozwoju gospodarki niskoemisyjnej    166
  8.2. Gospodarka niskoemisyjna w regulacjach prawnych i polityce Unii Europejskiej    168
  8.2.1. Pakiet klimatyczno-energetyczny    168
  8.2.2. Gospodarka niskoemisyjna w polityce spójności    169
  8.3. Gospodarka niskoemisyjna w Polsce    171
  8.4. Ślad węglowy miasta    173
  8.5. Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych    178
  8.6. Działania na rzecz wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w mieście    181
  9. Technologie i narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem (Marcin Feltynowski)    191
  9.1. Rola informacji w zarządzaniu środowiskiem    192
  9.2. Bazy danych dotyczące stanu i jakości środowiska    196
  9.2.1. Krajowe i międzynarodowych bazy danych    196
  9.2.2. Użyteczność baz danych do identyfikacji i monitorowania zmian środowiskowych    199
  9.3. Narzędzia identyfikacji, analizy i wizualizacji danych środowiskowych    201
  9.3.1. Narzędzia komercyjne wykorzystywane w pracy z danymi przestrzennymi    201
  9.3.2. Narzędzia open source wykorzystywane w pracy z danymi przestrzennymi    203
  9.4. Systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem    201
  9.5. Technologie mobilne jako wsparcie monitoringu środowiska    209
  10. Ocena i prognozowanie zmian środowiskowych (Elżbieta Antczak)    213
  10.1. Charakterystyka zjawisk środowiskowych    214
  10.2. Statystyka środowiskowa    216
  10.3. Ocena zmian strukturalno-geograficznych    223
  10.4. Ujawnianie nierówności w zasobach i czynnikach rozwoju miasta    226
  10.5. Identyfikacja powiązań przestrzennych    230
  10.6. Ekoprognoza    236
  11. Nature-based solutions (Jakub Kronenberg)    241
  11.1. Origin of the concept    242
  11.2. Living with nature: Nature for the city    246
  11.2.1. Practical applications of nature-based solutions    246
  11.2.2. Implementation limitations    252
  11.3. Recommendations for Polish cities    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia