EkoMiasto#Społeczeństwo

Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

1 opinia

Format:

ibuk

Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy.
W pierwszych rozdziałach publikacji autorzy skupiają uwagę na wyzwaniach dotyczących warunków i jakości życia w mieście oraz możliwościach rozwiązywania problemów społecznych. Kontekstem zachowań społecznych i jednocześnie potencjałem rozwojowym jest spuścizna i dziedzictwo kulturowe. W tej części pracy uwaga czytelnika zwrócona zostaje na rolę społeczności miejskich w tworzeniu tożsamości miasta i materialnych wartości kulturowych oraz ich wykorzystaniu i ochronie.
Kolejne rozdziały dotyczą znaczenia i warunków kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju, odnosząc się do takich zagadnień, jak: współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, komunikacja i partycypacja społeczna, kapitał społeczny, konflikty społeczne i negocjacje.
Ostatnie rozdziały traktują o wyzwaniach i potencjale w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście oraz istocie zdrowia środowiskowego.


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-983-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki)    9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast    10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym    11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia    14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych    18
  2. Jakość życia w mieście (Monika Zarychta)    21
  2.1. Jakość życia - istota i złożoność pojęcia    22
  2.2. Jakość życia - ujęcie obiektywne i subiektywne    25
  2.2.1. Poziom życia a jakość życia    25
  2.2.2. Dobrobyt a dobrostan    26
  2.2.3. Paradoks zadowolenia    26
  2.3. Czynniki kształtujące jakość życia w mieście    27
  2.4. Pomiar jakości życia    29
  3. Polityka społeczna miasta (Justyna Przywojska)    39
  3.1. Społeczny kontekst rozwoju miast    40
  3.2. Zakres i nowe obszary lokalnej polityki społecznej    41
  3.2.1. Istota i cele polityki społecznej    41
  3.2.2. Lokalna polityka społeczna - istota i obszary działania    42
  3.2.3. Nowe obszary polityki społecznej    44
  3.3. System instytucjonalny i instrumenty miejskiej polityki społecznej    49
  3.3.1. Instrumentarium polityki społecznej    49
  3.3.2. Aktorzy lokalnej polityki społecznej    49
  3.4. Modele i strategie realizacji polityki społecznej miast    53
  3.4.1. Aktywna polityka społeczna    53
  3.4.2. Programowanie lokalnej polityki społecznej    55
  3.5. Wykluczenie społeczne a polityka społeczna miasta    57
  4. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta (Jakub Zasina, Ewa Boryczka)    63
  4.1. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta    64
  4.1.1. Istota dziedzictwa kulturowego    64
  4.1.2. Dziedzictwo kulturowe jako zasób ekonomiczny    66
  4.1.3. Wartość dziedzictwa kulturowego    68
  4.1.4. Interesariusze na rynku dziedzictwa kulturowego    70
  4.1.5. Uwarunkowania popytu na dziedzictwo kulturowe    73
  4.1.6. Wybrane płaszczyzny oddziaływania dziedzictwa na rozwój miasta    74
  4.1.7. Narodziny zarządzania dziedzictwem kulturowym. Nowe wyzwania    75
  4.2. Tożsamość miasta    77
  4.2.1. Wymiary i znaczenie tożsamości miasta    77
  4.2.2. Przemiany przestrzenne, gospodarcze, społeczne i ustrojowe w kształtowaniu tożsamości polskich miast    81
  4.3. Tożsamość a wizerunek miasta    82
  5. Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie (Jacek Chądzyński)    87
  5.1. Geneza, istota, cechy i funkcje trzeciego sektora    88
  5.2. Formy działalności i finansowanie trzeciego sektora w Polsce    91
  5.2.1. Stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne    91
  5.2.2. Finansowanie trzeciego sektora    98
  5.3. Ruchy miejskie - miasto jako kolebka narodzin „czwartego sektora”    102
  5.4. Trzeci sektor a działalność pożytku publicznego    105
  5.5. Wpływ działalności podmiotów sektora obywatelskiego na zrównoważony rozwój miast    107
  6. Partycypacja społeczna (Ewa Boryczka)    115
  6.1. Partycypacja społeczna w nowoczesnym zarządzaniu miastem    116
  6.1.1. Istota i cele partycypacji społecznej    116
  6.1.2. Warunki skutecznej partycypacji społecznej    117
  6.2. Aktywność mieszkańców jako filar budowania społeczeństwa obywatelskiego    121
  6.2.1. Zakres i formy aktywizacji mieszkańców miast    121
  6.2.2. Nowoczesne instrumenty partycypacyjne w zarządzaniu miastem    124
  6.3. Korzyści procesu partycypacji społecznej    129
  6.4. Bariery i pułapki procesów partycypacyjnych    133
  7. Kapitał społeczny miasta (Ewelina Kina, Zbigniew Przygodzki)    137
  7.1. Kapitał społeczny - istota, wartość i determinanty    138
  7.2. Zaufanie, czyli siła grawitacji procesów urbanizacji    141
  7.3. Znaczenie miejsca w budowaniu kapitału społecznego    144
  7.4. Wirtualne miasto relacji i wartość kapitału społecznego    145
  7.5. Metody i kryteria pomiaru wielkości kapitału społecznego    149
  8. Komunikacja społeczna, negocjacje, konflikt społeczny (Małgorzata Matusiak)    155
  8.1. Komunikacja społeczna    156
  8.1.1. Rodzaje komunikacji społecznej    156
  8.1.2. Bariery komunikacyjne    160
  8.2. Negocjacje    163
  8.2.1. Style negocjacyjne    164
  8.2.2. Fazy negocjacji    166
  8.2.3. Strategie, taktyki i techniki negocjacyjne    167
  8.2.4. Negocjacje w sferze publicznej    168
  8.2.5. Mediacje    171
  8.3. Konflikt społeczny    172
  8.3.1. Podejścia teoretyczne    172
  8.3.2. Elementy, fazy, sposoby rozwiązywania konfliktu społecznego    173
  8.3.3. Konflikty środowiskowe    175
  9. Społeczeństwo informacyjne w mieście (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata)    181
  9.1. Rewolucja informacyjna i budowanie nowego ładu społecznego   182
  9.1.1. Dyfuzja technologii informacyjnych i komunikacyjnych, determinizm technologiczny   182
  9.1.2. Społeczeństwo informacyjne   183
  9.1.3. Wymiary społeczeństwa informacyjnego i wykluczenie cyfrowe   184
  9.2. Społeczeństwo informacyjne a rozwój miast. Koncepcja smart city   188
  9.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego - podejście strategiczne   190
  9.3.1. Europejska Agenda Cyfrowa    190
  9.3.2. Rozwój cyfrowy w polskich dokumentach strategicznych    191
  9.3.3. Cyfrowa aktywność miast w wymiarze strategicznym    193
  9.4. Metody i narzędzia pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI)    194
  9.5. Miasto w cyfrowym zwierciadle - cyfrowe usługi publiczne    198
  9.5.1. Cyfrowe systemy obsługi mieszkańców    198
  9.5.2. Ponadgraniczne cyfowe usługi publiczne    200
  10. Environmental Health-global and urban aspects (Elżbieta Antczak)    205
  10.1. What is the environmental health?    206
  10.2. Main aims and themes    210
  10.3. Determinants    213
  10.4. Economic aspects    216
  10.5. Environmental health in Poland    220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia