EkoMiasto#Społeczeństwo

Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

1 opinia

Format:

ibuk

Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy.
W pierwszych rozdziałach publikacji autorzy skupiają uwagę na wyzwaniach dotyczących warunków i jakości życia w mieście oraz możliwościach rozwiązywania problemów społecznych. Kontekstem zachowań społecznych i jednocześnie potencjałem rozwojowym jest spuścizna i dziedzictwo kulturowe. W tej części pracy uwaga czytelnika zwrócona zostaje na rolę społeczności miejskich w tworzeniu tożsamości miasta i materialnych wartości kulturowych oraz ich wykorzystaniu i ochronie.
Kolejne rozdziały dotyczą znaczenia i warunków kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju, odnosząc się do takich zagadnień, jak: współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, komunikacja i partycypacja społeczna, kapitał społeczny, konflikty społeczne i negocjacje.
Ostatnie rozdziały traktują o wyzwaniach i potencjale w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście oraz istocie zdrowia środowiskowego.


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-983-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki)     9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast     10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym     11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia     14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych     18
  
  2. Jakość życia w mieście (Monika Zarychta)     21
  2.1. Jakość życia - istota i złożoność pojęcia     22
  2.2. Jakość życia - ujęcie obiektywne i subiektywne     25
  2.2.1. Poziom życia a jakość życia     25
  2.2.2. Dobrobyt a dobrostan     26
  2.2.3. Paradoks zadowolenia     26
  2.3. Czynniki kształtujące jakość życia w mieście     27
  2.4. Pomiar jakości życia     29
  
  3. Polityka społeczna miasta (Justyna Przywojska)     39
  3.1. Społeczny kontekst rozwoju miast     40
  3.2. Zakres i nowe obszary lokalnej polityki społecznej     41
  3.2.1. Istota i cele polityki społecznej     41
  3.2.2. Lokalna polityka społeczna - istota i obszary działania     42
  3.2.3. Nowe obszary polityki społecznej     44
  3.3. System instytucjonalny i instrumenty miejskiej polityki społecznej     49
  3.3.1. Instrumentarium polityki społecznej     49
  3.3.2. Aktorzy lokalnej polityki społecznej     49
  3.4. Modele i strategie realizacji polityki społecznej miast     53
  3.4.1. Aktywna polityka społeczna     53
  3.4.2. Programowanie lokalnej polityki społecznej     55
  3.5. Wykluczenie społeczne a polityka społeczna miasta     57
  
  4. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta (Jakub Zasina, Ewa Boryczka)     63
  4.1. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta     64
  4.1.1. Istota dziedzictwa kulturowego     64
  4.1.2. Dziedzictwo kulturowe jako zasób ekonomiczny     66
  4.1.3. Wartość dziedzictwa kulturowego     68
  4.1.4. Interesariusze na rynku dziedzictwa kulturowego     70
  4.1.5. Uwarunkowania popytu na dziedzictwo kulturowe     73
  4.1.6. Wybrane płaszczyzny oddziaływania dziedzictwa na rozwój miasta     74
  4.1.7. Narodziny zarządzania dziedzictwem kulturowym. Nowe wyzwania     75
  4.2. Tożsamość miasta     77
  4.2.1. Wymiary i znaczenie tożsamości miasta     77
  4.2.2. Przemiany przestrzenne, gospodarcze, społeczne i ustrojowe w kształtowaniu tożsamości polskich miast     81
  4.3. Tożsamość a wizerunek miasta     82
  
  5. Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie (Jacek Chądzyński)     87
  5.1. Geneza, istota, cechy i funkcje trzeciego sektora     88
  5.2. Formy działalności i finansowanie trzeciego sektora w Polsce     91
  5.2.1. Stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne     91
  5.2.2. Finansowanie trzeciego sektora     98
  5.3. Ruchy miejskie - miasto jako kolebka narodzin „czwartego sektora”     102
  5.4. Trzeci sektor a działalność pożytku publicznego     105
  5.5. Wpływ działalności podmiotów sektora obywatelskiego na zrównoważony rozwój miast     107
  
  6. Partycypacja społeczna (Ewa Boryczka)     115
  6.1. Partycypacja społeczna w nowoczesnym zarządzaniu miastem     116
  6.1.1. Istota i cele partycypacji społecznej     116
  6.1.2. Warunki skutecznej partycypacji społecznej     117
  6.2. Aktywność mieszkańców jako filar budowania społeczeństwa obywatelskiego     121
  6.2.1. Zakres i formy aktywizacji mieszkańców miast     121
  6.2.2. Nowoczesne instrumenty partycypacyjne w zarządzaniu miastem     124
  6.3. Korzyści procesu partycypacji społecznej     129
  6.4. Bariery i pułapki procesów partycypacyjnych     133
  
  7. Kapitał społeczny miasta (Ewelina Kina, Zbigniew Przygodzki)     137
  7.1. Kapitał społeczny - istota, wartość i determinanty     138
  7.2. Zaufanie, czyli siła grawitacji procesów urbanizacji     141
  7.3. Znaczenie miejsca w budowaniu kapitału społecznego     144
  7.4. Wirtualne miasto relacji i wartość kapitału społecznego     145
  7.5. Metody i kryteria pomiaru wielkości kapitału społecznego     149
  
  8. Komunikacja społeczna, negocjacje, konflikt społeczny (Małgorzata Matusiak)     155
  8.1. Komunikacja społeczna     156
  8.1.1. Rodzaje komunikacji społecznej     156
  8.1.2. Bariery komunikacyjne     160
  8.2. Negocjacje     163
  8.2.1. Style negocjacyjne     164
  8.2.2. Fazy negocjacji     166
  8.2.3. Strategie, taktyki i techniki negocjacyjne     167
  8.2.4. Negocjacje w sferze publicznej     168
  8.2.5. Mediacje     171
  8.3. Konflikt społeczny     172
  8.3.1. Podejścia teoretyczne     172
  8.3.2. Elementy, fazy, sposoby rozwiązywania konfliktu społecznego     173
  8.3.3. Konflikty środowiskowe     175
  
  9. Społeczeństwo informacyjne w mieście (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata)     181
  9.1. Rewolucja informacyjna i budowanie nowego ładu społecznego182
  9.1.1. Dyfuzja technologii informacyjnych i komunikacyjnych, determinizm technologiczny182
  9.1.2. Społeczeństwo informacyjne183
  9.1.3. Wymiary społeczeństwa informacyjnego i wykluczenie cyfrowe184
  9.2. Społeczeństwo informacyjne a rozwój miast. Koncepcja smart city188
  9.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego - podejście strategiczne190
  9.3.1. Europejska Agenda Cyfrowa     190
  9.3.2. Rozwój cyfrowy w polskich dokumentach strategicznych     191
  9.3.3. Cyfrowa aktywność miast w wymiarze strategicznym     193
  9.4. Metody i narzędzia pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI)     194
  9.5. Miasto w cyfrowym zwierciadle - cyfrowe usługi publiczne     198
  9.5.1. Cyfrowe systemy obsługi mieszkańców     198
  9.5.2. Ponadgraniczne cyfowe usługi publiczne     200
  
  10. Environmental Health-global and urban aspects (Elżbieta Antczak)     205
  10.1. What is the environmental health?     206
  10.2. Main aims and themes     210
  10.3. Determinants     213
  10.4. Economic aspects     216
  10.5. Environmental health in Poland     220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia