EkoMiasto#Zarządzanie

Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

1 opinia

Format:

ibuk

Miasto jest szczególnym, cennym systemem wymagającym właściwej interpretacji i zrozumienia przez podmioty kształtujące jego obraz oraz determinujące procesy rozwoju zrównoważonego. Publikacja EkoMiasto#Zarządzanie koncentruje się na metodach i narzędziach zarządzania, które pozwalają efektywnie wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność zgodnie z postulatami nowej polityki miejskiej. Stanowi propozycję odpowiedzi na wyzwania dotyczące zintegrowanego i skutecznego oddziaływania na zachowania użytkowników miast. Zawiera katalog instrumentów oddziałujących na rzecz wykorzystywania szans oraz dyskontowania wartości zasobów przestrzeni silnie zurbanizowanych.
W pierwszych rozdziałach książki autorzy koncentrują uwagę na identyfikacji warunków i filozofii współczesnego podejścia do zarządzania miastami, aby następnie przejść do rozdziałów identyfikujących instrumenty strategicznego i zintegrowanego planowania rozwoju. Kolejne części pracy poświęcone są charakterystyce operacyjnego wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w procesach zarządczych obejmujących m.in: marketingowe podejście do zarządzania miastem, zarządzanie projektami miejskimi oraz metody i narzędzia wzorowane na organizacjach działających na otwartym rynku. Odrębną część pracy poświęcono charakterystyce procesów i narzędzi rewitalizacji w szczególny sposób oddziałujących na uruchamianie procesów rozwoju w centrach miast. Ostatni rozdział ma charakter uniwersalny wobec poprzednich, bowiem traktuje o potencjale nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania, wykorzystujących przestrzeń wirtualną.


Liczba stron207
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-959-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki)    9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast    10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym    11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia    14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych    18
  2. Local Governance - czyli jak równoważyć zarządzanie miastem (Aldona Podgórniak-Krzykacz)    21
  2.1. Od kształtowania polityki miejskiej do moderowania polityką    22
  2.1.1. Menedżeryzm - modernizacja samorządu lokalnego    22
  2.1.2. Local governance - nowoczesne przywództwo miejskie    25
  2.2. Współpraca, partnerstwa lokalne i sieci    28
  2.2.1. Współpraca wewnątrzsektorowa i międzysektorowa    28
  2.2.2. Sieci w zarządzaniu miastem    31
  2.3. Uczestnictwo obywateli w zarządzaniu miastem    33
  2.3.1. Partycypacyjne zarządzanie miastem    33
  2.3.2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu miastem    36
  2.3.3. Koprodukcja - zaangażowanie obywateli w zarządzanie i dostarczanie lokalnych usług publicznych    40
  3. Polityka i planowanie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska)    45
  3.1. Istota polityki rozwoju miasta    46
  3.1.1. Polityka rozwoju - definicje, cele, modele    46
  3.1.2. Instrumenty lokalnej polityki rozwoju    50
  3.1.3. Sektorowa a zintegrowana polityka rozwoju    52
  3.2. Strategiczne planowanie rozwoju miasta    53
  3.2.1. Istota strategicznego planowania rozwoju miasta    53
  3.2.2. Zintegrowane planowanie rozwoju miasta    57
  4. Zintegrowane strategie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska)    61
  4.1. Logika budowania zintegrowanych strategii rozwoju    62
  4.2. Etapy budowania zintegrowanej strategii rozwoju miasta    63
  4.2.1. Strategiczna diagnoza stanu rozwoju miasta    63
  4.2.2. Określenie strategicznych uwarunkowań rozwoju miasta    65
  4.2.3. Identyfikacja wizji rozwoju miasta i misji działania samorządu    69
  4.2.4. Wybór celów strategicznych i operacyjnych    70
  4.2.5. Macierz celów - identyfikacja priorytetów i współzależności w rozwoju    74
  4.2. 6. Identyfikacja projektów zintegrowanych    75
  4.3. Monitoring strategiczny i kwantyfikacja celów    77
  4.4. Ewaluacja jako narzędzie oceny efektywności i skuteczności strategii rozwoju    78
  4.5. Funkcje strategii w zarządzaniu miastem    80
  5. Marketing miasta (Mariusz E. Sokołowicz)    83
  5.1. Marketing miast, czyli zarządzanie zorientowane na potrzeby    84
  5.2. Podejście zintegrowane do marketingu miast - marketing mix    88
  5.3. Formułowanie strategii marketingowych miast    99
  5.4. Wizualny marketing miasta    100
  5.4.1. Systemy informacji miejskiej przyjazne użytkownikom    101
  5.4.2. Reklama w przestrzeni miasta, czyli o równowadze między komercją a estetyką    103
  6. Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem (Zbigniew Przygodzki, Aleksandra Nowakowska)    109
  6.1. Nowe metody i narzędzia zarządzania miastem    110
  6.2. Narzędzia zintegrowanego zarządzania na poziomie strategicznym    111
  6.3. Narzędzia korygujące sprawność działania struktur organizacyjnych    116
  6.4. Narzędzia wsparcia efektywności zarządzania    122
  6.5. Narzędzia zintegrowanego zarządzania jakością    128
  6. 6. Narzędzia wspierające kreowanie innowacji miejskich    131
  7. Zarządzanie projektami miejskimi (Łukasz Arendt)    139
  7.1. Projekt i zarządzanie projektem w mieście    140
  7.1.1. Historia zarządzania projektami w pigułce    140
  7.1.2. Projekt - definicja, cechy charakterystyczne    141
  7.1.3. Zarządzanie projektem i metodyki PM    145
  7.2. Inicjowanie i formułowanie projektu    147
  7.2.1. Analiza interesariuszy    147
  7.2.2. Definiowanie celu projektu    150
  7.2.3. Karta projektu    151
  7.3. Kluczowe obszary zarządzania projektami miejskimi    152
  7.3.1. Zarządzanie zakresem projektu    152
  7.3.2. Zarządzanie czasem    155
  7.3.3. Zarządzanie ryzykiem    158
  7.3.4. Zarządzanie komunikacją    161
  8. Rewitalizacja miasta (Ewa Boryczka)    167
  8.1. Rewitalizacja jako proces przywracający miasto ludziom    168
  8.1.1. Wzajemność przenikania sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej    168
  8.1.2. Instytucjonalno-prawne i finansowe uwarunkowania procesu rewitalizacji    171
  8.2. Instrumenty rewitalizacji współczesnych miast    174
  8.2.1. Instrumenty ekonomiczne    174
  8.2.2. Instrumenty planistyczne    177
  8.2.3. Instrumenty prawno-organizacyjne    178
  8.3. Miasto przyjazne ludziom - rewitalizacja jako sposób przywracania przestrzeni publicznych    181
  8.3.1. Formy i funkcje przestrzeni publicznych    181
  8.3.2. Wyzwania w zakresie projektowania i kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych    189
  9. Cities in the age of the big data (Marcin Feltynowski)    195
  9.1. Big data basics and challenges    196
  9.2. Big data in the city - sphere of application    199
  9.3. Evidence based urban planning with big data    202
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia