EkoMiasto#Zarządzanie

Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

1 opinia

Format:

ibuk

Miasto jest szczególnym, cennym systemem wymagającym właściwej interpretacji i zrozumienia przez podmioty kształtujące jego obraz oraz determinujące procesy rozwoju zrównoważonego. Publikacja EkoMiasto#Zarządzanie koncentruje się na metodach i narzędziach zarządzania, które pozwalają efektywnie wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność zgodnie z postulatami nowej polityki miejskiej. Stanowi propozycję odpowiedzi na wyzwania dotyczące zintegrowanego i skutecznego oddziaływania na zachowania użytkowników miast. Zawiera katalog instrumentów oddziałujących na rzecz wykorzystywania szans oraz dyskontowania wartości zasobów przestrzeni silnie zurbanizowanych.
W pierwszych rozdziałach książki autorzy koncentrują uwagę na identyfikacji warunków i filozofii współczesnego podejścia do zarządzania miastami, aby następnie przejść do rozdziałów identyfikujących instrumenty strategicznego i zintegrowanego planowania rozwoju. Kolejne części pracy poświęcone są charakterystyce operacyjnego wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w procesach zarządczych obejmujących m.in: marketingowe podejście do zarządzania miastem, zarządzanie projektami miejskimi oraz metody i narzędzia wzorowane na organizacjach działających na otwartym rynku. Odrębną część pracy poświęcono charakterystyce procesów i narzędzi rewitalizacji w szczególny sposób oddziałujących na uruchamianie procesów rozwoju w centrach miast. Ostatni rozdział ma charakter uniwersalny wobec poprzednich, bowiem traktuje o potencjale nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania, wykorzystujących przestrzeń wirtualną.


Liczba stron207
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-959-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki)     9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast     10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym     11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia     14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych     18
  
  2. Local Governance - czyli jak równoważyć zarządzanie miastem (Aldona Podgórniak-Krzykacz)     21
  2.1. Od kształtowania polityki miejskiej do moderowania polityką     22
  2.1.1. Menedżeryzm - modernizacja samorządu lokalnego     22
  2.1.2. Local governance - nowoczesne przywództwo miejskie     25
  2.2. Współpraca, partnerstwa lokalne i sieci     28
  2.2.1. Współpraca wewnątrzsektorowa i międzysektorowa     28
  2.2.2. Sieci w zarządzaniu miastem     31
  2.3. Uczestnictwo obywateli w zarządzaniu miastem     33
  2.3.1. Partycypacyjne zarządzanie miastem     33
  2.3.2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu miastem     36
  2.3.3. Koprodukcja - zaangażowanie obywateli w zarządzanie i dostarczanie lokalnych usług publicznych     40
  3. Polityka i planowanie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska)     45
  3.1. Istota polityki rozwoju miasta     46
  3.1.1. Polityka rozwoju - definicje, cele, modele     46
  3.1.2. Instrumenty lokalnej polityki rozwoju     50
  3.1.3. Sektorowa a zintegrowana polityka rozwoju     52
  3.2. Strategiczne planowanie rozwoju miasta     53
  3.2.1. Istota strategicznego planowania rozwoju miasta     53
  3.2.2. Zintegrowane planowanie rozwoju miasta     57
  4. Zintegrowane strategie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska)     61
  4.1. Logika budowania zintegrowanych strategii rozwoju     62
  4.2. Etapy budowania zintegrowanej strategii rozwoju miasta     63
  4.2.1. Strategiczna diagnoza stanu rozwoju miasta     63
  4.2.2. Określenie strategicznych uwarunkowań rozwoju miasta     65
  4.2.3. Identyfikacja wizji rozwoju miasta i misji działania samorządu     69
  4.2.4. Wybór celów strategicznych i operacyjnych     70
  4.2.5. Macierz celów - identyfikacja priorytetów i współzależności w rozwoju     74
  4.2. 6. Identyfikacja projektów zintegrowanych     75
  4.3. Monitoring strategiczny i kwantyfikacja celów     77
  4.4. Ewaluacja jako narzędzie oceny efektywności i skuteczności strategii rozwoju     78
  4.5. Funkcje strategii w zarządzaniu miastem     80
  
  5. Marketing miasta (Mariusz E. Sokołowicz)     83
  5.1. Marketing miast, czyli zarządzanie zorientowane na potrzeby     84
  5.2. Podejście zintegrowane do marketingu miast - marketing mix     88
  5.3. Formułowanie strategii marketingowych miast     99
  5.4. Wizualny marketing miasta     100
  5.4.1. Systemy informacji miejskiej przyjazne użytkownikom     101
  5.4.2. Reklama w przestrzeni miasta, czyli o równowadze między komercją a estetyką     103
  
  6. Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem (Zbigniew Przygodzki, Aleksandra Nowakowska)     109
  6.1. Nowe metody i narzędzia zarządzania miastem     110
  6.2. Narzędzia zintegrowanego zarządzania na poziomie strategicznym     111
  6.3. Narzędzia korygujące sprawność działania struktur organizacyjnych     116
  6.4. Narzędzia wsparcia efektywności zarządzania     122
  6.5. Narzędzia zintegrowanego zarządzania jakością     128
  6. 6. Narzędzia wspierające kreowanie innowacji miejskich     131
  
  7. Zarządzanie projektami miejskimi (Łukasz Arendt)     139
  7.1. Projekt i zarządzanie projektem w mieście     140
  7.1.1. Historia zarządzania projektami w pigułce     140
  7.1.2. Projekt - definicja, cechy charakterystyczne     141
  7.1.3. Zarządzanie projektem i metodyki PM     145
  7.2. Inicjowanie i formułowanie projektu     147
  7.2.1. Analiza interesariuszy     147
  7.2.2. Definiowanie celu projektu     150
  7.2.3. Karta projektu     151
  7.3. Kluczowe obszary zarządzania projektami miejskimi     152
  7.3.1. Zarządzanie zakresem projektu     152
  7.3.2. Zarządzanie czasem     155
  7.3.3. Zarządzanie ryzykiem     158
  7.3.4. Zarządzanie komunikacją     161
  
  8. Rewitalizacja miasta (Ewa Boryczka)     167
  8.1. Rewitalizacja jako proces przywracający miasto ludziom     168
  8.1.1. Wzajemność przenikania sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej     168
  8.1.2. Instytucjonalno-prawne i finansowe uwarunkowania procesu rewitalizacji     171
  8.2. Instrumenty rewitalizacji współczesnych miast     174
  8.2.1. Instrumenty ekonomiczne     174
  8.2.2. Instrumenty planistyczne     177
  8.2.3. Instrumenty prawno-organizacyjne     178
  8.3. Miasto przyjazne ludziom - rewitalizacja jako sposób przywracania przestrzeni publicznych     181
  8.3.1. Formy i funkcje przestrzeni publicznych     181
  8.3.2. Wyzwania w zakresie projektowania i kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych     189
  
  9. Cities in the age of the big data (Marcin Feltynowski)     195
  9.1. Big data basics and challenges     196
  9.2. Big data in the city - sphere of application     199
  9.3. Evidence based urban planning with big data     202
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia