Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych

Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych jest książką o kształtowaniu środowiska domowego, przestrzeni kuchennej oraz kulturze jedzenia na przestrzeni wieków. Omówione w niej zagadnienia dotyczą nie tylko przygotowywania posiłków, ale również społecznych i technicznych uwarunkowań kształtowania przestrzeni mieszkalnej oraz prowadzenia ekonomicznego i ekologicznego gospodarstwa domowego. Przedstawione analizy pozwalają bardziej kompleksowo spojrzeć na znaczenie kuchni w strukturze mieszkania i życiu rodziny. Mogą pomóc w kształtowaniu programu funkcjonalno-przestrzennego współczesnej kuchni w taki sposób, aby prace kuchenne mogły być wykonywane zgodnie z zasadami ergonomii. Troska o funkcjonalne i estetyczne walory kuchni sprzyja bowiem wzmocnieniu pozytywnego nastawienia do prac kuchennych, motywacji do aktywności domowej oraz podniesieniu rangi pomieszczenia w strukturze mieszkania. Przekrojowe ujęcie zagadnień związanych z kształtowaniem dawnych i współczesnych kuchni domowych sprawia, że monografia nabiera również praktycznego znaczenia. Może być przydatna już czynnym zawodowo oraz przyszłym architektom, architektom wnętrz, projektantom mebli i AGD w projektowaniu współczesnej przestrzeni kuchennej i elementów jej wyposażenia. Również osoby interesujące się projektowaniem mieszkaniowym i organizacją pracy domowej, starające się nadać przestrzeni i pracy domowej indywidualny charakter oraz stworzyć optymalne warunki do przygotowywania posiłków znajdą w monografii wiele cennych podpowiedzi.


Liczba stron328
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-907-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP     7
  1.1. Wprowadzenie    7
  1.2. Cel opracowania    8
  1.3. Stan i przyjęta metodologia badań    10
  1.4. Zakres i struktura opracowania     13
  1.5. Architektura i ergonomia kuchni domowych    17
  1.6. Rola prac i przestrzeni kuchennych w życiu codziennym    18
  
  2. FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH I ORGANIZACJA PRACY W KUCHNI NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH    21
  2.1. Rola ognia w życiu człowieka    21
    2.1.1. Praktyczne i symboliczne znaczenie ognia     21
    2.1.2. Dawne i współczesne techniki rozpalania ognia     24
    2.1.3. Technika grzewcza bez ognia    25
  2.2. Racjonalna i naukowa organizacja prac domowych oraz kuchennych    26
    2.2.1. Początki społecznego podziału pracy     27
    2.2.2. Zróżnicowanie starożytnych gospodarstw domowych    28
    2.2.3. Przemiany w średniowiecznych gospodarstwach domowych    32
    2.2.4. Prowadzenie domu i kuchni w czasach nowożytnych    34
    2.2.5. Zróżnicowanie prowadzenia gospodarstw domowych w XIX wieku    39
    2.2.6. Prace domowe i udogodnienia zewnętrzne w XIX wieku    42
    2.2.7. Początki naukowej organizacji pracy w kuchniach domowych    43
    2.2.8. Rola ruchów i organizacji kobiecych w przemianach gospodarstw domowych    45
    2.2.9. Naukowe propozycje usprawnienia prac domowych w 1. połowie XX wieku    46
    2.2.10. Naukowa organizacja gospodarstw domowych po II wojnie światowej    55
    2.2.11. Powojenne badania nad procesami pracy w kuchni i formułowanie kryteriów projektowych    57
    2.2.12. Tendencje przemian współczesnych gospodarstw domowych    58
    2.2.13. Ergonomia współczesnych kuchni    60
    2.2.14. Gospodarstwa domowe i odżywianie się w przyszłości    62
  2.3. Kulturowe aspekty przygotowywania i spożywania posiłków oraz ich wpływ na kształtowanie przestrzeni kuchennych    63
    2.3.1. Żywienie w czasach prehistorycznych    63
    2.3.2 Przygotowywanie i wspólne spożywanie posiłków w starożytności    64
    2.3.3. Zwyczaje kulinarne i etykieta przy stole w średniowieczu    66
    2.3.4. Nowe potrawy i sposoby ich podawania w czasach nowożytnych    70
    2.3.5. Warunki żywieniowe w 1. połowie XIX wieku    75
    2.3.6. Gastronomia „przemysłowa” w XIX wieku i jej wpływ na zwyczaje żywieniowe    78
    2.3.7. Posiłki domowe w 2. połowie XIX i na początku XX wieku    79
    2.3.8. Uprzemysłowienie produkcji spożywczej    82
    2.3.9. Kultura żywienia w XX wieku i jej wpływ na funkcjonowanie współczesnej kuchni    83
  2.4. Podsumowanie     92
  
  3. HISTORYCZNE ZMIANY FORM I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI KUCHENNYCH    95
  3.1. Formy zamieszkiwania oraz sposoby przygotowywania posiłków w prehistorii i starożytności (do V w. n.e.)    95
    3.1.1. Pierwotne formy zamieszkiwania     96
    3.1.2. Domostwa i przestrzenie kuchenne w starożytności    97
  3.2. Typy zabudowy mieszkaniowej i przestrzenie kuchenne w średniowieczu (V–XV w.)    104
    3.2.1. Miejskie budynki mieszkalne     105
    3.2.2. Budynki mieszkalne na wsi    108
    3.2.3. Warunki przygotowywania potraw w średniowieczu    110
  3.3. Typy domów i kuchnie w czasach nowożytnych (XVI–1. połowa XIX w.)    113
    3.3.1. Domy arystokratów i mieszczan     114
    3.3.2. Kuchnie w domach miejskich    119
    3.3.3. Domy na wsi    123
    3.3.4. Kuchnie wiejskie     125
  3.4. Typy domów, mieszkań i kuchni (XIX–początek XX wieku)    128
    3.4.1. Warunki mieszkaniowe w miastach w 1. połowie XIX w.    128
    3.4.2. Zróżnicowanie funkcjonalne budynków mieszkalnych w 2. połowie XIX wieku     129
    3.4.3. Kuchnie w różnych typach zabudowy mieszkaniowej w XIX wieku    136
    3.4.4. Forma i struktura mieszkań na początku XX wieku     143
    3.4.5. Zmiany w kuchniach miejskich i wiejskich    144
    3.5. Podsumowanie    145
  
  4. ZMIANY FORMY WSPÓŁCZESNYCH MIESZKAŃ I KUCHNI    153
    4.1. Mieszkania i kuchnie okresu międzywojennego    153
      4.1.1. Nowe mieszkania w miastach     154
      4.1.2. Racjonalizacja funkcjonalno-techniczna kuchni w dworach ziemiańskich    155
      4.1.3. Pierwsze kuchnie „laboratoryjne”    156
      4.1.4. Popularyzacja modelu „laboratoryjnego”    162
      4.1.5. Kuchnie szwedzkie, amerykańskie i polskie    164
    4.2. Mieszkania i kuchnie w okresie po II wojnie światowej     167
      4.2.1. Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach     167
      4.2.2. Budownictwo mieszkaniowe na wsiach    170
      4.2.3. Formy i wyposażenie kuchni     171
    4.3. Podsumowanie     182
  
  5. PRZEMIANY TECHNOLOGICZNE W KUCHNI DOMOWEJ I ICH WPŁYW NA KOMFORT PRACY    189
    5.1. Obróbka termiczna żywności    189
      5.1.1. Najstarsze paleniska     189
      5.1.2. Wyspecjalizowany sprzęt do gotowania – murowane bloki kuchenne    190
      5.1.3. Paleniska obudowane – piece i kominki    191
      5.1.4. Wpływ otwartych palenisk na ludzi i warunki mieszkaniowe    194
      5.1.5. Rola otwartych palenisk w kształtowaniu przestrzeni pracy w kuchniach    195
      5.1.6. Dodatkowe wyposażenie palenisk    196
      5.1.7. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez otwarty ogień i sposoby zapobiegania mu    198
      5.1.8. Pierwsze kuchnie z zamkniętym paleniskiem    200
      5.1.9. Murowane, żelazne i żeliwne kuchnie węglowe    201
      5.1.10. Pierwsze kuchenki naftowe, gazowe i elektryczne    205
      5.1.11. Współczesne kuchenki gazowe i elektryczne oraz inne urządzenia strefy obróbki termicznej    208
    5.2. Przechowywanie żywności    214
      5.2.1. Sposoby przechowywania żywności do końca XVIII wieku     214
      5.2.2. Efektywniejsze przechowywanie żywności w XIX i XX wieku    216
      5.2.3. Specjalne sposoby przechowywania żywności    218
      5.2.4. Przechowywanie żywności w 2. połowie XX wieku    221
      5.2.5. Przechowywanie przetworzonej i mrożonej żywności w gospodarstwach domowych    223
    5.3. Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę    224
      5.3.1. Rola wody pitnej w życiu ludzi     224
      5.3.2. Pozyskiwanie wody w przeszłości    224
      5.3.3. Pobór wody we współczesnych kuchniach    230
      5.3.4. Zużycie wody – woda szara i wirtualna    230
      5.3.5. Urządzenia w strefie mokrej w kuchni    231
    5.4. Usuwanie i utylizacja odpadków, śmieci oraz ścieków    238
      5.4.1. Odpady i ścieki w prehistorii oraz w starożytności     238
      5.4.2. Usuwanie i powtórne wykorzystanie odpadów w średniowieczu i w czasach nowożytnych    239
      5.4.3. Usuwanie nieczystości w XIX i XX wieku    240
      5.4.4. Intensywna „produkcja” odpadów i ścieków w gospodarstwach domowych w XX i XXI wieku oraz sposoby ich utylizacji    241
    5.5. Podsumowanie    244
  
  6. MEBLE I SPRZĘTY POMOCNICZE W KUCHNI    251
    6.1. Meble kuchenne     251
      6.1.1. Wyposażenie kuchni do początku XX wieku     251
      6.1.2. Standaryzacja wyposażenia kuchennego przed II wojną światową     255
      6.1.3. Powojenna normalizacja mebli kuchennych     256
      6.1.4. Komfort użytkowania typowych (modułowych) mebli kuchennych    264
    6.2. Sprzęt pomocniczy w kuchni     265
      6.2.1. Sprzęt do obróbki termicznej żywności     266
      6.2.2. Naczynia kuchenne    270
      6.2.3. Narzędzia i urządzenia kuchenne do prac przygotowawczych i pomocniczych    274
      6.2.4. Urządzenia mechaniczne i elektryczne    280
      6.2.5. Sprzęt niezwiązany z przygotowywaniem posiłków    281
    6.3. Podsumowanie    282
  
  7. UDOGODNIENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W KUCHNI     287
    7.1. Rola techniki w usprawnieniu pracy w gospodarstwie domowym     287
    7.2. Programowanie pracy w domu     289
    7.3. Udogodnienia techniczne a subiektywne poczucie komfortu zamieszkiwania     291
    7.4. Podsumowanie    291
  
  
  8. ZAKOŃCZENIE     293
    8.1. Podsumowanie celów pracy     293
    8.2. Wnioski     296
    8.3. Możliwe wykorzystanie opracowania    298
  BIBLIOGRAFIA    301
  SPIS RYSUNKÓW    311
  STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia