Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy

1 opinia

Format:

ibuk

Zmiana ustroju gospodarczego i społecznego, jaka nastąpiła w Polsce po roku 1989, wymagała także nowej polityki ekologicznej. Polityka taka została przyjęta przez Radę Ministrów w 1990 r., a w roku następnym przez Sejm i Senat. Była pierw¬szym dokumentem, który w kompleksowy sposób formułował politykę ekologiczną dla okresu transformacji systemowej w Polsce – od gospodarki centralnie planowa¬nej do gospodarki rynkowej. Polityka ekologiczna wskazywała na nową koncepcję rozwoju, określaną mianem ekorozwoju. Jednak skupiano się głównie na zerwaniu z problemami i patologiami, które nagromadziły się w okresie gospodarki centralnie planowanej. Polityka ta obowiązywała w latach 1991-2000... Andrzej Graczyk


Liczba stron295
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część 1. Ekonomiczne podstawy polityki ochrony środowiska    11
  Tomasz Żylicz: Ekonomia w polskiej ochronie środowiska    13
  Dariusz Kiełczewski: Problem koordynacji polityki ekologicznej i polityki społecznej w kontekście zrównoważonego rozwoju    29
  Agnieszka Lorek: Ocena polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdrażania zrównoważonego rozwoju    38
  Zbigniew Szkop: Badanie willingness to pay turystów odwiedzających Ślężański Park Krajobrazowy    48
  
  Część 2. Informacyjne podstawy polityki ekologicznej    61
  Agnieszka Becla: Wybrane kosztowo-zasobowe bariery wykorzystania informacji w realizacji lokalnej strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju (na przykładzie niektórych gmin Dolnego Śląska)    63
  Stanisław Czaja: Teoriopoznawcze oraz metodyczno-metodologiczne problemy gromadzenia i wykorzystania informacji w realizacji lokalnej strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski)    84
  Piotr P. Małecki: Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu – wyzwania dla Polski    102
  Ksymena Rosiek: Istota i zakres definiowania kosztów środowiskowych    112
  
  Część 3. Instrumenty polityki ekologicznej    125
  Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk: Instrumenty ekonomiczne II Polityki ekologicznej państwa    127
  Agnieszka Ciechelska: Przegląd i ocena wybranych instrumentów gospodarki odpadami komunalnymi w II Polityce ekologicznej państwa    140
  Bartosz Bartniczak: Możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach dotyczących rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej    155
  
  Część 4. Polityka ekologiczna a problemy rolnictwa    165
  Karol Kociszewski: Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w polskim rolnictwie    167
  Anna Kuczuk, Stefan Wacław: Działalność prośrodowiskowa gospodarstw rolnych w aspekcie realizacji Programu rolnośrodowiskowego    177
  Anetta Zielińska: Rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych    195
  
  Część 5. Polityka ekologiczna a problemy energetyki    205
  Alicja Małgorzata Graczyk: Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju    207
  Artur Ulrich: Transformacja energetyczna w Niemczech – studium projektu „Efektywność Plus”    218
  Waldemar Kozłowski: Ocena potencjału inwestycyjnego energetyki wiatrowej przez pryzmat uwarunkowań środowiskowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego    228
  Michał Ptak: Ograniczanie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych    239
  
  Część 6. Zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się    251
  Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak: Ekoinnowacje w strategiach firm klastra „Dolina Lotnicza”    253
  Sylwia Dziedzic: Ekologiczne miasta przyszłości. Masdar City – studium przypadku    264
  Tomasz Poskrobko, Anetta Zielińska: Innowacje w krajach rozwijających się a zrównoważony rozwój    277
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia