Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa

Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

19,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Recenzowana praca stanowi bardzo interesującą i wartościową pozycję z zakresu pro¬blematyki wyceny przedsiębiorstw. W sposób twórczy rozwija ona zagadnienie realizacji procesu wyceny w zakresie dotychczas niespotykanym, przynajmniej w polskiej literaturze naukowej poświęconej wycenie przedsiębiorstw. Podjęty przez Autora problem standary¬zacji wyceny przedsiębiorstw i jej wpływu na jakość procesu wyceny odgrywa istotną rolę również w zakresie dążenia do obiektywizacji wyceny oraz podniesienia wiarygodności uzyskanych wyników z punktu widzenia jej odbiorców. W tym kontekście ujawnia się także oryginalność recenzowanego dzieła”. dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Problematyka pracy dotyczy ważnego zagadnienia jakości procesu wyceny przedsię-biorstw, a w szczególności standardów wyceny przedsiębiorstw. Problem poruszany przez Autora jest bardzo istotny, zwłaszcza od strony praktycznej, ale także warstwa teoretyczna i metodyczna tego zagadnienia jest niezwykle interesująca. Wycena przedsiębiorstw jest obszarem wyjątkowo ważnym w gospodarce rynkowej i, jak się okazało, po pierwszej fali rozwoju tego obszaru, w związku z prywatyzacją na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jej znaczenie w Polsce nie tylko nie maleje, ale wręcz przeciwnie – wzrasta, i coraz częściej pojawiają się nowe, ważne zastosowania”. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US Uniwersytet Szczeciński


Liczba stron394
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-538-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Rozdział 1 Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw    23
  1.1. Wprowadzenie     23
  1.2. Kwestie ontologiczne w wycenie przedsiębiorstw    27
  1.2.1. Wartość    27
  1.2.2. Wycena    29
  1.2.3. Przedsiębiorstwo    30
  1.2.4. Wkłady właścicieli    31
  1.2.5. Wycena przedsiębiorstw    32
  1.2.6. Standardy wyceny przedsiębiorstw    32
  1.3. Wybrane teorie ekonomiczne kluczowe dla wyceny przedsiębiorstwa    33
  1.3.1. Teoria wyceny przedsiębiorstw    33
  1.3.2. Problem własności w wycenie    36
  1.3.3. Ewolucja teorii wartości i ceny, teoria zysku    37
  1.3.4. Współczesne teorie wartości    44
  1.3.5. Problem racjonalności jednostek oraz efektywności rynków    50
  1.4. Teorie przedsiębiorstwa istotne dla wyceny przedsiębiorstw    55
  1.4.1. Wpływ teorii przedsiębiorstwa na wycenę    55
  1.4.2. Definicja przedsiębiorstwa w świetle różnych teorii     56
  1.4.3. Cele przedsiębiorstwa    60
  1.4.4. Wartość przedsiębiorstwa    62
  1.5. Problemy aksjologiczne w wycenie przedsiębiorstw     68
  1.6. Podsumowanie    72
  
  Rozdział 2 Uwarunkowania kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw    75
  2.1. Wprowadzenie    75
  2.2. Jakość procesu wyceny    76
  2.3. Typologia kontrowersji, błędów w teorii, metodyce i praktyce wyceny przedsiębiorstw wpływających na jakość procesu wyceny    82
  2.4. Typowe błędy w praktyce wyceny przedsiębiorstw    90
  2.5. Prawne uwarunkowania procesu wyceny przedsiębiorstw     100
  2.5.1. Wybrane podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce    100
  2.5.2. Jakość procesu wyceny przedsiębiorstw w kontekście orzeczeń sądu    105
  2.6. Dotychczasowe badania nad jakością polskiej praktyki wyceny przedsiębiorstw    107
  2.7. Podsumowanie    109
  
  Rozdział 3 Standaryzacja procesu wyceny przedsiębiorstw    110
  3.1. Wprowadzenie    110
  3.2. Historyczny kontekst procesu standaryzacji wyceny przedsiębiorstw    111
  3.3. Współczesny proces standaryzacji wyceny przedsiębiorstw    114
  3.4. Organizacje standaryzujące wycenę przedsiębiorstw w wybranych krajach    116
  3.4.1. Organizacje północnoamerykańskie    118
  3.4.2. Organizacje z innych krajów    123
  3.4.3. Organizacje międzynarodowe    129
  3.5. Podsumowanie    130
  
  Rozdział 4 Proces wyceny w świetle wybranych standardów wyceny przedsiębiorstw    132
  4.1. Wprowadzenie    132
  4.2. Metodyka badań    132
  4.3. Zakres standaryzacji    137
  4.4. Cele standardów    143
  4.5. Kwalifikacje ekspertów, relacje eksperta z klientem i kwestie etyczne w wycenie    145
  4.6. Cele i funkcje wyceny    149
  4.7. Data wyceny i data raportu    153
  4.8. Podstawowe informacje o przedmiocie wyceny    155
  4.9. Podstawowe założenie wyceny    156
  4.10. Standardy wartości    159
  4.11. Zakres niezbędnych danych oraz zakres analiz    162
  4.12. Podejścia i metody wyceny w standardach wyceny przedsiębiorstw    169
  4.13. Korekty wartości    188
  4.14. Raportowanie i dokumentowanie    193
  4.15. Transparentność procesu i raportu z wyceny    206
  4.16. Rekomendacje, konkluzja z wyceny    207
  4.17. Elastyczność standardu    210
  4.18. Rodzaje ekspertów    211
  4.19. Terminologia wyceny    213
  4.20. Podsumowanie    214
  
  Rozdział 5 Znaczenie standardów wyceny przedsiębiorstw dla jakości procesu wyceny    216
  5.1. Wprowadzenie    216
  5.2. Metodyka badań    217
  5.3. Charakterystyka respondentów    220
  5.4. Kluczowe problemy procesu wyceny     222
  5.4.1. Zmiany jakościowe w procesie wyceny przedsiębiorstw    222
  5.4.2. Zmiany w poziomie trudności procesu wyceny przedsiębiorstw    224
  5.4.3. Problemy napotykane przez ekspertów przy wycenie przedsiębiorstw    225
  5.5. Standardy wyceny przedsiębiorstw w ocenie użytkowników    242
  5.5.1. Standardy wyceny przedsiębiorstw wykorzystywane przez ekspertów.    242
  5.5.2. Potrzeba istnienia standardów wyceny przedsiębiorstw    245
  5.5.3. Użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw    246
  5.5.4. Aktualność standardów wyceny przedsiębiorstw    254
  5.6. Jakość raportów z wycen przedsiębiorstw w Polsce    259
  5.6.1. Cel i metodyka badania    259
  5.6.2. Wyniki badań jakości raportów z wycen przedsiębiorstw    261
  5.6.3. Przykłady błędów w wybranych raportach z wycen przedsiębiorstw    270
  5.7. Podsumowanie    274
  
  Rozdział 6 Wybrane problemy metodyczne wyceny przedsiębiorstw    279
  6.1. Wprowadzenie    279
  6.2. Standardy wartości i przesłanki wartości    280
  6.2.1. Historia standardów wartości    281
  6.2.2. Przesłanki wartości    283
  6.2.3. Współczesne podejście do standardów wartości    285
  6.2.4. Definiowanie wartości według funkcjonalnej szkoły wyceny    293
  6.3. Koszt kapitału własnego – wybrane problemy    296
  6.3.1. Modele obliczania kosztu kapitału własnego    296
  6.3.2. Kontrowersje wokół premii za ryzyko rynkowe    299
  6.3.3. Problem stopy wolnej od ryzyka    300
  6.3.4. Problem oczekiwanej i historycznej premii za ryzyko rynkowe    301
  6.4. Kontrowersje dotyczące premii i dyskont    315
  6.4.1. Premia za kontrolę, premia akwizycyjna i dyskonto za brak kontroli    315
  6.4.2. Premia za wielkość    319
  6.4.3. Dyskonto z tytułu braku płynności akcji    323
  6.5. Podsumowanie    332
  
  Zakończenie     335
  
  Załączniki    344
  Literatura    366
  Spis rysunków    379
  Spis tabel    380
  Spis załączników    384
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia