Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia zawiera krytyczny przegląd istniejących teorii i koncepcji. W nowatorski sposób łączy teorie ekonomiczne z teoriami funkcjonowania sfery kultury. Autorka wniosła także własny wkład do syntetyzowania dotychczasowego dorobku naukowego. Dokonała modyfikacji metod badan ilościowych oraz jakościowych i poprawnie je zastosowała do osiągniecia celu pracy oraz zweryfikowania postawionych hipotez badawczych. Przeprowadzone badania oraz zastosowane metody w istotny sposób poszerzają wiedze marketingowa z zakresu orientacji rynkowej instytucji kultury i jej uwarunkowań. Autorka wykazała się bardzo dobrym warsztatem naukowym. Prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Autorka podjęła w monografii bardzo ważny problem badawczy oraz wniosła istotny wkład do dorobku naukowego. Główne komponenty „intelektualnej wartości dodanej” recenzowanego opracowania są następujące: • wzbogacenie wiedzy dotyczącej stosowania orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury w Polsce dzięki oryginalnym, samodzielnie zaprojektowanym i metodycznie poprawnym badaniom empirycznym [...]; • systematyzacja istniejącego dorobku naukowego; Autorka bardzo rzetelnie, z benedyktyńska wręcz dokładnością, prowadzi swoja narracje, odwołując się do różnych teorii, ujęć i koncepcji funkcjonujących w naukach społecznych i w naukach o zarzadzaniu; • solidna dokumentacja naukowa i bogata warstwa faktograficzna; Autorka zademonstrowała bardzo dobra znajomość podejmowanych w pracy zagadnień i problemów, wsparta erudycja i przeglądem bogatej literatury przedmiotu (krajowej i zagranicznej) [...]; • umiejętne wykorzystanie oraz twórcza adaptacja istniejących teorii, ujęć i koncepcji na potrzeby własnego programu badawczego, co świadczy o dojrzałości intelektualnej oraz metodycznej Autorki oraz bardzo dobrym opanowaniu warsztatu naukowego. Prof. dr hab. Bogdan Mróz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Liczba stron382
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-536-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Sfera kultury i jej znaczenie w gospodarce    23
  1.1. Sfera kultury i sposoby jej operacjonalizacji    23
  1.2. Kryteria i uwarunkowania twórczości oraz teorie procesu twórczego.    28
  1.3. Mechanizmy odbioru kultury    36
  1.4. Procesy kulturyzacji ekonomii i ekonomizacji kultury    43
  1.5. Funkcje instytucji kultury i klasy kreatywnej w dobie globalizacji    58
  1.6. Modele finansowania i rola polityki kulturalnej w rozwoju kultury    65
  Rozdział 2. Orientacja rynkowa w perspektywie podmiotów sfery kultury    72
  2.1. Sposoby definiowania orientacji rynkowej    72
  2.2. Zmiany paradygmatu marketingu i rozwój koncepcji marketingowych.    77
  2.3. Przesłanki i możliwości adaptacji koncepcji marketingowych w sferze kultury    89
  2.4. Procesy przemian w sferze kultury w Polsce po 1989 roku w aspekcie implikacji dla rozwoju marketingu    106
  Rozdział 3. Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju orientacji rynkowej w sferze kultury    120
  3.1. Identyfikacja czynników rozwoju orientacji rynkowej w sferze kultury.    120
  3.2. Znaczenie zasobów podmiotów sfery kultury w rozwoju orientacji rynkowej    123
  3.3. Przemiany i nowe tendencje w konsumpcji oraz ich wpływ na rozwój orientacji rynkowej w sferze kultury    130
  3.4. Nowe technologie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy jako uwarunkowania rosnącej roli orientacji rynkowej w sferze kultury    138
  3.5. Procesy współpracy i konkurowania a rozwój orientacji rynkowej w sferze kultury    146
  3.6. Edukacja kulturalna odbiorców oraz edukacja artystyczna i menedżerska jako uwarunkowania rozwoju orientacji rynkowej w sferze kultury    154
  Rozdział 4. Stopień zorientowania rynkowego instytucji kultury w Polsce w świetle wyników badań empirycznych    163
  4.1. Metodyka badań własnych    163
  4.2. Percepcja i rozumienie orientacji rynkowej przez decydentów w instytucjach kultury    179
  4.3. Zakres stosowania marketingu strategicznego w instytucjach kultury    191
  4.4. Charakter i trwałość relacji instytucji kultury z podmiotami otoczenia rynkowego    198
  4.5. Rola odbiorcy kultury w procesach zarządzania wartością dla klienta.    206
  4.6. Zmiany zakresu stosowania przez instytucje kultury marketingu i jego instrumentów    212
  Rozdział 5. Wdrażanie zasad marketingu w wybranych instytucjach kultury – studia przypadków    220
  5.1. Założenia metody studium przypadku    220
  5.2. Zarządzanie wartością dla odbiorców kultury w Teatrze Syrena    223
  5.3. Sposoby budowania relacji z odwiedzającymi Muzeum Powstania Warszawskiego    237
  5.4. Innowacyjna formuła Kina Nowe Horyzonty w kontekście atrybutów marketingu    249
  Rozdział 6. Kierunki rozwoju marketingu w sferze kultury w Polsce    258
  6.1. Stymulanty i destymulanty rozwoju rynku i orientacji rynkowej w opinii decydentów na różnych szczeblach zarządzania kulturą    258
  6.2. Typologia instytucji kultury i wynikające z niej implikacje menedżerskie dotyczące kierunków rozwoju marketingu    271
  6.3. Percepcja zmian w otoczeniu instytucji kultury i scenariusze rozwoju orientacji rynkowej w sferze kultury w Polsce    285
  Zakończenie    305
  Załączniki    320
    Załącznik 1 – Kwestionariusz wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI)    320
    Załącznik 2 – Scenariusz pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI)    336
    Załącznik 3 – Scenariusz zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych z uczestnikami kultury (FGI)    340
  Bibliografia    343
  Spis rysunków    359
  Spis fotografii    361
  Spis tabel    362
  Summary    364
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia