Genetyka zwierząt

Genetyka zwierząt

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugie unowocześnione wydanie cenionego podręcznika genetyki zwierząt.

Zawiera wiadomości z zakresu genetyki klasycznej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z ogromnym tempem rozwoju tej dziedziny wiedzy, a zwłaszcza dotyczących:
- cytogenetyki - m.in. wpływu mutacji chromosomowych i genomowych na przebieg mejozy i płodność zwierząt,
- genetyki molekularnej - m.in. podstawe techniki molekularne wykorzystywane w analizie genetycznej, budowa i ekspresja genu,
- markerów genetycznych - m.in. grupy krwi, polimorfizm białek krwi i DNA,
- mapowania genomu - m.in. metody mapowania i aktualny stan map genomowych,
- immunogenetyki - m.in. polimorfizm genów głównego układu zgodności tkankowej,
- podłoża molekularnego chorób dziedzicznych zwierząt - m.in. monogenowe choroby zaburzające funkcjonowanie układu odpornościowego,
- genetyki różnicowania płci oraz przyczyn obojnactwa - m.in. zespoły odwrócenia płci,
- genetyki populacji - m.in. szacowanie dystansów genetycznych,
- genetyki cech jakościowych - m.in. dziedziczenie umaszczeń,
- genetyki cech ilościowych, m.in. mulekularna charakterystyka mutacji genowych o dużym efekcie działania. 

W omawianiu tych problemów odwołano się przede wszystkim do przykładów z genetyki bydła, świni, konia, owcy, kozy, kury, a także psa. Książka jest bogato ilustrowana oryginalnymi schematami i zdjęciami, ułatwiającymi zrozumienie mechanizmów przepływu informacji genetycznej między pokoleniami. Czytelnik może również znaleźć wykaz wybranych prac źródłowych i przeglądowych poszerzających wiedzę o zaprezentowanych zagadnieniach. 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także wszystkich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-022-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1.Wstęp - zarys historii genetyki    11
  
  2. Chromosomy i podziały jądra komórkowego    15
  
    2.1 Budowa chromosomu    16
    2.2 Barwienie prążkowe chromosomów    23
    2.3 Mitoza    31
    2.4 Kariotyp    33
    2.5 Mejoza    37
    2.6 Gametogeneza    43
  
  3. Gen i jego ekspresja    48
  
    3.1 Budowa kwasów nukleinowych    48
      3.1.1. DNA    49
      3.1.2. RNA    50
    3.2. Replikacja DNA    52
    3.3. Kod genetyczny    53
    3.4. Transkrypcja    54
    3.5. Translacja    56
    3.6. Budowa genu    57
    3.7. Regulacja ekspresji genu    60
      3.7.1. Czynniki transkrypcyjne    61
      3.7.2. Geny homeotyczne    62
      3.7.3. Metylacja DNA    63
      3.7.4. Piętno gametyczne    64
      3.7.5. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich    66
  
  4. Metody analizy i modyfikacji genomu    69
  
    4.1. Endonukleazy restrykcyjne    69
    4.2. Wektory    72
    4.3 Rekombinacja molekularna i klonowanie    76
    4.4. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)    78
    4.5. Techniki hybrydyzacji i sondy molekularne    82
    4.6. Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA (RFLP)    86
    4.7. Biblioteki genomowe i genowe    87
    4.8. Sekwencjonowanie DNA    88
    4.9. Badanie ekspresji genów    91
    4.10. Transgeneza    91
  
  5. Mutacje    95
  
    5.1. Mutacje genomowe    96
    5.2. Mutacje chromosomowe    100
    5.3. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce    111
    5.4. Mutacje genowe    112
      5.4.1. Przyczyny i rodzaje mutacji genowych    112
      5.4.2. Skutki mutacji genowych    118
      5.4.3. Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt    123
      5.4.4. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne    124
        5.4.4.1. Geny letalne, semiletalne i subwitalne    124
        5.4.4.2. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe    127
        5.4.4.3. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów biochemicznych    132
        5.4.4.4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych    135
      5.4.5. Mutacje genowe odpowiedzialne za odporność/podatność zwierząt na patogeny    143
      5.5. Mutacje w mitochondrialnym DNA    144
  
  6. Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech    146
  
    6.1. Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli    147
      6.1.1. Współdziałanie alleli    147
      6.1.2. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla)    150
      6.1.3. Dziedziczenie cech sprzężonych    152
      6.1.4. Cechy sprzężone z płcią    157
      6.1.5. Plejotropia    160
    6.2. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu    160
      6.2.1. Komplementarność    161
      6.2.2. Epistaza    161
      6.2.3. Geny modyfikujące    163
      6.2.4. Sumujące działanie genów    164
    6.3. Dziedziczenie umaszczenia    164
    6.4. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów    175
    6.5. Dziedziczenie pozajądrowe    176
  
  7. Zmienność cech    179
  
    7.1. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące    179
    7.2. Miary zmienności    182
      7.2.1. Miary skupienia    182
      7.2.2. Miary rozproszenia    185
    7.3. Zmienność cech ilościowych    187
      7.3.1. Dziedziczenie cech ilościowych    187
      7.3.2. Zmienność transgresywna    189
      7.3.3. Geny o dużym efekcie    190
  
  8. Podstawy genetyki populacji    198
  
    8.1. Prawo równowagi genetycznej    198
    8.2. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania    201
    8.3. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych    201
    8.4. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią    204
    8.5. Czynniki naruszające równowagę genetyczną    205
    8.6. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami    210
  
  9. Determinacja i różnicowanie płci oraz interseksualizm     216
  
    9.1. Determinacja płci ssaków    216
    9.2. Interseksualizm    221
  
  10. Genetyczne podstawy odporności i oporności    227
  
    10.1. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał    227
    10.2. Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów T    230
    10.3. Główny układ zgodności tkankowej? MHC    231
      10.3.1. Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej    233
        10.3.1.1. Główny układ zgodności tkankowej myszy    236
        10.3.1.2. Główny układ zgodności tkankowej człowieka    237
        10.3.1.3. Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich    239
      10.3.2. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej    243
      10.3.3. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej    243
        10.3.3.1. Związek MHC z odpornością na choroby    243
        10.3.3.2. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi    244
    10.4. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej    245
    10.5. Genetyczna oporność na choroby    247
  
  11. Markery genetyczne    253
  
    11.1. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi)    254
    11.2. Białka surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów    259
    11.3. Allotypy immunoglobulin i lipoprotein    263
    11.4. Białka mleka    263
    11.5. Polimorfizm DNA    265
    11.6. Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt    268
  
  12. Mapy genomowe    275
  
    12.1. Organizacja DNA jądrowego    275
    12.2. Organizacja DNA mitochondrialnego    277
    12.3. Markerowa mapa genomu    279
      12.3.1. Fizyczna mapa genomu    280
      12.3.2. Genetyczna mapa genomu    284
      12.3.3. Strategia mapowania genomu    287
      12.3.4. Aktualny stan map genomowych zwierząt gospodarskich    289
      12.3.5. Wykorzystanie markerowych map genomowych w hodowli    292
  
  Literatura uzupełniająca    298
  Podręczniki    298
  Artykuły przeglądowe    298
  Skorowidz    301
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia