Kwalifikowana pierwsza pomoc

-10%

Kwalifikowana pierwsza pomoc

12 ocen

Redakcja:

Andrzej Kopta

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

93,60  104,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 62,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze oraz tak szczegółowe i spójne opracowanie dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Głównym celem było wdrożenie w życie zalecenia WHO dotyczącego ujednolicenia postępowania w służbach odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli i oparcie tych treści na faktach naukowych. Ciekawe, praktyczne przedstawienie tematów sprawia, że książka jest bardzo interesującą pozycją dotyczącą postępowania w fazie przedszpitalnej. Kluczowe tematy zostały opracowane przez cenione autorytety, a autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Są to między innymi przedstawiciele: Wojskowego Instytutu Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Inspektoratu Służby Zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne. Odbiorcami książki są przedstawiciele wszystkich służb mających obowiązek udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (straż pożarna, policja, służba więzienna, wojsko itd.), studenci ratownictwa medycznego, uczniowie szkół profilowanych, nauczyciele oraz ratownicy ochotnicy zrzeszeni w ramach organizacji społecznych (PCK, WOŚP).


Rok wydania2016
Liczba stron436
KategoriaMedycyna ratunkowa
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5029-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowy XIII
    Od Redaktorów Naukowych XIII
    Piotr Dzięgielewski XV
    Robert Gałązkowski XVII
  
  1. Podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg     1
  Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym     5
  Pierwsza pomoc w planach operacyjno-ratowniczych     8
  Pierwsza pomoc w zabezpieczeniu lotnisk i ratownictwie lotniczym     10
  Pierwsza pomoc a ratownictwo morskie     11
  Pierwsza pomoc przy pracach podwodnych     13
  Pierwsza pomoc u osób zatrzymanych     15
  Kwalifikowana pierwsza pomoc a stosowanie środków przymusu przez służby mundurowe     17
  Pierwsza pomoc a zabezpieczenie medyczne działań funkcjonariuszy służb mundurowych     17
  Pierwsza pomoc w Straży Miejskiej     19
  Pierwsza pomoc w Służbie Więziennej     19
  Pierwsza pomoc przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka     19
  Współpraca służb w stanie klęski żywiołowej a pierwsza pomoc     20
  Pierwsza pomoc w Obronie Cywilnej     20
  Zabezpieczenie imprez masowych     21
  Pierwsza pomoc przy pracach kaskaderskich i widowiskach     21
  Pierwsza pomoc przy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej     21
  Pierwsza pomoc a ochrona osób i mienia     22
  Pierwsza pomoc w Siłach Zbrojnych     23
  Podsumowanie     23
  
  2. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy    27
  2.1. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifi kowanej pierwszej pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Małgorzata Maluty-Rospond     27
  2.2. Organizacja ratownictwa medycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Sońta, Robert Szczechowicz, Wojciech Hytroś    38
  
  3. Bezpieczeństwo oraz taktyka działań     63
  3.1. Bezpieczeństwo w trakcie udzielania kwalifi kowanej pierwszej pomocy Andrzej Kopta     63
  3.2. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym – ocena zdarzenia i mechanizmu urazu Andrzej Kopta     67
    Ocena mechanizmu zdarzenia/urazu     70
    Podjęcie decyzji o ewakuacji/udzieleniu kwalifi kowanej pierwszej pomocy/wykonaniu dostępu dla ZRM     72
  3.3. Współpraca z zespołami ratownictwa medycznego i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym Marcin Podgórski, Przemysław Barczentewicz    73
    Współpraca z lotniczym zespołem ratownictwa medycznego     75
  3.4. Wypadki mnogie i masowe, akty terroru, segregacja rannych Karol Łyziński     90
    Zdarzenia mnogie, masowe i katastrofy – definicje     91
    Etapy działań ratowniczych     92
    Segregacja medyczna     96
    Inne systemy segregacji     102
    Problemy związane z segregacją     104
    Specyfika zdarzeń masowych w przypadku zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym     105
    Akty terroru     108
  
  4. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego     113
  4.1. Ocena poszkodowanego, badanie wstępne i zaopatrywanie poszkodowanego Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski     113
    Ocena stanu poszkodowanego     113
    Ocena neurologiczna i ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń i dolegliwości (D, E)     124
    Zaopatrywanie poszkodowanego – procedury praktyczne     127
  4.2. Postępowanie w urazach – zaopatrywanie poszkodowanego z obrażeniami ciała Andrzej Kopta     151
    Uraz, mechanizm urazu, obrażenia ciała     152
    Ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń     158
    Badanie urazowe – klatka piersiowa, brzuch     168
    Badanie urazowe – miednica, kończyny     178
    Badanie urazowe – plecy     182
    Amputacja     185
    Rany, krwawienia i ich zaopatrywanie     186
    Krwawienia/krwotoki     186
    Ciała obce     191
    Zmiażdżenie     193
  4.3. Wstrząs – rozpoznanie i postępowanie Jakub Mierzejewski     200
    Objawy wstrząsu     202
    Wstrząs neurogenny     204
    Postępowanie we wstrząsie     205
  4.4. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie bezprzyrządowe i przyrządowe (osoba dorosła, dziecko, niemowlę, kobieta ciężarna, sytuacje szczególne) Gabriela Kołodziej, Jakub Mierzejewski    207
    Definicje     207
    Wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia     208
    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa     210
    Zatrzymanie krążenia u dzieci     222
    Zastosowanie AED u dzieci     227
    Kobieta ciężarna     227
    Wtórne zatrzymanie krążenia     228
    Zatrzymanie krążenia spowodowane tonięciem     228
    Zatrzymanie krążenia spowodowane porażeniem prądem     229
    Zatrzymanie krążenia spowodowane urazem     230
    Zatrzymanie krążenia spowodowane powieszeniem lub zatruciem gazami     231
  4.5. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej     233
    Anafilaksja     234
    Ból w klatce piersiowej     237
    Drgawki     239
    Hipoglikemia     240
    Udar mózgu     244
    Zadławienie     246
  
  5. Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych     251
  5.1. Hipotermia, odmrożenia i podstawy ratownictwa w górach Sylweriusz Kosiński     251
    Rozpoznanie     252
    Postępowanie na miejscu zdarzenia     254
    Odmrożenia     255
    Ratownictwo w górach     258
  5.2. Podtopienie, utonięcie i ratownictwo na wodzie Tomasz Ilczak, Adam Ubych     264
    System ratownictwa wodnego w Polsce     266
    Elementy ratownictwa wodnego     267
    Akcja ratunkowa     267
  5.3. Oparzenia oraz zatrucia Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki     290
    Postępowanie     293
  
  6. Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy    301
  6.1. Postępowanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia Magdalena Żurowska-Wolak, Katarzyna Barczentewicz, Jakub Grochowski     301
    Zasady ogólnego postępowania z poszkodowanym bądź chorym dzieckiem     302
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy     309
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa     310
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej     310
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha     311
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy     311
    Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu     311
    Rany i krwawienia     312
    Stany zagrożenia życia w sytuacjach nieurazowych     312
    Podsumowanie     313
  6.2. Kobieta w ciąży i nagły poród Anna Michalik, Gabriela Kołodziej, Karol Łyziński     315
    Odrębności anatomiczne i fi zjologiczne kobiet ciężarnych     315
    Poród fizjologiczny     318
    Stany zagrożenia życia u kobiet w ciąży     322
    Stany zagrożenia życia związane z ciążą     324
  
  7. Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym    327
  7.1. Podstawy ratownictwa taktycznego Tomasz Sanak, Marek Dąbrowski, Robert Brzozowski, Przemysław Guła     327
    Care Under Fire (CUF) – opieka pod ostrzałem     332
    Tactical Field Care (TFC) – polowa opieka nad poszkodowanym     332
    Tactical Evacuation Care (TEC) – opieka w czasie ewakuacji     334
    Dokumentacja     334
    Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza/funkcjonariusza     335
  7.2. Działania ratownicze w warunkach Policji Marek Dąbrowski, Michał Kurdziel     344
    Rola Policji w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne     345
    Elementy działań ratowniczych w aspekcie działań policyjnych     350
    Procedury postępowania w przypadku użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez policjantów     353
    Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w warunkach środowiska taktycznego     356
    Podsumowanie     359
  
  8. Pozostałe wybrane zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy     363
  8.1. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych w zdarzeniach pojedynczych, mnogich, masowych i w katastrofach Ewelina Żak    363
  8.2. Techniki przemieszczania i ewakuacji poszkodowanego Mariusz Chomoncik     372
    Ewakuacja     372
  8.3. Zestawy ratownictwa medycznego, dezynfekcja sprzętu oraz postępowanie z odpadami medycznymi Andrzej Kopta, Marek Dąbrowski     375
    Wybrany sprzęt wchodzący w skład standardowej torby PSP-R1     377
    Zalecany sprzęt nieuwzględniony w zestawie PSP-R1     384
    Dezynfekcja sprzętu oraz postępowanie z odpadami medycznymi     389
  8.4. Techniki ewakuacji bezprzyrządowej Jakub Mierzejewski, Andrzej Kopta     391
    Chwyt Rauteka     391
    Chwyt strażacki     396
    Chwyt kończynowy     397
    Chwyt „na stołeczku”     397
  
  9. Organizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych Maja Studzińska, Jerzy Owsiak     401
  Skorowidz     413
RozwińZwiń