Przegląd Prawa Rolnego 1(16) 2015

Przegląd Prawa Rolnego 1(16) 2015

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejny numer PPR obejmuje artykuły, przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa, sprawozdania i informacje oraz polską bibliografię prawnorolną za 2014 r. Przedmiotem opracowań są zagadnienia z zakresu prawa rolnego, prawa żywnościowego oraz ochrony środowiska w rolnictwie. Dotyczą one spółdzielczości rolniczej, działalności rolniczej i jej wsparcia, obrotu nieruchomościami rolnymi, pojęcia żywności i rozwoju regulacji dotyczącej nowej żywności. Dwa artykuły autorek z Hiszpanii podejmują problematykę jedności rynku oraz relacji między prawem handlowym a sektorem rolno-żywnościowym.


Liczba stron328
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2959-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. ARTYKUŁY Studia i materiały z badań    13
  WALDEMAR CZTERNASTY (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Dylematy spółdzielczej formy gospodarowania w polskim rolnictwiei na obszarach wiejskich w świetle potrzeb i możliwości jej rozwoju     13
  ADAM ZIELIŃSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie) System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jakoforma reglamentacji produkcji rolnej     37
  IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Z prawnej problematyki dobrostanu zwierząt gospodarskich     63
  ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Prawne uwarunkowania uzyskania wsparcia na prowadzenie agroturystyki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020     79
  ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wpływ polityki i prawa Unii Europejskiej na rozwój spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich     95
  JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wsparcie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 w świetle Wspólnej Polityki Rolnej UE     121
  DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Zaopatrzeniowy czy ubezpieczeniowy charakter rolniczego ubezpieczenia społecznego?     139
  ELŻBIETA GAJEWSKA, PIOTR IWASZKIEWICZ (Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie) Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce     159
  KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wokół prawnego pojęcia żywności     179
  ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) O rozwoju regulacji dotyczących nowej żywności     193
  Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej    211
  PRZEMYSŁAW LITWINIUK (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Aktywny rolnik – nowy beneficjent wsparcia bezpośredniego w ramach WPR     211
  Prawo rolne za granicą    229
  ELOÍSA CARBONELL PORRAS (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania) Unidad de mercado y descentralización territorial en el sector agroalimentario español: la incidencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre     229
  TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania) Cuestiones de Derecho mercantil español en el sector agroalimentario. Especial referencia a la publicidad y la competencia desleal     245
  II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Recenzje i noty bibliograficzne    265
  Janina Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015 (rec. JUSTYNA GOŹDZIEWICZ- -BIECHOŃSKA)     265
  Przegląd czasopism zagranicznych    268
  „Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI)     268
  „Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente (opr. MICHAŁ WYJATEK)     270
  „Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI)     272
  „Revue de Droit Rural” (opr. ALEKSANDER GADKOWSKI)     274
  „Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)     279
  III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Tezy orzeczeń w sprawach rolnych    283
  Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO, KLAUDIA BARTOSZ)     283
  IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE    311
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”, Warszawa 23-24 października 2014 r. (PRZEMYSŁAW LITWINIUK)     311
  Niemiecko-polskie kolokwium „Żywność w nowoczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym” („Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft”), Słubice, 22-23 stycznia 2015 r. (ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI)     316
  Hiszpańsko-polska konferencja „Prawo konkurencji i reklamy z perspektywy sektora rolno-żywnościowego” („Derecho de la competencia y publicidad: perspectiva en el sector agroalimentario”), Jaén, 11 lutego 2015 r. (KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI)     317
  V. BIBLIOGRAFIA
  Polska bibliografia prawnorolna za rok 2014 (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO)    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia