Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem monografii jest ukazanie i ocena systemu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej (zarówno w ujęciu krajowym i międzynarodowym), a także zmian jakie dokonują się w tej dziedzinie. Monografię przygotowano na bazie literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz standardów środowiskowych dotyczących sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Źródłem danych są r ownież opublikowane raporty prezentujące wybrane badania dotyczące problemów podjętych w opracowaniu. Monografia składa się z dwóch części, zawierających siedem rozdziałów. Pierwsza część poświęcona jest ukazaniu istoty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz założeń koncepcyjnych i reguł obowiązujących w tym przedmiocie. Dominującą materią w tej części jest prezentacja uregulowań prawnych sprawozdawczości finansowej w Polsce. Omówiono przepisy ustawy o rachunkowości i rozporządzeń Ministra Finansów: scharakteryzowano również statystyczne sprawozdania finansowe oraz reguły sprawozdawczości wynikające z przepisów Ksh. Część druga pracy poświęcona jest przedstawieniu międzynarodowych koncepcji sprawozdawczości finansowej o wymiarze globalnym i europejskim. Uwagę skupiono na standardach międzynarodowych oraz dyrektywach UE. W części tej zaprezentowano również sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu oraz modele integracji danych dotyczących obszarów finansowych i niefinansowych. W książce zajęto się też systemem nadzoru i kontroli nad sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw.


Liczba stron196
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2955-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     7
  Wstęp     9
  ROZDZIAŁ 1 Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej     13
    1.1. Sprawozdawczość finansowa w systemie rachunkowości     13
      1.1.1. Pojęcie i klasyfikacja sprawozdawczości finansowej     13
      1.1.2. Użytkownicy informacji dostarczanych przez rachunkowość     15
      1.1.3. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej     20
      1.1.4. Cele sprawozdań finansowych     24
    1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych     27
      1.2.1. Zasada wiernego i prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa     27
      1.2.2. Nadrzędne zasady rachunkowości     30
      1.2.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych     32
  ROZDZIAŁ 2 Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości     36
    2.1. Rodzaje sprawozdań finansowych     36
    2.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego     38
    2.3. Składniki sprawozdania finansowego     43
      2.3.1. Bilans     43
      2.3.2. Rachunek zysków i strat     46
      2.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym     48
      2.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych     49
      2.3.5. Informacja dodatkowa     51
    2.4. Sprawozdanie z działalności jednostki     52
    2.5. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro     54
    2.6. Badanie sprawozdań finansowych     57
    2.7. Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych     60
  ROZDZIAŁ 3 Inne obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw     65
    3.1. Sprawozdawczość emitentów papierów wartościowych     65
    3.2. Sprawozdania statystyczne     70
    3.3. Regulacje Kodeksu spółek handlowych     73
  ROZDZIAŁ 4 Regulacje międzynarodowe sprawozdawczości finansowej     75
    4.1. Proces harmonizacji rachunkowości     75
    4.2. Sprawozdanie finansowe według MSSF     79
      4.2.1. Podstawowe założenia sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych     79
      4.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej     83
      4.2.3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     88
      4.2.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     94
      4.2.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym     97
      4.2.6. Informacja dodatkowa     99
    4.3. Regulacje Unii Europejskiej (EWG)     101
    4.4. Wspólna koncepcja sprawozdawczości finansowej IASB i FASB     110
  ROZDZIAŁ 5 Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu     119
    5.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu. Warianty raportowania zagadnień społecznych     119
    5.2. Działania na rzecz standaryzacji sprawozdawczości z zakresu CSR     123
    5.3. Sprawozdawczość CSR w świetle uregulowań unijnych i polskich     125
  ROZDZIAŁ 6 Sprawozdawczość zintegrowana     133
    6.1. Istota sprawozdania zintegrowanego     133
    6.2. Koncepcje standaryzacji sprawozdań zintegrowanych     135
    6.3. Raportowanie zintegrowane w UE i w Polsce     140
  ROZDZIAŁ 7 Nadzór i kontrola nad sprawozdaniami finansowymi i ich badaniem     146
    7.1. Uwagi wstępne     146
    7.2. Ustawa Sarbanes-Oxley     148
    7.3. Dyrektywy UE i ich implementacja w Polsce     151
    7.4. Nadzór korporacyjny     160
    7.5. Normy etyczne     168
  Posumowanie     176
  Spis literatury     179
  Spis aktów prawnych     189
  Spis tabel i schematów     193
  Corporate financial reporting in Polish and international regulations (Summary)    195
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia