Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. LXI

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Liczba stron302
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Izabela Ejsmunt-Wieczore k, Motywacja czasowników w gwarach    5
  – Verbs motivation in dialects    16
  Marzena Guz, Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku    17
  – Values in genetically German surnames in Warmia at the end of the 18th century    27
  Irena Jaros, Uwagi o zmianach znaczenia strukturalnego formacji słowotwórczych w gwarach    29
  – Remarks on changes of structural meaning of derivational forms in dialects    41
  Magdalena Jurewic z-Nowak, Językowe akty etykiety środowiskowej i zawodowej w rozmówkach handlowych Jerzego Schlaga (XVIII wiek)    43
  – The language acts of environmental and professional etiquettes in the commercial phrasebook by George Schlag (XVIII c.)    60
  Elwira Kaczyńska, Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, część 2: morfologia i leksyka    61
  – The Cretan dialect of the Modern Greek language – a preliminary description on the basis of hydronymic data, part 2: morphology and vocabulary    78
  Alina Kępińska, O partykułach wzmacniających w szesnastowiecznych przekładach Ewangelii na język polski    79
  – About intensive particles in 16th century translations of the Gospel to Polish language    97
  Ewa Kluba, Tak zwane samogłoski nosowe w języku dzieci i młodzieży (na przykładzie polszczyzny mówionej uczniów z Bełchatowa)    99
  – „Nasal vowels” in the language of children and young people (based on the spoken Polish language students from Belchatow)    109
  Eliza Koszyka, Konstrukcje porównawcze z komponentem animalistycznym w kilku krótkich utworach prozatorskich Adolfa Dygasińskiego    111
  – Comparisons with animal names in a few short stories by Adolf Dygasiński    123
  Irmina Kotlarska, Rola autorytetu nauczyciela domowego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej arystokraty w I połowie XIX wieku na przykładzie „Dziennika nauczyciela domowego” z lat 1814–1823 Juliana Antonowicza    125
  – The role of the home teacher’s authority in shaping the aristocrat’s communicative competence in the first half of the nineteenth century on the example of ‘The Journal of a Home Teacher’ from the years 1814–1823 by Julian Antonowicz    140
  Monika Kresa, Od słuchowiska przez film po książkę – leksykalne wykładniki stylizacji językowej w „Samych swoich”    141
  – From radio play through film to book – lexical exponents of language stylization in “Sami swoi”    161
  Renata Kucharzyk, „Słownik gwar polskich” PAN – nowe możliwości, nowe wyzwania    163
  – “Dictionary of the Polish Dialects” of PAN – new opportunities, new challenges    173
  Anna Piechnik, Gwara mówiona w pismach o charakterze oficjalnym (na przykładzie korespondencji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie)    175
  – Spoken local dialect in official papers (on the example of papers submitted to the Local Social Welfare Centre in Zakliczyn)    184
  Agnieszka Raszews ka-Klimas, Nazwiska jako świadectwo zróżnicowania etnicznego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego    185
  – The surnames as evidence for the ethnic variety of Piotrkow Trybunalski’s residents    197
  Katarzyna Sici ńska, Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624–1629    199
  – Phonetic features of the Polish language of the Southern Borderland in the letters by Jan (Hiob) Borecki, the metropolitan of Kiev, from the years 1624–1629    220
  Katarzyna Sikors ka-Bujnowic z, Worüber lachen die Deutschen? Einige Bemerkungen zum deutschen Witz    221
  – What do the Germans laugh at? Some remarks on the German joke    237
  Dorota Szagun, Sylwa jako świadectwo sarmackich obyczajów. Przyczynek do badań    239
  – Silva as a testimony Sarmatian custom. Introduction to the study    249
  Ewa Szkudlare k-Śmiec howic z, Przypisy rzeczowe a tekst główny w publikacjach naukowych    251
  – Footnotes and the main body of text in scientific publications    265
  Ewelina Zając, Budowa słowotwórcza ojkonimów i anojkonimów jednoskładnikowych (na podstawie materiału z terenu powiatu tureckiego)    267
  – Formative construction of the single-component oikonyms and anoikonyms on the basis of data from the district of Turek)    279
  Rafał ZA RĘB SKI, Nagromadzenia leksemów współfunkcyjnych jako element stylu XVI-wiecznej prozy pamiętnikarskiej (na materiale diariusza Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła)    281
  – The collection of co-functional lexemes as an element of the 16th-century style of the diarist prose (based on the diary of Mikołaj Krzysztof Radziwiłł)    296
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia