Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego

-20%

Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,39  55,49

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,3955,49

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Publikacja zawiera artykuły z zakresu prawa, kryminologii, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Stanowi istotny wkład w rozwój nauk pokrewnych.


Liczba stron798
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-485-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Profesor Stanisław Pikulski — wybitny człowiek nauki, prawnik, nauczyciel akademicki, dydaktyk i wychowawca    9
  Dorobek naukowy Profesora Stanisława Pikulskiego    11
  Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Pikulskiemu
  Część I. Prawo karne materialne
  Kara śmierci u Prusów i Litwinów na przykładzie misji św. Wojciecha i św. Brunona (Grzegorz Białuński)    21
  Wybrane rozważania nad przestępstwem brania udziału w bójce lub pobiciu — art. 158–159 k.k. (Janusz Bryk)     33
  Ustawowy podział i propozycja klasyfikacji sankcji karnych określonych w kodeksie karnym (Wojciech Cieślak)     45
  O potrzebie kodeksowych przepisów o obiektywnym przypisaniu skutku (Ryszard Dębski)     61
  Odpowiedzialność za morderstwo i zabójstwo w świetle kodeksu karnego RFN (Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski)     77
  Ściganie i karanie sprawców szpiegostwa (Stanisław Hoc)     89
  O normach międzynarodowego prawa karnego(Krzysztof Indecki)    103
  Agresja i zbrodnia agresji jako podstawa odpowiedzialności państwa i osoby fizycznej(Justyna Jurewicz)     115
  Odpowiedzialność karna w sferze ochrony danych osobowych(Mirosław Karpiuk)     125
  Prawnokarne aspekty ekshibicjonizmu (Radosław Krajewski)     135
  Czy zgoda na ciężki uszczerbek na zdrowiu jest skuteczna prawnie (Rafał Kubiak)     145
  Zbrodnia zamachu na państwo w polskim systemie prawa karnego(Tomasz Kuczur)     169
  Nielegalna migracja cudzoziemców do Rosji w kontekście kryminologii i prawa karnego (Katarzyna Laskowska)     179
  Sankcje alternatywne wobec kary pozbawienia wolności w polskim prawie
  karnym na tle standardów międzynarodowych (Mirosława Melezini)     187
  Kontrawencjonalizacja — kilka uwag (Izabela Nowicka)     209
  Klauzule generalne w prawie karnym (Przemysław Palka)     221
  Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów (Ryszard A. Stefański)     235
  Zmiany w zakresie sankcji karnych w nowelizacji kodeksu karnego — kilka uwag (Grażyna B. Szczygieł)     249
  Prawna i prawnokarna ochrona życia dziecka poczętego(Ryszard Sztychmiler)     259
  Kodeks karny w brzmieniu od 1 lipca 2015 r. — zagadnienia wybrane (Jarosław Warylewski)     271
  Rozważania o odpowiedzialności karnej sprawców za błędy i zaniedbania popełnione przy zabiegu przetoczenia krwi (Damian Wąsik)     281
  Czy kodeks karny jest jeszcze potrzebny? (Robert Zawłocki)     289
  Część II. Bezpieczeństwo
  Współczesne refl eksje na temat wojny w kontekście zderzenia cywilizacji (wojna a islam) (Jerzy Kasprzak, Krystyna Bronowska,
  Elżbieta Żywucka-Kozłowska)     301
  Generalna klauzula policyjna (Jarosław Dobkowski    313
  Bezpieczeństwo w Europie w świetle dokumentów unijnych (Brunon Hołyst)     325
  Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością Przeciwko Dzikiej Przyrodzie — przykład globalnej inicjatywy na rzecz
  ochrony światowych zasobów fauny i fl ory (Monika Kotowska, Wiesław Pływaczewski)     341
  Zagrożenia związane z narkotykami w świetle instrukcji komendanta głównego MO z 1948 roku (Piotr Majer)     353
  Część III. Prawo karne procesowe Sentencing in the Slovak Republic (Jozef Čentéš, Eduard Burda)     365
  MTK — kontrowersje wokół międzynarodowego sądownictwa karnego (Jan Galster, Olga Łachacz)     377
  Dylematy wokół rozstrzygania o władzy rodzicielskiej oraz opiece w postępowaniu karnym (Mieczysław Goettel)     389
  Przesłuchanie w procesie karnym — wczoraj, dziś i jutro (Monika Klejnowska)     399
  Warunkowe umorzenie postępowania w prawie karnym skarbowym jako narzędzie polityki prymatu sankcji o charakterze nie izolacyjnym (Małgorzata Szwejkowska, Michał Kurzyński)     415
  Standardy ochrony pokrzywdzonego i świadków w procesie karnym (Monika Porwisz)     423
  Dywersyfi kacja kompetencji dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych Policji i służb specjalnych w przedprocesie karnym
  (Feliks Prusak)     433
  W kwestii dopuszczalności przeszukania biura poselskiego (Jerzy Skorupka)     445
  Reforma procesu karnego z 1864 roku w Rosji (Denis Sołodov)     457
  Sąd Apelacyjny w Toruniu i Bydgoszczy oraz wybrane sylwetki jego sędziów — szkic do dziejów wymiaru sprawiedliwości w Polsce w latach 1945–1950 (Dariusz Szpoper)    471
  Ogólna charakterystyka zadań wykonywanych przez prezesa sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym (Danuta Tarnowska)     489
  Część IV. Kryminalistyka
  Dekompozycja struktury grafi czno-językowej jako środek ustalania przyczyn patologicznych pisma i miara jego zaburzenia (poziom dezintegracji oraz integracji pisma) (Antoni Feluś)    501
  Wybrane obszary zastosowania technologii data mining w kryminalistyce (Wojciech Filipkowski)     513
  Несколько слов о проекте нового федерального закона Российской Федерации «О судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» (Stanisław Alimowicz Jałyszew)     525
  Propozycje kierunków zmian w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw (Kazimiera Juszka)    529
  Terroryzm informatyczny wyzwaniem dla XXI wieku (Wojciech Kasprzak)     537
  Zbiory rozmyte w antropologii sądowej (Bronisław Młodziejowski)     547
  Badania naukowe, medyczno-sądowe i kryminalistyczne jako okoliczności wyłączające bezprawność czynu z art. 262 k.k.
  (Marta Romańczuk-Grącka)     551
  Psychologia śledztw według W.J. Zielińskiej (Ewa Sygit-Kowalkowska,Bogusław Sygit)     561
  Status autora ekspertyzy pozasądowej (Tadeusz Widła)     573
  Kryminalistyczne badania poligraficzne — krytykowane przez doktrynę, niedoceniane przez decydentów procesowych (Magdalena Zubańska)     583
  Część V. Varia
  Resocjalizacja inkluzyjna propozycją transracjonalnego prawa(Andrzej Bałandynowicz)     599
  Zasady dochodzenia odszkodowania przez nieletniego z tytułu umieszczenia go w schronisku dla nieletnich (Małgorzata Czuryk)     609
  Znaczenie pracy i ochrona praw pracowniczych w postulatach polskich ugrupowań międzywojennego Wilna — wybrane zagadnienia
  (Przemysław Dąbrowski)     621
  Koncepcja sprawiedliwości naprawczej w świetle kodeksu karnego — wybrane zagadnienia (Małgorzata Szwejkowska, Robert Szostak, Robert Dziembowski)     631
  O funkcjach społecznych prawa (Bronisław Jastrzębski)     647
  Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane) (Andrzej Kabat)     663
  Źródła i charakter prawa ubezpieczeń gospodarczych (Eugeniusz Kędra)     673
  Karno-społeczne aspekty łamania prawa naturalnego ludzi starszych (Kazimiera Atamańczuk)     685
  Znaczenie zasobów jednostki w procesie inkluzji społecznej (Anna Kieszkowska)     701
  Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję
  (Maria Królikowska-Olczak)     713
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie zamówień publicznych — uwagi interdyscyplinarne (Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel)     725
  Namiestnik Królestwa Polskiego w konstytucji z 1815 roku i statucie organicznym z 1832 roku (Lech Mażewski)     739
  Prawne podstawy działania archiwów w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowe (Mieczysław Różański)     753
  Konstrukcja strony w austriackiej nauce postępowania administracyjnego i judykaturze (Agnieszka Skóra)     761
  Akwinaty sprawiedliwość metodą oceny państwa (Andrzej Sylwestrzak)     777
  Autorzy     795
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia