Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną, która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach, jak: Tărgoviște, Praga, Wenecja, serbskie klasztory, Wilno, a także Moskwa, Zabłudów, Lwów, Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów, które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa, w tym – z wpływem wspólnego dla prawosławnych Słowian liturgicznego języka cerkiewnosłowiańskiego, podlegającego wówczas coraz silniejszej normalizacji i kodyfikacji. Niniejsza książka stanowi propozycję spojrzenia na złożoną i wieloaspektową problematykę tego okresu z perspektywy historyka języka.


Liczba stron268
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-792-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     10
  
  Rozdział I. Język cerkiewnosłowiański i jego wpływ na bułgarski: koncepcje opisu i interpretacji     18
  Podstawowe problemy definicyjne i terminologiczne     18
  Ważniejsze opracowania leksykograficzne i gramatyczne     25
  Wybrane teoretyczno-metodologiczne modele opisu języka cerkiewnosłowiańskiego     28
  Język i wpływ cerkiewnosłowiański w opracowaniach bułgarystycznych     36
  
  Rozdział II. Inkunabuły i starodruki cyrylickie: zagadnienia taksonomii i nomenklatury     58
  Uwagi terminologiczne i problemy systematyzacyjne     58
  Ogólna charakterystyka bazy źródłowej i stanu jej opisu     66
  Teksty anagraficzne w paleotypach     75
  Klasyfikacja i periodyzacja paleotypów bułgarskich     80
  
  Rozdział III. Południowosłowiańska paleotypia cyrylicka w XVI w : podstawowe tradycje i konteksty źródłowe     88
  Inkunabulistyka głagolicka (1483–1496)     88
  Krakowskie inkunabuły cyrylickie (1491–1493)     93
  Cetyńskie inkunabuły cyrylickie (1494–1495)     97
  Paleotypia rumuńsko-bułgarska: I etap (1508–1512)     100
  Paleotypia cyrylicka w Wenecji (1519–1638)     104
  – Božidar Vuković (1519–1521, 1536–1540)     105
  – Vicenzo Vuković (1546–1547, 1554–1561)     108
  – Stefan Marinović (1561–1563)     110
  – Jakow z miejscowości Kamena Reka, Jerolim Zagurović, Jakow Krajkow (1566–1572)     111
  – Stefan Paštrović, hieromnich Sawa, Giovanni Antonio Rampazetto (1597)     113
  – Bartolomeo, Marco i Bartol Ginammi (1638)     114
  Paleotypia serbska (1519–1566)     116
  – Typografie rodu Ljubaviciów (1519–1523)     116
  – Serbskie drukarnie klasztorne (1537–1566)     118
  – – Rujno (1537)     118
  – – Gračanica (1539)     120
  – – Mileševa (1544–1546, 1557)     121
  – – Belgrad, Mrkšina Crkva (1552, 1562–1566)     123
  Paleotypia rumuńsko-bułgarska: II etap (1545–1554)     126
  – Dimitrije Ljubavić (1545–1547)     126
  – Filip Pictor Moldoveanu (Mołdawianin) (1544–1554)     127
  Paleotypia rumuńsko-bułgarska: III etap (1557–1588)     128
  – Diakon Coresi (1557–1583)     129
  – Diak Lorinţ (1567–1579)     132
  – Hieromnich Lavrentie (1582)     133
  – Diakon Şerban (1582–1588)     134
  Wschodniosłowiańska paleotypia cyrylicka - charakterystyka ramowa     135
  
  Podsumowanie     144
  
  Bibliografia     152
  Katalogi i opisy inkunabułów i paleotypów     152
  Pozostałe opracowania     156
  
  Wykaz wydań tekstów źródłowych     190
  Wydanie zbiorcze     190
  Wydania pojedynczych zabytków     191
  
  Aneks. Teksty anagraficzne (przedmowy, posłowia i kolofony) z południowosłowiańskich cyrylickich inkunabułów i starodruków w przekładzie na język polski     200
  Inkunabuły Szwajpolta Fiola (Kraków)     202
  Inkunabuły Ðurđa Crnojevicia (Cetinje)     202
  Starodruki mnicha Makarije (Târgoviște)     205
  Starodruki Božidara Vukovicia (Wenecja)     207
  Starodruki Vicenza Vukovicia (Wenecja)     222
  Starodruki Stefana Marinovicia (Wenecja)     225
  Starodruki Jakowa z miejscowości Kamena Reka, Jerolima Zagurovicia i Jakowa Krajkowa (Wenecja)     229
  Starodruki Stefana Paštrovicia, hieromnicha Sawy i Giovanniego Antonia Rampazetto (Wenecja)     233
  Starodruki Bartolomea, Marca i Bartola Ginammi (Wenecja)     234
  Starodruki rodu Ljubaviciów (Goražde)     236
  Starodruki serbskich drukarń klasztornych (Rujno, Gračanica, Mileševa, Belgrad, Mrkšina Crkva)     241
  Starodruki Dimitrije Ljubavicia (Târgovişte)     248
  Starodruki diakona Coresiego (Braşov, Târgoviște, Sebeş)     250
  Starodruki diaka Lorinţa (Braşov, Alba Iulia)     259
  Starodruki hieromnicha Lavrentie (Bukareszt)     260
  Starodruki diakona Şerbana (Braşov)     260
  
  Резюме     262
  Summary     266
  Od Redakcji     268
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia