Ekonometria 2(48)

Ekonometria 2(48)

1 opinia

Format:

ibuk

W czterdziestym ósmym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dzie¬sięć artykułów. Pierwsza praca, autorstwa Macieja Beręsewicza i Marcina Szymko¬wiaka, dotyczy możliwości wykorzystania big data w statystyce publicznej. Artykuł Łukasza Skowrona obrazuje wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Tomasz Bartłomowicz prezentuje wpływ układu badania na pomiar preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie danych symbolicznych interwało¬wych jest tematem pracy Marcina Pełki. Kolejna autorka, Alicja Grześkowiak, anali¬zuje, z wykorzystaniem technik wizualizacji, opinie polskich pracodawców o umie-jętnościach absolwentów. Artur Wołkowicz prezentuje propozycję wykorzystania modeli ekonometrycznych do sterowania procesami technologicznymi. W swoim artykule Maciej Oesterreich przeprowadził statystyczną analizę wpływu rozmiesz-czenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Analizę rynku ubezpieczeń na podstawie scoringu z wy-korzystaniem metody ważonych k najbliższych sąsiadów oraz wielowymiarowym kryterium doboru zmiennych zaprezentował Mariusz Kubus. Praca Anny Czapkie¬wicz i Pawła Jamera dotyczy dynamiki zależności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi. Ostatni artykuł, Pawła Kowalika, zawiera ocenę poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA. Józef Dziechciarz


Liczba stron136
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak: Big data w statystyce publicznej – nadzieje, osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia    9
  Łukasz Skowron: Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego    23
  Tomasz Bartłomowicz: Wpływ układu czynnikowego na pomiar preferencji konsumentów metodą Maximum Difference Scaling    33
  Marcin Pełka: Regresja logistyczna dla danych symbolicznych interwałowych    44
  Alicja Grześkowiak: Badanie opinii polskich pracodawców o umiejętnościach absolwentów szkół wyższych z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych    53
  Artur Wołkowicz: Modele ekonometryczne jako narzędzie sterowania procesami technologicznymi    67
  Maciej Oesterreich: Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz    78
  Mariusz Kubus: Identyfikacja potencjalnych nabywców polis ubezpieczeniowych w warunkach mocno niezbilansowanej próby uczącej    89
  Anna Czapkiewicz, Paweł Jamer: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi    100
  Paweł Kowalik: Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA    114
  Józef Dziechciarz: Recenzja książek Statystyka opisowa. Przykłady i zadania oraz Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne    126
  Agnieszka Stanimir: XIX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego pt. „Wielowymiarowość i złożoność danych marketingowych. Wyzwania analityczne”, 11 maja 2015, Wrocław    131
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia