U źródeł polskich partykuł

Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

17,85  21,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia kierowana jest głównie do historyków języka, ale też do lingwistów zajmujących się współczesnymi wyrażeniami metatekstowymi (bazą teoretyczną jest "Słownik gniazdowy polskich partykuł" M. Grochowskiego, A. Kisiel i M. Żabowskiej). Głównym zadaniem autorki jest odsłanianie zasad nominacyjnych klasy partykuł, rozumianych jako metatekstowe operatory otwierające i komentujące remat wypowiedzenia. Zasady nominacyjne partykuł nazywane są derywacją funkcjonalną, chodzi bowiem o pokazanie, jak elementy planu przedmiotowego zmieniają swój status, jak zaczynają funkcjonować w planie metatekstowym. Układ i kolejność rozpatrywanych zasad nominacyjnych dyktował materiał językowy. Ich opis otwierają partykuły powstałe na bazie przysłówków, potem pokazane są partykuły, których bazą był czasownik, a na końcu – omawiane są partykuły odzaimkowe. Prezentowane w monografii analizy mają walor wyjaśniający, a nie idiograficzny. Opisowość sprowadzana jest do gromadzenia materiału niezbędnego do konstruowania faktu historycznego (językowego procesu). Argumentem na prawdziwość wysuwanych tez jest seryjność zjawiska. Okazuje się, że materiał historyczny w znacznym stopniu rozszerza bazę przykładową (odnotowano ponad 70 wygasłych już polskich partykuł).


Rok wydania2015
Liczba stron154
KategoriaHistoria języka
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-675-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  I. Kręte ścieżki studiów historycznoleksykalnych /    9
  1. Główny cel pracy /    12
  2. Tekst a słownik /    16
  3. Rozumienie terminu metatekst /    21
  
  II. Partykuły w perspektywie historycznej /    25
  1. Definicja partykuły /    26
  2. Kształt partykuły /    30
  3. Wachlarz przyczyn generujących partykuły /    35
  
  III. Od przysłówka do partykuły /    37
  1. Przysłówek versus partykuła /    40
  2. Zerowanie składników autoreferującej parentezy /    47
  3. Zerowanie dublowanej predykacji /    55
  4. Wiązanie przysłówka przez partykułę /    60
  5. Podsumowanie /    64
  
  IV. Czasownik bazą dla partykuły /    67
  1. Zerowanie struktur bezpodmiotowych /    68
  2. Quasi-partykuły typu mówię /    75
  
  V. Partykuły odzaimkowe /    81
  
  VI. Zrywanie więzi z planem przedmiotowym /    87
  1. Fonetyczne i fleksyjne przyczyny zrywania więzi z planem przedmiotowym /    89
  2. Słowotwórcze przyczyny zrywania więzi z planem przedmiotowym /    90
  3. Zrywanie więzi z planem przedmiotowym wskutek zmian składniowych /    92
  4. Zrywania więzi z planem przedmiotowym wskutek zmian na poziomie leksykalnym /    98
  
  VII. Wariantywność postaci partykuł /    107
  
  VIII. Przemiany w klasie polskich partykuł /    113
  1. Pozorne zmiany znaczenia partykuł /    114
  2. Znaczenie a łączliwość partykuły /    121
  3. Partykuła versus spójnik /    125
  4. Partykuła versus dopowiedzenie /    128
  5. Zmiany ilościowe w historii polskich partykuł /    129
  
  Zakończenie /    137
  
  Literatura /    139
  Źródła materiału językowego wraz ze skrótami /    144
  Indeks omawianych partykuł /    145
  
  Summary /    149
  Резюме /    151
RozwińZwiń