Terminołogijata na Ewropejskija syjuz - 06 Koncept RASTENIE

-15%

Terminołogijata na Ewropejskija syjuz - 06 Koncept RASTENIE

Sypostawka na byłgarskata, gryckata, połskata i anglijskata terminołogija na prawoto na okołnata sreda

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

2,55  3,00

Format: pdf

2,553,00

cena zawiera podatek VAT

Tерминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда / Terminologia Unii Europejskiej. Konfrontacja bułgarskiej, greckiej, polskiej i angielskiej terminologii w zakresie prawa środowiska


Monografia stanowi próbę spenetrowania aktualnego stanu terminologii, używanej w aktach prawnych UE. Badania zostały oparte na materiale z wybranej dziedziny, a mianowicie środowiska, w czterech wersjach językowych prawa UE, to jest w języku bułgarskim, greckim, polskim i angielskim. Taka kolejność języków w tytule wiąże się z wyborem bułgarszczyzny jako języka ojczystego autorki na metajęzyk opisu, natomiast język angielski został wymieniony na końcu z uwagi na jego rolę — nie zawsze, ale w wielu sytuacjach — faktycznego "tertium comparationis" badania konfrontatywnego.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-679-4
Numer wydania1
Język publikacjibułgarski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Предговор /    7
  Увод /    9
  Контекст на изследването — основни въпроси /    13
  Лингвистични принципи /    14
  Специализираните езици — същност и особености /    14
  Езикът на правото и дихотомичната представа за него /    20
  Терминът — същност и особености /    24
  Лексикалната съставяща на правния език и правната терминология /    27
  Преводът и връзката му с терминологията на законодателството на Европейския съюз /    31
  Интернационализация на специализираните езици /    35
  Характеристики на съпоставяните езици /    38
  Екстралингвистичен контекст на изследването /    41
  Хармонизираност на европейското право /    41
  Многоезичието в Европейския съюз /    43
  Тематична област на изследването /    47
  Теоретичен модел на изследването (Синтез) /    51
  Принципи на анализ и описание /    53
  Изолиране на базови концепти /    53
  Ексцерпция на терминологичния материал — подход и работни процедури /    54
  Параметри на съпоставителния анализ /    57
  Източник на термина (ИТ) /    59
  Външна форма на термина (ВнФ) /    63
  Вътрешна форма на термина (ВтФ) /    65
  Представяне на резултатите от съпоставителния анализ /    67
  Концепт ОКОЛНА СРЕДА /    69
  Концепт ЧОВЕК /    83
  Концепт ЖИВОТНО /    94
  Концепт РАСТЕНИЕ /    106
  Концепт ВОДА /    117
  Концепт ВЪЗДУХ /    131
  Концепт ПОЧВА / ЗЕМЯ /    137
  Концепт ВЪЗДЕЙСТВИЕ (върху околната среда) /    141
  Изводи /    184
  Списък на използваните съкращения /    189
  Библиография /    191
  Списък на цитираните законодателни актове на Европейския съюз /    203
  Показалци на анализираните термини /    211
  Streszczenie /    223
  Summary /    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia