Tegumentologia polska dzisiaj. Polish bookbinding studies today

-20%

Tegumentologia polska dzisiaj. Polish bookbinding studies today

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,0040,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy tom zawiera pierwszy w polskiej literaturze naukowej zbiór osiemnastu wyselekcjonowanych tekstów powstałych na podstawie referatów, które wygłoszono podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Tegumentologia polska dzisiaj” (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 26–27 czerwca 2014 roku). Poruszone jest w nich bogate spektrum zagadnień związanych z dziejami introligatorstwa, zbiorami opraw książkowych w Polsce oraz konserwacją tego rodzaju obiektów. Znalazło się w nim także miejsce na refleksję nad stanem badań tegumentologicznych w Polsce, jak również perspektywami, jakie rysują się przed tą dziedziną nauk humanistycznych z pogranicza historii sztuki i bibliologii. Książka kierowana jest nie tylko do naukowców, bibliotekarzy, archiwistów, muzealników czy też konserwatorów zabytków, ale również do szerokiego grona miłośników sztuki introligatorskiej w środowisku antykwarycznym i kolekcjonerskim. This volume contains the first in Polish scientific literature collection of eighteen selected texts, written on the basis of papers which were delivered during the First National Bookbinding Studies Conference “Polish Bookbinding Studies Today” (The Institute of Science Information and Book Studies of Nicolaus Copernicus University in Toruń, The University Library in Toruń, 26th–27th of June 2014). The articles bring up the issue of a wide range of problems connected with the history of bookbinding, collections of book bindings in Poland and the restoration of such objects. The volume also allots space for reflection upon the state of tegumentology research in Poland as well as the perspectives open in this field of humanities from the border of history of art and book studies. The volume is addressed not only to scientists, librarians, archivists and workers of museums or restorers but also to wide circle of bookbinding art admirers in the antiquarians’ and collectors’ environment.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3490-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp – Arkadiusz Wagner /    11
  Introduction – Arkadiusz Wagner /    17
  Tegumentologia polska dzisiaj /    25
  Polish bookbinding studies today /    47
  O potrzebie słownika oprawoznawczego /    57
  About the need of dictionary of bookbinding studies /    74
  Włoskie wpływy w polskim introligatorstwie XV–XVI wieku /    81
  Italian infl uences on Polish bookbinding in 15ᵗh–16ᵗh century /    103
  Oprawa klocka inkunabułów z księgozbioru biskupa Łukasza Watzenrodego w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera /    107
  The binding of block of incunabula from the book collection of bishop Łukasz Watzenrode in „Hosianum” Library in Olsztyn. From the research on the work of Toruń bookbinder – Maciej Hadeber /    130
  Oprawy poznańskiego Monogramisty MC /    133
  Bindings of Poznań Monogramist MC /    164
  Ślady bibliofilskiej działalności braci kaznodziejów – superekslibrisy dominikańskie z biblioteki oo. dominikanów w Krakowie /    167
  The traces of bibliofi le activity of brothers preachers – Dominican supralibros from the library of the Dominicans in Cracow /    188
  Oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego /    191
  Book bindings of Gniezno’s canon Tomasz Josicki /    207
  Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie Krakowskie późnogotyckie oprawy inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie /    211
  Cracow late-gothic bindings of incunabula in Scientifi c Library of Polish Academy of Arts and Sciences & Polish Academy of Sciences in Cracow /    226
  Zespół XVI-wiecznych opraw ksiąg rachunkowych w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie /    233
  The set of 16ᵗh century bindings of account books in the collection of Department of Decorative Art and Material Culture in the National Museum in Cracow /    250
  Pergamin, skóra, papier. Oprawy ksiąg z biblioteki kamedułów z krakowskich Bielan /    261
  Parchment, leather, paper. Book bindings from library of Camaldolese monks from Cracow’s Bielany /    274
  Oprawy książkowe w zbiorach klasztoru oo. karmelitów na Piasku w Krakowie /    277
  Book bindings in the collection of monastery of the Carmelites on the Sand in Cracow /    296
  Z królewskich księgozbiorów XVII–XVIII wieku. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze zbiorów Ossolineum /    299
  From the royal book collections of the 17ᵗh–18ᵗh century. Armorial book bindings of Polish kings and queens from the collection of Ossolineum /    322
  Identyfikacja opraw – dwugłos bibliotekarza i konserwatora /    327
  The identifi cation of bindings – double opinion of librarian and restorer /    342
  Niewidoczne dla oczu. Przyczynek konserwatora-restauratora książki do badań tegumentologicznych /    345
  Invisible for eyes. Contribution of restorer-renovator of books for bookbinding studies /    363
  Technika wykonania opraw jako przedmiot badań tegumentologicznych /    365
  The binding technique as a subject of bookbinding studies /    388
  Od rekonstrukcji do artystycznej kreacji. Problem przywrócenia oprawy jako ochrony bloku książki na przykładzie projektów konserwacji-restauracji wybranych starodruków z Kościoła Pokoju w Świdnicy /    391
  From the reconstruction to artistic creation. The problem of restoring of binding as a protection of a block of a book on the example of projects of conservation-restoration of chosen old prints from the Peace Church in Świdnica /    412
  Cymelia introligatorstwa średniowiecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu /    419
  Cimelia of medieval bookbinding in University Library in Toruń /    431
  Wystawa opraw ze zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu /    435
  The exhibition of bindings from the collection of old prints in University Library in Toruń /    444
  Tablice • Tables /    447
  Indeks nazwisk • Index of names /    463
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia