Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

50,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem — jak wyjaśnił sam Autor — było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność organizacyjną tej formacji. Praca ma nie tylko wartość poznawczą, ale również utylitarną pozwalającą na dalsze racjonalizowanie postępowania kadrowego, nie tylko w tej formacji. Spostrzeżenia i wnioski Autora mogą, a nawet powinny być więc wykorzystane w formacjach pokrewnych Policji, w których obowiązują zbliżone cele i zasady działalności. Realizacja przez Autora wyżej wskazanego celu badawczego była możliwa dzięki spełnieniu kilku warunków. Na pierwszym miejscu wymieniłbym bardzo szeroką bazę źródłową pracy. Została ona bowiem oparta na rozległej literaturze przedmiotu z kilku dyscyplin naukowych — historii, zarządzania, filozofii, socjologii, nauk prawnych, nauki o bezpieczeństwie; będąc bardziej wnikliwym, można byłoby wymienić jeszcze kilka innych dyscyplin. Co naturalne Autor nie ograniczył się do literatury rodzimej. Drugi znaczący zespół źródeł wykorzystanych w pracy to akty normatywne zarówno o charakterze źródeł prawa powszechnego, jak i różnego rodzaju uregulować wewnętrznych. I w tym wypadku zauważyć trzeba dużą rozpiętość chronologiczną tych źródeł, bowiem analizie poddane zostały wytworzone w II RP, w okresie Polski Ludowej, jak i w III RP. Rozdział IX oparty został z kolei na źródłach wywołanych przez Autora w postaci ankiety wypełnionej przez około 300 komendantów Policji, różnych szczebli.


Liczba stron636
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-463-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Bezpieczeństwo kadrowe państwowych formacji mundurowych    15
  1. Ogólne uwagi o bezpieczeństwie    15
  2. Pojęcie i struktura bezpieczeństwa narodowego    33
  3. Pojęcie bezpieczeństwa kadrowego państwowych formacji mundurowych. Zagrożenia kadrowe i środki ich neutralizacji    41
  Zadania i organizacja Policji oraz zasób kadrowy policjantów    65
  1. Uwagi wprowadzające    65
  2. Zadania Policji    72
  3. Organizacja Policji    81
  4. Zasób kadrowy policjantów    99
  4.1. Ogólna charakterystyka zasobu    99
  4.2. Fluktuacja kadr    104
  Zawód policjant    119
  1. Klasyfikacja zawodów    119
  2. Funkcjonariusz Policji w strukturze klasyfikacji zawodów    129
  2.1. Uwagi wprowadzające    129
  2.2. Policjant służby prewencji    132
  2.3. Policjant służby kryminalnej    135
  2.4. Policjant służby wspomagającej    137
  2.5. Specjalności w obrębie policyjnych zawodów    140
  2.6. Kadra kierownicza    144
  3. Zagrożenia zawodowe    149
  oraz Polski Ludowej    159
  1. Uwagi wstępne    159
  dwudziestolecia międzywojennego    161
  2.1. Przesłanki doborowe    161
  2.1.1. Milicja Ludowa i policja komunalna    161
  2.1.2. Policja Państwowa    164
  2.1.3. Policja Województwa Śląskiego    176
  2.2. Wymóg apolityczności    177
  2.3. Procedura doboru    181
  2.4. Polskie formacje policyjne Generalnego Gubernatorstwa — uwagi ogólne    189
  okresu Polski Ludowej    192
  3.1. Uwagi wstępne    192
  3.2. Przesłanki doborowe    194
  3.3. Procedura doboru    227
  4. Ocena retrospektywna    230
  w III Rzeczypospolitej    235
  1. Uwagi wstępne    235
  2. Kształtowanie się obowiązującego katalogu przesłanek    239
  2.1. Wprowadzenie    239
  2.2. Nieskazitelna postawa moralna    241
  2.3. Nieskazitelna postawa patriotyczna    251
  2.4. Określone kwalifikacje zawodowe    260
  2.5. Niekaralność    266
  w III Rzeczypospolitej    275
  1. Polskie obywatelstwo    275
  2. Nieposzlakowana opinia    300
  3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe    309
  4. Pełnia praw publicznych    322
  5. Wykształcenie de minimis    335
  6. Zdolność do służby w formacjach uzbrojonych    341
  6.1. Uwagi ogólne    341
  6.2. Postawa wobec zadań    347
  6.3. Sprawność fizyczna    348
  6.4. Predyspozycje intelektualne i osobowościowe    353
  6.4.1. Uwagi ogólne    353
  6.4.2. Zdolności intelektualne    354
  6.4.3. Zachowania społeczne    363
  6.4.4. Stabilność    386
  6.4.5. Postawa w pracy    397
  6.5. Stan zdrowia    412
  7. Rękojmia zachowania tajemnicy    424
  Obowiązująca procedura doboru    435
  1. Ewolucja postępowania kwalifikacyjnego    435
  2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego    442
  2.1. Uwagi ogólne    442
  2.2. Etap wstępny    445
  2.3. Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach    452
  2.4. Test wiedzy    459
  2.5. Test sprawności fizycznej    462
  2.6. Test psychologiczny    468
  2.7. Rozmowa kwalifikacyjna    473
  2.8. Komisja lekarska    477
  2.9. Postępowanie sprawdzające    480
  3. Skuteczność metod doboru    484
  4. Selekcyjność postępowania kwalifikacyjnego    487
  5. Ranking kandydatów    489
  Przesłanki doborowe — uwagi komparatystyczne    493
  1. Uwagi wprowadzające    493
  w polskich formacjach ochronnych    494
  2.1. Formacje kontrwywiadowcze    494
  2.2. Formacje ochrony prawa i porządku publicznego    498
  2.3. Formacje ratownicze    508
  do służby w polskich formacjach ochronnych    509
  w zagranicznych formacjach policyjnych    518
  3.1. Uwagi wprowadzające    518
  3.2. Przegląd przesłanek    519
  3.3. Europejskie standardy policyjnych przesłanek doborowych    539
  i rejonowych Policji    545
  1. Uwagi wprowadzające    545
  2. Ranga doboru    550
  3. Ocena obowiązującego stanu i proponowane modyfikacje    556
  3.1. Uwagi ogólne    556
  3.2. Katalog przesłanek doborowych    557
  3.3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego    559
  od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego    564
  4. Podsumowanie    566
  Zakończenie    567
  Bibliografia    577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia