Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

-20%

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,14  42,68

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,1442,68

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem — jak wyjaśnił sam Autor — było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność organizacyjną tej formacji. Praca ma nie tylko wartość poznawczą, ale również utylitarną pozwalającą na dalsze racjonalizowanie postępowania kadrowego, nie tylko w tej formacji. Spostrzeżenia i wnioski Autora mogą, a nawet powinny być więc wykorzystane w formacjach pokrewnych Policji, w których obowiązują zbliżone cele i zasady działalności. Realizacja przez Autora wyżej wskazanego celu badawczego była możliwa dzięki spełnieniu kilku warunków. Na pierwszym miejscu wymieniłbym bardzo szeroką bazę źródłową pracy. Została ona bowiem oparta na rozległej literaturze przedmiotu z kilku dyscyplin naukowych — historii, zarządzania, filozofii, socjologii, nauk prawnych, nauki o bezpieczeństwie; będąc bardziej wnikliwym, można byłoby wymienić jeszcze kilka innych dyscyplin. Co naturalne Autor nie ograniczył się do literatury rodzimej. Drugi znaczący zespół źródeł wykorzystanych w pracy to akty normatywne zarówno o charakterze źródeł prawa powszechnego, jak i różnego rodzaju uregulować wewnętrznych. I w tym wypadku zauważyć trzeba dużą rozpiętość chronologiczną tych źródeł, bowiem analizie poddane zostały wytworzone w II RP, w okresie Polski Ludowej, jak i w III RP. Rozdział IX oparty został z kolei na źródłach wywołanych przez Autora w postaci ankiety wypełnionej przez około 300 komendantów Policji, różnych szczebli.


Liczba stron636
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-463-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Rozdział I
  Bezpieczeństwo kadrowe państwowych formacji mundurowych     15
  1. Ogólne uwagi o bezpieczeństwie     15
  2. Pojęcie i struktura bezpieczeństwa narodowego    33
  3. Pojęcie bezpieczeństwa kadrowego państwowych formacji mundurowych. Zagrożenia kadrowe i środki ich neutralizacji     41
  Rozdział II
  Zadania i organizacja Policji oraz zasób kadrowy policjantów     65
  1. Uwagi wprowadzające    65
  2. Zadania Policji     72
  3. Organizacja Policji     81
  4. Zasób kadrowy policjantów     99
  4.1. Ogólna charakterystyka zasobu     99
  4.2. Fluktuacja kadr     104
  Rozdział III
  Zawód policjant    119
  1. Klasyfikacja zawodów     119
  2. Funkcjonariusz Policji w strukturze klasyfikacji zawodów     129
  2.1. Uwagi wprowadzające     129
  2.2. Policjant służby prewencji     132
  2.3. Policjant służby kryminalnej     135
  2.4. Policjant służby wspomagającej     137
  2.5. Specjalności w obrębie policyjnych zawodów    140
  2.6. Kadra kierownicza    144
  3. Zagrożenia zawodowe     149
  Rozdział IV
  Dobór do formacji policyjnych II Rzeczypospolitej
  oraz Polski Ludowej     159
  1. Uwagi wstępne     159
  2. Policja Państwowa i inne wybrane formacje policyjne
  dwudziestolecia międzywojennego    161
  2.1. Przesłanki doborowe     161
  2.1.1. Milicja Ludowa i policja komunalna    161
  2.1.2. Policja Państwowa     164
  2.1.3. Policja Województwa Śląskiego     176
  2.2. Wymóg apolityczności     177
  2.3. Procedura doboru     181
  2.4. Polskie formacje policyjne Generalnego Gubernatorstwa — uwagi ogólne     189
  3. Milicja Obywatelska — policyjna formacja
  okresu Polski Ludowej     192
  3.1. Uwagi wstępne     192
  3.2. Przesłanki doborowe    194
  3.3. Procedura doboru     227
  4. Ocena retrospektywna     230
  Rozdział V
  Ewolucja katalogu przesłanek doborowych
  w III Rzeczypospolitej     235
  1. Uwagi wstępne     235
  2. Kształtowanie się obowiązującego katalogu przesłanek     239
  2.1. Wprowadzenie     239
  2.2. Nieskazitelna postawa moralna     241
  2.3. Nieskazitelna postawa patriotyczna     251
  2.4. Określone kwalifikacje zawodowe     260
  2.5. Niekaralność     266
  Rozdział VI
  Katalog obowiązujących przesłanek doborowych
  w III Rzeczypospolitej     275
  1. Polskie obywatelstwo     275
  2. Nieposzlakowana opinia     300
  3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe     309
  4. Pełnia praw publicznych     322
  5. Wykształcenie de minimis     335
  6. Zdolność do służby w formacjach uzbrojonych     341
  6.1. Uwagi ogólne     341
  6.2. Postawa wobec zadań     347
  6.3. Sprawność fizyczna     348
  6.4. Predyspozycje intelektualne i osobowościowe    353
  6.4.1. Uwagi ogólne    353
  6.4.2. Zdolności intelektualne     354
  6.4.3. Zachowania społeczne     363
  6.4.4. Stabilność     386
  6.4.5. Postawa w pracy     397
  6.5. Stan zdrowia     412
  7. Rękojmia zachowania tajemnicy     424
  Rozdział VII
  Obowiązująca procedura doboru     435
  1. Ewolucja postępowania kwalifikacyjnego    435
  2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego     442
  2.1. Uwagi ogólne     442
  2.2. Etap wstępny     445
  2.3. Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach     452
  2.4. Test wiedzy     459
  2.5. Test sprawności fizycznej     462
  2.6. Test psychologiczny     468
  2.7. Rozmowa kwalifikacyjna     473
  2.8. Komisja lekarska     477
  2.9. Postępowanie sprawdzające     480
  3. Skuteczność metod doboru     484
  4. Selekcyjność postępowania kwalifikacyjnego     487
  5. Ranking kandydatów     489
  Rozdział VIII
  Przesłanki doborowe — uwagi komparatystyczne     493
  1. Uwagi wprowadzające     493
  2. Przesłanki rekrutacyjne
  w polskich formacjach ochronnych     494
  2.1. Formacje kontrwywiadowcze     494
  2.2. Formacje ochrony prawa i porządku publicznego    498
  2.3. Formacje ratownicze     508
  2.4. Standardy wymogów doborowych
  do służby w polskich formacjach ochronnych     509
  3. Przesłanki doborowe
  w zagranicznych formacjach policyjnych     518
  3.1. Uwagi wprowadzające     518
  3.2. Przegląd przesłanek     519
  3.3. Europejskie standardy policyjnych przesłanek doborowych     539
  Rozdział IX
  Dobór do służby w opinii komendantów powiatowych, miejskich
  i rejonowych Policji     545
  1. Uwagi wprowadzające     545
  2. Ranga doboru     550
  3. Ocena obowiązującego stanu i proponowane modyfikacje     556
  3.1. Uwagi ogólne     556
  3.2. Katalog przesłanek doborowych     557
  3.3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego     559
  3.4. Skrócenie, odmowa wszczęcia albo odstąpienie
  od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego     564
  4. Podsumowanie     566
  Zakończenie     567
  Bibliografia     577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia