Jednostki języka w systemie i w mowie

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,85  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,8521,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wyzwaniem teoretycznym i praktycznym dla językoznawców jest opis funkcjonowania języka w warunkach komunikacji międzykulturowej – w tym wypadku polsko-rosyjskiej – w której dużą rolę, obok językowych różnic systemowych, odgrywa specyficzny uzus stosowania środków językowych właściwy danej nacji, odzwierciedlający specyficzny językowy obraz świata i obraz ten kształtujący. W artykułach zgromadzonych w prezentowanym zbiorze analizowane są i opisywane jednostki języka – głównie rosyjskiego i polskiego – różnych poziomów: morfologicznego, leksykalno-frazeologicznego i składniowego, zarówno w ich potencjach systemowych, jak i w zastosowaniach komunikacyjnych. W zbiorze znalazły się też teksty poświęcone współczesnym narzędziom i metodom badania języka, w szczególności językoznawstwu korpusowemu.


Liczba stron202
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-490-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Jednostki języka w systemie i w mowie

 1. 01 Nomina pertinentia w krugu ekspriessiwnych okkazionalizmow s intiernacyonalnymi affiksami (na matieriale tiekstow rossijskich i polskich SMI) »
 2. 02 Tiendiencyja k analitizmu na morfołogiczeskom urownie w sowriemiennom russkom jazykie »
 3. 03 Sootnoszenije aspiektualnoj siemantiki i sodierżatielnoj struktury tieksta »
 4. 04 Aktualizacyja siem pri rieczewom warjirowanii słowa (na matieriale tierminow rodstwa) »
 5. 05 Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu »
 6. 06 Pragmatika gastronomiczeskich nominacyj w kontrastiwnom oswieszczenii »
 7. 07 Szkolnyje riealii w russkom i polskom mołodieżnom żargonie (na primierie słow i wyrażenij, oboznaczajuszczich prostranstwiennyje objekty) »
 8. 08 Leksiko-siemanticzeskije osobiennosti czastiej rieczi s komponientom elektr(o)- / elektr(o)- (russko-polskoje sopostawlenije) »
 9. 09 Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybranych nazw zawodowych) »
 10. 10 Ispolzowanije elemientow korpusnogo analiza w konceptualnych issledowanijach »
 11. 11 Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym »
 12. 12 Celeustanowki w kinodiałogie »
 13. 13 "Kierunek — wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!" — czyli o przekładzie filmu "Seksmisja" na język rosyjski »
 14. 14 Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta (na materiale tekstów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) »
 15. 15 Językowe środki wartościowania w wywiadach z politykami »
 16. 16 Pragmatika siemanticzeskich katiegorij w obsużdienii konfliktnoj situacyi na wiebforumach »
 17. 17 Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich) »
 18. 18 O słowiańskich zapożyczeniach w języku niemieckim »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne (Redaktorzy) /    7
  
  Елена И. Коряковцева
  Nomina pertinentia в кругу экспрессивных окказионализмов с интернациональными аффиксами (на материале текстов российских и польских СМИ) /    9
  
  Зденька Недомова
  Тенденция к аналитизму на морфологическом уровне в современном русском языке /    18
  
  Людмила Валова
  Соотношение аспектуальной семантики и содержательной структуры текста /    28
  
  Ольга Ю. Николенко
  Актуализация сем при речевом варьировании слова (на материале терминов родства) /    38
  
  Agnieszka Gasz
  Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu /    48
  
  Анжела Едличко
  Прагматика гастрономических номинаций в контрастивном освещении /    60
  
  Габриела Вильк
  Школьные реалии в русском и польском молодежном жаргоне (на примере слов и выражений, обозначающих пространственные объекты) /    69
  
  Мацей Вальчак
  Лексико-семантические особенности частей речи с компонентом электр(о)- / elektr(o)- (русско-польское сопоставление) /    81
  
  Katarzyna Dembska
  Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybranych nazw zawodowych) /    93
  
  Марцин Трендович
  Изпользование элементов корпусного анализа в концептуальных исследованиях /    105
  
  Jaśmina Puchała
  Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym /    116
  
  Паулина Пелех
  Целеустановки в кинодиалоге/    125
  
  Anna Paszkowska-Wilk
  „Kierunek — wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!” — czyli o przekładzie filmu Seksmisja na język rosyjski /    135
  
  Izabela Nowak
  Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta (na materiale tekstów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) /    145
  
  Ewa Kapela
  Językowe środki wartościowania w wywiadach z politykami /    157
  
  Анета Банашек-Шаповалова
  Прагматика семантических категорий в обсуждении конфликтной ситуации на вебфорумах /    168
  
  Agnieszka Łazar
  Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich) /    179
  
  Rafał Marek
  O słowiańskich zapożyczeniach w języku niemieckim /    191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia