Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce

Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty – społeczności o charakterze narodowym. Autorka omawia politykę państwową, regulacje prawne i programy mające na celu poprawienie sytuacji tej społeczności; analizuje także ich rezultaty. Pokazuje, jak wielkim utrudnieniem w podejmowaniu skutecznych działań przez unijne i polskie instytucje jest niedostatek wiedzy członków społeczności romskiej na temat rysujących się przed nią możliwości i przysługujących jej praw. Ten stan rzeczy jest konsekwencją nie tylko poziomu edukacji, lecz także działalności niektórych liderów ograniczających dostęp do takiej wiedzy. Joanna Talewicz-Kwiatkowska identyfikuje się z badaną przez siebie społecznością romską, wyszła z niej, a zarazem do niej należy. Z jednej strony, będąc wewnątrz, miała możliwość uzyskania pełniejszej wiedzy, nieograniczanej postrzeganiem jej jako osoby obcej. Z drugiej jednak strony utrudniało jej to zapewne obiektywne ujęcie rozmaitych kwestii z przeszłości, ale też czasów współczesnych. Ta dwoistość sytuacji wyostrzała także problemy etyczne – lojalność wobec grupy skłaniała do unikania poruszania pewnych spraw, rzetelność badawcza wymagała mówienia i przedstawiania uzyskanej wiedzy bez jej cenzurowania. Joanna Talewicz-Kwiatkowska doskonale poradziła sobie z tym dylematem; dzięki temu powstała bardzo wartościowa praca, unikatowa w polskiej literaturze dotyczącej Romów. Prof. dr hab. Lech Mróz


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3437-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć     11
    Mniejszość     11
    Grupa etniczna     12
    Zmiana kulturowa w procesie asymilacji     14
    Asymilacja     16
    Marginalizacja, wykluczenie społeczne     18
  Rozdział II. Metodologia i technika badań empirycznych     23
  Rozdział III. Historia Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski     25
    Pochodzenie Romów     25
      Dowody językowe     25
      Geneza Romów     26
    Cyganie w Europie     28
      Migracje i czas prześladowań     28
      Cyganie w Polsce     32
      Zagłada     35
      Cyganie w Europie Zachodniej i krajach bloku komunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski     42
  Rozdział IV. Romowie w Polsce w latach 1989–2004. Polityka państwa i status społeczno-ekonomiczny     55
    Polityka wobec mniejszości w Polsce po 1989 roku     55
      Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości – instytucjonalne zmiany w rządzie     55
      Instytucje rządowe zajmujące się problematyką mniejszości     60
      Regulacje dotyczące mniejszości w ujęciu konstytucyjnym     62
      Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w umowach bilateralnych i międzynarodowych wiążących Polskę     63
      Możliwości organizowania się i działalności politycznej środowisk mniejszościowych     67
      Szkolnictwo mniejszościowe     68
    Romowie w wolnej Polsce     69
      Sytuacja społeczno-ekonomiczna     69
      Podziały wewnętrzne i liczebność     74
      Zróżnicowanie kulturowe Romów Polsce     77
    Działania państwa polskiego wobec Romów po roku 1989 – Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim     86
      Okoliczności powstania programu     86
      Powstanie programu     88
        Edukacja     89
        Przeciwdziałanie bezrobociu     90
        Zdrowie     90
        Sytuacja bytowa     91
        Bezpieczeństwo     92
        Kultura     93
        Wiedza na temat społeczności romskiej     93
      Podsumowanie realizacji Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim     94
    Fundusze przedakcesyjne a Romowie     96
  Rozdział V. Romowie w Unii Europejskiej    99
    Status i liczebność     99
    Podziały wewnętrzne     101
    Zróżnicowanie w sferze języka i religii     102
    Sytuacja społeczno-ekonomiczna     103
    Ochrona praw mniejszości w ustawodawstwie Unii Europejskiej     108
    Działania Unii Europejskiej bezpośrednio odnoszące się do Romów     111
      Rezolucje Parlamentu Europejskiego     112
      Europejskie spotkania (szczyty) w sprawie Romów     115
      Platforma Europejska na rzecz integracji Romów     117
      EURoma – Europejska sieć na rzecz włączenia społecznego Romów     119
      Programy Unii Europejskiej     119
  Rozdział VI. Romowie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej     121
    Ochrona prawna – Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym     121
    Komisja Wspólna Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych     125
      Zespół do spraw Romskich     126
    Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce     128
      Założenia i cele Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce     128
      Rezultaty realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w świetle dostępnych dokumentów     130
    Możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej     133
  Rozdział VII. Wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz Romów w Polsce     135
    Programy realizowane w latach 2004–2006     135
      Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL     135
        Zasady Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL     136
        Udział Romów w realizowanych projektach     138
        Rezultaty omawianych projektów w świetle dostępnych dokumentów    141
        Opinie o programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL po jego zakończeniu     143
      Programy wspólnotowe     144
    Programy realizowane w latach 2007–2010     145
      Program Operacyjny Kapitał Ludzki     145
      Projekty na rzecz społeczności romskiej (tak zwany komponent romski)     146
      Programy realizowane w latach 2008–2010     149
      Programy wspólnotowe     160
        Projekty związane ze społecznością romską     161
  Rozdział VIII. Wpływ programów unijnych na położenie społeczne Romów w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego     163
    Aktualna sytuacja Romów w Polsce w świetle danych pochodzących z badań empirycznych     163
    Edukacja     171
      Przedstawiciele instytucji centralnych     171
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich     176
      Przedstawiciele społeczności romskiej     179
    Rynek pracy     186
      Przedstawiciele instytucji centralnych     186
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich     189
      Przedstawiciele społeczności romskiej     193
    Sytuacja socjalna     196
      Przedstawiciele instytucji centralnych     196
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich     197
      Przedstawiciele społeczności romskiej     199
    Kultura     201
      Przedstawiciele instytucji centralnych     201
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich     207
      Przedstawiciele społeczności romskiej     214
    Podsumowanie i wnioski     219
    Propozycje na przyszłość     225
  Zakończenie     229
  Bibliografia     233
  Spis tabel     257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia