Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce

Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty – społeczności o charakterze narodowym. Autorka omawia politykę państwową, regulacje prawne i programy mające na celu poprawienie sytuacji tej społeczności; analizuje także ich rezultaty. Pokazuje, jak wielkim utrudnieniem w podejmowaniu skutecznych działań przez unijne i polskie instytucje jest niedostatek wiedzy członków społeczności romskiej na temat rysujących się przed nią możliwości i przysługujących jej praw. Ten stan rzeczy jest konsekwencją nie tylko poziomu edukacji, lecz także działalności niektórych liderów ograniczających dostęp do takiej wiedzy. Joanna Talewicz-Kwiatkowska identyfikuje się z badaną przez siebie społecznością romską, wyszła z niej, a zarazem do niej należy. Z jednej strony, będąc wewnątrz, miała możliwość uzyskania pełniejszej wiedzy, nieograniczanej postrzeganiem jej jako osoby obcej. Z drugiej jednak strony utrudniało jej to zapewne obiektywne ujęcie rozmaitych kwestii z przeszłości, ale też czasów współczesnych. Ta dwoistość sytuacji wyostrzała także problemy etyczne – lojalność wobec grupy skłaniała do unikania poruszania pewnych spraw, rzetelność badawcza wymagała mówienia i przedstawiania uzyskanej wiedzy bez jej cenzurowania. Joanna Talewicz-Kwiatkowska doskonale poradziła sobie z tym dylematem; dzięki temu powstała bardzo wartościowa praca, unikatowa w polskiej literaturze dotyczącej Romów. Prof. dr hab. Lech Mróz


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3437-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć    11
    Mniejszość    11
    Grupa etniczna    12
    Zmiana kulturowa w procesie asymilacji    14
    Asymilacja    16
    Marginalizacja, wykluczenie społeczne    18
  Rozdział II. Metodologia i technika badań empirycznych    23
  Rozdział III. Historia Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski    25
    Pochodzenie Romów    25
      Dowody językowe    25
      Geneza Romów    26
    Cyganie w Europie    28
      Migracje i czas prześladowań    28
      Cyganie w Polsce    32
      Zagłada    35
      Cyganie w Europie Zachodniej i krajach bloku komunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski    42
  Rozdział IV. Romowie w Polsce w latach 1989–2004. Polityka państwa i status społeczno-ekonomiczny    55
    Polityka wobec mniejszości w Polsce po 1989 roku    55
      Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości – instytucjonalne zmiany w rządzie    55
      Instytucje rządowe zajmujące się problematyką mniejszości    60
      Regulacje dotyczące mniejszości w ujęciu konstytucyjnym    62
      Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w umowach bilateralnych i międzynarodowych wiążących Polskę    63
      Możliwości organizowania się i działalności politycznej środowisk mniejszościowych    67
      Szkolnictwo mniejszościowe    68
    Romowie w wolnej Polsce    69
      Sytuacja społeczno-ekonomiczna    69
      Podziały wewnętrzne i liczebność    74
      Zróżnicowanie kulturowe Romów Polsce    77
    Działania państwa polskiego wobec Romów po roku 1989 – Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim    86
      Okoliczności powstania programu    86
      Powstanie programu    88
        Edukacja    89
        Przeciwdziałanie bezrobociu    90
        Zdrowie    90
        Sytuacja bytowa    91
        Bezpieczeństwo    92
        Kultura    93
        Wiedza na temat społeczności romskiej    93
      Podsumowanie realizacji Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim    94
    Fundusze przedakcesyjne a Romowie    96
  Rozdział V. Romowie w Unii Europejskiej    99
    Status i liczebność    99
    Podziały wewnętrzne    101
    Zróżnicowanie w sferze języka i religii    102
    Sytuacja społeczno-ekonomiczna    103
    Ochrona praw mniejszości w ustawodawstwie Unii Europejskiej    108
    Działania Unii Europejskiej bezpośrednio odnoszące się do Romów    111
      Rezolucje Parlamentu Europejskiego    112
      Europejskie spotkania (szczyty) w sprawie Romów    115
      Platforma Europejska na rzecz integracji Romów    117
      EURoma – Europejska sieć na rzecz włączenia społecznego Romów    119
      Programy Unii Europejskiej    119
  Rozdział VI. Romowie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    121
    Ochrona prawna – Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym    121
    Komisja Wspólna Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych    125
      Zespół do spraw Romskich    126
    Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce    128
      Założenia i cele Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce    128
      Rezultaty realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w świetle dostępnych dokumentów    130
    Możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej    133
  Rozdział VII. Wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz Romów w Polsce    135
    Programy realizowane w latach 2004–2006    135
      Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL    135
        Zasady Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL    136
        Udział Romów w realizowanych projektach    138
        Rezultaty omawianych projektów w świetle dostępnych dokumentów    141
        Opinie o programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL po jego zakończeniu    143
      Programy wspólnotowe    144
    Programy realizowane w latach 2007–2010    145
      Program Operacyjny Kapitał Ludzki    145
      Projekty na rzecz społeczności romskiej (tak zwany komponent romski)    146
      Programy realizowane w latach 2008–2010    149
      Programy wspólnotowe    160
        Projekty związane ze społecznością romską    161
  Rozdział VIII. Wpływ programów unijnych na położenie społeczne Romów w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego    163
    Aktualna sytuacja Romów w Polsce w świetle danych pochodzących z badań empirycznych    163
    Edukacja    171
      Przedstawiciele instytucji centralnych    171
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich    176
      Przedstawiciele społeczności romskiej    179
    Rynek pracy    186
      Przedstawiciele instytucji centralnych    186
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich    189
      Przedstawiciele społeczności romskiej    193
    Sytuacja socjalna    196
      Przedstawiciele instytucji centralnych    196
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich    197
      Przedstawiciele społeczności romskiej    199
    Kultura    201
      Przedstawiciele instytucji centralnych    201
      Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich    207
      Przedstawiciele społeczności romskiej    214
    Podsumowanie i wnioski    219
    Propozycje na przyszłość    225
  Zakończenie    229
  Bibliografia    233
  Spis tabel    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia