Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana monografia jest próbą zidentyfikowania i określenia związków pomiędzy różnymi determinantami rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski zarówno na poziomie regionalnym (wojewódzkim), jak i lokalnym (powiatowym). Prowadzone w pracy analizy są oparte na narzędziach statystyki opisowej, taksonomii, ekonometrii oraz łańcuchach Markowa. Takie podejście pozwoliło na zbadanie prawdopodobieństw przejść województw i powiatów pomiędzy różnymi grupami kwantylowymi opisującymi różny poziom rozwoju. Opracowanie powstało w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. W jego przygotowaniu uczestniczyli pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedry Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej. Członkowie zespołu to zarówno ekonomiści, matematycy, jak i socjologowie.


Liczba stron200
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3520-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  1. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach    11
    1.1. Wprowadzenie    11
    1.2. PKB per capita    11
    1.3. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca    14
    1.4. Inwestycje na głowę    17
    1.5. Płace    20
    1.6. Stopy bezrobocia    23
    1.7. Wstępne analizy konwergencji/dywergencji    26
    1.8. Podsumowanie    31
  Bibliografia    31
  2. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach    33
    2.1. Wprowadzenie    33
    2.2. PKB per capita    34
    2.3. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca    40
    2.4. Inwestycje na głowę    45
    2.5. Płace    50
    2.6. Stopy bezrobocia    54
    2.7. Wstępne analizy konwergencji/dywergencji    59
    2.8. Podsumowanie    62
  Bibliografia    64
  3. Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych    67
    3.1. Wprowadzenie    67
    3.2. Determinanty wydajności pracy, płac realnych brutto oraz stóp bezrobocia – ujęcie teoretyczne    67
      3.2.1. Determinanty wydajności pracy    67
      3.2.2. Determinanty płac względnych    69
      3.2.3. Determinanty stóp bezrobocia    71
    3.3. Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, płac względnych oraz stóp bezrobocia – wyniki analiz statystycznych na danych powiatowych    72
      3.3.1. Wydajność pracy    72
      3.3.2. Płace względne    74
      3.3.3. Stopy bezrobocia    76
    3.4. Podsumowanie    78
  Bibliografia    79
  4. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów    81
    4.1. Wprowadzenie    81
    4.2. Wykorzystane metody taksonomiczne    82
    4.3. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw    84
      4.3.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju województw    84
      4.3.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju województw    85
    4.4. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów    86
      4.4.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju powiatów    86
      4.4.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju powiatów    94
    4.5. Podsumowanie    95
  Bibliografia    109
  5. Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów oparta na łańcuchach Markowa    111
    5.1. Wprowadzenie    111
    5.2. Ogólna charakterystyka łańcuchów Markowa    111
      5.2.1. Szereg czasowy a łańcuch Markowa    111
      5.2.2. Charakterystyka łańcuchów Markowa    112
    5.3. Zmienność podstawowych parametrów makroekonomicznych w województwach    113
    5.4. Łańcuchy Markowa w województwach    120
    5.5. Łańcuchy Markowa w powiatach    123
    5.6. Podsumowanie    128
  Bibliografia    128
  6. Zróżnicowanie dochodów i wydatków województw w Polsce    129
    6.1. Wprowadzenie    129
    6.2. Instytucjonalne uwarunkowania dochodów i wydatków województw i powiatów w Polsce w latach 1999–2011    129
    6.3. Dochody i wydatki    131
    6.4. Zróżnicowanie podstawowych kategorii budżetowych w województwach    133
      6.4.1. Dochody z PIT    133
      6.4.2. Dochody z CIT    135
      6.4.3. Dochody z dotacji i subwencji    138
      6.4.4. Wydatki bieżące    141
      6.4.5. Wydatki majątkowe    144
    6.5. Podsumowanie    147
  7. Zróżnicowanie dochodów i wydatków powiatów w Polsce    149
    7.1. Wprowadzenie    149
    7.2. Dochody i wydatki powiatów w latach 1999–2011    149
    7.3. Zróżnicowanie podstawowych kategorii budżetowych w powiatach    151
      7.3.1. Dochody z PIT    151
      7.3.2. Dochody z CIT    154
      7.3.3. Dochody z dotacji i subwencji    156
      7.3.4. Wydatki bieżące    158
      7.3.5. Wydatki majątkowe    161
    7.4. Podsumowanie    164
  8. Wskaźniki rozwoju społecznego    165
    8.1. Pojęcie rozwoju społecznego    165
    8.2. Wskaźniki wykorzystywane w diagnozie zaawansowania rozwoju społecznego (ONZ)    167
    8.3. Proponowane wskaźniki rozwoju społecznego    174
    8.4. Metodologia pozyskiwania danych dla potrzeb obliczenia wskaźników    179
  Bibliografia    180
  9. Terytorialna dystrybucja wskaźników rozwoju społecznego w układzie województw    181
    9.1. Wprowadzenie    181
    9.2. Rozwój demokracji: referenda ogółem    182
    9.3. Bezpieczeństwo: stwierdzone przestępstwa na 1000 mieszkańców    183
    9.4. Prawo i obowiązek kształcenia się: wskaźnik skolaryzacji    185
    9.5. Stan zdrowotny i stan środowiska naturalnego: przeciętne dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn    186
    9.6. Dostęp do dóbr kulturalnych: czytelnicy bibliotek    187
    9.7. Infrastruktura: urbanizacja, drogi i wodociągi    189
      9.7.1. Urbanizacja    190
      9.7.2. Drogi    190
      9.7.3. Wodociągi    191
    9.8. Warunki życiowe i mieszkaniowe: zagrożenie ubóstwem    192
    9.9. Wskaźnik taksonomiczny: podsumowanie    193
  Bibliografia    195
  Noty o autorach    197
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia