Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana monografia jest próbą zidentyfikowania i określenia związków pomiędzy różnymi determinantami rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski zarówno na poziomie regionalnym (wojewódzkim), jak i lokalnym (powiatowym). Prowadzone w pracy analizy są oparte na narzędziach statystyki opisowej, taksonomii, ekonometrii oraz łańcuchach Markowa. Takie podejście pozwoliło na zbadanie prawdopodobieństw przejść województw i powiatów pomiędzy różnymi grupami kwantylowymi opisującymi różny poziom rozwoju. Opracowanie powstało w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. W jego przygotowaniu uczestniczyli pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedry Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej. Członkowie zespołu to zarówno ekonomiści, matematycy, jak i socjologowie.


Liczba stron200
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3520-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  1. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach     11
    1.1. Wprowadzenie     11
    1.2. PKB per capita     11
    1.3. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca     14
    1.4. Inwestycje na głowę     17
    1.5. Płace     20
    1.6. Stopy bezrobocia     23
    1.7. Wstępne analizy konwergencji/dywergencji     26
    1.8. Podsumowanie     31
  Bibliografia     31
  2. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach     33
    2.1. Wprowadzenie     33
    2.2. PKB per capita     34
    2.3. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca     40
    2.4. Inwestycje na głowę     45
    2.5. Płace     50
    2.6. Stopy bezrobocia     54
    2.7. Wstępne analizy konwergencji/dywergencji     59
    2.8. Podsumowanie     62
  Bibliografia     64
  3. Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych     67
    3.1. Wprowadzenie     67
    3.2. Determinanty wydajności pracy, płac realnych brutto oraz stóp bezrobocia – ujęcie teoretyczne     67
      3.2.1. Determinanty wydajności pracy     67
      3.2.2. Determinanty płac względnych     69
      3.2.3. Determinanty stóp bezrobocia     71
    3.3. Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, płac względnych oraz stóp bezrobocia – wyniki analiz statystycznych na danych powiatowych     72
      3.3.1. Wydajność pracy     72
      3.3.2. Płace względne     74
      3.3.3. Stopy bezrobocia     76
    3.4. Podsumowanie     78
  Bibliografia     79
  4. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów     81
    4.1. Wprowadzenie     81
    4.2. Wykorzystane metody taksonomiczne     82
    4.3. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw     84
      4.3.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju województw     84
      4.3.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju województw     85
    4.4. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów     86
      4.4.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju powiatów     86
      4.4.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju powiatów     94
    4.5. Podsumowanie     95
  Bibliografia     109
  5. Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów oparta na łańcuchach Markowa     111
    5.1. Wprowadzenie     111
    5.2. Ogólna charakterystyka łańcuchów Markowa     111
      5.2.1. Szereg czasowy a łańcuch Markowa     111
      5.2.2. Charakterystyka łańcuchów Markowa     112
    5.3. Zmienność podstawowych parametrów makroekonomicznych w województwach     113
    5.4. Łańcuchy Markowa w województwach     120
    5.5. Łańcuchy Markowa w powiatach     123
    5.6. Podsumowanie     128
  Bibliografia     128
  6. Zróżnicowanie dochodów i wydatków województw w Polsce     129
    6.1. Wprowadzenie     129
    6.2. Instytucjonalne uwarunkowania dochodów i wydatków województw i powiatów w Polsce w latach 1999–2011     129
    6.3. Dochody i wydatki     131
    6.4. Zróżnicowanie podstawowych kategorii budżetowych w województwach     133
      6.4.1. Dochody z PIT     133
      6.4.2. Dochody z CIT     135
      6.4.3. Dochody z dotacji i subwencji     138
      6.4.4. Wydatki bieżące     141
      6.4.5. Wydatki majątkowe     144
    6.5. Podsumowanie     147
  7. Zróżnicowanie dochodów i wydatków powiatów w Polsce     149
    7.1. Wprowadzenie     149
    7.2. Dochody i wydatki powiatów w latach 1999–2011     149
    7.3. Zróżnicowanie podstawowych kategorii budżetowych w powiatach     151
      7.3.1. Dochody z PIT     151
      7.3.2. Dochody z CIT     154
      7.3.3. Dochody z dotacji i subwencji     156
      7.3.4. Wydatki bieżące     158
      7.3.5. Wydatki majątkowe     161
    7.4. Podsumowanie     164
  8. Wskaźniki rozwoju społecznego     165
    8.1. Pojęcie rozwoju społecznego     165
    8.2. Wskaźniki wykorzystywane w diagnozie zaawansowania rozwoju społecznego (ONZ)     167
    8.3. Proponowane wskaźniki rozwoju społecznego     174
    8.4. Metodologia pozyskiwania danych dla potrzeb obliczenia wskaźników     179
  Bibliografia     180
  9. Terytorialna dystrybucja wskaźników rozwoju społecznego w układzie województw     181
    9.1. Wprowadzenie    181
    9.2. Rozwój demokracji: referenda ogółem     182
    9.3. Bezpieczeństwo: stwierdzone przestępstwa na 1000 mieszkańców     183
    9.4. Prawo i obowiązek kształcenia się: wskaźnik skolaryzacji     185
    9.5. Stan zdrowotny i stan środowiska naturalnego: przeciętne dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn     186
    9.6. Dostęp do dóbr kulturalnych: czytelnicy bibliotek     187
    9.7. Infrastruktura: urbanizacja, drogi i wodociągi     189
      9.7.1. Urbanizacja     190
      9.7.2. Drogi     190
      9.7.3. Wodociągi     191
    9.8. Warunki życiowe i mieszkaniowe: zagrożenie ubóstwem     192
    9.9. Wskaźnik taksonomiczny: podsumowanie     193
  Bibliografia     195
  Noty o autorach     197
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia