WEB 2.0 w działalności usługowej instytucji książki

WEB 2.0 w działalności usługowej instytucji książki

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem rozważań autorki jest sposób wykorzystania środowiska Internetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książki. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu i form zastosowania mediów społecznościowych w działalności usługowej, informacyjnej, promocyjnej i handlowej instytucji książki w Polsce, z naciskiem na pokazanie różnic w sposobie ich wykorzystania przez podmioty komercyjne i niekomercyjne. Magdalena Wójcik zrealizowała cele badawcze sformułowane we wstępie swojej publikacji. W badaniach posłużyła się dobrze dobranym do przedmiotu badań paradygmatem badawczym, prawidłowo wykorzystała stosowane w nim metody i narzędzia, dzięki czemu pokazała spójny obraz wykorzystania Internetu w instytucjach książki. Wyniki oraz wnioski z badań są przejrzyście i logicznie zaprezentowane oraz często umieszczone w kontekście sytuacji na świecie w tym zakresie. Z recenzji dr hab. Ewy Gtowackiej, prof. UMK


Liczba stron237
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3620-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  1. Działalność usługowa instytucji książki     23
    1.1. Działalność usługowa bibliotek publicznych     23
      1.1.1. Biblioteka publiczna w społeczeństwie – wybrane konteksty funkcjonowania     23
        1.1.1.1. Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna     25
        1.1.1.2. Biblioteka publiczna jako instytucja usługowa     26
        1.1.1.3. Biblioteka publiczna jako instytucja kultury     28
        1.1.1.4. Biblioteka publiczna jako instytucja książki     30
      1.1.2. Działalność usługowa bibliotek publicznych – wybrane konteksty    30
        1.1.2.1. Działalność usługowa jako realizacja zobowiązań instytucji publicznej     31
        1.1.2.2. Działalność usługowa jako przejaw realizacji społecznej funkcji książki     32
        1.1.2.3. Działalność usługowa jako realizacja misji instytucji kulturalnej i edukacyjnej     33
        1.1.2.4. Działalność usługowa jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o bibliotece     34
        1.1.2.5. Działalność usługowa jako element procesu mediacji     35
        1.1.2.6. Działalność usługowa jako przejaw realizacji idei otwartości     36
      1.1.3. Internet w działalności usługowej bibliotek publicznych     38
        1.1.3.1. Obszary wykorzystania Internetu w działalności usługowej bibliotek     39
        1.1.3.2. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu biblioteki     42
        1.1.3.3. Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw upodabniania się bibliotek do fi rm komercyjnych     43
      1.1.4. Web 2.0 w działalności usługowej bibliotek publicznych     45
        1.1.4.1. Media społecznościowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej     46
        1.1.4.2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 jako kolejny etap ewolucji bibliotek     48
      1.1.5. Działalność usługowa bibliotek publicznych – podsumowanie     49
    1.2. Działalność usługowa księgarń     50
      1.2.1. Księgarnia na rynku gospodarczym – wybrane konteksty funkcjonowania     51
        1.2.1.1. Księgarnia jako przedsiębiorstwo     51
        1.2.1.2. Księgarnia jako przedsiębiorstwo usługowe     52
        1.2.1.3. Księgarnia jako przedsiębiorstwo kultury     53
        1.2.1.4. Księgarnia jako instytucja książki     54
      1.2.2. Działalność usługowa księgarń – wybrane konteksty     55
        1.2.2.1. Rozwój działalności usługowej jako przejaw zmian gospodarczych     55
        1.2.2.2. Rozwój działalności usługowej jako reakcja na kryzys     57
        1.2.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej     58
        1.2.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności księgarskiej     59
      1.2.3. Internet w działalności usługowej księgarń     60
        1.2.3.1. Internet jako narzędzie podnoszące skuteczność działań biznesowych     61
        1.2.3.2. Wykorzystanie Internetu jako przejaw wirtualizacji działalności księgarskiej     62
      1.2.4. Web 2.0 w działalności usługowej księgarń     64
        1.2.4.1. Media społecznościowe jako element marketingu relacji     65
        1.2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw nowego sposobu postrzegania roli klienta     66
      1.2.5. Działalność usługowa księgarń – podsumowanie     67
    1.3. Działalność usługowa wydawnictw     68
      1.3.1. Wydawnictwo na rynku gospodarczym – wybrane konteksty funkcjonowania     68
        1.3.1.1. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo     69
        1.3.1.2. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo usługowe     71
        1.3.1.3. Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo kultury     72
        1.3.1.4. Wydawnictwo jako instytucja książki     73
      1.3.2. Działalność usługowa wydawnictw – wybrane konteksty     74
        1.3.2.1. Działalność usługowa jako element strategii biznesowej     75
        1.3.2.2. Działalność usługowa jako poboczny aspekt działalności wydawnictwa     77
        1.3.2.3. Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej     77
        1.3.2.4. Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności wydawniczej     79
      1.3.3. Internet w działalności usługowej wydawnictw     80
        1.3.3.1. Internet jako główny element strategii promocyjnej wydawnictwa     80
        1.3.3.2. Internet jako nowy kanał dystrybucji dóbr i usług     81
      1.3.4. Web 2.0 w działalności usługowej wydawnictw     83
        1.3.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności wydawniczej jako odpowiedź na oczekiwania klientów     83
        1.3.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw innowacyjności     85
      1.3.5. Działalność usługowa wydawnictw – podsumowanie     86
  2. Nowe media w działalności usługowej instytucji książki     89
    2.1. Założenia metodologiczne     90
      2.1.1. Cel i przedmiot badań     90
      2.1.2. Metoda     91
      2.1.3. Dobór próby     97
      2.1.4. Organizacja i przebieg badania     98
    2.2. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne – formy i sposoby wykorzystania     102
      2.2.1. Zakres i sposoby wykorzystania stron internetowych     103
      2.2.2. Zakres i sposoby wykorzystania poczty elektronicznej     110
      2.2.3. Zakres i sposoby wykorzystania komunikatorów internetowych     115
      2.2.4. Zakres i sposoby wykorzystania blogów     117
      2.2.5. Zakres i sposoby wykorzystania mikroblogów     120
      2.2.6. Zakres i sposoby wykorzystania serwisów społecznościowych     123
      2.2.7. Formy i sposoby wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych – podsumowanie     127
    2.3. Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki     129
      2.3.1. Wykorzystanie Internetu w działalności informacyjnej     129
      2.3.2. Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej     131
      2.3.3. Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej     133
      2.3.4. Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej     135
      2.3.5. Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki – podsumowanie     139
    2.4. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki     140
      2.4.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności informacyjnej     140
      2.4.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej     142
      2.4.3. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności handlowej     143
      2.4.4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności usługowej     145
      2.4.5. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki – podsumowanie     147
    2.5. Nowe media w działalności instytucji książki – rola i perspektywy     149
      2.5.1. Rola Internetu w działalności instytucji książki     149
      2.5.2. Rola mediów społecznościowych w działalności instytucji książki    151
      2.5.3. Perspektywy wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności instytucji książki     157
  2.5.4. Rola i perspektywy wykorzystania nowych mediów w działalności instytucji książki – podsumowanie     158
  3. Media społecznościowe w działalności instytucji książki – rozwiązania strategiczne     161
    3.1. Zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w polskich instytucjach książki – zdiagnozowane problemy, źródła potencjalnych trudności     161
      3.1.1. Problem z precyzyjnym zdefi niowaniem celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych     162
      3.1.2. Problem z doborem narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanych celów     163
      3.1.3. Problem z określeniem rodzaju przekazywanych treści oraz częstotliwości ich publikowania     165
      3.1.4. Problem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych     166
      3.1.5. Problemy związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w instytucjach książki – podsumowanie     167
    3.2. Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki – elementy składowe i etapy tworzenia     168
      3.2.1. Określenie celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych     170
      3.2.2. Określenie odbiorcy działań w mediach społecznościowych     173
      3.2.3. Dobór narzędzi     174
      3.2.4. Określenie rodzaju publikowanych treści     175
      3.2.5. Określenie częstości publikowania treści     176
      3.2.6. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych     177
      3.2.7. Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową     180
      3.2.8. Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki – podsumowanie     182
  Podsumowanie     185
  Bibliografia     189
  Aneksy     209
    1. Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek     210
    2. Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń     215
    3. Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw     220
    4. Wzór kwestionariusza wywiadu     225
  Spis rysunków, tabel i wykresów     227
  Indeks nazwisk     231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia